Äldreomsorgen           

    - i politiken            

     kommenterad av               

         Berthel Nordström    

    berthel@chello.se

 

   om en

NATIONELL SAMLING FÖR

   ÄLDREOMSORGENS REORGANISATION

bild 001

 

Aktuellt
Tidigare brev
* Mikael Sjöberg, SoS 05-09-24
* Maria Larsson (kd) 05-10-19
* Barbro Westerholm (fp)- 05-10-28
* Ylva Johansson (s) - 05-10-30
* Pär Nuder (s) - 05-10-31
* Ylva Johansson(s) - 05-11-01
* Ylva Johansson 05-11-07
* Göran Jonsson 05-11-13
* Lars Leijonborg - 05-11-15
* Alf Svensson - 05-11-18
* Chris Heister - 05-11-23
* Mats Odell - 05-11-25
* Björn von Sydow - 05-11-26
* Stefan Ackerby - 05-12-10
* Ylva Johansson - 05-12-18
* Ylva Johansson 2005-12-20
* Pär Nuder 2005-12-27
* Mikael Sjöberg 2006-01-01
* Maud Olofsson 2006-01-05
* Pär Nuder - 2006-01-10
* Ann Lindgren - 2006-01-26
* Alf Svensson - 2006-01-29
* Maud Olofsson 2006-02-03
* Ylva Johansson 2006-02-07
* Mikael Sjöberg - Arbetslivsinstitutet 2006-02-09
* Per Rosengren (v) 2006-02-13
* Jan Edling, LO - 2006-02-20
* Janne Rudén, Seko 2006-02-28
* Camilla Sköld Jansson - Riksdagen 2006-03-04
* Göran Persson - 2006-03-10
* Stefan Saläng (fp) 2006-03-21
* Inger Davidson - 2006-04-11
* Ylva Johansson 2006-04-20
* Fredrik Reinfeldt 2006-04-24
* Maria Larsson 2006-05-03
* Pär Nuder - 2006-05-09
* Överläk. Carsten Rose - Lunds universitet
* Ulrikaupproret
* Inger Davidson - 2006-06-11
* Kenneth Johansson(c) 2006-06-15
* Lennart Levi 2006-06-21
* Göran Persson - 2006-06-29
* Christina Juttterström 2006-07-02
* Göran Hägglund 2006-07-04
* Maria Larsson 2006-07-14
* Barbro Westerholm 2006-07-28
* Pär Nuder 2006-08-10
* Ann Lindgren 2006-08-17
* Ylva Johansson 2006-08-21
* Vanja Lundby Wedin
* Fredrik Reinfeldt
* Göran Persson
* Till väljarna
* Maria Larsson 2006-09-18
* Ann Lindgren - 2006-09-25
* Erik Langby - 2006-11-05
* Birgitta Rydberg 2006-11-11
* Lars Leijonborg 2006-11-16
* Anders Borg - 2006-11-21
* Jan Nygren 2006-11-26
* Göran Hägglund - 2006-12-01
* Ylva Johansson - 2006-12-07
* Maria Larsson 2006-12-12
Sven Otto Littorin - 2007-01-02
* Mona Sahlin - 2007-01-20
* Lars Leijonborg - 2007-01-30
* Björn von Sydow 2007-02-17
* Maria Larsson 2007-04-13
* Lars Leijonborg - 2007-04-21
* Ylva Sandström 2007-04-23
* Göran Hägglund - 2006-04-26
* Per Landgren - 2007-04-29
* Cristina Husmark Pehrsson
* Anders Borg - 2007-05-14
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-05-27
* Lars Gustafsson - 2007-05-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-09-01
* Ledamöter av Sveriges Riksdag
* Lars Gustafsson, Riksdagen 2007-09-24
* Anders Borg - 2007-09-28
Till riksdagens ledamöter 2007-10-07
* Maria Larsson - 2007-10-12
* Sofia Johansson 2007-10-18
* Göran Hägglund 2007-11-09
* Göran Hägglund - 2007-11-15
* Cristina Husmark Pehrsson 2007-11-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-12-06
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-12-15
* Göran Hägglund 2008-01-02
* Anders Borg - 2008-01-20
* Maud Olofsson - 2008-02-04
* Riksdagens ledamöter 2008-02-20
* Cristina Husmark Pehrsson - 2008-02-25
* Fredrik Reinfeldt - 2008-02-28
* Per Schlingman - 2008-03-11
* Fredrik Reinfeldt - 2006-03-14
* Inger Davidson - 2008-04-13
* Thomas Östros - 2008-04-16
* Cecilia Widegren 2008-05-02
* Till 14 seniorriksdagsmän 2008-05-06
* Maria Rankka - Timbro 2008-05-15
* Fredrik Reinfeldt - 2008-05-31
* Anders Borg - 2008-06-11
* Anders Borg 2008-06-18
* Mona Sahlin 2008-06-25
* Göran Hägglund - 2008-07-01
* Jan Björklund - 08-07-11
* Fredrik Reinfeldt - 2008-08-02
* Anders Borg - 2008-08-10
* Göran Hägglund - 2008-08-13
* Ingvar Fridell - 2008-08-16
* Jan Björklund - 2008-08-21
* Christina Husmark Pehrsson - 2008-08-28
* Karin Hübinette 2008-09-8
* Anders Borg - 09-04-16
* Maria Rankka Timbro - 2009-04-24
* Cristina Husmark Pehrsson 2009-05-05
Gunnar Wetterberg - 2009-05-11
* Lennart Axelsson - 2009-05-15
* Curt Lindroth (M) - 2009-05-25
* KG Scherman + Talmannen 2009-06-03
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-06-10
* Till besvikna pensionärer 2009-06-14
"Bromsen borde inte få reducera pensionerna 2009-08-16
Slopa 1,6 %-avdraget på ATP-baserade pensioner
* Den som vinner pensionärerna hjärtan kan också vinna valet
* Allianspartierna befäster sin ställningg som de värsta pensionärsmotståndarna
* DN:s Maria Crofts 2009-09-26
Pensionärernas krav inför valet - samma ekonomiska utveckling 2009-09-27
* Monas appell: Riv upp - gör om - gör rätt - 2009-09-27
"Bromsen" borde inte få reducera pensionerna
* Bo Könberg har helt rätt 2009-09-27
* Positivt - att Moderaterna nu vill bli ett parti för hela folket
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-10-02
* Med 100 kr per månad vinner inte Monas lag ...
* Förvirrande siffror i pensionsdebatten - Skärp er !
Vem kan förklara med 1,6 %-avdraget?
Carl B. Hamilton (fp) vill inte bli medlem i SPF
Hur finansieras slopandet av ATP-pensionärernas 1,6 %-avdrag?
Vem är värst på att svika pensionärer?
Ansvarsfullt - modigt - långsiktigt rättvist - av Mona
Samma skatt för pensionärer - är sist och slutligen
Sanningen om pensionerna - 2009-11-20
Några reflektioner kring skattedebatten i Kunskapskanalen
Motrefleksion om Skattedebatten
Håller pensionssystemet i framtiden?
Ett Gott Nytt och Rättvisare Pensionärsår 2010
Öppet brev till riksrevisorn Lindström
Pensioner är inte bidrag ...
Hur vågar Maud Olofsson?
Öppet brev till JP Anders Linder Sv.D
Är Monas väska viktigare fråga för SvD än pensionärernas rätt
Göran Hägglund - Det räcker inte
2010 års pensioner sänks med 3 %
Maud Olofsson - sist på tåget
(kd) - ett parti för pensionärer
Vill Du ha 9 000 kr i nettopension efter skatt - eller 17 000
Bromsen fördelar pensionssystemets förluster orättvist!
Nu har pensionärern fått besked
Lita inte på vad politikerna säger -
Jag avstår hellre 300 kr per månad än
Så skönt det vore att slippa försvara
Arbetslinjens motto är bra -
Bud till pensionärer om skattesänkning är bra
* Våga Läsa - Bromsen är faktiskt
* Reinfeldt har både rätt och fel
* Pensionssystemet fram till nästa istid
Global Forum - Varför högre skatt på pensionärer
Lönesänkarna
SVT-programmet Lönesänkarna -sammandrag
Om Nationell samling och initiativtagaren
Våga veta
Kalkyl
Finansiering
Pensioner
Bostadstillägg
Hoten mot äldreomsorgen
Fakta om äldre
Politikersveket mot pensionärerna
Länkar

 

 

 

 

Image0001

 

 

 

 

 

REDAKTION

 

Äldreomsorgen i politiken

Berthel Nordström - Landåvägen 12

Nacka

131 49

 

 

 

 

 

Vem är värst på att svika pensionärer?

– Folksam eller det statliga pensionssystemet?

Många PRO-pensionärer med Folksams livförsäkring har upprörts av att Folksam plötsligt sänkt utlovat försäkringsbelopp till hälften. PRO-folkets kraftiga motreaktion gör att Folksam nu ser sig nödsakad till att anställa extra väktare som säkerhet för sin personal. Hårda bandage alltså.

 

Man bör dock inte glömma att Folksam är ett vinstdrivande företag. En livförsäkring kan inte tecknas för en 69-åring om det inte gäller stora kollektiv, som PRO eller SPF. Sådana försäkringarna ges på det villkoret – att den försäkrade gruppen har en viss genomsnittsålder. Nu har tydligen den stigit så kraftigt att kalkylen inte längre håller. Försäkringsbolaget utnyttjar då sin rätt - enligt det finstilta i avtalet - att sänka pensionsbeloppet.  Alternativet hade varit att höja pensionspremierna, men Folksam gjorde den bedömningen att pensionärernas ynkliga ekonomi inte tål den erforderliga höjningen. Hade man valt att höja premierna skulle resultatet bara blivit att hela försäkringsformen självdog. Men vems är då felet - om det inte är Folksams?

 

Pensionärsorganisationerna bär nog själva en stor del av ansvaret. Livförsäkringen har varit bra för deras medlemsrekrytering och för att de får behålla sina medlemmar livet ut. För att inte minska dragningskraften av denna förmån har man inte tillräckligt tydligt informerat pensionärerna om den här risken. En annan anledning kan vara att dagens 65-åringar egentligen inte känner sig som pensionärer. De flesta äldre ansluter sig till pensionärsorganisationerna först strax före 70-årsåldern – d.v.s. strax före senaste anslutningsdag till försäkringen.

 

Ett tredje skäl är att alltfler äldre upptäcker att pensionärsorganisationerna inte med kraft företräder alla sina medlemmar. Istället följer de Regeringens linje att bara värna de sämst ställda. Att politikerna följer den linjen beror på att det är det enklaste och billigaste sättet att visa sin pensionärsvänlighet. Få medborgare förstår – att de som bara har lägsta garantipension – ofta alls inte hör till dem som har det sämst ställt. Ett är säkert – ingen som bara har lägsta garantipensionen har vare sig arbetat och betalt skatt eller betalt in pensionspremier. Det kan vara människor med handikapp från födseln, men också hemmafruar som försörjts av välbärgade män – sådana som fortfarande kan ha det rätt bra. Men i medierna vinner politiker poäng på att åtminstone värna om ”de sämst ställda” och på det tåget hänger pensionärsorganisationerna med. 

 

Däremot har politikerna inte vårdat sina pensionssystem - och pensionärsorganisa-tionerna har inte med tillräcklig kraft försökt få dem till det. Därför har en genom-snittspensionär – d.v.s en tidigare genomsnittsinkomsttagare – inte mer kvar att leva av än den som nu bara får ut lägsta garantipension – se sidan 19 i boken ”Vad varje pensionär bör veta – nu och inför valet 2010”. Den finns kostnadsfritt att läsa på www.aldreomsorgenipolitiken.se .

 

Alliansens politiker är de som nu får ta emot all kritik för hur illa pensionärerna blivit diskriminerade. Men diskriminering har skett i minst lika hög grad under socialdemokratiskt styre. Anders Borgs jobbskatteavdrag är emellertid så uppenbart orättvist och har så låg trovärdighet att pensionärerna nu anser att Alliansens partier avsiktlig diskriminerar dem och ser dem därför som sina värsta vedersakare.  Många kan inte förstå att Allianspartierna nu inför valet har råd att avstå från pensionärernas stöd. Visst är det bra att skatter sänks - om man har råd - eftersom det ger en ökad efterfrågan, som kan skapa jobb. Men den effekten uppnås även om pensionärerna skulle få sin del av skattereduktionen. Kanske skulle sänkta skatter för pensionärer t.o.m. ge större effekt för fler jobb - med deras stora eftersatta behov. Några påstår t.o.m. att jobbskatteavdraget till yrkesverksamma kan ha motsatt effekt – nämligen att människor med pressade tidsschema nu äntligen får råd att gå ned i arbetstid för att få sitt livspussel att gå ihop. Att få dem att jobba mer för 1 500 kr extra per månad - går bara inte. 

 

Från säker källa har erfarits - att rikspolitikernas diskriminering av pensionärerna beror på att de kallt kalkylerar med – att pensionärerna ofta inte har tillräckliga kunskaper för att förstå – att de inte orkar protestera - och att de ogärna ändrar politisk åsikt. (Men det får vi väl se!) Dessutom har partistrategerna räknat ut att de yrkesverksamma är många fler än pensionärerna – en tes som vidimeras i en artikel på Newsmill –

se http://www.newsmill.se/artikel/2009/10/16/regeringen-diskriminerar-seniorerna skriven av självaste förre talmannen Björn von Sydow – och han om någon borde ju veta.

 

De motdrag som pensionärerna och deras organisationer bör göra är – att dels ta till sig kunskaper om hur pensionsreglerna fungerar så att de inte går på vilka amsagor som helst – dels lär sig förstå att man inte längre kan lita på - att de etablerade partiernas politiker värnar om pensionärernas intressen.

 

De äldre kan inte heller lita på att media gör det. DN presenterar f.n. ett intressant inlägg där man inför valet 2010 belyser de fem viktigaste frågorna inom vart och ett av tio ämnesområden. Inte en enda punkt av dessa 50 avser pensionärerna och den växande äldre befolkningens ekonomi och vård. Det är nästan omöjligt att få in en faktaartikel i de stora dagstidningarna om pensionärernas besvärliga situation. Pensionerna är en icke-fråga, som ingen av dem tar upp.

 

De äldre har diskriminerats bl.a. på följande punkter under de senaste 15 åren.

  1. Under 1990-talet manipulerades basbeloppen. Försäkringskassan har på sin hemsida medgett att 2 %-enheter ännu ej återställts av det sänkta basbeloppet. ( Den upplysningen har emellertid tagits bort från hemsidan sedan dess existens påvisats i tidigare brev). Det skulle kosta 5 miljarder att återställa bristen. 
  2. Riksdagen var år 1994 - när det nya pensionssystemet beslöts - medveten om att pensionssystem, som inte skrivs upp med löneökningar, eroderar och förvandlas från heltäckande pensioner till ett slags grundpensioner. Trots kunskapen lät man ATP-pensionerna utgå oförändrade medan realinkomsten för de arbetande ökade med 32 %. En kompensation skulle kosta 10 miljarder att åtgärda.
  3. Alla pensionärer med ATP-baserade pensioner drabbas av ett helt obefogat kumulativt avdrag på 1,6 %, vilket sammanlagt under 17 år sänker en genomsnittspension med 350 000 kr eller med genomsnittligt 1 700 kr/månad. Detta avdrag tillför pensionssystemet 300 miljarder totalt. Det finns inget skäl varför detta avdrag görs – pensionerna blir lika stora med både ATP-systemet som det nya pensionssystemet (NPS). Att slopa 1,6 %-avdraget skulle kosta 17 miljarder.
  4. Jobbskatteavdraget gör att Sverige som enda land bland 53 nationer beskattar sina pensionärer högre än de yrkesverksamma. Allvarligast är att det strider mot en av grundlagens viktigaste principer - att alla medborgare skall behandlas lika. Det skulle kosta max. 15 miljarder att återställa. 

Punkterna 1-4 innebär att yrkesverksamma hittills fått en inkomstökning räknat från 1994 på 40 % då pensionärerna bara fått 5 %. Om ovanstående punkter kompenserades skulle en genomsnittspensionär få ytterligare 2 300 kr/mån d.v.s en ökning med ytterligare 18 %.

 

Men pensionärerna vill inte ställa krav som äventyrar samhällsekonomin. Det skulle ingen ha någon glädje av. Därför måste dels en omgående omfördelning ske inom budgetens ramar och när tillväxten återkommer bör pensionärerna blir de första som kompenseras. Det innebär att inte ens i bästa fall hinner ATP-pensionärerna få ut full kompensation innan de går bort. 

 

    5.  AP-fonderna har byggts upp av ATP-pensionärernas pensionspremier.

         Politikerna överförde 258 miljarder från AP-fonderna till statskassan 1999-2001

         med motivering att statskassan samtidigt övertog betalningsansvaret för

         förtidspensioner, garantipensioner, bostadstillägg m.fl. Men dessa var s.k.

         ”fripassagerare”, som anslutits till pensionssystemet av politikerna - utan att

         motsvarande medel tillskjutits för att täcka kostnaderna härför. Utan denna

         konfiskering skulle inte bromsen behöva slå till 2010-2015 och förorsaka att

         t.ex. en genomsnittspensionär sammanlagt förlorar 60 000 kr och att en klyfta

         mellan lönenivån och pensionsnivån ökar med 16%. 

    6.  När bromsen slår till skrivs pensionsrätterna ned på samma sätt som

         pensionerna. Men i pensionärernas fall så sänks direkt utgående pensioner i

         kronor. År 2008 föll aktiekurserna med 42 %. Hittills har de stigit så mycket att

         det bara återstår 15 % för att uppnå det ursprungliga värdet före fallet. Hela

         värdet kommer snart nog att återställas och därmed når pensionsrätterna sina

         fulla värden. Men de pengar pensionärerna fått betala får de aldrig igen.

         Bromsreglerna bör ändras så att utgående pensionerna aldrig kan sänkas.

         Istället bör utgående pensioners andel av förlusten fonderas och betalas av

         med den framtida tillväxten precis på samma sätt som pensionsrätterna

         behandlas.  

     7. Förmögenhetsskatten är slopad för alla - utom för pensionärerna, eftersom s.k.

         avkastningsskatt uttas på avtalspensionerna. Den utgår varje år med 15 % på

         en inkomst beräknad som den genomsnittliga statslåneräntan under året (f.n.

         0,58 %) på den anställdes pensionskapital i avtalspensionen. Det låter inte så

         mycket men innebär att en genomsnittspensionär förlorar 1 500 kr per månad

         när han pensioneras. Staten drar in 16 miljarder varje år på denna

         förmögenhetsskatt. Men den är så dold - att nästan ingen vet om den. Frågan

          berör nu yrkesverksamma och pensionärer med NPS-pensioner.

 

Politikerna har redan två havererade pensionssystem bakom sig – Folkpensionssyste-et och ATP-systemet. Nu finns allvarliga risker för att även det nya pensionssystemet kraschar. Varje gång som bromsen slår till så vidgas klyftan mellan lönenivån och pensionsnivån. Under åren 2010-2015 vidgas den klyftan med 16 %. Risken finns att bromsen kommer att slå till allt oftare beroende på att ungdomen kommer ut allt senare i arbetslivet och på att många äldre föredrar att gå i pension allt tidigare – utom de som har så låga pensioner så att de tvingas vara kvar. När man säger ”tvingas” skall man inte glömma att det skattemässigt är mycket lönsamt att göra.

 

Politikerna är inte lika kloka som Folksams ledning. De tycks inte förstå att summan premier måste vara minst lika stor som summan utgående pensioner. Problemet är att man inte höjer pensionsåldern i takt med att livslängden ökar, trots att Försäkringskassan och flera utredningar vid upprepade tillfällen uppmanat dem till det. Om man nu skulle höja pensionsåldern till 66-67 år så skulle premiefordran i pensionssystemets balansräkning direkt höjas med 500 miljarder och då skulle bromsen inte slå till 2010-2015. Dessutom skulle det räcka för att slopa 1,6 %-avdraget och att förstärka pensionssystemet. Beslutet bör dock inte träda ikraft förrän arbetslösheten minskat och då främst bland ungdomar. Därigenom får beslutet mer formen av en avsiktsförklaring, men får trots detta ovanstående effekt. Pensionsåldern måste sedan höjas i takt med att livslängden ökar. Görs inget kan det bara gå åt ett håll - utför.

 

Med ovanstående erfarenheter kan ifrågasättas om politiker är särskilt lämpade att handha pensionssystem med så stora ekonomiska värden och krav på långsiktighet.  Istället borde hela pensionssystemet med tillhörande AP-fonder överföras till ett ömsesidigt försäkringsaktiebolag med pensionärer och premiebetalare som ägare och med en ansvarig styrelse bestående av kunniga försäkringsmän m.fl. med ansvar att sköta systemet efter ett fast regelverk. I den styrelsen skulle även pensionsorganisationerna eller enskilda kunniga pensionärer kunna inväljas – däremot inte aktiva politiker eller avsuttna sådana, som kan misstänkas mer bevaka statens intressen än pensionärernas.

 

Övriga s.k. pensioner däremot, som t.ex. förtidspensioner, garantipensioner, bostadstillägg m.m. som betalas av medel som inte är pensionspremier skall ligga kvar hos statsmakten och betalas via skatten av hela befolkningen – inte enbart pensionärerna som tidigare.

 

Vi måste få upp hela pensionsfrågan till en allmän diskussion. Hittills har Riksdagens Pensionsgrupp hindrat alla sådana initiativ. De borde bearbetas dels så att de striktare mer värnar om pensionssystemets -  och mindre om statens intressen, dels öppnar upp för en bred diskussion om hur systemet kan förändras så att det upplevs rättvisare och därmed även bli beständigare. 

Berthel Nordström 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: måndag 26 oktober 2009