Äldreomsorgen           

    - i politiken            

     kommenterad av               

         Berthel Nordström    

    berthel@chello.se

 

   om en

NATIONELL SAMLING FÖR

   ÄLDREOMSORGENS REORGANISATION

bild 001

 

Aktuellt
Tidigare brev
* Mikael Sjöberg, SoS 05-09-24
* Maria Larsson (kd) 05-10-19
* Barbro Westerholm (fp)- 05-10-28
* Ylva Johansson (s) - 05-10-30
* Pär Nuder (s) - 05-10-31
* Ylva Johansson(s) - 05-11-01
* Ylva Johansson 05-11-07
* Göran Jonsson 05-11-13
* Lars Leijonborg - 05-11-15
* Alf Svensson - 05-11-18
* Chris Heister - 05-11-23
* Mats Odell - 05-11-25
* Björn von Sydow - 05-11-26
* Stefan Ackerby - 05-12-10
* Ylva Johansson - 05-12-18
* Ylva Johansson 2005-12-20
* Pär Nuder 2005-12-27
* Mikael Sjöberg 2006-01-01
* Maud Olofsson 2006-01-05
* Pär Nuder - 2006-01-10
* Ann Lindgren - 2006-01-26
* Alf Svensson - 2006-01-29
* Maud Olofsson 2006-02-03
* Ylva Johansson 2006-02-07
* Mikael Sjöberg - Arbetslivsinstitutet 2006-02-09
* Per Rosengren (v) 2006-02-13
* Jan Edling, LO - 2006-02-20
* Janne Rudén, Seko 2006-02-28
* Camilla Sköld Jansson - Riksdagen 2006-03-04
* Göran Persson - 2006-03-10
* Stefan Saläng (fp) 2006-03-21
* Inger Davidson - 2006-04-11
* Ylva Johansson 2006-04-20
* Fredrik Reinfeldt 2006-04-24
* Maria Larsson 2006-05-03
* Pär Nuder - 2006-05-09
* Överläk. Carsten Rose - Lunds universitet
* Ulrikaupproret
* Inger Davidson - 2006-06-11
* Kenneth Johansson(c) 2006-06-15
* Lennart Levi 2006-06-21
* Göran Persson - 2006-06-29
* Christina Juttterström 2006-07-02
* Göran Hägglund 2006-07-04
* Maria Larsson 2006-07-14
* Barbro Westerholm 2006-07-28
* Pär Nuder 2006-08-10
* Ann Lindgren 2006-08-17
* Ylva Johansson 2006-08-21
* Vanja Lundby Wedin
* Fredrik Reinfeldt
* Göran Persson
* Till väljarna
* Maria Larsson 2006-09-18
* Ann Lindgren - 2006-09-25
* Erik Langby - 2006-11-05
* Birgitta Rydberg 2006-11-11
* Lars Leijonborg 2006-11-16
* Anders Borg - 2006-11-21
* Jan Nygren 2006-11-26
* Göran Hägglund - 2006-12-01
* Ylva Johansson - 2006-12-07
* Maria Larsson 2006-12-12
Sven Otto Littorin - 2007-01-02
* Mona Sahlin - 2007-01-20
* Lars Leijonborg - 2007-01-30
* Björn von Sydow 2007-02-17
* Maria Larsson 2007-04-13
* Lars Leijonborg - 2007-04-21
* Ylva Sandström 2007-04-23
* Göran Hägglund - 2006-04-26
* Per Landgren - 2007-04-29
* Cristina Husmark Pehrsson
* Anders Borg - 2007-05-14
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-05-27
* Lars Gustafsson - 2007-05-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-09-01
* Ledamöter av Sveriges Riksdag
* Lars Gustafsson, Riksdagen 2007-09-24
* Anders Borg - 2007-09-28
Till riksdagens ledamöter 2007-10-07
* Maria Larsson - 2007-10-12
* Sofia Johansson 2007-10-18
* Göran Hägglund 2007-11-09
* Göran Hägglund - 2007-11-15
* Cristina Husmark Pehrsson 2007-11-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-12-06
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-12-15
* Göran Hägglund 2008-01-02
* Anders Borg - 2008-01-20
* Maud Olofsson - 2008-02-04
* Riksdagens ledamöter 2008-02-20
* Cristina Husmark Pehrsson - 2008-02-25
* Fredrik Reinfeldt - 2008-02-28
* Per Schlingman - 2008-03-11
* Fredrik Reinfeldt - 2006-03-14
* Inger Davidson - 2008-04-13
* Thomas Östros - 2008-04-16
* Cecilia Widegren 2008-05-02
* Till 14 seniorriksdagsmän 2008-05-06
* Maria Rankka - Timbro 2008-05-15
* Fredrik Reinfeldt - 2008-05-31
* Anders Borg - 2008-06-11
* Anders Borg 2008-06-18
* Mona Sahlin 2008-06-25
* Göran Hägglund - 2008-07-01
* Jan Björklund - 08-07-11
* Fredrik Reinfeldt - 2008-08-02
* Anders Borg - 2008-08-10
* Göran Hägglund - 2008-08-13
* Ingvar Fridell - 2008-08-16
* Jan Björklund - 2008-08-21
* Christina Husmark Pehrsson - 2008-08-28
* Karin Hübinette 2008-09-8
* Anders Borg - 09-04-16
* Maria Rankka Timbro - 2009-04-24
* Cristina Husmark Pehrsson 2009-05-05
Gunnar Wetterberg - 2009-05-11
* Lennart Axelsson - 2009-05-15
* Curt Lindroth (M) - 2009-05-25
* KG Scherman + Talmannen 2009-06-03
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-06-10
* Till besvikna pensionärer 2009-06-14
"Bromsen borde inte få reducera pensionerna 2009-08-16
Slopa 1,6 %-avdraget på ATP-baserade pensioner
* Den som vinner pensionärerna hjärtan kan också vinna valet
* Allianspartierna befäster sin ställningg som de värsta pensionärsmotståndarna
* DN:s Maria Crofts 2009-09-26
Pensionärernas krav inför valet - samma ekonomiska utveckling 2009-09-27
* Monas appell: Riv upp - gör om - gör rätt - 2009-09-27
"Bromsen" borde inte få reducera pensionerna
* Bo Könberg har helt rätt 2009-09-27
* Positivt - att Moderaterna nu vill bli ett parti för hela folket
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-10-02
* Med 100 kr per månad vinner inte Monas lag ...
* Förvirrande siffror i pensionsdebatten - Skärp er !
Vem kan förklara med 1,6 %-avdraget?
Carl B. Hamilton (fp) vill inte bli medlem i SPF
Hur finansieras slopandet av ATP-pensionärernas 1,6 %-avdrag?
Vem är värst på att svika pensionärer?
Ansvarsfullt - modigt - långsiktigt rättvist - av Mona
Samma skatt för pensionärer - är sist och slutligen
Sanningen om pensionerna - 2009-11-20
Några reflektioner kring skattedebatten i Kunskapskanalen
Motrefleksion om Skattedebatten
Håller pensionssystemet i framtiden?
Ett Gott Nytt och Rättvisare Pensionärsår 2010
Öppet brev till riksrevisorn Lindström
Pensioner är inte bidrag ...
Hur vågar Maud Olofsson?
Öppet brev till JP Anders Linder Sv.D
Är Monas väska viktigare fråga för SvD än pensionärernas rätt
Göran Hägglund - Det räcker inte
2010 års pensioner sänks med 3 %
Maud Olofsson - sist på tåget
(kd) - ett parti för pensionärer
Vill Du ha 9 000 kr i nettopension efter skatt - eller 17 000
Bromsen fördelar pensionssystemets förluster orättvist!
Nu har pensionärern fått besked
Lita inte på vad politikerna säger -
Jag avstår hellre 300 kr per månad än
Så skönt det vore att slippa försvara
Arbetslinjens motto är bra -
Bud till pensionärer om skattesänkning är bra
* Våga Läsa - Bromsen är faktiskt
* Reinfeldt har både rätt och fel
* Pensionssystemet fram till nästa istid
Global Forum - Varför högre skatt på pensionärer
Lönesänkarna
SVT-programmet Lönesänkarna -sammandrag
Om Nationell samling och initiativtagaren
Våga veta
Kalkyl
Finansiering
Pensioner
Bostadstillägg
Hoten mot äldreomsorgen
Fakta om äldre
Politikersveket mot pensionärerna
Länkar

 

 

 

 

Image0001

 

 

 

 

 

REDAKTION

 

Äldreomsorgen i politiken

Berthel Nordström - Landåvägen 12

Nacka

131 49

 

 

 

 

 

Slopa 1,6 %-avdraget på ATP-baserade pensioner !

 

1,6 % -avdraget på ATP-baserade pensioner infördes i samband med det nya pensionssystemet (NPS) år 2004 med motivet att ATP-pensionerna var ekonomiskt fördelaktigare än vad NPS-pensionerna skulle bli. Avsikten var alltså att söka skapa rättvisa mellan generationerna. Därför beslöts att ATP-baserade pensioner skulle minskas successivt med 1,6 % per år.

 

Avdraget sänker pensionerna mer än många inser. 1,6 % -avdraget är kumulativt – d.v.s. avdraget blir större för varje år - räknat från utgångspensionen. För en genomsnittspensionär med 12 800 kr/månad uppgår minskningen första året bara till 205 kr/månad – det 17: e året uppgår reduktionen till 24 % eller 3 070 kr/månad. Tumskruvarna dras åt – så att säga - ett varv per år – och pensionen sjunker i förhållande till den aktuella lönenivån hela tiden. Totalt minskas de samlade pensionsutbetalningarna med 13,2 % på det totala pensionskapitalet eller för genomsnittspensionären med 350 000 kr under en 17-årsperiod d.v.s. med genomsnittligt 1 700 kr/månad. Alltfler pensionärerna sjunker under fattigdomsstrecket (= <50 % av genomsnittsinkomsten).  Avdraget fungerar som en progressiv skatt -  inte på hur mycket man tjänar – utan på hur gammal man blir.

 

Av diagrammet nedan framgår hur stor genomsnittspensionen är år 2007 i olika åldersgrupper. Bilden visar också hur många pensionärer som ingår i varje åldersgrupp samt hur fördelningen är mellan de olika pensionsslagen.

 

 

 

 

                                                                Källa: SCB

 

Kommentar: Varje stapel representerar medel-inkomsttagaren i sin åldersgrupp. De har kanske haft samma jobb och haft samma livsinkomst. Men den äldste har bara 2/3-delar av vad den yngste har. Så fungerar   system där  pensionerna inte växer i takt med lönerna – så som NPS-baserade pensioner nu gör. 

 

De yngre har mer av avtals- och frivillig- pensioner och de äldre större andel garantipension. 

 

Det är från dessa låga pensioner som 1,6 %-avdraget sker med genomsnittligt 1 700 kr/månad i 17 år.  

 

Den som var 65 år 2004, när systemet infördes, får år 2010 ett avdrag som uppgår till 10,6 % = 1 356 kr om han från börjat haft 12 800 kr/mån.  År 2019 - när han är 80 år – kommer pensionen att minska med 23 %      = 2 900 kr per månad. Hur den pensionssänkningen känns att leva med - har ingen ännu någon erfarenhet av.

 

Nu har det visat sig att motivet till 1,6 %-avdraget starkt kan ifrågasättas. En livslönekurva har konstruerats och en jämförande beräkning gjorts om hur stora pensionerna blir - dels med  ATP-systemet - baserat på de 15 bästa åren av 30 - dels enligt NPS-systemet, som bygger på 18,5 % av hela livslönen. I denna beräkning har bortsetts från inflation. För NPS har räknats med en årlig tillväxt på modesta 1,6 % och 3,6 % ökning på premiefonderna:

          

Grundförutsättningar:

 

ATP

NPS

Ingångslön 1952

10 500/månad

 

 

Varierad löneutveckling under åren – totalt

+ 60%

 

 

Slutlön 1994 = + 60 % på ingångslönen

16 700 /månad

 

 

De 15 bästa åren ger

5,5 ATP-poäng

 

 

NPS gav ett hopsamlat kapital på

 

 

1 321 000

   och ett tillägg på grund av löneindex på 52 %

 

 

   685 000

   Sammanlagt

 

 

2 006 000  

    Vilket ger en pension

 

9 680 kr/mån

9  832  kr/mån

 

Beräkningen visar att ATP-systemet inte alls ger högre pensioner än NPS.

 

Så här ser beräkningen ut i diagramform. Hela beräkningen finns i boken ”Vad varje pensionär bör veta – nu och inför valet 2010”, som kan läsas på hemsidan www.aldreomsorgenipolitiken.se sidan 50.

 

Denna bedömning förstärks ytterligare genom att nedanstående förmåner för NPS inte inräknats i ovanstående beräkning: 

     a.  Att de anställdas pensionsavgift på 7 % (av den totala på 18,5%) har kompenserats med en

              skattereduktion, som tidigare inte observerats av pensionärerna och deras organisationer och

              därför inte heller tidigare ifrågasatts. Skattereduktionen har ökat successivt med början under

           komståret 2000 och uppgår alltsedan 2006 till 100 % av pensionsavgiften. Enligt Ekonomistyrnings.

              verket kostar denna skattereduktion 84,4 miljarder kr per år (se tabellen nedan).  Det innebär att

           pensionärerna med sina skatter är med och betalar de yngres pensionsavgofter

 

     b.  Att de kompletterande avtalspensionernas utveckling har gynnats inom NPS-systemet. År 2007

           utbyggdes exempelvis avtalspensionerna kraftigt utan att det räknades in i löneutvecklingen. Det

           medförde att pensionärerna inte fick del i den totala löneutvecklingen.

 

Den extra skattereduktion som motsvarar de anställdas pensionsavgift på 7 % finns dokumenterad på Skatteverkets hemsida där följande text står:

Allmän pensionsavgift 

7 % av förvärvsinkomsten men högst 28 800 kr. Alla skattskyldiga som betalar allmän pensionsavgift får en skattereduktion med 100 % av avgiften.

 

 

Klicka på länken nedan och läs själva: http://www.skatteverket.se/skatter/ovrigt/beloppochprocent2009.4.6d02084411db6e252fe80007428.html#Allmanpensionsavgift .

 

Denna skattereduktion har precis samma effekt som Alliansens jobbskatteavdrag. Ändå har ingen opposition väckts mot denna orättvisa, beroende på att den genomförts på ett så dolt sätt. Först efter många telefonsamtal med Ekonomistyrningsverket gick det att till slut få fram uppgifterna om storleken på denna skattereduktion till de yrkesverksamma - från en av de högre cheferna:  

 

Kostnad för statskassan angående skatteavdrag för allmän pensionsavgift på 7%:

År

7 % löne-summan

Skatte-avdrag

Nettokostn.

Anställd

2000

63,1

-15,8

47,3

2001

65,7

-32,7

33,0

2002

68,1

-50,9

17,2

2003

70,3

-52,5

17,8

2004

72,1

-53,9

18,2

2005

74,2

-64,7

9,5

2006

77,3

-77,3

0,0

2007

81,1

-81,1

0,0

S:a 2000-07

 

375,4

 

2008

84,4

-84,4

0,0

 

Inkluderas dessa förmåner för NPS i den jämförande beräkningen mellan ATP och NPS är det uppenbart – att ett avdrag med 1,6 % inte skall behöva göras för att rättvisa skall uppnås mellan generationerna.  

 

1,6%-avdraget för ATP-baserade pensioner har tillkommit på felaktiga grunder och bör därför slopas av Riksdagen.

 

Kostnaden för att avveckla 1,6 % -avdraget för ATP-baserade pensioner är ändlig -   eftersom den sjunker i takt med att pensionärerna successivt avlider inom genomsnittligt en 17-årsperiod. Dessutom ingår ATP-baserade pensioner med en minskande andel av den totala pensionen. Den som blev pensioneras 2009 har bara 50 % av sin pension baserad på ATP. För den som pensioneras om 10 år utgår hela pensionen från NPS. Kostnaden för att slopa 1,6 % -avdraget uppgår genomsnittligt netto till c:a 11  miljarder per år under 17 år.  Om 1.6 %-avdraget slopas kommer fler att kunna leva av sin pension och slippa ta emot  garantipensions- och bostadstillägg.

 

Som framgår av tabellen ovan uppgår skatteavdraget som kompenserar allmänna pensionsuppgiften under åren 2000-2007 till 375 miljarder. I fortsättningen kostar denna skattesänkning 85 miljarder per år.

 

Nu när pensionärerna skall försöka få ut sin rätt – kom då bara inte och säg - att det saknas pengar.

 

Berthel Nordström

Pensionsdebattör

 

Senast uppdaterad: söndag 23 augusti 2009