Äldreomsorgen           

    - i politiken            

     kommenterad av               

         Berthel Nordström    

    berthel@chello.se

 

   om en

NATIONELL SAMLING FÖR

   ÄLDREOMSORGENS REORGANISATION

bild 001

 

Aktuellt
Tidigare brev
* Mikael Sjöberg, SoS 05-09-24
* Maria Larsson (kd) 05-10-19
* Barbro Westerholm (fp)- 05-10-28
* Ylva Johansson (s) - 05-10-30
* Pär Nuder (s) - 05-10-31
* Ylva Johansson(s) - 05-11-01
* Ylva Johansson 05-11-07
* Göran Jonsson 05-11-13
* Lars Leijonborg - 05-11-15
* Alf Svensson - 05-11-18
* Chris Heister - 05-11-23
* Mats Odell - 05-11-25
* Björn von Sydow - 05-11-26
* Stefan Ackerby - 05-12-10
* Ylva Johansson - 05-12-18
* Ylva Johansson 2005-12-20
* Pär Nuder 2005-12-27
* Mikael Sjöberg 2006-01-01
* Maud Olofsson 2006-01-05
* Pär Nuder - 2006-01-10
* Ann Lindgren - 2006-01-26
* Alf Svensson - 2006-01-29
* Maud Olofsson 2006-02-03
* Ylva Johansson 2006-02-07
* Mikael Sjöberg - Arbetslivsinstitutet 2006-02-09
* Per Rosengren (v) 2006-02-13
* Jan Edling, LO - 2006-02-20
* Janne Rudén, Seko 2006-02-28
* Camilla Sköld Jansson - Riksdagen 2006-03-04
* Göran Persson - 2006-03-10
* Stefan Saläng (fp) 2006-03-21
* Inger Davidson - 2006-04-11
* Ylva Johansson 2006-04-20
* Fredrik Reinfeldt 2006-04-24
* Maria Larsson 2006-05-03
* Pär Nuder - 2006-05-09
* Överläk. Carsten Rose - Lunds universitet
* Ulrikaupproret
* Inger Davidson - 2006-06-11
* Kenneth Johansson(c) 2006-06-15
* Lennart Levi 2006-06-21
* Göran Persson - 2006-06-29
* Christina Juttterström 2006-07-02
* Göran Hägglund 2006-07-04
* Maria Larsson 2006-07-14
* Barbro Westerholm 2006-07-28
* Pär Nuder 2006-08-10
* Ann Lindgren 2006-08-17
* Ylva Johansson 2006-08-21
* Vanja Lundby Wedin
* Fredrik Reinfeldt
* Göran Persson
* Till väljarna
* Maria Larsson 2006-09-18
* Ann Lindgren - 2006-09-25
* Erik Langby - 2006-11-05
* Birgitta Rydberg 2006-11-11
* Lars Leijonborg 2006-11-16
* Anders Borg - 2006-11-21
* Jan Nygren 2006-11-26
* Göran Hägglund - 2006-12-01
* Ylva Johansson - 2006-12-07
* Maria Larsson 2006-12-12
Sven Otto Littorin - 2007-01-02
* Mona Sahlin - 2007-01-20
* Lars Leijonborg - 2007-01-30
* Björn von Sydow 2007-02-17
* Maria Larsson 2007-04-13
* Lars Leijonborg - 2007-04-21
* Ylva Sandström 2007-04-23
* Göran Hägglund - 2006-04-26
* Per Landgren - 2007-04-29
* Cristina Husmark Pehrsson
* Anders Borg - 2007-05-14
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-05-27
* Lars Gustafsson - 2007-05-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-09-01
* Ledamöter av Sveriges Riksdag
* Lars Gustafsson, Riksdagen 2007-09-24
* Anders Borg - 2007-09-28
Till riksdagens ledamöter 2007-10-07
* Maria Larsson - 2007-10-12
* Sofia Johansson 2007-10-18
* Göran Hägglund 2007-11-09
* Göran Hägglund - 2007-11-15
* Cristina Husmark Pehrsson 2007-11-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-12-06
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-12-15
* Göran Hägglund 2008-01-02
* Anders Borg - 2008-01-20
* Maud Olofsson - 2008-02-04
* Riksdagens ledamöter 2008-02-20
* Cristina Husmark Pehrsson - 2008-02-25
* Fredrik Reinfeldt - 2008-02-28
* Per Schlingman - 2008-03-11
* Fredrik Reinfeldt - 2006-03-14
* Inger Davidson - 2008-04-13
* Thomas Östros - 2008-04-16
* Cecilia Widegren 2008-05-02
* Till 14 seniorriksdagsmän 2008-05-06
* Maria Rankka - Timbro 2008-05-15
* Fredrik Reinfeldt - 2008-05-31
* Anders Borg - 2008-06-11
* Anders Borg 2008-06-18
* Mona Sahlin 2008-06-25
* Göran Hägglund - 2008-07-01
* Jan Björklund - 08-07-11
* Fredrik Reinfeldt - 2008-08-02
* Anders Borg - 2008-08-10
* Göran Hägglund - 2008-08-13
* Ingvar Fridell - 2008-08-16
* Jan Björklund - 2008-08-21
* Christina Husmark Pehrsson - 2008-08-28
* Karin Hübinette 2008-09-8
* Anders Borg - 09-04-16
* Maria Rankka Timbro - 2009-04-24
* Cristina Husmark Pehrsson 2009-05-05
Gunnar Wetterberg - 2009-05-11
* Lennart Axelsson - 2009-05-15
* Curt Lindroth (M) - 2009-05-25
* KG Scherman + Talmannen 2009-06-03
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-06-10
* Till besvikna pensionärer 2009-06-14
"Bromsen borde inte få reducera pensionerna 2009-08-16
Slopa 1,6 %-avdraget på ATP-baserade pensioner
* Den som vinner pensionärerna hjärtan kan också vinna valet
* Allianspartierna befäster sin ställningg som de värsta pensionärsmotståndarna
* DN:s Maria Crofts 2009-09-26
Pensionärernas krav inför valet - samma ekonomiska utveckling 2009-09-27
* Monas appell: Riv upp - gör om - gör rätt - 2009-09-27
"Bromsen" borde inte få reducera pensionerna
* Bo Könberg har helt rätt 2009-09-27
* Positivt - att Moderaterna nu vill bli ett parti för hela folket
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-10-02
* Med 100 kr per månad vinner inte Monas lag ...
* Förvirrande siffror i pensionsdebatten - Skärp er !
Vem kan förklara med 1,6 %-avdraget?
Carl B. Hamilton (fp) vill inte bli medlem i SPF
Hur finansieras slopandet av ATP-pensionärernas 1,6 %-avdrag?
Vem är värst på att svika pensionärer?
Ansvarsfullt - modigt - långsiktigt rättvist - av Mona
Samma skatt för pensionärer - är sist och slutligen
Sanningen om pensionerna - 2009-11-20
Några reflektioner kring skattedebatten i Kunskapskanalen
Motrefleksion om Skattedebatten
Håller pensionssystemet i framtiden?
Ett Gott Nytt och Rättvisare Pensionärsår 2010
Öppet brev till riksrevisorn Lindström
Pensioner är inte bidrag ...
Hur vågar Maud Olofsson?
Öppet brev till JP Anders Linder Sv.D
Är Monas väska viktigare fråga för SvD än pensionärernas rätt
Göran Hägglund - Det räcker inte
2010 års pensioner sänks med 3 %
Maud Olofsson - sist på tåget
(kd) - ett parti för pensionärer
Vill Du ha 9 000 kr i nettopension efter skatt - eller 17 000
Bromsen fördelar pensionssystemets förluster orättvist!
Nu har pensionärern fått besked
Lita inte på vad politikerna säger -
Jag avstår hellre 300 kr per månad än
Så skönt det vore att slippa försvara
Arbetslinjens motto är bra -
Bud till pensionärer om skattesänkning är bra
* Våga Läsa - Bromsen är faktiskt
* Reinfeldt har både rätt och fel
* Pensionssystemet fram till nästa istid
Global Forum - Varför högre skatt på pensionärer
Lönesänkarna
SVT-programmet Lönesänkarna -sammandrag
Om Nationell samling och initiativtagaren
Våga veta
Kalkyl
Finansiering
Pensioner
Bostadstillägg
Hoten mot äldreomsorgen
Fakta om äldre
Politikersveket mot pensionärerna
Länkar

 

 

 

 

Image0001

 

 

 

 

 

REDAKTION

 

Äldreomsorgen i politiken

Berthel Nordström - Landåvägen 12

Nacka

131 49

 

 

 

 

 

Image0011

Så skönt det vore att slippa försvara

         -                                                                                                                                                                        orättvisorna mot pensionärerna.                                                                                 

- Så tänker förmodligen i dessa dagar många Allianspolitiker. Det känns inte bekvämt att behöva argumentera för att äldre skall betala mer skatt än yngre. Dessutom upplevs det som udda, eftersom AliANseNs påhitt inte har något folkligt stöd. En enkät visar nämligen att 95 % av befolkningen anser - att pensionärer och yrkesverksamma skall ha samma skatteskalor. Udda - också i den meningen - att bland 18 undersökta länder (E15 + USA + Norge + Australien) är det bara i Alliansens Sverige som äldre har högre skatt än yngre. Allianspolitiker som känner sig tvingade till denna otacksamma försvars-uppgift förstår också att opinionstrycket mot dem kommer att öka ju närmare valdagen kommer.

 

Medborgarna, som varje år sett pensionskapitalet växa via sitt orangea kuvert – upptäcker samma dag som hon går i pension - hur nettot av den utlovade pensionen devalveras via Alliansens särskilda pensionärsskatt. Att en sådan devalvering av pensionerna skulle kunna göras via skattesystemet fanns inte med i den blocköverskridande Pensionsöverenskommelsen.

 

De röd-gröna har med sitt principbeslut visat att de vet vad som är rätt - att äldre inte skall betala mer i skatt än yngre medborgare vid samma inkomst. Ändå tvekar de av någon underlig anledning att helt genomföra sitt principbeslut och lovar bara att i första budgeten endast utjämna halva skatteskillnaden. Varför inte rensa upp i träsket – RIV NED – GÖR OM – GÖR RÄTT.

 

(m) har deklarerat att de vill fortsätta att urholka pensionerna. Alliansen har visserligen på senare tid utlovat framtida skattesänkningar även för pensionärer. Men det löftet är mycket diffusare än de röd-grönas principbeslut  Idag ansluter sig också Sverigedemokraterna med förslag att avsätta 13 miljarder för skattesänkningar till pensionärerna.

 

Att rösta fram politiker som inte har rättsmedvetandet att behandla alla medborgare lika -  känns för många äldre inte bra. Ett sista hopp ställs nu till att Folkpartiet + Kristdemokraterna + Centern skall kunna ändra Alliansens pensionärsfientliga politik. Nedanstående analys kan kanske vara till hjälp för att komma vidare i processen mot ett rättvisare samhälle:    

 

Som framgår nedan har alla regeringar - oberoende av politisk färg - missgynnat Sveriges pensionärer under de senaste 15 åren:

     1.  Genom ojämlik beskattning för yrkesverksamma och pensionärer:  800 kr/mån.

              a.  Jobbskatteavdraget

              b.  Skattereduktionen motsvarande egen pensionsavgift på 7 %

    2  Genom felaktig tillämpning av pensionsreglerna som berör Bromsen 

           a.   Överförandet av 258 miljarder från AP-fonderna till statskassan utan rimligt motiv.

           b.   Olämpligt val av värderingsmetod för AP-fonderna.

        Dessa båda faktorer har medfört att bromsen slår till med sammanlagt 6 % sänkning av  

        pensionerna så länge pensionären lever = sammanlagt 160 000 kr i genomsnitt = 780  

          kr/månad.  

    3.  Genom felaktiga regler i pensionssystemet som drabbar ATP-baserade pensioner.

           a.  1,6%-avdraget för ATP-baserade pensioner är omotiverat. Beräkningar visar att ATP inte

                   är högre pensioner än NPS - vid lika villkor = -1 500 kr/månad.  

 

Allianspolitiker som sökt försvara det orättvisa jobbskatteavdraget har ofta påpekat att de som arbetar också har särskilda kostnader för inkomsternas förvärvande. Det är faktiskt sant – men ett sådant avdrag skulle få en helt annan profil än jobbskatteavdraget, som ger 55 % mer till den som har bäst betalt – jämfört med den som har sämst.

 

Lättast att åtgärda är posterna 1 + 2 ovan. Det rationellaste sättet för att åtgärda den första punkten vore att ge alla som arbetar 1 000 kr i generellt avdrag per månad för kostnadstäckning – t.ex. för a-kassa, resebidrag mm. Det skulle kosta 54 miljarder. Av de 155 miljarder som nu ges i riktade skattesänkningar (71 miljarder i jobbskatteavdrag och 84 miljarder som skattekompensation för den egna pensionsavgiften) återstår 101 miljarder att sänka skatterna med – efter samma skatteskalor för yrkesverksamma och pensionärer.

 

 

Det skulle innebära att:

  • en yrkesverksam med genomsnittslön som f.n. har ett avdrag på   =      -2 870 kr/mån.

          enligt förslaget istället skulle få som kostnadsersättning     =  1 000

              + skattesänkning                                                    =  1 550 = +2 550 kr/mån.

          d.v.s. en sänkt skattereduktionen med                                      -    320 kr/mån.

  • Pensionärerna får då genomsnittligt en sänkt skatt med                          800 kr/månad

 

Detta belastar inte budgeten alls – och kan därför genomföras omgående. Få skulle opponera sig – inte missunnar väl barnen sina föräldrar den förmån de själva får.

 

Om man inte vill sänka de yrkesverksammas nettoinkomster skulle det kosta 21 miljarder ytterligare att höja deras skatteavdrag med 320 kr. Det skulle innebära att  genomsnittspensionären samtidigt fick ytterligare 165 kr per månad.

 

Att vidta den andra åtgärden – är lika lätt. Det gäller bara att fatta två beslut:

  • Att återföra de 258 miljarderna som felaktigt överfördes från AP-fonderna till statskassan. Detta skulle öka statsskulden från 40 % av BNP till 48 % av BNP. Den genomsnittliga statsskulder för både EU och USA ligger på 85 %.
  • Att ändra reglerna för hur AP-fonderna värderas i pensionssystemets balansräkning. Nu upptas värdepappren till börsvärdena den 31/12 varje år. Metoden har inför valet 2010 ändrats till att gälla medelvärdet under de tre senaste åren.

     Bättre hade varit att inte åsätta denna tillgångspost i balansräkningen ett nytt värde förrän 2 år

     efter börsfallet. Statistik visar nämligen att av börsens 8 stora börsras sedan 1945 har 7

     återhämtat sig med råge 2 år efter börsfallet. Detta stämmer också nu – börsen har hittills - 15

     månader efter börsraset stigit från index 276 den 31/12 2008 till 432 den 14/3 2010. Det fattas

     sålunda bara 10 % upp till det värde börsen hade den 31/12 2007. Därför verkar det så absurt

     att pensionerna sänks 2010-2011 och återhämtar sig enligt Pensionsmyndighetens färska besked

     först år 2019.

 

     Det borde ligga i ansvarskännande politikers eget intresse att inte onödigtvis låta bromsen vidga

     klyftorna mellan lönenivåerna och pensionsnivåerna – och därmed urholka det nya

     pensionssystem som man med en så stor möda tagit fram. Om dessa två beslut genomfördes

     skulle pensionerna för dagens och morgondagens pensionärer inte behöva sänkas livsvarigt 

      med 600 kr/månad för en genomsnittspensionär.

 

     Jag ifrågasätter starkt det kumulativa avdraget med 1,6 % på ATP-baserade pensioner.Tänk –

      hemska tanke - om jag har rätt! Det kommer att kosta en genomsnittspensionär 313 000 kr

      av hennes pensionskapital – eller 1 500 kr per månad = 11,5 %. Image0012

Med vänliga hälsningar

Berthel Nordström

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: tisdag 6 april 2010