Äldreomsorgen           

    - i politiken            

     kommenterad av               

         Berthel Nordström    

    berthel@chello.se

 

   om en

NATIONELL SAMLING FÖR

   ÄLDREOMSORGENS REORGANISATION

bild 001

 

Aktuellt
Tidigare brev
* Mikael Sjöberg, SoS 05-09-24
* Maria Larsson (kd) 05-10-19
* Barbro Westerholm (fp)- 05-10-28
* Ylva Johansson (s) - 05-10-30
* Pär Nuder (s) - 05-10-31
* Ylva Johansson(s) - 05-11-01
* Ylva Johansson 05-11-07
* Göran Jonsson 05-11-13
* Lars Leijonborg - 05-11-15
* Alf Svensson - 05-11-18
* Chris Heister - 05-11-23
* Mats Odell - 05-11-25
* Björn von Sydow - 05-11-26
* Stefan Ackerby - 05-12-10
* Ylva Johansson - 05-12-18
* Ylva Johansson 2005-12-20
* Pär Nuder 2005-12-27
* Mikael Sjöberg 2006-01-01
* Maud Olofsson 2006-01-05
* Pär Nuder - 2006-01-10
* Ann Lindgren - 2006-01-26
* Alf Svensson - 2006-01-29
* Maud Olofsson 2006-02-03
* Ylva Johansson 2006-02-07
* Mikael Sjöberg - Arbetslivsinstitutet 2006-02-09
* Per Rosengren (v) 2006-02-13
* Jan Edling, LO - 2006-02-20
* Janne Rudén, Seko 2006-02-28
* Camilla Sköld Jansson - Riksdagen 2006-03-04
* Göran Persson - 2006-03-10
* Stefan Saläng (fp) 2006-03-21
* Inger Davidson - 2006-04-11
* Ylva Johansson 2006-04-20
* Fredrik Reinfeldt 2006-04-24
* Maria Larsson 2006-05-03
* Pär Nuder - 2006-05-09
* Överläk. Carsten Rose - Lunds universitet
* Ulrikaupproret
* Inger Davidson - 2006-06-11
* Kenneth Johansson(c) 2006-06-15
* Lennart Levi 2006-06-21
* Göran Persson - 2006-06-29
* Christina Juttterström 2006-07-02
* Göran Hägglund 2006-07-04
* Maria Larsson 2006-07-14
* Barbro Westerholm 2006-07-28
* Pär Nuder 2006-08-10
* Ann Lindgren 2006-08-17
* Ylva Johansson 2006-08-21
* Vanja Lundby Wedin
* Fredrik Reinfeldt
* Göran Persson
* Till väljarna
* Maria Larsson 2006-09-18
* Ann Lindgren - 2006-09-25
* Erik Langby - 2006-11-05
* Birgitta Rydberg 2006-11-11
* Lars Leijonborg 2006-11-16
* Anders Borg - 2006-11-21
* Jan Nygren 2006-11-26
* Göran Hägglund - 2006-12-01
* Ylva Johansson - 2006-12-07
* Maria Larsson 2006-12-12
Sven Otto Littorin - 2007-01-02
* Mona Sahlin - 2007-01-20
* Lars Leijonborg - 2007-01-30
* Björn von Sydow 2007-02-17
* Maria Larsson 2007-04-13
* Lars Leijonborg - 2007-04-21
* Ylva Sandström 2007-04-23
* Göran Hägglund - 2006-04-26
* Per Landgren - 2007-04-29
* Cristina Husmark Pehrsson
* Anders Borg - 2007-05-14
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-05-27
* Lars Gustafsson - 2007-05-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-09-01
* Ledamöter av Sveriges Riksdag
* Lars Gustafsson, Riksdagen 2007-09-24
* Anders Borg - 2007-09-28
Till riksdagens ledamöter 2007-10-07
* Maria Larsson - 2007-10-12
* Sofia Johansson 2007-10-18
* Göran Hägglund 2007-11-09
* Göran Hägglund - 2007-11-15
* Cristina Husmark Pehrsson 2007-11-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-12-06
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-12-15
* Göran Hägglund 2008-01-02
* Anders Borg - 2008-01-20
* Maud Olofsson - 2008-02-04
* Riksdagens ledamöter 2008-02-20
* Cristina Husmark Pehrsson - 2008-02-25
* Fredrik Reinfeldt - 2008-02-28
* Per Schlingman - 2008-03-11
* Fredrik Reinfeldt - 2006-03-14
* Inger Davidson - 2008-04-13
* Thomas Östros - 2008-04-16
* Cecilia Widegren 2008-05-02
* Till 14 seniorriksdagsmän 2008-05-06
* Maria Rankka - Timbro 2008-05-15
* Fredrik Reinfeldt - 2008-05-31
* Anders Borg - 2008-06-11
* Anders Borg 2008-06-18
* Mona Sahlin 2008-06-25
* Göran Hägglund - 2008-07-01
* Jan Björklund - 08-07-11
* Fredrik Reinfeldt - 2008-08-02
* Anders Borg - 2008-08-10
* Göran Hägglund - 2008-08-13
* Ingvar Fridell - 2008-08-16
* Jan Björklund - 2008-08-21
* Christina Husmark Pehrsson - 2008-08-28
* Karin Hübinette 2008-09-8
* Anders Borg - 09-04-16
* Maria Rankka Timbro - 2009-04-24
* Cristina Husmark Pehrsson 2009-05-05
Gunnar Wetterberg - 2009-05-11
* Lennart Axelsson - 2009-05-15
* Curt Lindroth (M) - 2009-05-25
* KG Scherman + Talmannen 2009-06-03
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-06-10
* Till besvikna pensionärer 2009-06-14
"Bromsen borde inte få reducera pensionerna 2009-08-16
Slopa 1,6 %-avdraget på ATP-baserade pensioner
* Den som vinner pensionärerna hjärtan kan också vinna valet
* Allianspartierna befäster sin ställningg som de värsta pensionärsmotståndarna
* DN:s Maria Crofts 2009-09-26
Pensionärernas krav inför valet - samma ekonomiska utveckling 2009-09-27
* Monas appell: Riv upp - gör om - gör rätt - 2009-09-27
"Bromsen" borde inte få reducera pensionerna
* Bo Könberg har helt rätt 2009-09-27
* Positivt - att Moderaterna nu vill bli ett parti för hela folket
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-10-02
* Med 100 kr per månad vinner inte Monas lag ...
* Förvirrande siffror i pensionsdebatten - Skärp er !
Vem kan förklara med 1,6 %-avdraget?
Carl B. Hamilton (fp) vill inte bli medlem i SPF
Hur finansieras slopandet av ATP-pensionärernas 1,6 %-avdrag?
Vem är värst på att svika pensionärer?
Ansvarsfullt - modigt - långsiktigt rättvist - av Mona
Samma skatt för pensionärer - är sist och slutligen
Sanningen om pensionerna - 2009-11-20
Några reflektioner kring skattedebatten i Kunskapskanalen
Motrefleksion om Skattedebatten
Håller pensionssystemet i framtiden?
Ett Gott Nytt och Rättvisare Pensionärsår 2010
Öppet brev till riksrevisorn Lindström
Pensioner är inte bidrag ...
Hur vågar Maud Olofsson?
Öppet brev till JP Anders Linder Sv.D
Är Monas väska viktigare fråga för SvD än pensionärernas rätt
Göran Hägglund - Det räcker inte
2010 års pensioner sänks med 3 %
Maud Olofsson - sist på tåget
(kd) - ett parti för pensionärer
Vill Du ha 9 000 kr i nettopension efter skatt - eller 17 000
Bromsen fördelar pensionssystemets förluster orättvist!
Nu har pensionärern fått besked
Lita inte på vad politikerna säger -
Jag avstår hellre 300 kr per månad än
Så skönt det vore att slippa försvara
Arbetslinjens motto är bra -
Bud till pensionärer om skattesänkning är bra
* Våga Läsa - Bromsen är faktiskt
* Reinfeldt har både rätt och fel
* Pensionssystemet fram till nästa istid
Global Forum - Varför högre skatt på pensionärer
Lönesänkarna
SVT-programmet Lönesänkarna -sammandrag
Om Nationell samling och initiativtagaren
Våga veta
Kalkyl
Finansiering
Pensioner
Bostadstillägg
Hoten mot äldreomsorgen
Fakta om äldre
Politikersveket mot pensionärerna
Länkar

 

 

 

 

Image0001

 

 

 

 

 

REDAKTION

 

Äldreomsorgen i politiken

Berthel Nordström - Landåvägen 12

Nacka

131 49

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Image0003

 

 

 

 

Samma skatt för pensionärer

– är slutligen och sist

en fråga om alla medborgares lika rätt…. 

Det blev min reflektion - efter Carl B. Hamiltons och Lotta Edholms skrämselartikel i Sv.D. med rubriken -  ”(S) skatteförslag drabbar pensionärerna”. De avslutar sin epistel med: ”Summa summarum: Risken är överhängande för att många äldre i Stockholmsregionen kan tvingas lämna sina hem om socialdemokraternas sammantagna skattepolitik blir verklighet.”

 

Låt oss granska hur farligt det blir för de många äldre- när/om. Så här ser hoten ut:

1.      Förmögenhetsskatt införs – med 1 % per år för nettoförmögenhet över 2,5 milj. De menar att 40 % av villorna i storstadsområdena kan överstiga denna gräns. För en pensionär med alla lån återbetalda och en villa värd 4 milj. blir skatten 1 250 kr per månad. Hur många av landets 1,68 milj pensionärer kan detta gälla? Men även för dessa få finns en lösning – det går ju i värsta fall att belåna villan och betala skatten så länge man vill bo kvar. Ingen behöver flytta – innan man själv inser att det är klokt att göra det på äldre dar. Men inte är det väl ett problem för de många vanliga pensionärerna?

2.      Fastigheter med ett värde över 4,5 milj. kr skall enligt (s) beläggas med höjd fastighetsskatt. Samma lösning som ovan. Inte heller detta kan drabba särskilt många pensionärer.

3.      De rödgröna i Stockholm och i Stockholms landsting avser att höja skatterna med sammanlagt 77 öre, vilket innebär en skattehöjning med 67 kr/månad för en genomsnittspensionär med 13 000 kr/månad.  Av någon anledning har Hamilton i sitt exempel valt en pensionär med 23 500 kr som får en merkostnad med 183 kr per månad. Pensionärer med 23 500 kr är inte heller särskilt vanliga. Däremot säger Hamilton inget om den genomsnittliga förlust på 1 000 kr/månad som 1.68 milj. pensionärer nu står inför under hela fem år framåt. Den förlusten beror på det beslut han fattade tillsammans med pensionsöverenskommelsens fem partier - nämligen att helt utan skäliga motiv överföra 258 miljarder från AP-fonderna, vilket innebär att bromsen nu slår till. För detta missdåd vill ingen politiker gå i svaromål. 

4.      Utanför ämnet pensionärer – berättar Hamilton omotiverat om vad som händer med de yrkesverksamma om 4:e jobbskatteavdraget skulle överföras till pensionärerna. Han påstår att det skulle höja inkomstskatten med 5 000 kr/år för den som har 23 500 kr per månad. Det fjärde jobbskatteavdragets 10 miljarder höjde skattesubventionen med 1 % i den valda inkomstklassen. Därför kan sänkningen inte heller bli mer än 235 kr per månad eller 2 820/år om sänkningen skulle tas bort. Var får Hamilton allt ifrån? 

 

Vilket syfte har dessa (FP)-politiker med att skrämma gamla pensionärer med felaktiga siffror, som dessutom inte heller har någon betydelse för flertalet av dem? Skall vi inte kunna kräva större stringens av våra folkvalda?

 

Vad det blir av Mona Sahlins löften om lika skatt för alla vid lika inkomst – får vi väl se. Men (S)-Jobbkongressen skärpte kravet till stöd för grundlagens viktigaste princip – att alla medborgare skall behandlas lika – då är väl allt klart. Men nej – alls inte.

 

En gammal lärarinna sa häromdagen: Skall jag behöva bli socialdemokrat på gamla dar för att vi äldre skall få vår rätt? Förmodligen finns det också många Allianspolitiker i Riksdagen som inte heller egentligen gillar befolkningens uppdelning i fraktioner – mellan Närande och Tärande. Många inser att Anders Borgs jobbskatteavdrag inte alls är vad det utger sig för att vara – universalmedlet för att få fler i arbete. Hur skall dessa folkvalda stärkas att stå upp för sina äldre väljares rätt - och säga vad de tycker?

 

Alliansen har med sitt jobbskatteavdrag fått barnen till oss äldre att framstå som giriga och själviska. Men om man skulle fråga dem – och göra det så att de förstår konsekvenserna - så skulle flertalet av dem inte stödja det orättvisa jobbskatteavdraget. Så här skulle frågan lyda: 

 

Skulle du – som har en medelinkomst på 26 000 kr

kunna acceptera en skattehöjning på 300 kr i månaden

         mot att din gamla mamma, som bara har en inkomst på 13 000

         får en skattesänkning på 750 kr/månad.

         Därigenom skulle ni nämligen båda beskattas lika.

(Medelinkomsttagaren får ändå behålla en skattereduktion på 1 100 kr/månad) 

Precis den här lösningen föreslog de modiga riksdagskvinnorna Barbro Westerholm (fp) och Inger Davidson (kd) - men ingen lyssnade. Tänk hur mycket spott och spä Alliansen hade sluppit om deras lösning hade accepterats. De borde få en ros för sin kamp för oss äldre

 

 

I de lögner som går hem – utgörs 90 % av sanningar. Så är det också med jobbskatteavdraget. Det är riktigt – att alla som kan, också skall arbeta – att sänkta skatter ökar efterfrågan - att ökad efterfrågan får fler i arbete – Men det är inte sant – att efterfrågan bara ökar om enbart de yrkesverksamma får skattelättnader – och inte pensionärerna - Det är riktigt: att det skall vara mer lönsamt att arbeta än att gå på bidrag och att den nuvarande differensen är för liten. Men det är inte sant: - att bidragsförsörjning är ett realistiskt alternativ för dem med medelhög lön och högre – (utan bara för dem

med lägsta inkomst) - Eftersom differensen för dem inte kan uppnås genom att sänka bidragen – (människor måste ju kunna överleva) - så är det en smart lösning att arbetslösa låginkomsttagare, som kommer i arbete, får en lägre skatt. Det är inte sant: att de med högre löner arbetar mer om de får sin nettoinkomst höjd från 105 kr/timme till 112 kr. Hur dumma tror Allianspartiernas strateger egentligen att vi väljare är? 

 

Jobbskatteavdraget är alltså bara en vanlig skattesänkning som riktats till den största gruppen i samhället – de yrkesverksamma - i syfte att säkra Alliansens återval. Man räknar kallt med - att de äldre inte förstår – inte gärna byter parti – inte har ork att opponera sig. Är det så konstigt att många äldre inte längre känner igen sina rättsvårdande, liberala partier. Den fläck som Anders Borgs jobbskatteavdrag satt på Allianspartiernas vapensköldar - blir svår att gnugga bort. Men ju förr det sker – desto bättre.

 

Nu är det faktiskt så att inte heller tidigare (s)-regeringar särskilt väl bevakat de äldres rätt. Som framgått av tidigare artiklar har - (s) och Allianpartierna i samförstånd - gett de yrkesverksamma fördelar som inte kommit pensionärerna till del. Så t.ex. har de yrkesverksamma fått en dold skattesänkning motsvarande den pensionsavgift på 7 % de betalar på lönen (och dessutom fått skatteavdrag för den). Det motsvarar 2000 kr per månad för en inkomsttagare med genomsnittslön. Kostnaden, som betalas av skattemedel (d.v.s. även av pensionärerna), uppgår till 84 miljarder varje år. Det är mer än jobbskatteavdragets 75 miljarder (som naturligtvis också pensionärerna är med att betalar). 

 

(S) fortsätter nu i samma spår. Visserligen lovar de nu att sänka pensionärernas skatt i steg. Så snart de kommer till makten skall de sänka en genomsnittspensionärs skatt med 300 kr per månad, vilket innebär att 40 % av jobbskatteklyftan mellan yrkesarbetare och pensionärer utjämnas. Men samtidigt ger man de yrkesverksamma en reduktion av a-kasseavgiften med 75 %, vilket betyder en inkomstförbättring motsvarande 300:- kr. Klyftan mellan pensionärer och yrkesverksamma förblir därför oförändrad, vilket mycket riktigt även påpekats av förre finansministern Kjell-Olof Feldt och skatteprofessorn Sven-Olof Lodin.

 

Alliansens jobbskatteavdrag har lärt oss äldre och deras organisationer att de folkvalda inte värnar några av sina svagaste medborgare – pensionärerna. Pensionärsorganisationerna måste därför rusta sig med högre kompetens och en kraft att företräda alla sina medlemmar – inte bara de sämst ställda.

 

De folkvaldas naturliga uppgift är naturligtvis att tillse att erforderliga medel finns till försvar och polis, till människors behov i livets olika skiften – att mödrar får stöd - att barn får undervisning – att gamla får omsorg – att alla får sjukvård. Men när kontantbidrag riktas till olika befolkningsgrupper med hjälp av allmänna skattemedel – då gäller det i fortsättningen för pensionärsorganisationerna att se till att inte pensionärerna sätts på undantag.  

Berthel Nordström

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: måndag 2 november 2009