Äldreomsorgen           

    - i politiken            

     kommenterad av               

         Berthel Nordström    

    berthel@chello.se

 

   om en

NATIONELL SAMLING FÖR

   ÄLDREOMSORGENS REORGANISATION

bild 001

 

Aktuellt
Tidigare brev
* Mikael Sjöberg, SoS 05-09-24
* Maria Larsson (kd) 05-10-19
* Barbro Westerholm (fp)- 05-10-28
* Ylva Johansson (s) - 05-10-30
* Pär Nuder (s) - 05-10-31
* Ylva Johansson(s) - 05-11-01
* Ylva Johansson 05-11-07
* Göran Jonsson 05-11-13
* Lars Leijonborg - 05-11-15
* Alf Svensson - 05-11-18
* Chris Heister - 05-11-23
* Mats Odell - 05-11-25
* Björn von Sydow - 05-11-26
* Stefan Ackerby - 05-12-10
* Ylva Johansson - 05-12-18
* Ylva Johansson 2005-12-20
* Pär Nuder 2005-12-27
* Mikael Sjöberg 2006-01-01
* Maud Olofsson 2006-01-05
* Pär Nuder - 2006-01-10
* Ann Lindgren - 2006-01-26
* Alf Svensson - 2006-01-29
* Maud Olofsson 2006-02-03
* Ylva Johansson 2006-02-07
* Mikael Sjöberg - Arbetslivsinstitutet 2006-02-09
* Per Rosengren (v) 2006-02-13
* Jan Edling, LO - 2006-02-20
* Janne Rudén, Seko 2006-02-28
* Camilla Sköld Jansson - Riksdagen 2006-03-04
* Göran Persson - 2006-03-10
* Stefan Saläng (fp) 2006-03-21
* Inger Davidson - 2006-04-11
* Ylva Johansson 2006-04-20
* Fredrik Reinfeldt 2006-04-24
* Maria Larsson 2006-05-03
* Pär Nuder - 2006-05-09
* Överläk. Carsten Rose - Lunds universitet
* Ulrikaupproret
* Inger Davidson - 2006-06-11
* Kenneth Johansson(c) 2006-06-15
* Lennart Levi 2006-06-21
* Göran Persson - 2006-06-29
* Christina Juttterström 2006-07-02
* Göran Hägglund 2006-07-04
* Maria Larsson 2006-07-14
* Barbro Westerholm 2006-07-28
* Pär Nuder 2006-08-10
* Ann Lindgren 2006-08-17
* Ylva Johansson 2006-08-21
* Vanja Lundby Wedin
* Fredrik Reinfeldt
* Göran Persson
* Till väljarna
* Maria Larsson 2006-09-18
* Ann Lindgren - 2006-09-25
* Erik Langby - 2006-11-05
* Birgitta Rydberg 2006-11-11
* Lars Leijonborg 2006-11-16
* Anders Borg - 2006-11-21
* Jan Nygren 2006-11-26
* Göran Hägglund - 2006-12-01
* Ylva Johansson - 2006-12-07
* Maria Larsson 2006-12-12
Sven Otto Littorin - 2007-01-02
* Mona Sahlin - 2007-01-20
* Lars Leijonborg - 2007-01-30
* Björn von Sydow 2007-02-17
* Maria Larsson 2007-04-13
* Lars Leijonborg - 2007-04-21
* Ylva Sandström 2007-04-23
* Göran Hägglund - 2006-04-26
* Per Landgren - 2007-04-29
* Cristina Husmark Pehrsson
* Anders Borg - 2007-05-14
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-05-27
* Lars Gustafsson - 2007-05-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-09-01
* Ledamöter av Sveriges Riksdag
* Lars Gustafsson, Riksdagen 2007-09-24
* Anders Borg - 2007-09-28
Till riksdagens ledamöter 2007-10-07
* Maria Larsson - 2007-10-12
* Sofia Johansson 2007-10-18
* Göran Hägglund 2007-11-09
* Göran Hägglund - 2007-11-15
* Cristina Husmark Pehrsson 2007-11-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-12-06
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-12-15
* Göran Hägglund 2008-01-02
* Anders Borg - 2008-01-20
* Maud Olofsson - 2008-02-04
* Riksdagens ledamöter 2008-02-20
* Cristina Husmark Pehrsson - 2008-02-25
* Fredrik Reinfeldt - 2008-02-28
* Per Schlingman - 2008-03-11
* Fredrik Reinfeldt - 2006-03-14
* Inger Davidson - 2008-04-13
* Thomas Östros - 2008-04-16
* Cecilia Widegren 2008-05-02
* Till 14 seniorriksdagsmän 2008-05-06
* Maria Rankka - Timbro 2008-05-15
* Fredrik Reinfeldt - 2008-05-31
* Anders Borg - 2008-06-11
* Anders Borg 2008-06-18
* Mona Sahlin 2008-06-25
* Göran Hägglund - 2008-07-01
* Jan Björklund - 08-07-11
* Fredrik Reinfeldt - 2008-08-02
* Anders Borg - 2008-08-10
* Göran Hägglund - 2008-08-13
* Ingvar Fridell - 2008-08-16
* Jan Björklund - 2008-08-21
* Christina Husmark Pehrsson - 2008-08-28
* Karin Hübinette 2008-09-8
* Anders Borg - 09-04-16
* Maria Rankka Timbro - 2009-04-24
* Cristina Husmark Pehrsson 2009-05-05
Gunnar Wetterberg - 2009-05-11
* Lennart Axelsson - 2009-05-15
* Curt Lindroth (M) - 2009-05-25
* KG Scherman + Talmannen 2009-06-03
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-06-10
* Till besvikna pensionärer 2009-06-14
"Bromsen borde inte få reducera pensionerna 2009-08-16
Slopa 1,6 %-avdraget på ATP-baserade pensioner
* Den som vinner pensionärerna hjärtan kan också vinna valet
* Allianspartierna befäster sin ställningg som de värsta pensionärsmotståndarna
* DN:s Maria Crofts 2009-09-26
Pensionärernas krav inför valet - samma ekonomiska utveckling 2009-09-27
* Monas appell: Riv upp - gör om - gör rätt - 2009-09-27
"Bromsen" borde inte få reducera pensionerna
* Bo Könberg har helt rätt 2009-09-27
* Positivt - att Moderaterna nu vill bli ett parti för hela folket
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-10-02
* Med 100 kr per månad vinner inte Monas lag ...
* Förvirrande siffror i pensionsdebatten - Skärp er !
Vem kan förklara med 1,6 %-avdraget?
Carl B. Hamilton (fp) vill inte bli medlem i SPF
Hur finansieras slopandet av ATP-pensionärernas 1,6 %-avdrag?
Vem är värst på att svika pensionärer?
Ansvarsfullt - modigt - långsiktigt rättvist - av Mona
Samma skatt för pensionärer - är sist och slutligen
Sanningen om pensionerna - 2009-11-20
Några reflektioner kring skattedebatten i Kunskapskanalen
Motrefleksion om Skattedebatten
Håller pensionssystemet i framtiden?
Ett Gott Nytt och Rättvisare Pensionärsår 2010
Öppet brev till riksrevisorn Lindström
Pensioner är inte bidrag ...
Hur vågar Maud Olofsson?
Öppet brev till JP Anders Linder Sv.D
Är Monas väska viktigare fråga för SvD än pensionärernas rätt
Göran Hägglund - Det räcker inte
2010 års pensioner sänks med 3 %
Maud Olofsson - sist på tåget
(kd) - ett parti för pensionärer
Vill Du ha 9 000 kr i nettopension efter skatt - eller 17 000
Bromsen fördelar pensionssystemets förluster orättvist!
Nu har pensionärern fått besked
Lita inte på vad politikerna säger -
Jag avstår hellre 300 kr per månad än
Så skönt det vore att slippa försvara
Arbetslinjens motto är bra -
Bud till pensionärer om skattesänkning är bra
* Våga Läsa - Bromsen är faktiskt
* Reinfeldt har både rätt och fel
* Pensionssystemet fram till nästa istid
Global Forum - Varför högre skatt på pensionärer
Lönesänkarna
SVT-programmet Lönesänkarna -sammandrag
Om Nationell samling och initiativtagaren
Våga veta
Kalkyl
Finansiering
Pensioner
Bostadstillägg
Hoten mot äldreomsorgen
Fakta om äldre
Politikersveket mot pensionärerna
Länkar

 

 

 

 

Image0001

 

 

 

 

 

REDAKTION

 

Äldreomsorgen i politiken

Berthel Nordström - Landåvägen 12

Nacka

131 49

 

 

 

 

 

Pensionerna

Positivt – att Moderaterna nu vill bli ett parti för hela folket.

Publicerad: 2009-08-31, Uppdaterad: 2009-09-15

Inte minst ett glädjande besked till alla pensionärer, som hittills med  "jobbskatteavdraget" sett Allianspartierna som pensionärsfientliga - och då i synnerhet moderaterna, som särskilt drivit den frågan som sin.  Sverige är det enda landet i världen som har högre skatter på pensionärer än på andra med samma inkomst. Nu strävar moderaterna att Sverige skall bli ett föregångsland. Lysande !

De äldre Allianssympatisörer, som gärna ser att Alliansen skall få fortsätta att regera, har länge undrat över varför Alliansen så demonstrativt ställt sig i konfrontation med en hel befolkningsgrupp. Pensionärerna uppgår ändå till 1,6 miljoner medborgare eller hela 23 % av valmanskåren. Fram till nu har det verkat precis som om Allianspartierna själva inte skulle vilja bli återvalda. Det är därför som moderaternas signal nu - om att de vill bli ett parti för hela folket är så positivt. Men kom ihåg - det är vad man gör som räknas - inte vad man säger.

 

De flesta förstår att arbetslinjen är den logiska - alla som kan arbeta skall också göra det. Först därigenom får vi råd med skola, vård och omsorg - att finansiera trygghetssystemen - att bygga ett energisnålt samhälle och vårda vår miljö samt visa medkänsla med sämre lottade människor i världen.

 

Det är också riktigt att sänka skatterna så mycket som man har råd med, så att människor själva får besluta om sina egna pengar. Men lika självklart, åtminstone för oss äldre är att alla medborgare skall behandlas lika - en av grundlagens viktigaste principer. Hur duktig man än är på att räkna - får inte den principen glömmas bort.

 

Motivet för det s.k. "jobbskatteavdraget" håller inte vid en logisk granskning. Det intygar de fyra ekonomiska forskningsinstituten  med Konjunkturinstitutet i spetsen - de som Alliansen så ofta hänvisar till. De säger tydligt i sina utlåtanden att jobbskatteavdraget endast har effekt för de sämst ställda, för vilka en försörjning via bidrag är ett reellt alternativ. Som exempel anges ensamstående mödrar med låg lön. Får de ut mer netto om de arbetar än när de går på bidrag så väljer de i större utsträckning att jobba. Exempel nämns från Amerika där den effekten observerats.

 

I princip kan man hålla med Reinfeldt om att drivkraften till arbete ökar om man får behålla mer av sin lön. Ändå framstår det som orimligt att en som tjänar 25 000 kr per månad och får ut 17 400 kr netto skulle arbeta så mycket mer bara för att han får ut ytterligare 1 160 kronor per månad. Många förstår - utan att vara nationalekonomer - att om fler arbetslösa skall få ett jobb så krävs det att efterfrågan ökar - och att det finns någon som vågar satsa pengar på att utvidga sin rörelse eller starta nytt.  Det s.k. "jobbskatteavdraget" är bara ett bortkollrande motiv till människor som inte reflekterar - för att Regeringen skall kunna ge en riktad skattesänkning på 65 miljarder till vissa. Här glömmer Borg - att pensioner inte är ett bidrag - utan en uppskjuten lön. Pensionärerna vet det - och de som nu arbetar kommer också att inse det när de själva får ut sin pension - om inte förr.

 

De som vanligtvis röstar till vänster har fått löfte om att alla medborgare skall betala skatt efter samma skatteskalor, om (s) vinner valet 2010. Avsikten är naturligtvis att försöka locka till sig bl.a. så många pensionärer att deras valseger säkras. Vad Alliansen lovar har vi inte sett än.

 

I rättvisans namn har inte Alliansens partier diskriminerat pensionärerna värre än vad (s) gjorde när de satt i regeringsställning. När Göran Persson skulle rädda ekonomin under 1990-talskrisen fick alla befolkningsgrupper bidra. Alla har fått kompensation för sina eftergifter, utom pensionärerna. Försäkringskassan erkänner öppet att man fortfarande inte återställt 2 %. Den kompensationen skulle kosta 5 miljarder. Riksdagens utredningstjänst menar att kompensationen egentligen borde uppgå till 10,2 %. Kommer de pengarna kanske nu när moderaterna skall bli ett parti för alla?

 

Det var också under en (s)-regering som 258 miljarder orättmätigt överfördes från AP-fonderna till statskassan. AP-fonderna bildades av ATP-pensionärernas premier. Utan den åtgärden skulle bromsen nu inte slå till under åren 2010-2015. Därigenom skulle heller inte ytterligare en inkomstklyfta på 16 % skapas mellan löner och pensioner och en pensionär med 12 800 kr i månadspension inte förlora 60 000 kr under dessa år.

 

De ändrade regler för bromsen som genomförts av Regeringen hjälper inte pensionärerna. Därigenom sprids bara förlusten över flera år och gör att pensionerna inte kommer att följa löneutveckling i samma takt i fortsättningen.

 

Istället borde Riksdagen ha fattat det beslut, som förr eller senare ändå måste fattas - en högre gräns måste sättas för när den statliga pensionen tidigast utbetalas. F.n. kan pension utbetalas tidigast vid 61 års ålder. Om det nu bestäms - att om fem år kommer ingen statlig pension att utbetalas förrän tidigast vid 66 års ålder - då kommer underskottet i pensions-systemets balansräkning direkt att försvinna. Pensionsfordran ökar då med c:a 500 miljarder - och bromsen skulle inte behöva slå till nu.

 

Om folk tänker efter så förstår de säkert att 16 % av lönen måste betalas under ett bestämt  antal yrkesår för att täcka ett visst antal pensionsår. Det finns ingen Gud Fader - i varje fall ingen som petar in pengar vid sidan om. När livslängden ökar (med 1 månad per årskull) så måste också pensionsåldern successivt höjas. Ungdomar,  som kommer in allt senare i arbetslivet,  gör att premien också måste höjas eller att pensionsåldern höjs ytterligare - annars faller pensionssystemet ihop.  Att tidigt få dem i arbete är självklart det bästa.

 

Fattas inte dessa beslut av Riksdagen så kommer en extra klyfta mellan pensioner och löner att skapas varje gång bromsen slår till. Det är just sådana extra klyftor som förvandlar heltäckande pensioner till att bli magra grundpensioner, som ingen kan leva på - precis så som tidigare skett med Folkpensionssystemet. Det varade i 50 år och ATP-systemet varade i 40 år. Liknelsen mellan statens pensionssystem och obskyra pyramidspel är slående - den som kommer in sist får ut minst - när systemet inte fungerar längre så börjar man på ny kula.

 

Men fler diskrimineringar har drabbat pensionärer med ATP-baserade pensioner. Dessa pensioner skrivs varje år ned med det kumulativa 1,6 %-avdraget. En pensionär med 12 800 kr förlorar första året 205 kr/månad och det 17:e året 3 050 kr/månad - en slags progressiv skatt - inte på hur mycket man tjänar - utan på hur gammal man blir. Ingen har hittills upplevt effekten av hur den pensionsminskningen upplevs. Avdraget tillkom för att det ansågs att ATP-pensionerna gav mer än det nya pensionssystemets pensioner (NPS) skulle göra.

 

Vid en beräkning har det emellertid visat sig att ATP alls inte är förmånligare än NPS. Det gäller  i synnerhet om man tar hänsyn till att de som betalar den allmänna pensionsavgiften på 7 % numera får ett specialdestinerat skatteavdrag av motsvarande storlek (som har precis samma karaktär som jobbskatteavdraget). Pensionärerna är sålunda numera med och betalar de yrkesverksammas pensionspremier. Kostnaden för denna skattesubvention uppgår till 84 miljarder per år och är sålunda mer omfattande än jobbskatteavdraget. Den skattelindringen för en begränsad del av befolkningen har tidigare alls inte observerats, därför att den införts på ett så diskret sätt.

 

Om rättvisa skall skipas - om alla medborgare skall behandlas lika - då bör 1,6 %-avdraget slopas omgående. Som det nu är tillförs de som arbetar varje år 154 miljarder d.v.s. genomsnittligt 35 000 kr per år. Pensionärerna däremot får en genomsnittlig reducering av sin inkomst via 1,6 %-avdraget på genomsnittligt 20 600 kr per år.

Skulle dessa orättvisa förhållanden möjligtvis kunna intressera den undersökande journalist-kåren - eller är det för invecklat för dem att tränga in i? Det är kanske lättare att ha en åsikt om flickstackarna som måste bära burka i Afghanistan.

 

Att pensionärerna blivit så grymt diskriminerade framgår av det faktum att de sedan 1994 bara fått en realinkomstökning på 5 %, då däremot de yrkesverksamma fått 40 %. Den klyftan ökas nu med 16 %-enheter till 56 % när bromsen gjort sitt år 2015. Som ett kuriosum kan nämnas att riksdagsmännen under 1994-2008 sett sig nödsakade att bevilja sig själva en realinkomst-ökning på 90 %.

 

Pensionärer måste bli medvetna om hur orimligt illa de blivit diskriminerade - helst i god tid före valet 2010 - så att politikerna får känna trycket underifrån - och börja förstå att man måste agera som representanter för ett helt och samlat folk.

 

Berthel Nordström

 

 


 

Senast uppdaterad: söndag 27 september 2009