Äldreomsorgen           

    - i politiken            

     kommenterad av               

         Berthel Nordström    

    berthel@chello.se

 

   om en

NATIONELL SAMLING FÖR

   ÄLDREOMSORGENS REORGANISATION

bild 001

 

Aktuellt
Tidigare brev
Om Nationell samling och initiativtagaren
Våga veta
Kalkyl
Finansiering
Pensioner
Bostadstillägg
Hoten mot äldreomsorgen
Fakta om äldre
Politikersveket mot pensionärerna
Länkar

 

 

 

 

Image0001

 

 

 

 

 

REDAKTION

 

Äldreomsorgen i politiken

Berthel Nordström - Landåvägen 12

Nacka

131 49

 

 

 

 

 

Politikersveket mot pensionärerna

 

I våra två parallella pensionssystem gäller: 

  • för det nya pensionssystemet: att hela livsinkomsten skall ligga som bas för pensionen - men att pensionen årligen räknas om med inkomstökningarna i samhället.
  • för det gamal ATP-systemet: att de 15 bästa åren var pensionsgrundande - men att pensionen årligen räknas om med utvecklingen av prisindex KPI.

Som exempel kan nämnas att sedan 1994 har lönerna ökat med 55 % medan ATP-pensionerna bara ökat med 15 %. Det är väl OK – eftersom systemen är utformade på det sättet. 

 

Under krisåren 1991-1998 räknades emellertid inte basbeloppet upp enligt KPI, vilket framgår av nedanstående graf – År 2006 är skillnaden mellan de basbelopp som nu utbetalas och vad dessa hade varit om 1990 års basbelopp uppräknat med KPI. Som framgår är skillnaden 4 100 kr per basbelopp = - 9%. De borgerliga sänkte år 1993 basbeloppet med 2000 kr – d.v.s med 11 000/år för en som har 5,5 pensionspoäng. (s) sänkte sedan basbeloppet med ytterligare 2 100 kr/år under åren 1994-1998 d.v.s. med sammanlagt 11 550 kr/år - alltså förlorar en vanlig pensionär 22 550:- kr/år eller 1880 kr/månad brutto. Den årliga förlusten för pensionärer med olika intjänade basbelopp blir då

 

Intjänade basbeloppspoäng

Årlig förlust med  4100/baspoäng

1

4 100

2

8 200

3

12 300

4

16 400

5

20 500

6

24 600

7

28 700

7,5

30 750

De pensionärer som drabbas är de som år 1998 var 65 år och äldre – d.v.s. de som idag är 73 år och äldre. Deras antal uppgår till 925 000 personer. Om basbeloppspoängen beräknas till genomsnittligt 5,5 blir den genomsnittliga förlusten per pensionär 22 550 kr/år. Totalkostnaden blir då:  

4 100 x 5,5 = 22 550 kr x 925 000 = 20 miljarder – d.v.s. efter  kommunalskatt c:a 13 miljarder.

 

Egentligen hade det väl varit rimligt att pensionerna återställts år 2000 - d.v.s. för 6 år sedan. Många har hunnit avlida. För dem som lever kvar har förlusterna varit 6 gånger ovannämnda basbeloppsförluster. 

 

Det betyder 135 000 kronor för personer som samlat 5,5 ATP-poäng – och att den summan ökar med 22 250 kr för varje år som pensionerna inte återställs.

 

Blir det (s)-blocket som skall återställa pensionerna till sitt fastställda värde – eller blir det Alliansen? Kanske är politikerna överens om att pensionärerna skall fortsätta att subventionera samhället med sänkta pensioner tills de dör ut?

 

   
Senast uppdaterad: måndag 3 juli 2006