Äldreomsorgen           

    - i politiken            

     kommenterad av               

         Berthel Nordström    

    berthel@chello.se

 

   om en

NATIONELL SAMLING FÖR

   ÄLDREOMSORGENS REORGANISATION

bild 001

 

Aktuellt
Tidigare brev
* Mikael Sjöberg, SoS 05-09-24
* Maria Larsson (kd) 05-10-19
* Barbro Westerholm (fp)- 05-10-28
* Ylva Johansson (s) - 05-10-30
* Pär Nuder (s) - 05-10-31
* Ylva Johansson(s) - 05-11-01
* Ylva Johansson 05-11-07
* Göran Jonsson 05-11-13
* Lars Leijonborg - 05-11-15
* Alf Svensson - 05-11-18
* Chris Heister - 05-11-23
* Mats Odell - 05-11-25
* Björn von Sydow - 05-11-26
* Stefan Ackerby - 05-12-10
* Ylva Johansson - 05-12-18
* Ylva Johansson 2005-12-20
* Pär Nuder 2005-12-27
* Mikael Sjöberg 2006-01-01
* Maud Olofsson 2006-01-05
* Pär Nuder - 2006-01-10
* Ann Lindgren - 2006-01-26
* Alf Svensson - 2006-01-29
* Maud Olofsson 2006-02-03
* Ylva Johansson 2006-02-07
* Mikael Sjöberg - Arbetslivsinstitutet 2006-02-09
* Per Rosengren (v) 2006-02-13
* Jan Edling, LO - 2006-02-20
* Janne Rudén, Seko 2006-02-28
* Camilla Sköld Jansson - Riksdagen 2006-03-04
* Göran Persson - 2006-03-10
* Stefan Saläng (fp) 2006-03-21
* Inger Davidson - 2006-04-11
* Ylva Johansson 2006-04-20
* Fredrik Reinfeldt 2006-04-24
* Maria Larsson 2006-05-03
* Pär Nuder - 2006-05-09
* Överläk. Carsten Rose - Lunds universitet
* Ulrikaupproret
* Inger Davidson - 2006-06-11
* Kenneth Johansson(c) 2006-06-15
* Lennart Levi 2006-06-21
* Göran Persson - 2006-06-29
* Christina Juttterström 2006-07-02
* Göran Hägglund 2006-07-04
* Maria Larsson 2006-07-14
* Barbro Westerholm 2006-07-28
* Pär Nuder 2006-08-10
* Ann Lindgren 2006-08-17
* Ylva Johansson 2006-08-21
* Vanja Lundby Wedin
* Fredrik Reinfeldt
* Göran Persson
* Till väljarna
* Maria Larsson 2006-09-18
* Ann Lindgren - 2006-09-25
* Erik Langby - 2006-11-05
* Birgitta Rydberg 2006-11-11
* Lars Leijonborg 2006-11-16
* Anders Borg - 2006-11-21
* Jan Nygren 2006-11-26
* Göran Hägglund - 2006-12-01
* Ylva Johansson - 2006-12-07
* Maria Larsson 2006-12-12
Sven Otto Littorin - 2007-01-02
* Mona Sahlin - 2007-01-20
* Lars Leijonborg - 2007-01-30
* Björn von Sydow 2007-02-17
* Maria Larsson 2007-04-13
* Lars Leijonborg - 2007-04-21
* Ylva Sandström 2007-04-23
* Göran Hägglund - 2006-04-26
* Per Landgren - 2007-04-29
* Cristina Husmark Pehrsson
* Anders Borg - 2007-05-14
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-05-27
* Lars Gustafsson - 2007-05-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-09-01
* Ledamöter av Sveriges Riksdag
* Lars Gustafsson, Riksdagen 2007-09-24
* Anders Borg - 2007-09-28
Till riksdagens ledamöter 2007-10-07
* Maria Larsson - 2007-10-12
* Sofia Johansson 2007-10-18
* Göran Hägglund 2007-11-09
* Göran Hägglund - 2007-11-15
* Cristina Husmark Pehrsson 2007-11-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-12-06
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-12-15
* Göran Hägglund 2008-01-02
* Anders Borg - 2008-01-20
* Maud Olofsson - 2008-02-04
* Riksdagens ledamöter 2008-02-20
* Cristina Husmark Pehrsson - 2008-02-25
* Fredrik Reinfeldt - 2008-02-28
* Per Schlingman - 2008-03-11
* Fredrik Reinfeldt - 2006-03-14
* Inger Davidson - 2008-04-13
* Thomas Östros - 2008-04-16
* Cecilia Widegren 2008-05-02
* Till 14 seniorriksdagsmän 2008-05-06
* Maria Rankka - Timbro 2008-05-15
* Fredrik Reinfeldt - 2008-05-31
* Anders Borg - 2008-06-11
* Anders Borg 2008-06-18
* Mona Sahlin 2008-06-25
* Göran Hägglund - 2008-07-01
* Jan Björklund - 08-07-11
* Fredrik Reinfeldt - 2008-08-02
* Anders Borg - 2008-08-10
* Göran Hägglund - 2008-08-13
* Ingvar Fridell - 2008-08-16
* Jan Björklund - 2008-08-21
* Christina Husmark Pehrsson - 2008-08-28
* Karin Hübinette 2008-09-8
* Anders Borg - 09-04-16
* Maria Rankka Timbro - 2009-04-24
* Cristina Husmark Pehrsson 2009-05-05
Gunnar Wetterberg - 2009-05-11
* Lennart Axelsson - 2009-05-15
* Curt Lindroth (M) - 2009-05-25
* KG Scherman + Talmannen 2009-06-03
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-06-10
* Till besvikna pensionärer 2009-06-14
"Bromsen borde inte få reducera pensionerna 2009-08-16
Slopa 1,6 %-avdraget på ATP-baserade pensioner
* Den som vinner pensionärerna hjärtan kan också vinna valet
* Allianspartierna befäster sin ställningg som de värsta pensionärsmotståndarna
* DN:s Maria Crofts 2009-09-26
Pensionärernas krav inför valet - samma ekonomiska utveckling 2009-09-27
* Monas appell: Riv upp - gör om - gör rätt - 2009-09-27
"Bromsen" borde inte få reducera pensionerna
* Bo Könberg har helt rätt 2009-09-27
* Positivt - att Moderaterna nu vill bli ett parti för hela folket
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-10-02
* Med 100 kr per månad vinner inte Monas lag ...
* Förvirrande siffror i pensionsdebatten - Skärp er !
Vem kan förklara med 1,6 %-avdraget?
Carl B. Hamilton (fp) vill inte bli medlem i SPF
Hur finansieras slopandet av ATP-pensionärernas 1,6 %-avdrag?
Vem är värst på att svika pensionärer?
Ansvarsfullt - modigt - långsiktigt rättvist - av Mona
Samma skatt för pensionärer - är sist och slutligen
Sanningen om pensionerna - 2009-11-20
Några reflektioner kring skattedebatten i Kunskapskanalen
Motrefleksion om Skattedebatten
Håller pensionssystemet i framtiden?
Ett Gott Nytt och Rättvisare Pensionärsår 2010
Öppet brev till riksrevisorn Lindström
Pensioner är inte bidrag ...
Hur vågar Maud Olofsson?
Öppet brev till JP Anders Linder Sv.D
Är Monas väska viktigare fråga för SvD än pensionärernas rätt
Göran Hägglund - Det räcker inte
2010 års pensioner sänks med 3 %
Maud Olofsson - sist på tåget
(kd) - ett parti för pensionärer
Vill Du ha 9 000 kr i nettopension efter skatt - eller 17 000
Bromsen fördelar pensionssystemets förluster orättvist!
Nu har pensionärern fått besked
Lita inte på vad politikerna säger -
Jag avstår hellre 300 kr per månad än
Så skönt det vore att slippa försvara
Arbetslinjens motto är bra -
Bud till pensionärer om skattesänkning är bra
* Våga Läsa - Bromsen är faktiskt
* Reinfeldt har både rätt och fel
* Pensionssystemet fram till nästa istid
Global Forum - Varför högre skatt på pensionärer
Lönesänkarna
SVT-programmet Lönesänkarna -sammandrag
Om Nationell samling och initiativtagaren
Våga veta
Kalkyl
Finansiering
Pensioner
Bostadstillägg
Hoten mot äldreomsorgen
Fakta om äldre
Politikersveket mot pensionärerna
Länkar

 

 

 

 

Image0001

 

 

 

 

 

REDAKTION

 

Äldreomsorgen i politiken

Berthel Nordström - Landåvägen 12

Nacka

131 49

 

 

 

 

 

                     Pensioner är inte bidrag…                        

som man lätt kan få för sig, när  man hör olika debattinlägg. – Jag har det ganska bra, kvittrade en pensionär på radion. Det lät som om hon menade - därför bryr jag mig inte - om jag inte får den pension jag själv tjänat ihop. Pension är uppskjuten lön – som betalas ut när man blir gammal – men den är fortfarande en del av lönen, som inte bara skall betalas ut till dem som det är synd om.                                                                                                                                      

 

Intjänade pensioner sammanblandas ofta med garantipensioner och bostadstillägg, som egentligen är ett slags statligt socialbidrag till pensionärer med låga inkomster. Staten ansvarar för att de bidragen är tillräckligt stora för att folk skall klara sig. Många av dem med enbart garantipension har varit handikappade och sjuka i hela sitt liv. Andra har valt att inte arbeta eller bara arbeta deltid – många har arbetat utan betalning i hemmet eller i familjeföretag. Men en hel del av dem har bostäder värda miljoner, men liten inkomst. Bidrag till dem - via bostadstillägg och garanti-ension - gynnar främst deras arvingar. De s.k. sämst ställda har det inte alltid sämst ställt.  

 

Men de som gått till jobbet varje dag i hela sitt liv - betalat sina skatter och satt av till sin pension – är det få som månar om. En pensionär som hade genomsnittlig lön när han arbetade har inte mer kvar nu – sedan skatt och hyra betalts – än den sämst ställde garantipensionären med bostadstillägg. Under många år har en politik förts som kraftigt urholkat pensionernas värde. Mot det fyller staten på med ”socialbidrag för äldre” för att folk hjälpligt skall klara sig. Men om politikerna vårdat pensionssystemet då skulle detta alls inte ha behövts i samma utsträckning.

 

Staten skulle ha skött sitt pensionssystem och fördelat samhällsresurserna rättvist till alla medborgare – inklusive pensionärerna enligt det nya pensionssystemets principer. Istället har äldre diskriminerats under de senaste 15 åren som framgår nedan - och då i synnerhet de med ATP-baserade pensioner. Politikerna har: 

  • sänkt basbeloppen under 1990-talskrisen utan att återställa dem när krisen var över.
  • inte kompenserat pensionärerna för den exceptionella realinkomstökning på 31 % som de arbetande fick under åren 1994-2003 - då pensionerna var oförändrade.
  • infört ett årligt 1,6 %-avdrag som under 17 år reducerar en genomsnittlig ATP-pension med 350 000 kr
  • med falska motiv överfört 258 miljarder från AP-fonderna till statskassan. Därför slår bromsen slår till år 2010. Samma pension måste därför betalas två gånger.
  • ställt så höga avkastningskrav på AP-fonderna - pensionssystemets handkassa - att 25 % förlorades i börskraschen 2008. Även om värdet återställs inom kort kommer pensionärerna inte att få igen den pensionsminskning som sker 2010.

 

I pensionsöverenskommelsen för det nya pensionssystemet fastställdes att pensioner och arbetsinkomster skall beskattas lika. Därför blev tidigare skattefria pensioner -  skatte-pliktiga. Alliansen har med sitt jobbskatteavdrag brutit mot den överenskommelsen. Som part i det avtalet har (s) fulla skäl att säga upp pensionsöverenskommelsen.

 

Att (s) valt att inte göra det - kan bl.a. bero på att de själva tidigare gett en förmån till de yrkesverksamma på 84 miljarder per år. Den skattesubventionen avser full kompensation för de pensionsavgifter som yrkesverksamma betalar med 7 % av lönen. (s) sitter sålunda i glashus – och då börjar man inte kasta sten omkring sig. Att alla dessa diskrimineringar mot pensionärerna nu kommit fram i ljuset beror på orimligheten i Alliansens orättvisa jobbskatteavdrag. 

 

Allianspolitikerna hävdar fortfarande att jobbskatteavdraget skapar jobb och att den ekonomiska forskningen stöder tanken. Därför satsar Alliansen 71 miljarder för att få 80 000 fler i arbete – d.v.s. 800 000 kr per år och man – sanslöst!  Riksrevisionen har nyligen publicerat en undersök-ning om jobbskatteavdragets effekter. Klicka på länken nedan och sedan på ”Huvuddokument”:

http://www.riksrevisionen.se/templib/pages/EArchiveItemPage____555.aspx?publicationid=2798&order=ZmFsc2U=

 

Där står tydligt på sidan 66 – Risk för att jobbskatteavdraget inte får förväntad effekt.

De viktigaste skälen härför är enligt Riksrevisionen att det svenska jobbskatteavdraget:

   1.  inte är konstruerat lika de i USA och England, som Allianspolitikerna så ofta hänvisar till. Där

       ges jobbskatteavdraget bara till dem som endast kan få lågbetalda jobb t.ex. ensamstående  

       lågutbildade mödrar (se sidan 23). Avdragen i USA/England minskas med stigande inkomst. I

       Sverige däremot har jobbskatteavdraget ett (m)-stuk – de med 100 000/år får bara 8 716 –

       medan de med 500 000 får 21 024. Effekten på antalet arbetade timmar för dem som

        redan arbetar är förhållandevis liten och i vissa fall även NEGATIV” (se sid. 9) Dessa

      förhållande har även intygats av Konjunkturinstitutet, SNS, Finanspolitiska rådet m.fl. Ändå

        fortsätter Allianspolitikerna att påstå att de har stöd av forskningen för att

        jobbskatteavdraget ger fler jobb. Tror politikerna att pensionärerna inte kan läsa – eller är

       det politikerna som inte kan. Läs själv – och döm!

 

   2. Om jobbskatteavdraget skall få någon effekt måste de som kan påverkas också förstå hur

      jobbskatteavdraget kan förbättra deras ekonomi. Riksrevisionen har gjort en undersökning som

      visar att förståelsen för åtgärden är låg – att bara 2 % av de unga arbetslösa och 7 % av de

      utrikes födda och 12 % av de övriga arbetslösa - väl förstår effekten.   

 

Och när de sedan väl förstår – då upptäcker de att incitamentet som jobbskatteavdraget ger är alldeles för litet för att få dem att välja arbete istället för bidrag. Den som tjänar 17 000 kr/månad får bara 7 kr extra per timme netto efter skatt med jobbskatteavdraget 1-4 - d.v.s. 56 kr/dag. Det räcker inte ens till en lunch. Problemet är att skatterna för låginkomsttagare är alldeles för höga för att ge incitament till arbete.  

 

Hela jobbskatteavdraget är en teoretisk konstruktion för att kunna kringgå en av grundla-gens viktigaste principer – att alla medborgare skall behandlas lika. Därmed gynnas de yrkes-verksamma och missgynnas pensionärerna. Bland 18 undersökta länder (EU-15 samt Norge, USA och Australien) har alla samma eller lägre beskattning av pensioner än av löner - enligt PRO:s undersökning. Enligt undersökning gjord av Tidningen Riksdag & Departement vill 90 % av medborgarna ha samma skatt för pensionärer som för de som arbetar. Inga barn vill väl ha fördelar på bekostnad av deras gamla föräldrar inget får. Ändå vidhåller Alliansen idén om att det blir fler jobb därför att pensionärerna betalar högre skatt. Hur kan någon förvänta sig att vinna regeringsmakten i en demokrati, när man inte bryr sig om vad folket säger?

 

Vad skulle det kosta att skipa rättvisa? En tumregel för rättvisa är att pensionärerna bör få 20 % av vad de yrkesverksamma får. (Pensionärernas antal uppgår till 40 % av de yrkesverksammas = 1,8 milj./4,5 milj. Genomsnittsinkomsten för pensionärer i förhållande till de yrkesverksammas = 50 % - 13 000/26 000 kr/månad; 50 % av 40 % = 20 %). – Den tumregeln bör också (s) komma ihåg om de vinner nästa val.  Pensionärerna bör således kompenseras med 20 % av 71 miljarder = 14 miljarder. Av detta har för 2010 redan 3,5 miljarder avsatts i särskilda sänkningar för pensionärerna. Kvar återstår sålunda 10,5 miljarder.

 

Få Alliansväljare förstår den strategi som Alliansen nu har – att för denna relativt låga summa ställa sig på kant med 22 % av valmanskåren. Därmed riskera Alliansen att förlora makten – inte bara för en mandatperiod utan kanske för flera. På valnatten har Allianspolitikerna inga andra att skylla på än sig själva om de förlorar – de har ju inte lyssnat på rättvisans och folkets röst.   

 

Hela skatte- och pensionssystemet borde revideras. Det är riktigt som Göran Hägglund (kd) sa i P1:s Lördagsintervju - de som arbetar bör få göra avdrag för kostnader för inkomsternas förvärvande (kostnader för fackavgift + a-kassa + 60 % av ett busskort). Det skulle också stimulera fler att gå med i a-kassan.

 

Så därför - RIV UPP – GÖR OM – GÖR RÄTT !  Samhällsekonomin skall naturligtvis inte äventyras. I potten borde läggas såväl jobbskatteavdragets 71 miljarder som de 84 miljarderna i skattereduktionen för pensionsavgifter = 155 miljarder. Avsätt 5 miljarder till ett kraftfullt incitament (20 kr/timme) under en 3-årsperiod till lågbetalda långtidsarbetslösa som tar ett jobb. Kostnader för intäkternas förvärvande torde uppgå till 50 miljarder.  Resterande 100 miljarder kan användas till skattesänkning enligt samma skatteskalor för yrkesverksamma och pensionärer. 

 

Det skulle ge

     ·   de yrkesverksamma ytterligare 83 miljarder = sammanlagt 133 miljarder – en sänkning med 22

      miljarder mot nu.

    ·    Pensionärerna skulle få 17 miljarder = genomsnittligt + 800 kr per månad.

    ·   5 miljarder skulle satsas som incitament till dem som verkligen kan påverkas för att övergå från

      att försörja sig via bidrag till att börja arbeta. Viktigt att fler kommer i arbete.

 

Det skulle öka tryggheten också hos dem som nu arbetar. De skall inte behöva tro  att intjänade pensioner devalveras av politikerna genom särskilda skatteskalor när pensionstiden är inne.

 

Inget av detta hindrar Alliansen att genomföra sin rättmätiga arbetslinje – att alla som kan – också har plikt att försörja sig själva

 

Med vänliga hälsningar

Berthel Nordström

 

Senast uppdaterad: söndag 17 januari 2010