Äldreomsorgen           

    - i politiken            

     kommenterad av               

         Berthel Nordström    

    berthel@chello.se

 

   om en

NATIONELL SAMLING FÖR

   ÄLDREOMSORGENS REORGANISATION

bild 001

 

Aktuellt
Tidigare brev
* Mikael Sjöberg, SoS 05-09-24
* Maria Larsson (kd) 05-10-19
* Barbro Westerholm (fp)- 05-10-28
* Ylva Johansson (s) - 05-10-30
* Pär Nuder (s) - 05-10-31
* Ylva Johansson(s) - 05-11-01
* Ylva Johansson 05-11-07
* Göran Jonsson 05-11-13
* Lars Leijonborg - 05-11-15
* Alf Svensson - 05-11-18
* Chris Heister - 05-11-23
* Mats Odell - 05-11-25
* Björn von Sydow - 05-11-26
* Stefan Ackerby - 05-12-10
* Ylva Johansson - 05-12-18
* Ylva Johansson 2005-12-20
* Pär Nuder 2005-12-27
* Mikael Sjöberg 2006-01-01
* Maud Olofsson 2006-01-05
* Pär Nuder - 2006-01-10
* Ann Lindgren - 2006-01-26
* Alf Svensson - 2006-01-29
* Maud Olofsson 2006-02-03
* Ylva Johansson 2006-02-07
* Mikael Sjöberg - Arbetslivsinstitutet 2006-02-09
* Per Rosengren (v) 2006-02-13
* Jan Edling, LO - 2006-02-20
* Janne Rudén, Seko 2006-02-28
* Camilla Sköld Jansson - Riksdagen 2006-03-04
* Göran Persson - 2006-03-10
* Stefan Saläng (fp) 2006-03-21
* Inger Davidson - 2006-04-11
* Ylva Johansson 2006-04-20
* Fredrik Reinfeldt 2006-04-24
* Maria Larsson 2006-05-03
* Pär Nuder - 2006-05-09
* Överläk. Carsten Rose - Lunds universitet
* Ulrikaupproret
* Inger Davidson - 2006-06-11
* Kenneth Johansson(c) 2006-06-15
* Lennart Levi 2006-06-21
* Göran Persson - 2006-06-29
* Christina Juttterström 2006-07-02
* Göran Hägglund 2006-07-04
* Maria Larsson 2006-07-14
* Barbro Westerholm 2006-07-28
* Pär Nuder 2006-08-10
* Ann Lindgren 2006-08-17
* Ylva Johansson 2006-08-21
* Vanja Lundby Wedin
* Fredrik Reinfeldt
* Göran Persson
* Till väljarna
* Maria Larsson 2006-09-18
* Ann Lindgren - 2006-09-25
* Erik Langby - 2006-11-05
* Birgitta Rydberg 2006-11-11
* Lars Leijonborg 2006-11-16
* Anders Borg - 2006-11-21
* Jan Nygren 2006-11-26
* Göran Hägglund - 2006-12-01
* Ylva Johansson - 2006-12-07
* Maria Larsson 2006-12-12
Sven Otto Littorin - 2007-01-02
* Mona Sahlin - 2007-01-20
* Lars Leijonborg - 2007-01-30
* Björn von Sydow 2007-02-17
* Maria Larsson 2007-04-13
* Lars Leijonborg - 2007-04-21
* Ylva Sandström 2007-04-23
* Göran Hägglund - 2006-04-26
* Per Landgren - 2007-04-29
* Cristina Husmark Pehrsson
* Anders Borg - 2007-05-14
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-05-27
* Lars Gustafsson - 2007-05-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-09-01
* Ledamöter av Sveriges Riksdag
* Lars Gustafsson, Riksdagen 2007-09-24
* Anders Borg - 2007-09-28
Till riksdagens ledamöter 2007-10-07
* Maria Larsson - 2007-10-12
* Sofia Johansson 2007-10-18
* Göran Hägglund 2007-11-09
* Göran Hägglund - 2007-11-15
* Cristina Husmark Pehrsson 2007-11-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-12-06
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-12-15
* Göran Hägglund 2008-01-02
* Anders Borg - 2008-01-20
* Maud Olofsson - 2008-02-04
* Riksdagens ledamöter 2008-02-20
* Cristina Husmark Pehrsson - 2008-02-25
* Fredrik Reinfeldt - 2008-02-28
* Per Schlingman - 2008-03-11
* Fredrik Reinfeldt - 2006-03-14
* Inger Davidson - 2008-04-13
* Thomas Östros - 2008-04-16
* Cecilia Widegren 2008-05-02
* Till 14 seniorriksdagsmän 2008-05-06
* Maria Rankka - Timbro 2008-05-15
* Fredrik Reinfeldt - 2008-05-31
* Anders Borg - 2008-06-11
* Anders Borg 2008-06-18
* Mona Sahlin 2008-06-25
* Göran Hägglund - 2008-07-01
* Jan Björklund - 08-07-11
* Fredrik Reinfeldt - 2008-08-02
* Anders Borg - 2008-08-10
* Göran Hägglund - 2008-08-13
* Ingvar Fridell - 2008-08-16
* Jan Björklund - 2008-08-21
* Christina Husmark Pehrsson - 2008-08-28
* Karin Hübinette 2008-09-8
* Anders Borg - 09-04-16
* Maria Rankka Timbro - 2009-04-24
* Cristina Husmark Pehrsson 2009-05-05
Gunnar Wetterberg - 2009-05-11
* Lennart Axelsson - 2009-05-15
* Curt Lindroth (M) - 2009-05-25
* KG Scherman + Talmannen 2009-06-03
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-06-10
* Till besvikna pensionärer 2009-06-14
"Bromsen borde inte få reducera pensionerna 2009-08-16
Slopa 1,6 %-avdraget på ATP-baserade pensioner
* Den som vinner pensionärerna hjärtan kan också vinna valet
* Allianspartierna befäster sin ställningg som de värsta pensionärsmotståndarna
* DN:s Maria Crofts 2009-09-26
Pensionärernas krav inför valet - samma ekonomiska utveckling 2009-09-27
* Monas appell: Riv upp - gör om - gör rätt - 2009-09-27
"Bromsen" borde inte få reducera pensionerna
* Bo Könberg har helt rätt 2009-09-27
* Positivt - att Moderaterna nu vill bli ett parti för hela folket
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-10-02
* Med 100 kr per månad vinner inte Monas lag ...
* Förvirrande siffror i pensionsdebatten - Skärp er !
Vem kan förklara med 1,6 %-avdraget?
Carl B. Hamilton (fp) vill inte bli medlem i SPF
Hur finansieras slopandet av ATP-pensionärernas 1,6 %-avdrag?
Vem är värst på att svika pensionärer?
Ansvarsfullt - modigt - långsiktigt rättvist - av Mona
Samma skatt för pensionärer - är sist och slutligen
Sanningen om pensionerna - 2009-11-20
Några reflektioner kring skattedebatten i Kunskapskanalen
Motrefleksion om Skattedebatten
Håller pensionssystemet i framtiden?
Ett Gott Nytt och Rättvisare Pensionärsår 2010
Öppet brev till riksrevisorn Lindström
Pensioner är inte bidrag ...
Hur vågar Maud Olofsson?
Öppet brev till JP Anders Linder Sv.D
Är Monas väska viktigare fråga för SvD än pensionärernas rätt
Göran Hägglund - Det räcker inte
2010 års pensioner sänks med 3 %
Maud Olofsson - sist på tåget
(kd) - ett parti för pensionärer
Vill Du ha 9 000 kr i nettopension efter skatt - eller 17 000
Bromsen fördelar pensionssystemets förluster orättvist!
Nu har pensionärern fått besked
Lita inte på vad politikerna säger -
Jag avstår hellre 300 kr per månad än
Så skönt det vore att slippa försvara
Arbetslinjens motto är bra -
Bud till pensionärer om skattesänkning är bra
* Våga Läsa - Bromsen är faktiskt
* Reinfeldt har både rätt och fel
* Pensionssystemet fram till nästa istid
Global Forum - Varför högre skatt på pensionärer
Lönesänkarna
SVT-programmet Lönesänkarna -sammandrag
Om Nationell samling och initiativtagaren
Våga veta
Kalkyl
Finansiering
Pensioner
Bostadstillägg
Hoten mot äldreomsorgen
Fakta om äldre
Politikersveket mot pensionärerna
Länkar

 

 

 

 

Image0001

 

 

 

 

 

REDAKTION

 

Äldreomsorgen i politiken

Berthel Nordström - Landåvägen 12

Nacka

131 49

 

 

 

 

 

Öppet brev till PJ Anders Linder Sv.D. 

 

 

 

Varför granskar inte medierna sanningshalten i politikernas påstående om

- att jobbskatteavdraget skapar fler jobb?     

Senast var det Maud Olofsson som framförde påståendet i årets första partiledare-debatt. Hon framhöll också att åtgärden har stöd i internationella erfarenheter och av den ekonomiska forskningen.  Nu satsar Alliansen 71 miljarder per år för att på lång sikt få 80 000 fler i arbete. – Det betyder en årlig kostnad på 880 000 kr per man! Det - om något - visar att angivet motiv rimligtvis inte kan vara det verkliga. I Riksrevi-sionsverkets nya utredning sägs att risk finns för att åtgärden inte ens får avsedd effekt.                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                    

 

Kopiera och klistra in länken nedan i adressfältet på Internet och läs Riksrevisionens utredning.

http://www.riksrevisionen.se/templib/pages/OpenDocument____556.aspx?documentid=7127  

 

I sin utredning konstaterar Riksrevisionen: (Kolla själv de sidor som anges i texten).

   1. att jobbskatteavdrag finns bl.a. i USA och England. De är alla konstruerade på ett annat 

            sätt än Alliansens. Bidragen utgår endast till dem med låg inkomst och avtar när den  

            stiger. I USA omfattar systemet c: a 6 % av befolkningen. Positiv effekt av

            jobbskatteavdrag konstateras för lågbetalda - såsom ensamstående mödrar. (se sid.

            23) -(Alliansens avdrag ges däremot till alla yrkesverksamma till 100 % - mest får

            de som tjänar mest.)

   2. att de som redan har ett arbete – jobbar inte mer på grund av att de får jobbskatte-

            avdrag. Effekten kan istället bli den motsatta (sid. 9) -  (att man väljer extra

            ledighet),

   3. att förutsättningen för att få fler i arbete bland dem som möjligen kan påverkas är - att

            dessa väl känner till hur avdraget fungerar. Den kunskapsnivån är emellertid låg -

            endast 2 % för unga – 7 % för utrikes födda - och 5 % för arbetslösa. (se sid. 59).

   4. att det finns risk för att reformen inte får den effekt som den (teoretiskt konstruerade)

            minimisimuleringen visar (se svid 56) - (d.v.s. 80 000 fler i arbete).

 

På punkterna 1-2 har tidigare samma synpunkter framförts av Konjunkturinstitutet, Studie-förbundet Näringsliv och Samhälle SNS, Finanspolitiska rådet och LO.

 

Trots att de jämförda metoderna inte är lika – trots att 97 % av befolkningen inte kan påverkas – trots att bara några få % förstår åtgärden – trots att Riksrevisionen framför att risken är stor att de teoretiska minimisimuleringarna inte ger avsedd effekt – trots allt detta - så fortsätter Allianspolitikerna att missleda allmänheten med att de har stöd från ekonomisk forskning och internationella erfarenheter för jobbskatte-avdraget.

 

Från pensionärshåll har länge påståtts att jobbskatteavdraget inte är något annat än en vanlig skattesänkning, som riktats enbart till vissa medborgare. Det märkliga är att politikerna inte ens försöker att logiskt bemöta specificerade motbevis - utan tiger ihjäl frågan.  

 

Massmedia gör inte heller någon insats för ett klarläggande. Inga journalister försöker ens att utröna om motivet är sant eller värd satsningen. Faktabaserade artiklar går inte ens att få införda i medierna för att informera medborgarna och ifrågasätta politikernas påståenden. Det finns mediafolk som säger att man inte skall ta upp frågor, som ställer generationerna mot varandra.  Tvivlet uppstår därför - ställer sig medierna på makthavarnas sida – förhindrar de avsiktligt att en debatt kommer till stånd – så att kritiken kvävs?

 

Det är Alliansen som med sitt jobbskatteavdrag splittrar generationerna. Vad folket själv tycker framgår av en enkät som tidningen Riksdag & Departement redovisar - Nio av tio svenskar vill ha samma skatt för pensionärer som för de som arbetar. Inte vill vuxna barn ha sänkt skatt på bekostnad av att deras gamla föräldrar inget får. Inte vill väl de själva - när de bli pensionärer - få sin hopsparade pension devalverad av Allianspolitikernas orättvisa skatteskalor. Men det är inte fel att sänka skatter – om man har råd – men då skall alla behandlas lika. 

 

Frågan som Alliansen borde ställa sig är – vilka kan påverkas att arbeta istället för att gå på bidrag? Arbetskraftsundersökningen kan ge tips. Inte är det de 4,5 miljoner som redan har ett arbete och inte heller särskilt många av de 375 000 som är allvarligt sjuka. Vem tycker det är vettigt att begära att de 1,8 miljonerna som redan varit pensionärer i många år skall ställa sig i arbetslöshetskön? Inte heller behöver de 390 000 påverkas som redan söker ett jobb därför att de är arbetslösa. Där saknas arbetstillfällen – i brist på efterfrågan. Fanns jobben skulle säkert 20 000 av de 219 000 som nu studerar börja arbeta istället. Men det finns en grupp på 177 000 personer som inte vill arbeta. Det krävs förmodligen både morot och piska för att få dem på bättre tankar - att försörja sig själva.

FOKUSERA PÅ DET EGENTLIGA PROBLEMET !

 

Alliansens mål är bra – att alla som kan arbeta – också har plikt att försörja sig själva. Men använd inte detta hedersamma mål som skäl för att sänka skatterna för vissa medborgare och inte för andra. Det strider mot en av grundlagens viktigaste principer – att alla medborgare skall behandlas lika – bl.a. beskattas enligt samma skatteskalor.

 

En effektivare handlingsplan för att få fler i arbete borde vara att:

   1. Stärka forskning, utbildning och skola

   2. Göra det mindre riskfyllt och kostsamt att driva företag – så att fler vågar växa.

   3. uppgradera arbetslösa så att de blir anställningsbara

   4. inte sänka arbetsstyrkan av budgetskäl i kommuner och landsting och därmed förvärra  

          arbetslösheten.

 

Men pensionärerna har dessutom diskriminerats av politikerna under de senaste 15 åren enligt nedan:

   1. Under 1990-talskrisen fick alla medborgare medverka. För pensionärerna sänktes 

          basbeloppen. Alla grupper har fått kompensation för sina eftergifter – utom 

          pensionärerna.

   2. Politikerna lade in betalningsansvaret för garantipensioner och bostadstillägg mm – som

          har socialbidragskaraktär - på AP-fonderna utan att tillföra fonderna några medel

          Dessa s.k. ”fripassagerare” medverkade tlll att ATP-systemet havererade. När det

          nya pensionssystemet bildades övertog staten detta betalningsansvar (det som staten

          borde ha haft hela tiden) - men krävde en kompensation på 258 miljarder av AP-

          fonderna för detta övertagande. Politikerna överförde - med en bedräglig motivering -

          ATP-pensionärernas inbetalade avgifter till statskassan. Detta får nu till följd att

          bromsen slår till 2010 och risk finns att en genomsnittspensionär med en pension på

          13 000 kr/månad kommer att förlora 50 000 kr under åren 2010-2014. 

   3. När det nya pensionssystemet bildades infördes för pensionärer med ATP-baserade

          pensioner ett kumulativt avdrag på 1,6 % per år, vilket innebär att en genomsnitts-

          pensionär med ATP-baserade pensioner förlorar 350 000 kr under den beräknade

          återstående livslängden av 17 år. Eftersom det nya pensionssystemet ger minst lika

          höga pensioner som ATP-systemet - under samma förutsättningar - finns inga skäl för

          att de ATP-baserade pensionerna skall få dessa reduceringar.

    4. Förutom Alliansens orättvisa jobbskatteavdrag som kostar 71 miljarder per år har tidigare

           ett likvärdigt skatteavdrag givits till samma befolkningsgrupp – nämligen en skattere-

              duktion motsvarande de enskildas pensionsavgifter på 7 % av lönen. Den kostar

           statskassan 84 miljarder. Båda dessa avdrag är inget annat än vanliga

           skattesänkningar som riktats till en begränsad grupp av medborgarna – de

           yrkesverksamma.

 

Trots att dessa synpunkter framförts många gånger till politikerna går de inte i svaromål – utan ignorerar hela pensionärskollektivets 1,8 miljoner pensionärer – c:a 22 % av valmanskåren.

 

Den politiska sfärens demokratiska granskning begränsas även av överenskommelsen i Riksda-gens Pensionsgrupp – (s) + Allianspartierna.  Man har kommit överens om att inga pensions-frågor tas upp i Riksdagen utan att Pensionsgruppens samtliga sju medlemmar accepterat detta. Det fungerar som en munkavel på alla riksdagsmän och gör att enskilda ledamöter tycks ha släppt pensionsfrågorna, eftersom de ändå inte kan påverka dem. Pensionsgruppen borde ha hindrat jobbskatteavdraget eftersom det strider mot pensionsöverens-kommelsen. 

 

Pensionsgruppen har ändå en funktion - pensioner är så långsiktiga att de inte lämpar sig för kortsiktig partipolitik. Men att sluta tänka och diskutera är orimligt – när utvecklingen ständigt går vidare.

 

Politikerna svarar inte – medierna lägger locket på. Ingen beaktar pensionärernas synpunkter.  Men de röd-gröna gläder sig åtminstone inför valet åt hur Alliansen behandlar pensionärerna. På valnatten bör Allianspolitikerna inte förvåna sig om pensionärernas missnöje tagit sig det uttrycket att många valt att göra något annat den dagen - än att rösta.

 

En öppen fråga till P J Anders Linder, Sv.D.  – är det ett bättre utfall - än att i en öppen diskussion bemöta framförd kritik – precis som sker i det som kallas demokratier? 

Med vänliga hälsningar 

 

Berthel Nordström

 

Det öppna brevet till JP Anders Linder, Sv.D. har sänts till drygt 1000 personer via e-mail – bl.a. riksdagsmän, regeringsmed-lemmar, politiker i landsting och  kommuner samt pensionärs-organisationer  och andra opinionsbildare. Dessutom har det lagts ut på www.aldreomsorgenipolitiken.se och Newsmill –

Tidningarnas spalter står som sagt inte till buds.

 


 

   

 

 

 

Senast uppdaterad: söndag 24 januari 2010