Äldreomsorgen           

    - i politiken            

     kommenterad av               

         Berthel Nordström    

    berthel@chello.se

 

   om en

NATIONELL SAMLING FÖR

   ÄLDREOMSORGENS REORGANISATION

bild 001

 

Aktuellt
Tidigare brev
Om Nationell samling och initiativtagaren
Våga veta
Kalkyl
Finansiering
Pensioner
Bostadstillägg
Hoten mot äldreomsorgen
Fakta om äldre
Politikersveket mot pensionärerna
Länkar

 

 

 

 

Image0001

 

 

 

 

 

REDAKTION

 

Äldreomsorgen i politiken

Berthel Nordström - Landåvägen 12

Nacka

131 49

 

 

 

 

 

Om Nationell samling för äldreomsorgen

och initiativtagaren.

Jag som har dragit igång aktiviteten heter Berthel Nordström (född 1921) och har en bakgrund som företagsledare under 35 års tid i ett mellanstort företag. Jag har under 35 år också arbetat ideellt inom Lions. När jag var distriktsguvenör i Stockholm för Lions blev jag 1987 tillfrågad av professor Lennart Wetterberg, S:t Görans sjukhus om Lions kunde finansiera hans Alzheimerforskning. Efter att ha besökt hans forskare insåg jag att det var ett alldeles för stort åtagande, men hade under tiden läst vad professor Alvar Svanborg, Göteborgs universitet hade kommit fram till i sina longitudinella H 70-undersökningar om äldre. Han fastslog att varje ny pensionärsgeneration var friskare, vitalare och bättre utbildad – och om man kan hålla sig aktiv - så kan man skjuta det onödiga åldrandet framför sig.

 

- Vore inte det en bra insats att göra - tänkte jag - att starta en kampanj för attitydförändring om - att gamla kan - riktad till de gamla själva - men också till samhället i övrigt. Jag förhandlade med ledningarna för Röda Korset och Lions om att sätta igång en gemensam attitydkampanj. Det gick nu inte, men efter ihärdigt arbete av många duktiga medarbetare lyckades vi till slut få igång en verksamhet som kom att kallas ATT ÅLDRAS ÄR ATT VÄXA. Så lyckades vi få med Bror Rexed, den tidigare chefen för Socialstyrelsen som ordförande - och alla dörrar öppnades. Nu anslöt sig alla pensionärsorganisationerna – Kommunförbundet – Landstingsförbundet – arbetsmarknadens parter – Röda Korset - Lions – Idrottsförbundet – ja hela organisation-Sverige. Vi drev verksamheten i 8 år och ordnade konferenser, tryckte böcker mm om - att gamla kan.

 

Riksföreningen ombildades sedermera till Forum 50+, där jag också ingick i styrelsen. Föreningens syfte var att stimulera arbetsgivare och anställda så att dessa skulle kunna bli kvar i arbetet fram till den ordinarie pensionsåldern. Här blev Björn Rosengren ordförande - sedermera också Michael Treschow. Verksamheten bestod i att sprida dessa tankar via konferenser, föredrag, böcker. Vi höll också kontakt med motsvarande organisationer i hela Europa.

 

År 1999 fick min fru Inga sin Alzheimersdiagnos. Jag vårdade henne hemma i tre år. Därefter bodde hon 1,5 år på Ektorpshemmet i Nacka – där jag besökte henne 3-4 timmar varje dag. Hon dog 10 dagar efter att hon fallit och brutit benet. Trots den olyckan - är jag personligen nöjd med den omsorg som min fru och jag  har fått i Nacka – och både personalen och ledningen på Ektorpshemmet var mycket vänliga och engagerade.

 

Under min tid som vårdare har jag noterat det som är bra med dagems äldreomsorg, men också de stora brister som finns. Jag har också upptäckt vilken stor ekonomisk och personell belastning som vilar på samhället inför den kommande äldreboomen. 

 

Jag började min kampanj - Nationell samling för reorganisering av äldreomsorgen - i januari 2002, året innan min fru flyttade in på Ektorpshemmet. Jag har hittills (juni 2006) skrivit mer än 200 e-mail till det nätverk som jag byggt bland forskare, ministrar, riksdagsmän, opinionsbildare som LO, SACO, TCO, tidningar m.f. De 40 senaste breven finns i nu (i juni 2006) inlagda under rubriken Tidigare brev. I alla mina brev bifogar jag en informationsruta enligt nedan - med uppgift om till vilka jag sänt e-mailet

           Mina e-brev har gått ut till:

               349  riksdagsmän

                  19  regeringsmedlemmar

                  22  forskare och specialister

                120  landstingspolitiker SLL

                  57  kommunpolitiker i Nacka   

                121  opinionsbildare (massmedia, SACO, TCO,LO m.fl) 

                688  personer                                         

Sedan januari 2002 har jag sänt fler än 200 brev om Äldreomsorgens reorganisation.

 

Min kampanj är fokuserad på att rusta upp:

   1) äldreomsorgen -  men för den sakens skull inte glömma 

   2) skolan -

   3) vården -

   4) rättsväsendet - och framför allt

   5) jobben - att de blir fler - att unga och invandrare får jobb så att  

          det skapas resurser för allt vad vi vill göra.  

 

Innan dessa fem mål har säkrats bör - enligt min åsikt - inga andra reformer föras fram. De som i ord och gärning koncentrerar sig på dessa mål kommer i varje fall jag att stödja - och de, som kortsiktigt försöker vinna röster genom att lansera något annat - är värda all kritik de kan få. 

 

Senast uppdaterad: onsdag 21 juni 2006