Äldreomsorgen           

    - i politiken            

     kommenterad av               

         Berthel Nordström    

    berthel@chello.se

 

   om en

NATIONELL SAMLING FÖR

   ÄLDREOMSORGENS REORGANISATION

bild 001

 

Aktuellt
Tidigare brev
* Mikael Sjöberg, SoS 05-09-24
* Maria Larsson (kd) 05-10-19
* Barbro Westerholm (fp)- 05-10-28
* Ylva Johansson (s) - 05-10-30
* Pär Nuder (s) - 05-10-31
* Ylva Johansson(s) - 05-11-01
* Ylva Johansson 05-11-07
* Göran Jonsson 05-11-13
* Lars Leijonborg - 05-11-15
* Alf Svensson - 05-11-18
* Chris Heister - 05-11-23
* Mats Odell - 05-11-25
* Björn von Sydow - 05-11-26
* Stefan Ackerby - 05-12-10
* Ylva Johansson - 05-12-18
* Ylva Johansson 2005-12-20
* Pär Nuder 2005-12-27
* Mikael Sjöberg 2006-01-01
* Maud Olofsson 2006-01-05
* Pär Nuder - 2006-01-10
* Ann Lindgren - 2006-01-26
* Alf Svensson - 2006-01-29
* Maud Olofsson 2006-02-03
* Ylva Johansson 2006-02-07
* Mikael Sjöberg - Arbetslivsinstitutet 2006-02-09
* Per Rosengren (v) 2006-02-13
* Jan Edling, LO - 2006-02-20
* Janne Rudén, Seko 2006-02-28
* Camilla Sköld Jansson - Riksdagen 2006-03-04
* Göran Persson - 2006-03-10
* Stefan Saläng (fp) 2006-03-21
* Inger Davidson - 2006-04-11
* Ylva Johansson 2006-04-20
* Fredrik Reinfeldt 2006-04-24
* Maria Larsson 2006-05-03
* Pär Nuder - 2006-05-09
* Överläk. Carsten Rose - Lunds universitet
* Ulrikaupproret
* Inger Davidson - 2006-06-11
* Kenneth Johansson(c) 2006-06-15
* Lennart Levi 2006-06-21
* Göran Persson - 2006-06-29
* Christina Juttterström 2006-07-02
* Göran Hägglund 2006-07-04
* Maria Larsson 2006-07-14
* Barbro Westerholm 2006-07-28
* Pär Nuder 2006-08-10
* Ann Lindgren 2006-08-17
* Ylva Johansson 2006-08-21
* Vanja Lundby Wedin
* Fredrik Reinfeldt
* Göran Persson
* Till väljarna
* Maria Larsson 2006-09-18
* Ann Lindgren - 2006-09-25
* Erik Langby - 2006-11-05
* Birgitta Rydberg 2006-11-11
* Lars Leijonborg 2006-11-16
* Anders Borg - 2006-11-21
* Jan Nygren 2006-11-26
* Göran Hägglund - 2006-12-01
* Ylva Johansson - 2006-12-07
* Maria Larsson 2006-12-12
Sven Otto Littorin - 2007-01-02
* Mona Sahlin - 2007-01-20
* Lars Leijonborg - 2007-01-30
* Björn von Sydow 2007-02-17
* Maria Larsson 2007-04-13
* Lars Leijonborg - 2007-04-21
* Ylva Sandström 2007-04-23
* Göran Hägglund - 2006-04-26
* Per Landgren - 2007-04-29
* Cristina Husmark Pehrsson
* Anders Borg - 2007-05-14
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-05-27
* Lars Gustafsson - 2007-05-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-09-01
* Ledamöter av Sveriges Riksdag
* Lars Gustafsson, Riksdagen 2007-09-24
* Anders Borg - 2007-09-28
Till riksdagens ledamöter 2007-10-07
* Maria Larsson - 2007-10-12
* Sofia Johansson 2007-10-18
* Göran Hägglund 2007-11-09
* Göran Hägglund - 2007-11-15
* Cristina Husmark Pehrsson 2007-11-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-12-06
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-12-15
* Göran Hägglund 2008-01-02
* Anders Borg - 2008-01-20
* Maud Olofsson - 2008-02-04
* Riksdagens ledamöter 2008-02-20
* Cristina Husmark Pehrsson - 2008-02-25
* Fredrik Reinfeldt - 2008-02-28
* Per Schlingman - 2008-03-11
* Fredrik Reinfeldt - 2006-03-14
* Inger Davidson - 2008-04-13
* Thomas Östros - 2008-04-16
* Cecilia Widegren 2008-05-02
* Till 14 seniorriksdagsmän 2008-05-06
* Maria Rankka - Timbro 2008-05-15
* Fredrik Reinfeldt - 2008-05-31
* Anders Borg - 2008-06-11
* Anders Borg 2008-06-18
* Mona Sahlin 2008-06-25
* Göran Hägglund - 2008-07-01
* Jan Björklund - 08-07-11
* Fredrik Reinfeldt - 2008-08-02
* Anders Borg - 2008-08-10
* Göran Hägglund - 2008-08-13
* Ingvar Fridell - 2008-08-16
* Jan Björklund - 2008-08-21
* Christina Husmark Pehrsson - 2008-08-28
* Karin Hübinette 2008-09-8
* Anders Borg - 09-04-16
* Maria Rankka Timbro - 2009-04-24
* Cristina Husmark Pehrsson 2009-05-05
Gunnar Wetterberg - 2009-05-11
* Lennart Axelsson - 2009-05-15
* Curt Lindroth (M) - 2009-05-25
* KG Scherman + Talmannen 2009-06-03
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-06-10
* Till besvikna pensionärer 2009-06-14
"Bromsen borde inte få reducera pensionerna 2009-08-16
Slopa 1,6 %-avdraget på ATP-baserade pensioner
* Den som vinner pensionärerna hjärtan kan också vinna valet
* Allianspartierna befäster sin ställningg som de värsta pensionärsmotståndarna
* DN:s Maria Crofts 2009-09-26
Pensionärernas krav inför valet - samma ekonomiska utveckling 2009-09-27
* Monas appell: Riv upp - gör om - gör rätt - 2009-09-27
"Bromsen" borde inte få reducera pensionerna
* Bo Könberg har helt rätt 2009-09-27
* Positivt - att Moderaterna nu vill bli ett parti för hela folket
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-10-02
* Med 100 kr per månad vinner inte Monas lag ...
* Förvirrande siffror i pensionsdebatten - Skärp er !
Vem kan förklara med 1,6 %-avdraget?
Carl B. Hamilton (fp) vill inte bli medlem i SPF
Hur finansieras slopandet av ATP-pensionärernas 1,6 %-avdrag?
Vem är värst på att svika pensionärer?
Ansvarsfullt - modigt - långsiktigt rättvist - av Mona
Samma skatt för pensionärer - är sist och slutligen
Sanningen om pensionerna - 2009-11-20
Några reflektioner kring skattedebatten i Kunskapskanalen
Motrefleksion om Skattedebatten
Håller pensionssystemet i framtiden?
Ett Gott Nytt och Rättvisare Pensionärsår 2010
Öppet brev till riksrevisorn Lindström
Pensioner är inte bidrag ...
Hur vågar Maud Olofsson?
Öppet brev till JP Anders Linder Sv.D
Är Monas väska viktigare fråga för SvD än pensionärernas rätt
Göran Hägglund - Det räcker inte
2010 års pensioner sänks med 3 %
Maud Olofsson - sist på tåget
(kd) - ett parti för pensionärer
Vill Du ha 9 000 kr i nettopension efter skatt - eller 17 000
Bromsen fördelar pensionssystemets förluster orättvist!
Nu har pensionärern fått besked
Lita inte på vad politikerna säger -
Jag avstår hellre 300 kr per månad än
Så skönt det vore att slippa försvara
Arbetslinjens motto är bra -
Bud till pensionärer om skattesänkning är bra
* Våga Läsa - Bromsen är faktiskt
* Reinfeldt har både rätt och fel
* Pensionssystemet fram till nästa istid
Global Forum - Varför högre skatt på pensionärer
Lönesänkarna
SVT-programmet Lönesänkarna -sammandrag
Om Nationell samling och initiativtagaren
Våga veta
Kalkyl
Finansiering
Pensioner
Bostadstillägg
Hoten mot äldreomsorgen
Fakta om äldre
Politikersveket mot pensionärerna
Länkar

 

 

 

 

Image0001

 

 

 

 

 

REDAKTION

 

Äldreomsorgen i politiken

Berthel Nordström - Landåvägen 12

Nacka

131 49

 

 

 

 

 

Image0006

 

Mona Sahlin (s) gav för de röd-grönas del löftet om - att pensionärer skall få samma skatteskalor som de yrkesverksamma - om de vinner valet. Det var ett beslut baserat på principen om rättvisa mellan generationerna. För dem är tydligen äldre inte mindre värda – än yngre.

 

Fredrik Reinfeldt (m) sa att han visserligen skulle kunna tänka sig ytterligare en skattesänkning för pensionärerna – ”men alls inga 23 miljarder”.  Det var inget tal om att en eventuell höjning skulle ske därför att rättvisan så kräver. (m) inser ännu inte – att pension är uppskjuten lön.   

 

De övriga partiledarna inom Alliansen har hittills inte sagt vad de tycker. Äldre borgerliga väljare hoppas att de skall vägra att acceptera moderaternas pensionärsfientliga politik. (kd), (fp) och ( c) vill kanske inte gå med på att försvara det felaktigt tänkta jobbskatteavdraget så långt - att de riskerar att förlora regeringsmakten.  

 

Nu gäller för pensionärerna och deras organisationer att göra klart för Allianspartierna - att utan lika skatteskalor för pensionärer och yrkesarbetande - kan inte Allianspartierna räkna med pensionärernas stöd i den utsträckning att de får en rimlig chans att vinna valet 2010.  

 

Vi äldre behöver inte ha så bråttom – vi kan vänta till sista dagen före valet. Ger inte Alliansen några ändrade besked innan dess -  så kan de som tycker att de röd-gröna för en rättvis politik rösta på dem – och missnöjda äldre, som inte vill byta parti kan ju bara göra något annat trevligt på valdagen än att gå till vallokalen – att rösta med fötterna heter det visst.

 

Någon skrev till mig: ”Sakskäl biter synbarligen inte på Allianspartierna. Men vi kanske kan få skrattarna på vår sida”. Hon hänsyftade då på en artikel som nu cirkulerar bland pensionärerna och som får många – ”att smila och småle en smula”. Sv.D. har fått erbjudandet att trycka den – men vågade kanske inte. Är det inte märkligt att medierna kan ägna spaltkilometrar åt att skildra RUT-avdragen – men ägnar inte en endaste liten artikel åt protesterna mot Alliansens ”pensionsskatt”. - Här kommer den lustiga historien om några äldre som tog saken i egna händer.

Med vänliga hälsningar

Berthel Nordström   

 

                                                                                                                   

Arbetslinjen i praktiken

 

Häromveckan beslöt min man och jag att äntligen göra slag i saken: nu går vi till arbetsförmedlingen och anmäler oss som arbetssökande.

 

Signalerna från regeringen har varit övertydliga. Här gäller arbetslinjen, och den som inte arbetar får skylla sig själv. Vi som arbetat hela livet har förundrats över att det krävs så många morötter och så hårda piskor för att förmå senare generationer att masa sig till jobbet. Och vi har frågat oss varför samma politiker som talar så varmt om att det måste löna sig att arbeta inte verkar tycka att det alls ska löna sig att ha arbetat. Den pension som grundas på tidigare förvärvsarbete har urholkats så att nettot av ett helt livs arbete för många inte är mer än någon tia i månaden.

 

Nå, maktens vägar är outgrundliga, och som lojala medborgare är vi villiga att anpassa oss till de nya tiderna. Visserligen är vi inte så unga som vi varit men i stort sett friska, så om nu fosterlandet kräver det är vi beredda att dra vårt strå till stacken.

 

Ett starkt argument för den inställningen kom med de nya pensionsbeskeden. Minus sammanlagt 861 kronor i månaden, och det är bara början. Pensionerna kommer att minska ytterligare de kommande åren. Att det nya pensionssystemet anses så ”robust” beror nämligen på att alla risker lagts på pensionärerna.

 

Vi tågar alltså in på arbetsförmedlingen och talar om att vi vill skriva in oss som arbetssökande. Eftersom vi båda har utmärkt utbildning, lång och gedigen arbetserfarenhet och, om jag får säga det själv, är väl så kompetenta som de som styr världens öden, väntade vi oss att vårt beslut skulle väcka om inte entusiasm så åtminstone gillande hos dem som administrerar regeringens arbetslinje. Visst var arbetsförmedlarna vänliga, men vi fick genast veta att vi inte skulle komma med i statistiken, eftersom vi fyllt 65. Registrera oss kunde vi emellertid i nåder få göra, så vi satte oss vid var sin dator.

 

 

När min make matat in sina uppgifter kom det upp en röd varningstext på skärmen: för att registrera sig måste man vara mellan 14 och 80. Han är 79 och alltså enligt gängse sätt att räkna mellan 14 och 80, men det höll arbetsförmedlingens dator inte med om, och han kunde inte fortsätta. Eftersom han arbetat med programmering sedan femtiotalet och fortfarande programmerar hemma för skojs skull erbjöd han sig att göra om programmet, men då såg de stackars arbetsförmedlarna så skärrade ut att vi gav upp och tog tåget hem.

 

Alla som jag berättat detta för, unga som gamla, säger: du måste skriva om det. Vilket jag nu har gjort. Men är det här egentligen roligt? Jag tycker faktiskt inte det är roligt att få så motsägelsefulla budskap: du ska på en gång uppmuntras till och hindras från att söka arbete. Damn if you do and damn if you don’t.

 

När vi kom hem läste jag pensionsmyndighetens förklaring till varför pensionerna har sänkts:

 

För det första har det allmänna prisläget sjunkit. För det andra har inkomstutvecklingen totalt sett i samhället varit svag. För det tredje har balanseringen i pensionssystemet trätt i kraft.

 

Låt mig kort granska de motiveringarna.

 

1. Den som tror att det allmänna prisläget har sjunkit har inte sett vår senaste elräkning. Det bevisligen falska påståendet beror på att man använder ett inflationsbegrepp som räknar in de sänkta räntorna men inte de höjda bostadspriserna. Eftersom Riksbanken ansett att inflationen varit för låg har styrräntan sänkts gång på gång, nu till rekordlåga 0,25 procent. Varje gång räntan sänkts har den på detta sätt beräknade inflationen sjunkit, varpå man sänkt ännu mer, i en evig ond cirkel. Det är inte bara arbetsförmedlingens datorer som skulle behöva programmeras om. Hur som helst hör pensionärskollektivet knappast till den grupp som haft anledning att glädja sig åt de låga räntorna. Rensad från effekten av de sänkta räntorna var inflationen 2,3 procent, inte minus 0,7 procent.

 

2. Det är möjligt att inkomstutvecklingen totalt sett varit svag, men knappast bland dem som haft störst ansvar för krisen utan främst bland dess offer, de arbetslösa, som liksom pensionärerna dessutom belönas med högre skatt.

 

3. Och så har vi ”balanseringen”, ett av dessa nyord som glider så lent på tungan och befriar politikerna från allt ansvar. Tyvärr, vi beklagar naturligtvis sorgen, men eftersom AP-fonderna gick så dåligt förra året är vi tvungna att sänka era pensioner i minst tre år framåt. Nej, att börsen gått upp igen kan vi inte ta hänsyn till, och våra löner påverkas förstås inte, och inte heller fondförvaltarnas, och nu inför vi ett fjärde jobbavdrag.

 

Vad sa ni? Nej, i det här samhället diskriminerar vi självfallet ingen. I vårt land är alla djur lika. Men somliga djur är – givetvis – mer lika än andra.

 

Nu har min man skickat in en anmälan till DO för olaga diskriminering. För det första för att den som fyllt 80 inte har rätt att skriva in sig som arbetssökande. För det andra för att han, trots att han ännu inte fyllt 80, inte fått skriva in sig på grund av att AFs dator har en annan åsikt om hans ålder.

 

Det här kan verka som hårklyverier. Den som närmar sig de 80 ska väl inte behöva arbeta. Nej, man kan tycka det. Men det finns gränser för hur motsägelsefull politiken får vara innan det är dags att göra uppror. Alliansregeringen får faktiskt bestämma sig. Pensionerna sänks, och pensionärerna betalar högre skatt än andra. Men den som fortsätter förvärvsarbeta efter 65 får  i stället lägre skatt än andra.

 

Budskapet är glasklart: fortsätt jobba så länge du kan. Då kan man inte samtidigt ha regler som förbjuder människor över en viss ålder att anmäla sig som arbetssökande.

 

 

Inga-Lisa Sangregorio

 

 

Detta brev har distribuerats till alla pensionärsorganisationer på förbunds- och distriktsnivå och till många pensionärsföreningar. Vänligen sprid den vidare till alla pensionärer – de behöver i dessa dagar ett gott skratt. Dessutom har brevet gått till mer än 1 000 opinionsbildare och finns på www.aldreomsorgenipolitiken.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: torsdag 4 mars 2010