Äldreomsorgen           

    - i politiken            

     kommenterad av               

         Berthel Nordström    

    berthel@chello.se

 

   om en

NATIONELL SAMLING FÖR

   ÄLDREOMSORGENS REORGANISATION

bild 001

 

Aktuellt
Tidigare brev
* Mikael Sjöberg, SoS 05-09-24
* Maria Larsson (kd) 05-10-19
* Barbro Westerholm (fp)- 05-10-28
* Ylva Johansson (s) - 05-10-30
* Pär Nuder (s) - 05-10-31
* Ylva Johansson(s) - 05-11-01
* Ylva Johansson 05-11-07
* Göran Jonsson 05-11-13
* Lars Leijonborg - 05-11-15
* Alf Svensson - 05-11-18
* Chris Heister - 05-11-23
* Mats Odell - 05-11-25
* Björn von Sydow - 05-11-26
* Stefan Ackerby - 05-12-10
* Ylva Johansson - 05-12-18
* Ylva Johansson 2005-12-20
* Pär Nuder 2005-12-27
* Mikael Sjöberg 2006-01-01
* Maud Olofsson 2006-01-05
* Pär Nuder - 2006-01-10
* Ann Lindgren - 2006-01-26
* Alf Svensson - 2006-01-29
* Maud Olofsson 2006-02-03
* Ylva Johansson 2006-02-07
* Mikael Sjöberg - Arbetslivsinstitutet 2006-02-09
* Per Rosengren (v) 2006-02-13
* Jan Edling, LO - 2006-02-20
* Janne Rudén, Seko 2006-02-28
* Camilla Sköld Jansson - Riksdagen 2006-03-04
* Göran Persson - 2006-03-10
* Stefan Saläng (fp) 2006-03-21
* Inger Davidson - 2006-04-11
* Ylva Johansson 2006-04-20
* Fredrik Reinfeldt 2006-04-24
* Maria Larsson 2006-05-03
* Pär Nuder - 2006-05-09
* Överläk. Carsten Rose - Lunds universitet
* Ulrikaupproret
* Inger Davidson - 2006-06-11
* Kenneth Johansson(c) 2006-06-15
* Lennart Levi 2006-06-21
* Göran Persson - 2006-06-29
* Christina Juttterström 2006-07-02
* Göran Hägglund 2006-07-04
* Maria Larsson 2006-07-14
* Barbro Westerholm 2006-07-28
* Pär Nuder 2006-08-10
* Ann Lindgren 2006-08-17
* Ylva Johansson 2006-08-21
* Vanja Lundby Wedin
* Fredrik Reinfeldt
* Göran Persson
* Till väljarna
* Maria Larsson 2006-09-18
* Ann Lindgren - 2006-09-25
* Erik Langby - 2006-11-05
* Birgitta Rydberg 2006-11-11
* Lars Leijonborg 2006-11-16
* Anders Borg - 2006-11-21
* Jan Nygren 2006-11-26
* Göran Hägglund - 2006-12-01
* Ylva Johansson - 2006-12-07
* Maria Larsson 2006-12-12
Sven Otto Littorin - 2007-01-02
* Mona Sahlin - 2007-01-20
* Lars Leijonborg - 2007-01-30
* Björn von Sydow 2007-02-17
* Maria Larsson 2007-04-13
* Lars Leijonborg - 2007-04-21
* Ylva Sandström 2007-04-23
* Göran Hägglund - 2006-04-26
* Per Landgren - 2007-04-29
* Cristina Husmark Pehrsson
* Anders Borg - 2007-05-14
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-05-27
* Lars Gustafsson - 2007-05-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-09-01
* Ledamöter av Sveriges Riksdag
* Lars Gustafsson, Riksdagen 2007-09-24
* Anders Borg - 2007-09-28
Till riksdagens ledamöter 2007-10-07
* Maria Larsson - 2007-10-12
* Sofia Johansson 2007-10-18
* Göran Hägglund 2007-11-09
* Göran Hägglund - 2007-11-15
* Cristina Husmark Pehrsson 2007-11-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-12-06
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-12-15
* Göran Hägglund 2008-01-02
* Anders Borg - 2008-01-20
* Maud Olofsson - 2008-02-04
* Riksdagens ledamöter 2008-02-20
* Cristina Husmark Pehrsson - 2008-02-25
* Fredrik Reinfeldt - 2008-02-28
* Per Schlingman - 2008-03-11
* Fredrik Reinfeldt - 2006-03-14
* Inger Davidson - 2008-04-13
* Thomas Östros - 2008-04-16
* Cecilia Widegren 2008-05-02
* Till 14 seniorriksdagsmän 2008-05-06
* Maria Rankka - Timbro 2008-05-15
* Fredrik Reinfeldt - 2008-05-31
* Anders Borg - 2008-06-11
* Anders Borg 2008-06-18
* Mona Sahlin 2008-06-25
* Göran Hägglund - 2008-07-01
* Jan Björklund - 08-07-11
* Fredrik Reinfeldt - 2008-08-02
* Anders Borg - 2008-08-10
* Göran Hägglund - 2008-08-13
* Ingvar Fridell - 2008-08-16
* Jan Björklund - 2008-08-21
* Christina Husmark Pehrsson - 2008-08-28
* Karin Hübinette 2008-09-8
* Anders Borg - 09-04-16
* Maria Rankka Timbro - 2009-04-24
* Cristina Husmark Pehrsson 2009-05-05
Gunnar Wetterberg - 2009-05-11
* Lennart Axelsson - 2009-05-15
* Curt Lindroth (M) - 2009-05-25
* KG Scherman + Talmannen 2009-06-03
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-06-10
* Till besvikna pensionärer 2009-06-14
"Bromsen borde inte få reducera pensionerna 2009-08-16
Slopa 1,6 %-avdraget på ATP-baserade pensioner
* Den som vinner pensionärerna hjärtan kan också vinna valet
* Allianspartierna befäster sin ställningg som de värsta pensionärsmotståndarna
* DN:s Maria Crofts 2009-09-26
Pensionärernas krav inför valet - samma ekonomiska utveckling 2009-09-27
* Monas appell: Riv upp - gör om - gör rätt - 2009-09-27
"Bromsen" borde inte få reducera pensionerna
* Bo Könberg har helt rätt 2009-09-27
* Positivt - att Moderaterna nu vill bli ett parti för hela folket
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-10-02
* Med 100 kr per månad vinner inte Monas lag ...
* Förvirrande siffror i pensionsdebatten - Skärp er !
Vem kan förklara med 1,6 %-avdraget?
Carl B. Hamilton (fp) vill inte bli medlem i SPF
Hur finansieras slopandet av ATP-pensionärernas 1,6 %-avdrag?
Vem är värst på att svika pensionärer?
Ansvarsfullt - modigt - långsiktigt rättvist - av Mona
Samma skatt för pensionärer - är sist och slutligen
Sanningen om pensionerna - 2009-11-20
Några reflektioner kring skattedebatten i Kunskapskanalen
Motrefleksion om Skattedebatten
Håller pensionssystemet i framtiden?
Ett Gott Nytt och Rättvisare Pensionärsår 2010
Öppet brev till riksrevisorn Lindström
Pensioner är inte bidrag ...
Hur vågar Maud Olofsson?
Öppet brev till JP Anders Linder Sv.D
Är Monas väska viktigare fråga för SvD än pensionärernas rätt
Göran Hägglund - Det räcker inte
2010 års pensioner sänks med 3 %
Maud Olofsson - sist på tåget
(kd) - ett parti för pensionärer
Vill Du ha 9 000 kr i nettopension efter skatt - eller 17 000
Bromsen fördelar pensionssystemets förluster orättvist!
Nu har pensionärern fått besked
Lita inte på vad politikerna säger -
Jag avstår hellre 300 kr per månad än
Så skönt det vore att slippa försvara
Arbetslinjens motto är bra -
Bud till pensionärer om skattesänkning är bra
* Våga Läsa - Bromsen är faktiskt
* Reinfeldt har både rätt och fel
* Pensionssystemet fram till nästa istid
Global Forum - Varför högre skatt på pensionärer
Lönesänkarna
SVT-programmet Lönesänkarna -sammandrag
Om Nationell samling och initiativtagaren
Våga veta
Kalkyl
Finansiering
Pensioner
Bostadstillägg
Hoten mot äldreomsorgen
Fakta om äldre
Politikersveket mot pensionärerna
Länkar

 

 

 

 

Image0001

 

 

 

 

 

REDAKTION

 

Äldreomsorgen i politiken

Berthel Nordström - Landåvägen 12

Nacka

131 49

 

 

 

 

 

Några reflektioner kring skattedebatten i Kunskapskanalen.

 

KG Bergström ledde en diskussion i Kunskapskanalen den 7/12 mellan de politiska partiernas representanter, ordföranden i Saco, Anna Ekström, samt vice ordförande i SPF, Margareta Sterner.

 

Kjell Olof Feldt la grunden till diskussionen med en analys om hur illa skattesystemet fungerade före ”den underbara natten” 1991, då den blocköverskridande överenskommelsen fattades om att medborgarna skulle få hälften kvar på den sist intjänade tusenlappen. Den överenskommelsen bröts bl.a. när värnskattens 5 % tillkom och när jobbskatteavdragen infördes. Arvs- och gåvoskatterna har sedan dess försvunnit liksom förmögenhetsskatten. Den senare kommer ev. att återinföras om vänsterblocket vinner nästa val. Feldt framhöll att det hotet innebar en osäkerhet för kapitalägare, som nu inte vet om de kan behålla sitt kapital i Sverige eller placera det utomlands – till skada för finansiering av företagsamhet i Sverige. Bara (Mp) var villig att ställa upp i en ny blocköverskridande överenskommelse för en renovering av skattesystemet.  

 

Fördelningsprofilen för de senaste årens skattesänkningar innebär att de 10 % som tjänar mest har fått mer än de 60 % med de lägsta inkomsterna. Alliansens tal om att tyngdpunkten av skattesänkningarna går till låg- och medelinkomsttagare stämmer sålunda inte. Samtidigt har inkomstökningarna varit störst hos dem som tjänar mest. I den mån detta beror på kunskap och skicklighet så är det OK. Däremot kan ifrågasättas om staten skall prioritera dem med de högsta inkomsterna med extra skattesänkningar - på de sämst ställdas bekostnad. 

 

Allianspartierna lovade att om de får behålla makten efter 2010 års val kommer inkomstskatterna att sänkas ytterligare i mån av utrymme. Det betyder förmodligen att skatteklyftan mellan yrkesverksamma och pensionärer kommer att vidgas än mer.

 

Däremot har (S) i sin skuggbudget en skattehöjning på 20 miljarder, (MP) en höjning på 17 miljarder och (V) en höjning med 55 miljarder. (V) vill att alla medborgare – både pensionärer, sjuka, arbetslösa och yrkesarbetare - skall betala samma skatt vid samma inkomst. Thomas Östros (S) menade bestämt att löner och pensioner skall likställas. Pension är inte ett bidrag utan en uppskjuten lön. Om (S) kommer till makten så kommer skatteklyftan mellan pensionärer och yrkesverksamma att halveras första året. Samma inställning hade (Mp). (Mp) vill ha en skatteväxling så att inkomstskatter skall kunna sänkas och ersättas av miljöskatter. Det skall leda till ett mer energisnålt samhälle. ( C) var också inne på en liknande typ av skatteväxling.

 

Att binda skattekvoten vid ett visst procenttal – typ 50 % kvar - var inte några partier inne på. Vad skattekvoten blir beror på vilka samhällsfunktioner man vill uppnå. SACO:s ordförande Anna Ekström ville att värnskatten skall slopas. Den är en skatt på utbildning och stimulerar kvalificerade människor att flytta utomlands. ( C) var istället inne på att sänka statsskatten från 20 % till 15 %. Lennart Hedquist, (M) skatteutskottets ordförande menade att det är viktigare att flytta upp statsskatteskalan till högre inkomstlägen och att man mycket väl kan tänka sig behålla värnskatten i de allra högsta lönelägena – en i mina ögon sympatisk tanke – men först sedan pensionärerna fått samma skatteskalor som de yrkesarbetande.

 

Margareta Sterner gjorde ett mycket bra inlägg. Hon framhöll att jobbskatteavdraget har upprört pensionärerna som känner sig diskriminerade. KG Bergström frågade om det kan innebära att pensionärer med borgerliga sympatier kan komma att lämna sina gamla partier. På den punkten var Margareta bestämd – så kunde det mycket väl bli. KG frågade Carl B Hamilton om Allianspartierna har råd att ställa sig i motsatsställning till pensionärerna. Hamilton menade att den frågan ställde han sig inte – han var övertygad om att kunna förklara vad han ansåg vara rätt. Viktigast för pensionärerna är nämligen att så många som möjligt kommer i arbete. Då stärks samhällets möjligheter att finansiera de stora belastningar som de kommande äldreboomen kommer att ställa samhället inför.

 

På den punkten anser jag att Hamilton har rätt - alla måste i möjligaste mån försörja sig själva – däremot är detta inte bara viktigt för pensionärerna utan för hela befolkningen. Pensionärerna skall inte genom särskilda högre skattesatser behöva finansiera en anständig vård- och omsorg i högre grad än andra. (FP) - i Carl B Hamiltons skepnad - framstod i diskussionen - i mitt tycke - som det parti som var mest avogt inställt till pensionärernas krav. (Kd) instämde för det mesta i Allianskörens tongångar.

 

KG frågade Margareta hur hon reagerar på att Carl B Hamilton inte vill gå in i någon pensionärsorganisation - med de inställningar som dessa nu har. Margareta svarade kärvt – att det är inget som hon egentligen alls bekymrar sig över.

 

Slutrepliken fick Carl B. Hamilton som sa att Alliansen ändå även sänkt pensionärernas skatter med 3,5 miljard. Någon viskade till honom att det nog rörde sig om 5,5 miljarder. Mycket pengar kan tyckas. Ingen sa emellertid att den summan till största delen avsåg höjningar av socialbidragskaraktär till äldre i form av garantipensioner och bostadstillägg – d.v.s. de kostnader som det åligger staten att svara för och som inte ingår i de avgiftsbaserade pensionssystemen. Pensioner som de äldre själva arbetat ihop har bara fått skattesänkningar med knapp 1 miljarder d..v.s med 68 kr/månad . Ingen sa heller att de yrkesverksamma samtidigt fått skattesänkningar på 159 miljarder – d.v.s med 2 950 kr/månad. Visst - Carl B Hamilton – är det sant att också pensionärerna fått skattesänk-ningar – men de orättvisa proportionerna framgår först när siffrorna preciseras. 

 

Min reflektion är - att både Allianspartierna och (S) har diskriminerat pensionärerna – Alliansen med 75 miljarder i jobbskatteavdrag – (S) med sänkning av pensionsavgifterna för de yrkesverksamma med 84 miljarder.  Tillsammans har de reducerat AP-fonderna med 258 miljarder, vilket innebär att pensionerna sänks 2010 genom att bromsen slår till. I den byken har (MP) ingen del.

 

Den klart lysande debattören var annars Maria Wetterstrand (MP) – balanserad – kunnig – seriös. Även i en debatt om skatter tappar inte (MP) focus på klimatfrågan som den viktigaste framtidsfrågan. Många pensionärer tänker under dessa dagar på sina barnbarn som kommer att få bära konsekvenserna av hur dagens människor lever sina liv. I det perspektivet är naturligtvis pensionärernas skatteproblem bara en microfråga.

 

Vi pensionärer - som tydligen för närvarande inte alls kan påverka våra folkvalda i egen sak – skulle kunna demonstrera vårt missnöje över detta genom att rösta på (MP). Då skulle vi samtidigt också göra en insats för våra barnbarn genom att stödja det parti, som mest trovärdigt arbetar för ett förbättrat klimat. (MP) har tydligen numera också en politik för gynnande av företagsamheten - grunden för att fler jobb skall skapas. 

 

Ett alternativt sätt att demonstrera vore annars - att inte rösta alls. Det tar liksom emot att ge sitt förtroende till politiker som inte ens kan uppfylla en så grundläggande rättvisefråga som att alla med samma inkomst skall betala samma skatt.

 

Men det är många månader fram till valet – beslutet behöver faktiskt inte fattas förrän just innan man lägger ned valsedeln. Så än finns tid för bättring på samma sätt som Alliansregeringen nu tvingas backa från tanken att sända ut sjukskrivna människor med pågående sjukbehandling att söka nya arbeten på öppna marknaden.

 

Annars var det en angenäm debatt – som genomfördes i en sakligt resonerande ton.  Debatten sänds i repris på Kunskapskanalen den 10/12 kl. 22.00.

Berthel Nordström

 

Senast uppdaterad: onsdag 9 december 2009