Äldreomsorgen           

    - i politiken            

     kommenterad av               

         Berthel Nordström    

    berthel@chello.se

 

   om en

NATIONELL SAMLING FÖR

   ÄLDREOMSORGENS REORGANISATION

bild 001

 

Aktuellt
Tidigare brev
* Mikael Sjöberg, SoS 05-09-24
* Maria Larsson (kd) 05-10-19
* Barbro Westerholm (fp)- 05-10-28
* Ylva Johansson (s) - 05-10-30
* Pär Nuder (s) - 05-10-31
* Ylva Johansson(s) - 05-11-01
* Ylva Johansson 05-11-07
* Göran Jonsson 05-11-13
* Lars Leijonborg - 05-11-15
* Alf Svensson - 05-11-18
* Chris Heister - 05-11-23
* Mats Odell - 05-11-25
* Björn von Sydow - 05-11-26
* Stefan Ackerby - 05-12-10
* Ylva Johansson - 05-12-18
* Ylva Johansson 2005-12-20
* Pär Nuder 2005-12-27
* Mikael Sjöberg 2006-01-01
* Maud Olofsson 2006-01-05
* Pär Nuder - 2006-01-10
* Ann Lindgren - 2006-01-26
* Alf Svensson - 2006-01-29
* Maud Olofsson 2006-02-03
* Ylva Johansson 2006-02-07
* Mikael Sjöberg - Arbetslivsinstitutet 2006-02-09
* Per Rosengren (v) 2006-02-13
* Jan Edling, LO - 2006-02-20
* Janne Rudén, Seko 2006-02-28
* Camilla Sköld Jansson - Riksdagen 2006-03-04
* Göran Persson - 2006-03-10
* Stefan Saläng (fp) 2006-03-21
* Inger Davidson - 2006-04-11
* Ylva Johansson 2006-04-20
* Fredrik Reinfeldt 2006-04-24
* Maria Larsson 2006-05-03
* Pär Nuder - 2006-05-09
* Överläk. Carsten Rose - Lunds universitet
* Ulrikaupproret
* Inger Davidson - 2006-06-11
* Kenneth Johansson(c) 2006-06-15
* Lennart Levi 2006-06-21
* Göran Persson - 2006-06-29
* Christina Juttterström 2006-07-02
* Göran Hägglund 2006-07-04
* Maria Larsson 2006-07-14
* Barbro Westerholm 2006-07-28
* Pär Nuder 2006-08-10
* Ann Lindgren 2006-08-17
* Ylva Johansson 2006-08-21
* Vanja Lundby Wedin
* Fredrik Reinfeldt
* Göran Persson
* Till väljarna
* Maria Larsson 2006-09-18
* Ann Lindgren - 2006-09-25
* Erik Langby - 2006-11-05
* Birgitta Rydberg 2006-11-11
* Lars Leijonborg 2006-11-16
* Anders Borg - 2006-11-21
* Jan Nygren 2006-11-26
* Göran Hägglund - 2006-12-01
* Ylva Johansson - 2006-12-07
* Maria Larsson 2006-12-12
Sven Otto Littorin - 2007-01-02
* Mona Sahlin - 2007-01-20
* Lars Leijonborg - 2007-01-30
* Björn von Sydow 2007-02-17
* Maria Larsson 2007-04-13
* Lars Leijonborg - 2007-04-21
* Ylva Sandström 2007-04-23
* Göran Hägglund - 2006-04-26
* Per Landgren - 2007-04-29
* Cristina Husmark Pehrsson
* Anders Borg - 2007-05-14
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-05-27
* Lars Gustafsson - 2007-05-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-09-01
* Ledamöter av Sveriges Riksdag
* Lars Gustafsson, Riksdagen 2007-09-24
* Anders Borg - 2007-09-28
Till riksdagens ledamöter 2007-10-07
* Maria Larsson - 2007-10-12
* Sofia Johansson 2007-10-18
* Göran Hägglund 2007-11-09
* Göran Hägglund - 2007-11-15
* Cristina Husmark Pehrsson 2007-11-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-12-06
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-12-15
* Göran Hägglund 2008-01-02
* Anders Borg - 2008-01-20
* Maud Olofsson - 2008-02-04
* Riksdagens ledamöter 2008-02-20
* Cristina Husmark Pehrsson - 2008-02-25
* Fredrik Reinfeldt - 2008-02-28
* Per Schlingman - 2008-03-11
* Fredrik Reinfeldt - 2006-03-14
* Inger Davidson - 2008-04-13
* Thomas Östros - 2008-04-16
* Cecilia Widegren 2008-05-02
* Till 14 seniorriksdagsmän 2008-05-06
* Maria Rankka - Timbro 2008-05-15
* Fredrik Reinfeldt - 2008-05-31
* Anders Borg - 2008-06-11
* Anders Borg 2008-06-18
* Mona Sahlin 2008-06-25
* Göran Hägglund - 2008-07-01
* Jan Björklund - 08-07-11
* Fredrik Reinfeldt - 2008-08-02
* Anders Borg - 2008-08-10
* Göran Hägglund - 2008-08-13
* Ingvar Fridell - 2008-08-16
* Jan Björklund - 2008-08-21
* Christina Husmark Pehrsson - 2008-08-28
* Karin Hübinette 2008-09-8
* Anders Borg - 09-04-16
* Maria Rankka Timbro - 2009-04-24
* Cristina Husmark Pehrsson 2009-05-05
Gunnar Wetterberg - 2009-05-11
* Lennart Axelsson - 2009-05-15
* Curt Lindroth (M) - 2009-05-25
* KG Scherman + Talmannen 2009-06-03
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-06-10
* Till besvikna pensionärer 2009-06-14
"Bromsen borde inte få reducera pensionerna 2009-08-16
Slopa 1,6 %-avdraget på ATP-baserade pensioner
* Den som vinner pensionärerna hjärtan kan också vinna valet
* Allianspartierna befäster sin ställningg som de värsta pensionärsmotståndarna
* DN:s Maria Crofts 2009-09-26
Pensionärernas krav inför valet - samma ekonomiska utveckling 2009-09-27
* Monas appell: Riv upp - gör om - gör rätt - 2009-09-27
"Bromsen" borde inte få reducera pensionerna
* Bo Könberg har helt rätt 2009-09-27
* Positivt - att Moderaterna nu vill bli ett parti för hela folket
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-10-02
* Med 100 kr per månad vinner inte Monas lag ...
* Förvirrande siffror i pensionsdebatten - Skärp er !
Vem kan förklara med 1,6 %-avdraget?
Carl B. Hamilton (fp) vill inte bli medlem i SPF
Hur finansieras slopandet av ATP-pensionärernas 1,6 %-avdrag?
Vem är värst på att svika pensionärer?
Ansvarsfullt - modigt - långsiktigt rättvist - av Mona
Samma skatt för pensionärer - är sist och slutligen
Sanningen om pensionerna - 2009-11-20
Några reflektioner kring skattedebatten i Kunskapskanalen
Motrefleksion om Skattedebatten
Håller pensionssystemet i framtiden?
Ett Gott Nytt och Rättvisare Pensionärsår 2010
Öppet brev till riksrevisorn Lindström
Pensioner är inte bidrag ...
Hur vågar Maud Olofsson?
Öppet brev till JP Anders Linder Sv.D
Är Monas väska viktigare fråga för SvD än pensionärernas rätt
Göran Hägglund - Det räcker inte
2010 års pensioner sänks med 3 %
Maud Olofsson - sist på tåget
(kd) - ett parti för pensionärer
Vill Du ha 9 000 kr i nettopension efter skatt - eller 17 000
Bromsen fördelar pensionssystemets förluster orättvist!
Nu har pensionärern fått besked
Lita inte på vad politikerna säger -
Jag avstår hellre 300 kr per månad än
Så skönt det vore att slippa försvara
Arbetslinjens motto är bra -
Bud till pensionärer om skattesänkning är bra
* Våga Läsa - Bromsen är faktiskt
* Reinfeldt har både rätt och fel
* Pensionssystemet fram till nästa istid
Global Forum - Varför högre skatt på pensionärer
Lönesänkarna
SVT-programmet Lönesänkarna -sammandrag
Om Nationell samling och initiativtagaren
Våga veta
Kalkyl
Finansiering
Pensioner
Bostadstillägg
Hoten mot äldreomsorgen
Fakta om äldre
Politikersveket mot pensionärerna
Länkar

 

 

 

 

Image0001

 

 

 

 

 

REDAKTION

 

Äldreomsorgen i politiken

Berthel Nordström - Landåvägen 12

Nacka

131 49

 

 

 

 

 

 

 

 

Motreflektioner till skattedebatten i Kunskapskanalen.

 

Det har kommit en hel del inlägg på mina reflektioner om skattedebatten. Så här skrev en:

    Hej Berthel

    Den debatt, som Dina reflektioner avser,  följde jag med intresse direkt på  TV, dels för  

    ämnet dels för att utfrågningen skulle ledas av KG Bergström som är en av få utfrågare i de

    rörliga medierna, som enligt min mening , kan hålla ordning på debatten.

 

    Jag håller helt med Dig om att Maria Wetterstrand var klart lysande stjärna i denna debatt och

    jag tycker att hon alltmer har vuxit som politiker sedan formationen S,MP och V kommit till

    stånd och riktat in sig på seger i valet 2010.

 

    En satsning av pensionärerna på MP skulle tveklöst vara ett  intressant drag för att stärka

    Maria W:s position i koalitionen och få fram en rakryggad politiker i Sverige som kan få stöd

    från många grupper av medborgare vilka längtar efter politisk fasthet istället för politisk taktik.

 

    Det skulle vara intressant att träffas för att få diskutera frågan med Dig.

    Vänliga hälsningar!

    Lasse 

 

Jag värdesätter Lasses inlägg – han är en rejäl person - erfaren ekonom och f.d. företagsledare. Att tidigare Allianssympatisörer nu söker sig nya politiska kontakter, när de inte vinner gehör hos sina tidigare - framgår av senaste väljarbarometern. Miljöpartiet seglar nu upp som en seriös företrädare för människor med rättsetik. En av orsakerna är att de inte har del i de övriga partiernas diskriminering av pensionärerna – en annan är att de med engagemang driver våra barnbarns tyngsta ödesfråga – klimatet. Barnbarnen är våra ögonstenar.

 

Regeringen har i ett PM den 14 september 2009 hävdat att ”det finns ett antal länder som - precis som Sverige - har ett jobbskatteavdrag på arbetsinkomster i syfte att göra det mer lönsamt att arbeta”. PRO har låtit en forskargrupp göra en utredning bland 18 länder (EU-15 samt Norge, USA och Australien) som visar att detta inte är sant. Gå in och läs hela utredningen på hemsidan:

http://www.pro.se/PageFiles/67639/091209PRO%20rapport.pdf

 

Utredningen visar att i exempelvis Danmark betalar en pensionär 7 procentenheter lägre i skatt än en arbetstagare -  i Finland 1 procentenhet lägre - i Nederländerna 15 procentenheter lägre - i Norge 6 procentenheter lägre - i Tyskland 18 procentenheter lägre. Svenska pensionärer kräver inte att få lägre skatt än yrkesverksamma – men Sverige bör inte beskatta sina pensionärer mer än andra medborgare.

 

PRO-utredningen visar också att Alliansen inte har stöd i forskningen om att jobbskatteavdrag är ett effektivt sätt att få fler i arbete. Detta framgick redan i min bok ”Vad varje pensionär bör veta – nu och inför valet 2010” sid. 63., som finns att läsa på www.aldreomsorgenipolitiken.se . Där finns citat om vad fyra ekonomiska forskningsinstitut anser om jobbskatteavdragets effekt för att få fler i arbete. NJET.  

 

Men Regeringen har också sina förespråkare. Mina ”Reflektioner om skattedebatten” infördes även på Newsmill. En av sympatisörerna för Allianspolitikernas diskriminering av pensionärer skrev följande:

 

    Varför ständigt detta skitsnack om vilka som har fått ”den största ökningen” eller ”den största

    sänkningen” av sin skatt under en viss regering, där det dessutom oftast handlar om

    tiondelar av procent?

 

    Varför ska ÖVERHUVUDTAGET de med högre lön betala en större ANDEL av sin lön i skatt? De

    betalar ju redan lika mycket mer i skatt som de tjänar mer i pengar?!?

 

    Du kan ju komma tillbaka när du utan att ljuga kan påstå att de med lägre inkomster

    BETALAR mer i skatt, eller ens en större ANDEL av det de tjänar! Till dess är det bara patetiskt

    egovänsterretorik som du håller på med.

 

    Helena E. 

 

Trots den osäkerhet som textens flera frågetecken tyder på, så är inlägget ändå intressant och värt att besvara.  Bortsett från inkomstförbättringar av garantipensioner och bostadstillägg - som har socialbidragskaraktär - har skatterna för avgiftsbaserade pensioner som ATP bara sänkts med 0,5 %.  De yrkesverksamma har däremot fått 21 gånger högre skattesänkning d.v.s. 10,5 %. Det har de fått via jobbskatteavdraget och skattereduktionen för pensionsavgiften. År 2010 kommer en genomsnittspensionär ha fått 360 kr/månad – men en genomsnittlig yrkesverksam 2 900 kr. Om pensionären skulle få motsvarande borde skattesänkningen vara 1 450 kr/månad. Den diskrimineringen är ändå värd att påtala.

 

Helena E vill att alla borde betala samma andel av sin inkomst i skatt. Det håller jag verkligen med om. Här skulle regelverket behöva rensas upp ordentligt.  Principerna borde vara som följer:  

    ·   Varje medborgares första plikt borde vara - att nödtorftigt försörja sig själv. Kostnaden för detta d.v.s. mat, kläder mm. enligt socialbidragsnormen = 3 500 kr/månad + hyra säg 5 000 kr/månad skulle bilda ett nytt grundavdrag på 102 000 kr/år, som alla får. Ingen skatt betalas för inkomster under grundavdraget. För närvarande varierar grundavdraget mellan 12 600 och 30 700 kr/år.

    ·   Avdrag skulle få göras för 60 % av t.ex. busskort och fackmedlemmar skulle få göra avdrag för avgift inkl a-kassa – som för inkomsternas förvärvande – det blir sammanlagt c:a 12 000/år.

    ·   Alla skulle dessutom betala sina egna pensionsavgifter.

    ·   Inga skattesubventioner skulle utgå för jobbskatteavdrag och för pensionsavgifter.

    ·   Värnskatten skulle helt slopas och statsskatten skulle bara utgå på inkomster över 50 000 /månad men höjas 5 % för inkomster över 1,2 milj. kr. 

    ·   Alla skulle betala samma kommunalskatt till staten oberoende av var man bor. Staten skulle sedan fördela inkomsterna till de olika kommunerna i förhållanden till befolkningen storlek och sammansättning. Övriga kommunbidrag slopas. Kommunerna fördelar själv dessa inkomster.

    ·  Den totala skattebelastningen skulle vara densamma som nu.

    ·  Detta kommer att innebära att skatterna beräknas på mycket lägre beskattningsbart belopp och till lägre skattesatser (c:a 28:60).

    ·  Med ovan angivna metod kommer den kommunala skattesatsen inte att räcka för att täcka kommunernas behov. Kommunbidrag måste ges av staten från det överskott som uppstår då staten inte ger några jobbskatteavdrag och skattereduktion för pensionsavgifter. Ev. skulle kostnaderna och styrningen av skolan istället kunna återföras till staten.

 

Med det upplägget skulle alla betala lika stor andel av sitt beskattningsbara belopp förutom de 540 000 personerna i decil 10, som betalar statsskatt. Jämfört med det nuvarande systemet kommer de med de lägsta inkomsterna inte att betala någon skatt alls – bara sin pensionspremie. Nu betalar en med en månadsinkomst på 8 000 kr  1 140 kr i skatt. Med det nya skattesystemet betalar han bara 558 i pensionsavgift och ingen skatt. Det blir vissa sänkningar och höjningar i de olika decilerna, men alla medborgare behandlas då lika – systemet blir lättförståeligt och rättvist.  Så är det inte nu. I skattedebatten var det bara (MP) som var redo att ställa upp i en blocköverskridande överenskommelse om ett nytt skattesystem.

 

Det är emellertid inte enbart pensionärerna som missgynnats. Nedanstående diagram från Riksdagens Utredningstjänst (RUT) visar hur Alliansens skatteomläggningar gynnat dem med de högsta inkomsterna. Befolkningen mellan 20-64, som uppgår till 5,4 milj., har i diagrammet indelats i deciler (tiondelar) efter inkomst. Varje stapel omfattar sålunda 540 000 medborgare. Skattesänkningarna för de 540 000 i decil 10 är av samma storlek som för de 3,2 milj. yrkesverksamma som finns decilerna 1-6. Hur kan man i en demokrati tro att det går att vinna en majoritet bland befolkningen med en sådan politik. I den fallgropen har också (FP), (KD) och ( C) fallit.

(M):s partisekreterare har först nu noterat att många äldre flyr Allianspartierna -  och kommenterade detta faktum i TV med att de nu måste försöka närma sig de äldre. Nu räcker det emellertid inte längre med fagra ord – det minsta som krävs - är lika skatt för lika inkomster. 

 

Sanningen kommer alltid fram till slut – har en vis man sagt.

 

Berthel Nordström 

 

 

Senast uppdaterad: måndag 14 december 2009