Äldreomsorgen           

    - i politiken            

     kommenterad av               

         Berthel Nordström    

    berthel@chello.se

 

   om en

NATIONELL SAMLING FÖR

   ÄLDREOMSORGENS REORGANISATION

bild 001

 

Aktuellt
Tidigare brev
* Mikael Sjöberg, SoS 05-09-24
* Maria Larsson (kd) 05-10-19
* Barbro Westerholm (fp)- 05-10-28
* Ylva Johansson (s) - 05-10-30
* Pär Nuder (s) - 05-10-31
* Ylva Johansson(s) - 05-11-01
* Ylva Johansson 05-11-07
* Göran Jonsson 05-11-13
* Lars Leijonborg - 05-11-15
* Alf Svensson - 05-11-18
* Chris Heister - 05-11-23
* Mats Odell - 05-11-25
* Björn von Sydow - 05-11-26
* Stefan Ackerby - 05-12-10
* Ylva Johansson - 05-12-18
* Ylva Johansson 2005-12-20
* Pär Nuder 2005-12-27
* Mikael Sjöberg 2006-01-01
* Maud Olofsson 2006-01-05
* Pär Nuder - 2006-01-10
* Ann Lindgren - 2006-01-26
* Alf Svensson - 2006-01-29
* Maud Olofsson 2006-02-03
* Ylva Johansson 2006-02-07
* Mikael Sjöberg - Arbetslivsinstitutet 2006-02-09
* Per Rosengren (v) 2006-02-13
* Jan Edling, LO - 2006-02-20
* Janne Rudén, Seko 2006-02-28
* Camilla Sköld Jansson - Riksdagen 2006-03-04
* Göran Persson - 2006-03-10
* Stefan Saläng (fp) 2006-03-21
* Inger Davidson - 2006-04-11
* Ylva Johansson 2006-04-20
* Fredrik Reinfeldt 2006-04-24
* Maria Larsson 2006-05-03
* Pär Nuder - 2006-05-09
* Överläk. Carsten Rose - Lunds universitet
* Ulrikaupproret
* Inger Davidson - 2006-06-11
* Kenneth Johansson(c) 2006-06-15
* Lennart Levi 2006-06-21
* Göran Persson - 2006-06-29
* Christina Juttterström 2006-07-02
* Göran Hägglund 2006-07-04
* Maria Larsson 2006-07-14
* Barbro Westerholm 2006-07-28
* Pär Nuder 2006-08-10
* Ann Lindgren 2006-08-17
* Ylva Johansson 2006-08-21
* Vanja Lundby Wedin
* Fredrik Reinfeldt
* Göran Persson
* Till väljarna
* Maria Larsson 2006-09-18
* Ann Lindgren - 2006-09-25
* Erik Langby - 2006-11-05
* Birgitta Rydberg 2006-11-11
* Lars Leijonborg 2006-11-16
* Anders Borg - 2006-11-21
* Jan Nygren 2006-11-26
* Göran Hägglund - 2006-12-01
* Ylva Johansson - 2006-12-07
* Maria Larsson 2006-12-12
Sven Otto Littorin - 2007-01-02
* Mona Sahlin - 2007-01-20
* Lars Leijonborg - 2007-01-30
* Björn von Sydow 2007-02-17
* Maria Larsson 2007-04-13
* Lars Leijonborg - 2007-04-21
* Ylva Sandström 2007-04-23
* Göran Hägglund - 2006-04-26
* Per Landgren - 2007-04-29
* Cristina Husmark Pehrsson
* Anders Borg - 2007-05-14
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-05-27
* Lars Gustafsson - 2007-05-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-09-01
* Ledamöter av Sveriges Riksdag
* Lars Gustafsson, Riksdagen 2007-09-24
* Anders Borg - 2007-09-28
Till riksdagens ledamöter 2007-10-07
* Maria Larsson - 2007-10-12
* Sofia Johansson 2007-10-18
* Göran Hägglund 2007-11-09
* Göran Hägglund - 2007-11-15
* Cristina Husmark Pehrsson 2007-11-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-12-06
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-12-15
* Göran Hägglund 2008-01-02
* Anders Borg - 2008-01-20
* Maud Olofsson - 2008-02-04
* Riksdagens ledamöter 2008-02-20
* Cristina Husmark Pehrsson - 2008-02-25
* Fredrik Reinfeldt - 2008-02-28
* Per Schlingman - 2008-03-11
* Fredrik Reinfeldt - 2006-03-14
* Inger Davidson - 2008-04-13
* Thomas Östros - 2008-04-16
* Cecilia Widegren 2008-05-02
* Till 14 seniorriksdagsmän 2008-05-06
* Maria Rankka - Timbro 2008-05-15
* Fredrik Reinfeldt - 2008-05-31
* Anders Borg - 2008-06-11
* Anders Borg 2008-06-18
* Mona Sahlin 2008-06-25
* Göran Hägglund - 2008-07-01
* Jan Björklund - 08-07-11
* Fredrik Reinfeldt - 2008-08-02
* Anders Borg - 2008-08-10
* Göran Hägglund - 2008-08-13
* Ingvar Fridell - 2008-08-16
* Jan Björklund - 2008-08-21
* Christina Husmark Pehrsson - 2008-08-28
* Karin Hübinette 2008-09-8
* Anders Borg - 09-04-16
* Maria Rankka Timbro - 2009-04-24
* Cristina Husmark Pehrsson 2009-05-05
Gunnar Wetterberg - 2009-05-11
* Lennart Axelsson - 2009-05-15
* Curt Lindroth (M) - 2009-05-25
* KG Scherman + Talmannen 2009-06-03
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-06-10
* Till besvikna pensionärer 2009-06-14
"Bromsen borde inte få reducera pensionerna 2009-08-16
Slopa 1,6 %-avdraget på ATP-baserade pensioner
* Den som vinner pensionärerna hjärtan kan också vinna valet
* Allianspartierna befäster sin ställningg som de värsta pensionärsmotståndarna
* DN:s Maria Crofts 2009-09-26
Pensionärernas krav inför valet - samma ekonomiska utveckling 2009-09-27
* Monas appell: Riv upp - gör om - gör rätt - 2009-09-27
"Bromsen" borde inte få reducera pensionerna
* Bo Könberg har helt rätt 2009-09-27
* Positivt - att Moderaterna nu vill bli ett parti för hela folket
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-10-02
* Med 100 kr per månad vinner inte Monas lag ...
* Förvirrande siffror i pensionsdebatten - Skärp er !
Vem kan förklara med 1,6 %-avdraget?
Carl B. Hamilton (fp) vill inte bli medlem i SPF
Hur finansieras slopandet av ATP-pensionärernas 1,6 %-avdrag?
Vem är värst på att svika pensionärer?
Ansvarsfullt - modigt - långsiktigt rättvist - av Mona
Samma skatt för pensionärer - är sist och slutligen
Sanningen om pensionerna - 2009-11-20
Några reflektioner kring skattedebatten i Kunskapskanalen
Motrefleksion om Skattedebatten
Håller pensionssystemet i framtiden?
Ett Gott Nytt och Rättvisare Pensionärsår 2010
Öppet brev till riksrevisorn Lindström
Pensioner är inte bidrag ...
Hur vågar Maud Olofsson?
Öppet brev till JP Anders Linder Sv.D
Är Monas väska viktigare fråga för SvD än pensionärernas rätt
Göran Hägglund - Det räcker inte
2010 års pensioner sänks med 3 %
Maud Olofsson - sist på tåget
(kd) - ett parti för pensionärer
Vill Du ha 9 000 kr i nettopension efter skatt - eller 17 000
Bromsen fördelar pensionssystemets förluster orättvist!
Nu har pensionärern fått besked
Lita inte på vad politikerna säger -
Jag avstår hellre 300 kr per månad än
Så skönt det vore att slippa försvara
Arbetslinjens motto är bra -
Bud till pensionärer om skattesänkning är bra
* Våga Läsa - Bromsen är faktiskt
* Reinfeldt har både rätt och fel
* Pensionssystemet fram till nästa istid
Global Forum - Varför högre skatt på pensionärer
Lönesänkarna
SVT-programmet Lönesänkarna -sammandrag
Om Nationell samling och initiativtagaren
Våga veta
Kalkyl
Finansiering
Pensioner
Bostadstillägg
Hoten mot äldreomsorgen
Fakta om äldre
Politikersveket mot pensionärerna
Länkar

 

 

 

 

Image0001

 

 

 

 

 

REDAKTION

 

Äldreomsorgen i politiken

Berthel Nordström - Landåvägen 12

Nacka

131 49

 

 

 

 

 

               

Foto: scanpix

Monas appell:

            Riv upp – gör om – gör rätt –

Publicerad: 2009-07-02, Uppdaterad: 2009-07-02

Var kanske riktad till Göran Hägglund (kd) - näste talare i Almedalen - med tanke på Alliansens orättfärdiga jobbskatteavdrag.

Pension är uppskjuten lön sa hon också - precis vad alla  pensionärsorganisationer alltid säger.  Hon hedrade också de äldre för allt de gjort - utan dem hade Sverige inte varit där landet nu är. Hon talade alltså om samma äldre, som Allianspartierna nu pressar på högre skatter än vad andra medborgare betalar. Därmed avviker Alliansens Sverige från alla andra nationer i världen. Hon talade om de 1,6 miljoner äldre som nu känner sig diskriminerade - de som utgör 40 % av valmanskåren - de etablerade partiernas trognaste väljare. Mångåriga Alliansväljare förstår inte varför deras politiker bygger sig själv en sådan uppförsbacke inför valet 2010.

 

Många hade nog förväntat sig att partier som (fp) och (kd), som säger sig värna om rättvisa principer inte bekämpar jobbskatteavdraget. Det är ju inget annat än en ren skattesänkning. Det är inget fel med skattesänkningar - om man har råd - men de skall utgå lika till alla medborgare.

 

Att jobbskatteavdraget skulle ge fler jobb är ju bara ett fake - de flesta inser att fler jobb skapas bara om efterfrågan ökar - inte genom att de som redan har ett jobb får 1000 mer i fickan. Positivt var att många kristdemokrater under senaste riksmötet tycktes förstå problematiken och yrkade på att äldre skulle få samma skatteskalor som de arbetande. Men Göran Hägglund och Stefan Attefall är disciplinerade vapendragare för Anders Borgs idéer. Nu måste de kanske lära sig läxan - by the hard way.

 

Men inte heller Mona Sahlin tänkte fullt ut följa sin egen appell. En mandatperiod skulle inte räcka för att göra rätt. Då tänkte hon nog inte på att 4-6 år är en lång period av ett återstående liv av 10 år. Hon påstod att det skulle bli så dyrt och att det ekonomiska läget inte tål de 25 miljarder som det skulle kosta stadskassan. Hon glömde att pensionärerna också måste betala skatt på inkomstökningen och då blir nettokostnaden bara 15 miljarder. Kommunerna tillförs därigenom 10 miljarder. Staten behöver bara minska några av de många andra bidrag som ges till kommunerna - så blir nettokostnaden bara 15 miljarder för staten. Det motsvarar det tredje steget i jobbskatte-avdraget. Om budgeten inte tillåter en sådan kostnadshöjning - så riv upp - gör om - och gör rätt. Resurserna finns ju - och gör det på en gång.

Det här hastar så mycket mer nu när "Bromsen" kommer att slå till redan 2010. Reduceringen kommer att pågå t.o.m. 2015 och kosta en genomsnittspensionär c:a 40 000 kr. Bromsen skulle inte behöva slå till år 2010 om staten återbetalade de 258 miljarder som togs av det kapital som landets ålderspensionärer sparat ihop för att trygga sina ålderspensioner. Av oförklarlig anledning har politikerna låtit AP-fonderna betala de socialbidragspensioner - garantipension och förtidspension - som liksom andra socialbidrag bör betalas av alla medborgare över statsbudgeten . inte enbart av pensionärerna själva.

 

Till detta kommer att bromsen är helt felkonstruerad. Om dessa fel justerades skulle inte bromsen heller behöva slå till under åren 2011-2015. Detta kommer att förklaras i ett senare inlägg.

 

PRO yrkar idag på att hela pensionssystemet skall konstrueras om med det snaraste. När ställer de övriga pensionärsorganisationerna upp för att värna de äldres rätt?

 

Politikerna är inte särskilt bra på att agera som försäkringsdirektörer. Redan har de låtit två pensionssystem gå i graven - först Folkpensionssystemet som varade i 50 år - sedan ATP-systemet som varade i 40 år. De båda systemen havererade därför att pensioner inte växte i samma takt som lönerna. Därför blev de urväxta. I det nya pensionssystemet är den frågan löst.

 

Men det finns en annan risk som våra politiker inte inser. Livslängden ökar hela tiden (med 1 år vart fjärde åldersgeneration), Om den genomsnittlige pensionären av årgång 2009 får leva i 18 år så kommer de som går i pension om fyra år att leva 19 år. Eftersom pensionspremierna är desamma - så förstår de flesta att även det nya försäkringssystemet kommer att haverera - om inget görs.

 

Dessutom låter man folk själva bestämma om att gå i förtidspension och därmed sluta att betala pensionsavgift. Till det kommer att många unga kommer allt senare in i arbetslivet. Allt detta gör att premieinbetalningarna sjunker samtidigt som de äldre blir 800 000 fler fram till 2030. Trots att det finns många utredningar som säger att pensionsåldern måste höjas så är det ingen politiker som vågar ta det beslutet. - Inte heller Mona Sahlin. I Almedalen försökte hon bara att locka fler människor att vilja jobba längre.

 

Politikerna har tydligen ännu inte insett vidden av det missnöje som dagens pensionärer känner - och förstår heller inte vilket pensionärsrevolution det blir när det visar sig att det orangea kuvertets uppgifter om kommande pensioner visar sig helt felaktiga, eftersom hänsyn inte tagits till Bromsens framtida verkningar.

Berthel Nordström

Pensionsdebattör

 

 

Senast uppdaterad: söndag 27 september 2009