Äldreomsorgen           

    - i politiken            

     kommenterad av               

         Berthel Nordström    

    berthel@chello.se

 

   om en

NATIONELL SAMLING FÖR

   ÄLDREOMSORGENS REORGANISATION

bild 001

 

Aktuellt
Tidigare brev
* Mikael Sjöberg, SoS 05-09-24
* Maria Larsson (kd) 05-10-19
* Barbro Westerholm (fp)- 05-10-28
* Ylva Johansson (s) - 05-10-30
* Pär Nuder (s) - 05-10-31
* Ylva Johansson(s) - 05-11-01
* Ylva Johansson 05-11-07
* Göran Jonsson 05-11-13
* Lars Leijonborg - 05-11-15
* Alf Svensson - 05-11-18
* Chris Heister - 05-11-23
* Mats Odell - 05-11-25
* Björn von Sydow - 05-11-26
* Stefan Ackerby - 05-12-10
* Ylva Johansson - 05-12-18
* Ylva Johansson 2005-12-20
* Pär Nuder 2005-12-27
* Mikael Sjöberg 2006-01-01
* Maud Olofsson 2006-01-05
* Pär Nuder - 2006-01-10
* Ann Lindgren - 2006-01-26
* Alf Svensson - 2006-01-29
* Maud Olofsson 2006-02-03
* Ylva Johansson 2006-02-07
* Mikael Sjöberg - Arbetslivsinstitutet 2006-02-09
* Per Rosengren (v) 2006-02-13
* Jan Edling, LO - 2006-02-20
* Janne Rudén, Seko 2006-02-28
* Camilla Sköld Jansson - Riksdagen 2006-03-04
* Göran Persson - 2006-03-10
* Stefan Saläng (fp) 2006-03-21
* Inger Davidson - 2006-04-11
* Ylva Johansson 2006-04-20
* Fredrik Reinfeldt 2006-04-24
* Maria Larsson 2006-05-03
* Pär Nuder - 2006-05-09
* Överläk. Carsten Rose - Lunds universitet
* Ulrikaupproret
* Inger Davidson - 2006-06-11
* Kenneth Johansson(c) 2006-06-15
* Lennart Levi 2006-06-21
* Göran Persson - 2006-06-29
* Christina Juttterström 2006-07-02
* Göran Hägglund 2006-07-04
* Maria Larsson 2006-07-14
* Barbro Westerholm 2006-07-28
* Pär Nuder 2006-08-10
* Ann Lindgren 2006-08-17
* Ylva Johansson 2006-08-21
* Vanja Lundby Wedin
* Fredrik Reinfeldt
* Göran Persson
* Till väljarna
* Maria Larsson 2006-09-18
* Ann Lindgren - 2006-09-25
* Erik Langby - 2006-11-05
* Birgitta Rydberg 2006-11-11
* Lars Leijonborg 2006-11-16
* Anders Borg - 2006-11-21
* Jan Nygren 2006-11-26
* Göran Hägglund - 2006-12-01
* Ylva Johansson - 2006-12-07
* Maria Larsson 2006-12-12
Sven Otto Littorin - 2007-01-02
* Mona Sahlin - 2007-01-20
* Lars Leijonborg - 2007-01-30
* Björn von Sydow 2007-02-17
* Maria Larsson 2007-04-13
* Lars Leijonborg - 2007-04-21
* Ylva Sandström 2007-04-23
* Göran Hägglund - 2006-04-26
* Per Landgren - 2007-04-29
* Cristina Husmark Pehrsson
* Anders Borg - 2007-05-14
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-05-27
* Lars Gustafsson - 2007-05-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-09-01
* Ledamöter av Sveriges Riksdag
* Lars Gustafsson, Riksdagen 2007-09-24
* Anders Borg - 2007-09-28
Till riksdagens ledamöter 2007-10-07
* Maria Larsson - 2007-10-12
* Sofia Johansson 2007-10-18
* Göran Hägglund 2007-11-09
* Göran Hägglund - 2007-11-15
* Cristina Husmark Pehrsson 2007-11-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-12-06
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-12-15
* Göran Hägglund 2008-01-02
* Anders Borg - 2008-01-20
* Maud Olofsson - 2008-02-04
* Riksdagens ledamöter 2008-02-20
* Cristina Husmark Pehrsson - 2008-02-25
* Fredrik Reinfeldt - 2008-02-28
* Per Schlingman - 2008-03-11
* Fredrik Reinfeldt - 2006-03-14
* Inger Davidson - 2008-04-13
* Thomas Östros - 2008-04-16
* Cecilia Widegren 2008-05-02
* Till 14 seniorriksdagsmän 2008-05-06
* Maria Rankka - Timbro 2008-05-15
* Fredrik Reinfeldt - 2008-05-31
* Anders Borg - 2008-06-11
* Anders Borg 2008-06-18
* Mona Sahlin 2008-06-25
* Göran Hägglund - 2008-07-01
* Jan Björklund - 08-07-11
* Fredrik Reinfeldt - 2008-08-02
* Anders Borg - 2008-08-10
* Göran Hägglund - 2008-08-13
* Ingvar Fridell - 2008-08-16
* Jan Björklund - 2008-08-21
* Christina Husmark Pehrsson - 2008-08-28
* Karin Hübinette 2008-09-8
* Anders Borg - 09-04-16
* Maria Rankka Timbro - 2009-04-24
* Cristina Husmark Pehrsson 2009-05-05
Gunnar Wetterberg - 2009-05-11
* Lennart Axelsson - 2009-05-15
* Curt Lindroth (M) - 2009-05-25
* KG Scherman + Talmannen 2009-06-03
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-06-10
* Till besvikna pensionärer 2009-06-14
"Bromsen borde inte få reducera pensionerna 2009-08-16
Slopa 1,6 %-avdraget på ATP-baserade pensioner
* Den som vinner pensionärerna hjärtan kan också vinna valet
* Allianspartierna befäster sin ställningg som de värsta pensionärsmotståndarna
* DN:s Maria Crofts 2009-09-26
Pensionärernas krav inför valet - samma ekonomiska utveckling 2009-09-27
* Monas appell: Riv upp - gör om - gör rätt - 2009-09-27
"Bromsen" borde inte få reducera pensionerna
* Bo Könberg har helt rätt 2009-09-27
* Positivt - att Moderaterna nu vill bli ett parti för hela folket
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-10-02
* Med 100 kr per månad vinner inte Monas lag ...
* Förvirrande siffror i pensionsdebatten - Skärp er !
Vem kan förklara med 1,6 %-avdraget?
Carl B. Hamilton (fp) vill inte bli medlem i SPF
Hur finansieras slopandet av ATP-pensionärernas 1,6 %-avdrag?
Vem är värst på att svika pensionärer?
Ansvarsfullt - modigt - långsiktigt rättvist - av Mona
Samma skatt för pensionärer - är sist och slutligen
Sanningen om pensionerna - 2009-11-20
Några reflektioner kring skattedebatten i Kunskapskanalen
Motrefleksion om Skattedebatten
Håller pensionssystemet i framtiden?
Ett Gott Nytt och Rättvisare Pensionärsår 2010
Öppet brev till riksrevisorn Lindström
Pensioner är inte bidrag ...
Hur vågar Maud Olofsson?
Öppet brev till JP Anders Linder Sv.D
Är Monas väska viktigare fråga för SvD än pensionärernas rätt
Göran Hägglund - Det räcker inte
2010 års pensioner sänks med 3 %
Maud Olofsson - sist på tåget
(kd) - ett parti för pensionärer
Vill Du ha 9 000 kr i nettopension efter skatt - eller 17 000
Bromsen fördelar pensionssystemets förluster orättvist!
Nu har pensionärern fått besked
Lita inte på vad politikerna säger -
Jag avstår hellre 300 kr per månad än
Så skönt det vore att slippa försvara
Arbetslinjens motto är bra -
Bud till pensionärer om skattesänkning är bra
* Våga Läsa - Bromsen är faktiskt
* Reinfeldt har både rätt och fel
* Pensionssystemet fram till nästa istid
Global Forum - Varför högre skatt på pensionärer
Lönesänkarna
SVT-programmet Lönesänkarna -sammandrag
Om Nationell samling och initiativtagaren
Våga veta
Kalkyl
Finansiering
Pensioner
Bostadstillägg
Hoten mot äldreomsorgen
Fakta om äldre
Politikersveket mot pensionärerna
Länkar

 

 

 

 

Image0001

 

 

 

 

 

REDAKTION

 

Äldreomsorgen i politiken

Berthel Nordström - Landåvägen 12

Nacka

131 49

 

 

 

 

 

 

 

Frihetshjälten Wilhelm Tell

 

Wilhelm Tell-striden

för rättvisa åt    pensionärerna

 

 

Lita inte på vad politiker säger

                       - råder politikerna.  

- De röd-gröna kommer inte att hålla sina löften till pensionärerna. Det beskedet har några politiker mejlat mig de senaste dagarna. - Möjligtvis höjer de skatterna för alla andra – och då har man löst skatteskillnaden på ett elegant och enkelt sätt – tillfogar man.  På sig själv känner man andra.

 

Men de röd-gröna bygger sitt uttalande på en princip - att pension är uppskjuten lön. Svenskt Näringsliv vill att bruttolönen redovisas öppet på lönekuvertet d.v.s. inkl. de sociala avgifterna där pensionsavgiften ingår. Summan av lön och avgifter är ersättningen för det arbete som utförts. Pensionsavgiften förs in på ett särskilt pensionskonto och slutsumman på kontot avgör hur stor pensionen blir. De som erkänt detta inser att pensioner och löner skall beskattas lika. Detta är ett omistligt värde i sig. De politiska partier som inte accepterar den principen  ombeds räcka upp en hand nu före valet, så att tydligt ser vilka de är.

 

Sedan är självklart att olika Regeringar kan ta ut olika skatter beroende på sina målsättningar. Det gäller för alla regeringar. Men i en demokrati skall alla medborgare behandlas lika – och inte diskrimineras på grund av ålder, kön eller annat.

 

Rådet att inte lita på politiker är annars inte helt obefogat. Alliansen har ju sökt inbilla medborgarna att den skattesänkning som de yrkesverksamma fått – benämnt jobbskatteavdraget – har tillkommit - för att skaffa fler jobb. Bara den orimliga satsningen – 71 miljarder för att få 80 000 fler i arbete – d.v.s. 75 000 kr i månaden är paradoxal eftersom bara 4 % av landets inkomsttagare har en sådan lön. Den satsningen visar att det angivna motivet inte kan vara det verkliga. De sju forskningsinstituten, som Allianspolitiker så ofta hänvisar till, säger alla samstämmigt – att jobbskatteavdraget inte påverkar de som får avdraget att arbeta mera – några säger till och med att det kan ha motsatt effekt. Riksrevisionen säger att av de som skulle kunna påverkas – unga, utlandsfödda, långtidsarbetslösa – förstår bara 5 % hur incitamentet fungerar.  

 

Jobbskatteavdraget är därför inget annat än en vanlig skattesänkning. Det är inget fel att sänka skatterna – men då skall sänkningarna utgå till både yrkesverksamma och pensionärer – alla med samma inkomst skall ha samma skatt. Det är det enda rimliga i ett civiliserat samhälle.

 

Vad en vanlig människa känner i djupet av sitt hjärta inför jobbskatteavdraget – denna teoretiska fantasikonstruktion - framgår av nedanstående mail:

 

Hej

Det börjar dra ihop sig till val.  Jag har för egen del beslutat att inte rösta på (m) för första gången sedan 60-talet.

 

Jag skiter i det faktum att deras skandalösa behandling av pensionärerna sänker min inkomst. Jag har samlat i ladorna så jag har så jag klarar mej. Det som triggar mej är deras syn att pensionärer skall särbehandlas negativt. Jag kan inte tänka mej att rösta på ett parti som diskriminerar utifrån ålder.

 

Nog om detta. Frågan är som sagt bara hur man blockerar Mona Salin att få makten och härligheten. Det vore direkt pinsamt. Har du nåt tips?

 

 

Ja faktiskt – om (fp), (kd) och  (c ) kom ut ur garderoben och sa vad de tyckte – kunde man rösta på dem. Varför skall de låta sig bindas sig vid masten – när skutan sjunker?  Det finns ett liv också efter valet. Är inte de tre Allianspartierna så insiktsfulla -  får väl väljare som tycker att de röd-gröna för en rättvis politik - rösta på dem.  Missnöjda borgare som inte vill byta parti  - kan göra något annat på valdagen - än att rösta.

 

Wilhelm-Tell-kampanjen går ut på att Allianspartierna skall få klart för sig - att de inte kan räkna på pensionärernas röster – om de inte accepterar att löner och pensioner skall beskattas lika.

 

Med frihetlig Wilhelm-Tell-hälsning

Berthel Nordström

 

Senast uppdaterad: söndag 7 mars 2010