Äldreomsorgen           

    - i politiken            

     kommenterad av               

         Berthel Nordström    

    berthel@chello.se

 

   om en

NATIONELL SAMLING FÖR

   ÄLDREOMSORGENS REORGANISATION

bild 001

 

Aktuellt
Tidigare brev
* Mikael Sjöberg, SoS 05-09-24
* Maria Larsson (kd) 05-10-19
* Barbro Westerholm (fp)- 05-10-28
* Ylva Johansson (s) - 05-10-30
* Pär Nuder (s) - 05-10-31
* Ylva Johansson(s) - 05-11-01
* Ylva Johansson 05-11-07
* Göran Jonsson 05-11-13
* Lars Leijonborg - 05-11-15
* Alf Svensson - 05-11-18
* Chris Heister - 05-11-23
* Mats Odell - 05-11-25
* Björn von Sydow - 05-11-26
* Stefan Ackerby - 05-12-10
* Ylva Johansson - 05-12-18
* Ylva Johansson 2005-12-20
* Pär Nuder 2005-12-27
* Mikael Sjöberg 2006-01-01
* Maud Olofsson 2006-01-05
* Pär Nuder - 2006-01-10
* Ann Lindgren - 2006-01-26
* Alf Svensson - 2006-01-29
* Maud Olofsson 2006-02-03
* Ylva Johansson 2006-02-07
* Mikael Sjöberg - Arbetslivsinstitutet 2006-02-09
* Per Rosengren (v) 2006-02-13
* Jan Edling, LO - 2006-02-20
* Janne Rudén, Seko 2006-02-28
* Camilla Sköld Jansson - Riksdagen 2006-03-04
* Göran Persson - 2006-03-10
* Stefan Saläng (fp) 2006-03-21
* Inger Davidson - 2006-04-11
* Ylva Johansson 2006-04-20
* Fredrik Reinfeldt 2006-04-24
* Maria Larsson 2006-05-03
* Pär Nuder - 2006-05-09
* Överläk. Carsten Rose - Lunds universitet
* Ulrikaupproret
* Inger Davidson - 2006-06-11
* Kenneth Johansson(c) 2006-06-15
* Lennart Levi 2006-06-21
* Göran Persson - 2006-06-29
* Christina Juttterström 2006-07-02
* Göran Hägglund 2006-07-04
* Maria Larsson 2006-07-14
* Barbro Westerholm 2006-07-28
* Pär Nuder 2006-08-10
* Ann Lindgren 2006-08-17
* Ylva Johansson 2006-08-21
* Vanja Lundby Wedin
* Fredrik Reinfeldt
* Göran Persson
* Till väljarna
* Maria Larsson 2006-09-18
* Ann Lindgren - 2006-09-25
* Erik Langby - 2006-11-05
* Birgitta Rydberg 2006-11-11
* Lars Leijonborg 2006-11-16
* Anders Borg - 2006-11-21
* Jan Nygren 2006-11-26
* Göran Hägglund - 2006-12-01
* Ylva Johansson - 2006-12-07
* Maria Larsson 2006-12-12
Sven Otto Littorin - 2007-01-02
* Mona Sahlin - 2007-01-20
* Lars Leijonborg - 2007-01-30
* Björn von Sydow 2007-02-17
* Maria Larsson 2007-04-13
* Lars Leijonborg - 2007-04-21
* Ylva Sandström 2007-04-23
* Göran Hägglund - 2006-04-26
* Per Landgren - 2007-04-29
* Cristina Husmark Pehrsson
* Anders Borg - 2007-05-14
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-05-27
* Lars Gustafsson - 2007-05-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-09-01
* Ledamöter av Sveriges Riksdag
* Lars Gustafsson, Riksdagen 2007-09-24
* Anders Borg - 2007-09-28
Till riksdagens ledamöter 2007-10-07
* Maria Larsson - 2007-10-12
* Sofia Johansson 2007-10-18
* Göran Hägglund 2007-11-09
* Göran Hägglund - 2007-11-15
* Cristina Husmark Pehrsson 2007-11-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-12-06
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-12-15
* Göran Hägglund 2008-01-02
* Anders Borg - 2008-01-20
* Maud Olofsson - 2008-02-04
* Riksdagens ledamöter 2008-02-20
* Cristina Husmark Pehrsson - 2008-02-25
* Fredrik Reinfeldt - 2008-02-28
* Per Schlingman - 2008-03-11
* Fredrik Reinfeldt - 2006-03-14
* Inger Davidson - 2008-04-13
* Thomas Östros - 2008-04-16
* Cecilia Widegren 2008-05-02
* Till 14 seniorriksdagsmän 2008-05-06
* Maria Rankka - Timbro 2008-05-15
* Fredrik Reinfeldt - 2008-05-31
* Anders Borg - 2008-06-11
* Anders Borg 2008-06-18
* Mona Sahlin 2008-06-25
* Göran Hägglund - 2008-07-01
* Jan Björklund - 08-07-11
* Fredrik Reinfeldt - 2008-08-02
* Anders Borg - 2008-08-10
* Göran Hägglund - 2008-08-13
* Ingvar Fridell - 2008-08-16
* Jan Björklund - 2008-08-21
* Christina Husmark Pehrsson - 2008-08-28
* Karin Hübinette 2008-09-8
* Anders Borg - 09-04-16
* Maria Rankka Timbro - 2009-04-24
* Cristina Husmark Pehrsson 2009-05-05
Gunnar Wetterberg - 2009-05-11
* Lennart Axelsson - 2009-05-15
* Curt Lindroth (M) - 2009-05-25
* KG Scherman + Talmannen 2009-06-03
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-06-10
* Till besvikna pensionärer 2009-06-14
"Bromsen borde inte få reducera pensionerna 2009-08-16
Slopa 1,6 %-avdraget på ATP-baserade pensioner
* Den som vinner pensionärerna hjärtan kan också vinna valet
* Allianspartierna befäster sin ställningg som de värsta pensionärsmotståndarna
* DN:s Maria Crofts 2009-09-26
Pensionärernas krav inför valet - samma ekonomiska utveckling 2009-09-27
* Monas appell: Riv upp - gör om - gör rätt - 2009-09-27
"Bromsen" borde inte få reducera pensionerna
* Bo Könberg har helt rätt 2009-09-27
* Positivt - att Moderaterna nu vill bli ett parti för hela folket
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-10-02
* Med 100 kr per månad vinner inte Monas lag ...
* Förvirrande siffror i pensionsdebatten - Skärp er !
Vem kan förklara med 1,6 %-avdraget?
Carl B. Hamilton (fp) vill inte bli medlem i SPF
Hur finansieras slopandet av ATP-pensionärernas 1,6 %-avdrag?
Vem är värst på att svika pensionärer?
Ansvarsfullt - modigt - långsiktigt rättvist - av Mona
Samma skatt för pensionärer - är sist och slutligen
Sanningen om pensionerna - 2009-11-20
Några reflektioner kring skattedebatten i Kunskapskanalen
Motrefleksion om Skattedebatten
Håller pensionssystemet i framtiden?
Ett Gott Nytt och Rättvisare Pensionärsår 2010
Öppet brev till riksrevisorn Lindström
Pensioner är inte bidrag ...
Hur vågar Maud Olofsson?
Öppet brev till JP Anders Linder Sv.D
Är Monas väska viktigare fråga för SvD än pensionärernas rätt
Göran Hägglund - Det räcker inte
2010 års pensioner sänks med 3 %
Maud Olofsson - sist på tåget
(kd) - ett parti för pensionärer
Vill Du ha 9 000 kr i nettopension efter skatt - eller 17 000
Bromsen fördelar pensionssystemets förluster orättvist!
Nu har pensionärern fått besked
Lita inte på vad politikerna säger -
Jag avstår hellre 300 kr per månad än
Så skönt det vore att slippa försvara
Arbetslinjens motto är bra -
Bud till pensionärer om skattesänkning är bra
* Våga Läsa - Bromsen är faktiskt
* Reinfeldt har både rätt och fel
* Pensionssystemet fram till nästa istid
Global Forum - Varför högre skatt på pensionärer
Lönesänkarna
SVT-programmet Lönesänkarna -sammandrag
Om Nationell samling och initiativtagaren
Våga veta
Kalkyl
Finansiering
Pensioner
Bostadstillägg
Hoten mot äldreomsorgen
Fakta om äldre
Politikersveket mot pensionärerna
Länkar

 

 

 

 

Image0001

 

 

 

 

 

REDAKTION

 

Äldreomsorgen i politiken

Berthel Nordström - Landåvägen 12

Nacka

131 49

 

 

 

 

 

 

 

Detta brev har gått ut till:

Riksdagsmän                                  349

Regeringsledamöter                          20

Opinionsbildare                               470

SUMMA                                 839

Gå om på www.aldreomsorgenipolitiken.se

och läs boken "Vad varje pensionärer bör veta - nu och inför valet 2010". 

                                                        Nacka

                                                       2009-05-15

 

 

                                                        Lennart Axelsson

                                                                        

                                                         Riksdagen

 

Gav riksdagsdebatt svar på - vilka som är för och emot   

    pensionärerna?

Tack för Dina inlägg i pensionsdebatten den 8/5.  Deltagarna höll alla en angenäm debattnivå och bidrog med tankeväckande vinklingar, som framgår av kommentaren nedan.

 

Anders Borg(m) har rätt i att det är viktigt att så många som möjligt kommer i arbete. Det gynnar hela befolkningen. Men han menade att pensionärerna också fått sina skattesänkningar – och någon förändring av ”jobbskatteavdraget” kommer inte att göras. Klara besked alltså. Underförstått – pensionärerna får säga sitt – först vid nästa val.

 

Du, Lennart Axelsson,(s) hänvisade till ett seminarium som ägt rum tidigare under dagen. En av deltagarna var KG Scherman f.d. generaldirektör i Riksförsäkringsverket under åren då det nya pensionssystemet planerades och genomfördes. Han hade bl.a. för avsikt att visa att förslaget för att mildra bromsens verkningar år 2010  – endast innebär en omfördelning av pensionssänkningarna mellan åren. Därigenom skulle de inte drabba pensionärerna så dramatiskt just under valåret 2010 och därmed inte bli alltför pressande – för riksdagsmännen. Det hade varit intressant att få höra den diskussionen. Du fastslog tydligt att den skattesänkning som pensionärerna fått enligt Borg uppgick till 68:- kr/månad - att jämföras med de 1000 kr/månad som  riksdagsmän och andra fått.

 

Curt Linderoth(m), som även är revisor i SPF, menade att han därmed har en viss inblick i pensionärernas värld. Han försvarade jobbskatteavdraget med andra - och mer logiska argument än att jobbskatteavdraget skulle få fler i arbete. Han menade nämligen att de som arbetar har merkostnader såsom fackavgift, resor, lunch, kläder mm. Sådana merkostnader skulle kunna vara avdragsgilla. (Han inser säkert att jobbskatteavdraget är en ren skattesänkning – och motiveringen ohållbar – då alla inte får avdraget).

 

Å andra sidan är 65+ fyra gånger sjukare och betalar oftare maxbeloppet      1 800 för mediciner och 900 för sjukvård. Detta borde i så fall också vara avdragsgillt. Är yrkesverksamma - som genomsnittligt ändå har 100 % högre inkomster än 65+ - så snikna att de yrkar på lägre skatter som kompensation för att de t.ex. äter lunch på restaurant istället för att ta med matlådan. Mindre logiskt var Linderoths tanke att den sänkta fastighets-skatten skulle vara en förmån som kompenserade jobbskatteavdraget. Alla med fastigheter – både pensionärer och arbetande - får den skattesänk-ningen – och de utan fastigheter får ingen.

 

Det var värdefullt att Curt Linderoth påminde riksdagen om att vare sig (s) eller Allianspartierna återställt de reduktioner som gjordes av pensionerna under 1990-talskrisen. Som  gammal SPF-medlem hade man kunnat förvänta sig ett kraftfullt yrkande om kompensation härför.  Men nej – han stöder ju inte heller SPF:s tunga krav på lika skatteskalor.

 

Peter Hultqvist (s) betraktade frågan utifrån - vad pensionärerna har kvar att leva av – på samma sätt som jag gjort i min bok. Från ett stabilt normalläge som gällt ända från ATP-systemets start, skedde en dramatisk split under perioden 1994-2008 då realinkomster - för yrkesverksamma ökade med 40 % - pensionerna endast med 5 % - och riksdagsarvodena med 90 %. När staten sedan gör något – så ökar den på den orättvisa fördelningen - via ”jobbskatteavdraget” – istället för att mildra den. 

 

Peter Hultqvist hänvisade också till ovannämnda seminarium där Veronica Palm (s) tydligen stött Peters förslag om en höjning av pensionerna med      2 700 kr per månad. Det är c:a 2 000 mer än om man bara begär lika skatteskalor, men  ungefär vad som krävs för att pensionärerna skall få samma realinkomstutveckling som övriga medborgare. Se sid. 97 i min bok där jag föreslagit en genomsnittlig förhöjning till pensionärerna 65-69 år på  1 940 kr/månad och till 70+-pensionärerna med 3 380 kr/månad. Är Ditt och Veronicas förslag bara Er personliga målsättning eller är det Ert partis löfte? Mona Sahlins uttalande häromdagen - om att hon skall arbeta för ett slopat jobbskatteavdrag redan från första dagen – verkar mer än lovligt luddigt. Klarspråk – tack.

 

Lennart Hedquist(m) var mycket pedagogisk när han anslöt till Curt Linderoths resonemang om de arbetandes merkostnader. Det måste löna sig att vara i arbete – istället för att gå på a-kassa - var budskapet. Det är sant – det måste finnas ett incitament. En ensamstående mor t.ex. med   17 000 i lön har bara 8 kr netto extra per timme kvar i jämförelse med vad hon får från a-kassan. Det är hon som utsätts för frestelsen att välja fel – inte den som tjänar 40 000 i månaden och får 1 500 kr per månad som jobbskatteavdrag.

 

Anders Borg (m) återkom och slog fast att äldre skall ha goda ekonomiska förhållanden. Det är bra. Men han har fortfarande den inställningen att det bara rör sig om ett mindre antal äldre kvinnor som har det särskilt dåligt. Se sid. 19 i min bok som visar att 900 000 av landets 1,6 miljoner pensionärer har lika litet kvar att leva av sedan skatter, hyror samt kostnaderna för mat, kläder mm enligt socialbidragsnormen betalats – som pensionären med den lägsta garantipension. Dessa 900 000 har inga goda ekonomiska förhållan-den. Det skulle kosta 23 miljarder enligt Borg för att pensionärerna skulle få samma skatteskalor som de arbetande. Carl B. Hamilton säger att det skulle kosta 35 miljarder. Jag får kostnaden att bli netto 9,5 miljarder (1,6 milj pensionärer x 12 000 x 12 mån x 6,1 % skattesänkning) – 32 % skatt = 9,5 miljarder). Rätta mig om jag har fel. Men om Borg och Hamilton har fel – kan man undra av vilka skäl de överdriver kostnaden. 

 

Anders Borg har rätt i att man inte får handla så att samhällsekonomin störs. Inflation är både de arbetandes och pensionärernas största fiende när det gäller ekonomin. Men frågan hade lätt gått att ordna om den sista delen av jobbskatteavdraget – c:a 15 miljarder – helt hade gått till pensionärerna – precis som Inger Davidson och Barbro Westerholm modigt pläderade för i TV 4. Då hade vi sluppit denna olyckliga tudelning av befolkningen - i Närande och Tärande. Borg frågade efter lösningen. Den är naturligtvis att återta den sista jobbskattehöjningen och ge den till pensionärerna.  

 

 

Borg hänvisar ständigt till att hela den ekonomiska expertisen stöder metoden med jobbskatteavdrag. Läs direkt på sidan 63 i min bok vad de fyra stora expertorganisationerna skriver. Varför stöder inte LO sina egna ekonomer – och de övriga - när de säger att jobbskatteavdraget inte har någon effekt på ökad sysselsättning? Är det därför att avdraget ger LO:s medlemmar lika mycket som två års lönerörelse – utan att LO har behövt röra ett finger – Kan det verkligen vara så - Lennart Axelsson - att LO inte bryr sig - om sina äldre tidigare medlemmar? De flesta förstår att man inte skaffar fram nya jobb bara genom att få folk att vilja arbeta – det som krävs är en tillräckligt stor efterfrågan. Det kan man möjligen påverka genom att ge pensionärer bättre möjligheter att konsumera - det de så oundgängligen behöver.    

Med vänliga hälsningar

 

 

 

 

Det ryktas om att äldre liberala seniorer arbetar med ett förslag för att minska skillnaderna mellan yrkesarbetande och pensionärer. Hur agerar (kd)?

 

 

 

Debatten finns att se på Riksdagens webbTV på adressen: 

http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2008/09&bet=A233

 
Senast uppdaterad: lördag 16 maj 2009