Äldreomsorgen           

    - i politiken            

     kommenterad av               

         Berthel Nordström    

    berthel@chello.se

 

   om en

NATIONELL SAMLING FÖR

   ÄLDREOMSORGENS REORGANISATION

bild 001

 

Aktuellt
Tidigare brev
* Mikael Sjöberg, SoS 05-09-24
* Maria Larsson (kd) 05-10-19
* Barbro Westerholm (fp)- 05-10-28
* Ylva Johansson (s) - 05-10-30
* Pär Nuder (s) - 05-10-31
* Ylva Johansson(s) - 05-11-01
* Ylva Johansson 05-11-07
* Göran Jonsson 05-11-13
* Lars Leijonborg - 05-11-15
* Alf Svensson - 05-11-18
* Chris Heister - 05-11-23
* Mats Odell - 05-11-25
* Björn von Sydow - 05-11-26
* Stefan Ackerby - 05-12-10
* Ylva Johansson - 05-12-18
* Ylva Johansson 2005-12-20
* Pär Nuder 2005-12-27
* Mikael Sjöberg 2006-01-01
* Maud Olofsson 2006-01-05
* Pär Nuder - 2006-01-10
* Ann Lindgren - 2006-01-26
* Alf Svensson - 2006-01-29
* Maud Olofsson 2006-02-03
* Ylva Johansson 2006-02-07
* Mikael Sjöberg - Arbetslivsinstitutet 2006-02-09
* Per Rosengren (v) 2006-02-13
* Jan Edling, LO - 2006-02-20
* Janne Rudén, Seko 2006-02-28
* Camilla Sköld Jansson - Riksdagen 2006-03-04
* Göran Persson - 2006-03-10
* Stefan Saläng (fp) 2006-03-21
* Inger Davidson - 2006-04-11
* Ylva Johansson 2006-04-20
* Fredrik Reinfeldt 2006-04-24
* Maria Larsson 2006-05-03
* Pär Nuder - 2006-05-09
* Överläk. Carsten Rose - Lunds universitet
* Ulrikaupproret
* Inger Davidson - 2006-06-11
* Kenneth Johansson(c) 2006-06-15
* Lennart Levi 2006-06-21
* Göran Persson - 2006-06-29
* Christina Juttterström 2006-07-02
* Göran Hägglund 2006-07-04
* Maria Larsson 2006-07-14
* Barbro Westerholm 2006-07-28
* Pär Nuder 2006-08-10
* Ann Lindgren 2006-08-17
* Ylva Johansson 2006-08-21
* Vanja Lundby Wedin
* Fredrik Reinfeldt
* Göran Persson
* Till väljarna
* Maria Larsson 2006-09-18
* Ann Lindgren - 2006-09-25
* Erik Langby - 2006-11-05
* Birgitta Rydberg 2006-11-11
* Lars Leijonborg 2006-11-16
* Anders Borg - 2006-11-21
* Jan Nygren 2006-11-26
* Göran Hägglund - 2006-12-01
* Ylva Johansson - 2006-12-07
* Maria Larsson 2006-12-12
Sven Otto Littorin - 2007-01-02
* Mona Sahlin - 2007-01-20
* Lars Leijonborg - 2007-01-30
* Björn von Sydow 2007-02-17
* Maria Larsson 2007-04-13
* Lars Leijonborg - 2007-04-21
* Ylva Sandström 2007-04-23
* Göran Hägglund - 2006-04-26
* Per Landgren - 2007-04-29
* Cristina Husmark Pehrsson
* Anders Borg - 2007-05-14
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-05-27
* Lars Gustafsson - 2007-05-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-09-01
* Ledamöter av Sveriges Riksdag
* Lars Gustafsson, Riksdagen 2007-09-24
* Anders Borg - 2007-09-28
Till riksdagens ledamöter 2007-10-07
* Maria Larsson - 2007-10-12
* Sofia Johansson 2007-10-18
* Göran Hägglund 2007-11-09
* Göran Hägglund - 2007-11-15
* Cristina Husmark Pehrsson 2007-11-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-12-06
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-12-15
* Göran Hägglund 2008-01-02
* Anders Borg - 2008-01-20
* Maud Olofsson - 2008-02-04
* Riksdagens ledamöter 2008-02-20
* Cristina Husmark Pehrsson - 2008-02-25
* Fredrik Reinfeldt - 2008-02-28
* Per Schlingman - 2008-03-11
* Fredrik Reinfeldt - 2006-03-14
* Inger Davidson - 2008-04-13
* Thomas Östros - 2008-04-16
* Cecilia Widegren 2008-05-02
* Till 14 seniorriksdagsmän 2008-05-06
* Maria Rankka - Timbro 2008-05-15
* Fredrik Reinfeldt - 2008-05-31
* Anders Borg - 2008-06-11
* Anders Borg 2008-06-18
* Mona Sahlin 2008-06-25
* Göran Hägglund - 2008-07-01
* Jan Björklund - 08-07-11
* Fredrik Reinfeldt - 2008-08-02
* Anders Borg - 2008-08-10
* Göran Hägglund - 2008-08-13
* Ingvar Fridell - 2008-08-16
* Jan Björklund - 2008-08-21
* Christina Husmark Pehrsson - 2008-08-28
* Karin Hübinette 2008-09-8
* Anders Borg - 09-04-16
* Maria Rankka Timbro - 2009-04-24
* Cristina Husmark Pehrsson 2009-05-05
Gunnar Wetterberg - 2009-05-11
* Lennart Axelsson - 2009-05-15
* Curt Lindroth (M) - 2009-05-25
* KG Scherman + Talmannen 2009-06-03
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-06-10
* Till besvikna pensionärer 2009-06-14
"Bromsen borde inte få reducera pensionerna 2009-08-16
Slopa 1,6 %-avdraget på ATP-baserade pensioner
* Den som vinner pensionärerna hjärtan kan också vinna valet
* Allianspartierna befäster sin ställningg som de värsta pensionärsmotståndarna
* DN:s Maria Crofts 2009-09-26
Pensionärernas krav inför valet - samma ekonomiska utveckling 2009-09-27
* Monas appell: Riv upp - gör om - gör rätt - 2009-09-27
"Bromsen" borde inte få reducera pensionerna
* Bo Könberg har helt rätt 2009-09-27
* Positivt - att Moderaterna nu vill bli ett parti för hela folket
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-10-02
* Med 100 kr per månad vinner inte Monas lag ...
* Förvirrande siffror i pensionsdebatten - Skärp er !
Vem kan förklara med 1,6 %-avdraget?
Carl B. Hamilton (fp) vill inte bli medlem i SPF
Hur finansieras slopandet av ATP-pensionärernas 1,6 %-avdrag?
Vem är värst på att svika pensionärer?
Ansvarsfullt - modigt - långsiktigt rättvist - av Mona
Samma skatt för pensionärer - är sist och slutligen
Sanningen om pensionerna - 2009-11-20
Några reflektioner kring skattedebatten i Kunskapskanalen
Motrefleksion om Skattedebatten
Håller pensionssystemet i framtiden?
Ett Gott Nytt och Rättvisare Pensionärsår 2010
Öppet brev till riksrevisorn Lindström
Pensioner är inte bidrag ...
Hur vågar Maud Olofsson?
Öppet brev till JP Anders Linder Sv.D
Är Monas väska viktigare fråga för SvD än pensionärernas rätt
Göran Hägglund - Det räcker inte
2010 års pensioner sänks med 3 %
Maud Olofsson - sist på tåget
(kd) - ett parti för pensionärer
Vill Du ha 9 000 kr i nettopension efter skatt - eller 17 000
Bromsen fördelar pensionssystemets förluster orättvist!
Nu har pensionärern fått besked
Lita inte på vad politikerna säger -
Jag avstår hellre 300 kr per månad än
Så skönt det vore att slippa försvara
Arbetslinjens motto är bra -
Bud till pensionärer om skattesänkning är bra
* Våga Läsa - Bromsen är faktiskt
* Reinfeldt har både rätt och fel
* Pensionssystemet fram till nästa istid
Global Forum - Varför högre skatt på pensionärer
Lönesänkarna
SVT-programmet Lönesänkarna -sammandrag
Om Nationell samling och initiativtagaren
Våga veta
Kalkyl
Finansiering
Pensioner
Bostadstillägg
Hoten mot äldreomsorgen
Fakta om äldre
Politikersveket mot pensionärerna
Länkar

 

 

 

 

Image0001

 

 

 

 

 

REDAKTION

 

Äldreomsorgen i politiken

Berthel Nordström - Landåvägen 12

Nacka

131 49

 

 

 

 

 

Image0004                              

                                                                     Nacka

                                                                     2009-10-02

 

                                             

                                        Karl Erik Olsson

                

                                                                       Sveriges Pensionärsförbund SPF


 

 

Karl Erik!

Just det - Nu får det vara nog…

- Du frontar i dagens DN med Ditt eget ansikte och Din fasta blick. - Pensionärerna måste få samma skatt som de som jobbar. – Det beskedet står vi pensionärer alla bakom. Kostnad 15 miljarder.

 

Jobbskatteavdragets uppenbara och grundlagsvidriga orättvisa fick mig - som tidigare inte tänkt på pensionsfrågan -  att börja ifrågasätta hur politikerna överhuvudtaget bevakar sina äldre medborgares rätt.

 

I en utredning omfattande åren 1994-2008 visade jag att pensionärerna fått en reallöneökning på 5 %, de yrkesverksamma på +40% och riksdagsmännen +90 % inklusive effekterna av jobbskatteavdraget. Så ser slutresultatet sålunda ut som - oberoende av vilka argument som används – såväl medborgarna som deras styresmän måste ta ställning till. Är detta en rättvis fördelning av resurserna i en demokrati?

 

Alla resonemang under åren har bara handlat om ”de sämst ställda pensionärerna” de som antogs utgöra en grupp på c:a 70 000 personer. I en utredning visade jag att bruttopensionen inte ger en sann bild av pensionärernas livsbetingelser. Den som har dubbelt så mycket (14 600 kr) som den med lägsta garantipension (7 300 kr) har bara 900 mer kvar att leva av per månad. ”De sämst ställda” omfattar mer än halva pensionärskåren drygt 800 000 – tro inget annat.

 

Nästa steg i undersökningsarbetet var att ställa frågan – hur har det kunnat gå så illa?

Här är några av orsakerna:

  • Politikerna manipulerade med basbeloppen under 1990-talskrisen.  Alla medborgargrupper fick då vara med att bidra – alla har fått kompensation efteråt utom pensionärerna. Försäkringskassan medger öppet att basbeloppen – de som är grunden för våra tilläggspensioner bör höjas med 2 %. Det skulle kosta brutto

         5 miljarder att återställa.

  • Politikerna har två havererade pensionssystem bakom sig – Folkpensions- och ATP-systemen. De vet också varför de havererade – pensioner och pensionsrätter skrevs inte upp med löneutvecklingen. Därför har man ändrat på det i NPS. Trots den kunskapen höjdes inte de ATP-baserade pensionerna alls under åren 1994-2004 trots att reallöneökningen blev makalösa +32%. Här ligger en av de största orsakerna till 70+-pensionärernas erfersläpning  Kostnad 9,6 miljarder

       ·   Pensionerna minskas i NPS årligen med ett kumulativt avdrag på 1,6 %. Anledning-

        en till den reduktionen uppgavs vara att ATP-pensionen gav mer än NPS. Detta 

        skulle sålunda vara en justering så att rättvisa skulle upprättas mellan pensionärs-

        generationerna. Det argumentet köpte jag och försvarade i början 1,6 %-avdraget.  

 

        Införandet av jobbskatteavdraget fick mig att tvivla på politikernas omsorg om sina  

        äldre medborgare. Därför gjorde jag en jämförande beräkning av de två systemen.

        Den visade att de båda systemen föll ut ganska lika med en fördel för NPS. Tar man   

        dessutom hänsyn till vissa andra NPS-fördelar så är det helt klart att det inte finns

        något motiv för att göra 1,6 %-avdraget. Därför yrkar jag på att 1,6 %-avdraget

        skall avskaffas för alla ATP-baserade pensioner. Kostnad 8,4 miljarder. 1,6

        %.avdraget är sålunda lika orättvist som jobbskatteavdraget.

 

        Vid en kontakt häromdagen med KG Scherman. Riksförsäkringsverkets chef under  

        åren då det nya pensionssystemet infördes, berättade han att 1,6 %-avdraget alls  

        inte tillkommit för att skipa rättvisa mellan systemen. Avdraget är hans personliga

        lösning på ett helt annat problem. 1987 – då reallöneutvecklingen varit negativ

        under några år – insåg han faran med att ATP-systemet kunde bli underfinansierat.

        Då föreslog han personligen att pensionerna skulle skrivas upp i takt med

        löneutvecklingen och att ett avdrag istället skulle göras med 2 % - i syfte att

        säkerställa ATP-systemets finansiering. Så var det med detta.

 

        1,6%-avdraget minskar pensionerna mer än de flesta äldre ännu inser. En

        genomsnittspension på 13000 kr/månad sänks det första året med 208 kr/månad.  

        Det 6;e år – år 2009 - minskas pensionen med 1 200 kr/månad och det 17:e året blir

        minskningen 3 100 kr/månad.  Ingen har alltså ännu erfarenhet av hur

        pensionärerna kommer att uppleva denna 24%-iga minskning. Fram till 82-årsåldern

        – efter 17 år har genomsnittspensionärens pensionskapital genom 1,6 %-avdraget

        sänkts med 350 000 eller med 13,2 %.

 

        Kostnaderna för avskaffandet av 1,6 %-avdraget på ATP-baserade pensioner är ett

        problem begränsat i tid – uppskattningsvis 12 år,  eftersom de ATP-baserade

        pensionerna håller på att klinga av. De som går i pension 2009 får redan 50 % av sin

        pension från NPS – och om 10 år får alla det.

 

Inte nog med detta. Bromsen kommer under åren 2010-2015 att minska genomsnittspen-sionärens inkomster med sammanlagt 60 000 kr och dessutom skapas en extra inkomst-klyfta på 16 % mot lönenivån. Visst kan man skylla på den allmänna konjunkturen. Men det vore klädsammare om politikerna erkände att reduceringarna inte hade behövts om de låtit bli att överföra 258 miljarder från AP-fonderna till statskassan eller om de avstått från att spekulera så hårt med handkassan - att 191 miljarder förlorades.

 

Det är mot ovanstående bakgrund som Alliansregeringens riktade jobbskatteavdrag är så upprörande - att ytterligare diskriminera pensionärerna genom att undanta dem från de skattesänkningar som de yrkesverksamma får.

 

Som gammal företagare hade jag förstått om pengarna satsats på effektiva åtgärder för att få flera jobb. I dagens globaliserade värd är risken stor att vi inte får igen de jobb vi nu förlorar. Skolans oförmåga att förbereda ungdomarna till framtidens jobb är lika oroväckande som att villkoren för företagande är så osäkra att ingen vill växa. Det är inget fel att sänka skatterna om man har råd. Människor får då möjligheter att själva disponera vad de tjänar. Men att i det här läget inbilla folk att en som tjänar 25 000 arbetar mer om han får ytterligare 1500 – det är det inte många som tror på.

 

Om rätt skulle vara rätt – så skulle man egentligen se till att de äldres eftersläpningar kompenserades först – så att de inte bara skall få 5 % - de yrkesverksamma 40 %  och riksdagsmännen 90 %.

Med vänliga hälsningar

 


 

                                  

 

Senast uppdaterad: fredag 2 oktober 2009