Äldreomsorgen           

    - i politiken            

     kommenterad av               

         Berthel Nordström    

    berthel@chello.se

 

   om en

NATIONELL SAMLING FÖR

   ÄLDREOMSORGENS REORGANISATION

bild 001

 

Aktuellt
Tidigare brev
* Mikael Sjöberg, SoS 05-09-24
* Maria Larsson (kd) 05-10-19
* Barbro Westerholm (fp)- 05-10-28
* Ylva Johansson (s) - 05-10-30
* Pär Nuder (s) - 05-10-31
* Ylva Johansson(s) - 05-11-01
* Ylva Johansson 05-11-07
* Göran Jonsson 05-11-13
* Lars Leijonborg - 05-11-15
* Alf Svensson - 05-11-18
* Chris Heister - 05-11-23
* Mats Odell - 05-11-25
* Björn von Sydow - 05-11-26
* Stefan Ackerby - 05-12-10
* Ylva Johansson - 05-12-18
* Ylva Johansson 2005-12-20
* Pär Nuder 2005-12-27
* Mikael Sjöberg 2006-01-01
* Maud Olofsson 2006-01-05
* Pär Nuder - 2006-01-10
* Ann Lindgren - 2006-01-26
* Alf Svensson - 2006-01-29
* Maud Olofsson 2006-02-03
* Ylva Johansson 2006-02-07
* Mikael Sjöberg - Arbetslivsinstitutet 2006-02-09
* Per Rosengren (v) 2006-02-13
* Jan Edling, LO - 2006-02-20
* Janne Rudén, Seko 2006-02-28
* Camilla Sköld Jansson - Riksdagen 2006-03-04
* Göran Persson - 2006-03-10
* Stefan Saläng (fp) 2006-03-21
* Inger Davidson - 2006-04-11
* Ylva Johansson 2006-04-20
* Fredrik Reinfeldt 2006-04-24
* Maria Larsson 2006-05-03
* Pär Nuder - 2006-05-09
* Överläk. Carsten Rose - Lunds universitet
* Ulrikaupproret
* Inger Davidson - 2006-06-11
* Kenneth Johansson(c) 2006-06-15
* Lennart Levi 2006-06-21
* Göran Persson - 2006-06-29
* Christina Juttterström 2006-07-02
* Göran Hägglund 2006-07-04
* Maria Larsson 2006-07-14
* Barbro Westerholm 2006-07-28
* Pär Nuder 2006-08-10
* Ann Lindgren 2006-08-17
* Ylva Johansson 2006-08-21
* Vanja Lundby Wedin
* Fredrik Reinfeldt
* Göran Persson
* Till väljarna
* Maria Larsson 2006-09-18
* Ann Lindgren - 2006-09-25
* Erik Langby - 2006-11-05
* Birgitta Rydberg 2006-11-11
* Lars Leijonborg 2006-11-16
* Anders Borg - 2006-11-21
* Jan Nygren 2006-11-26
* Göran Hägglund - 2006-12-01
* Ylva Johansson - 2006-12-07
* Maria Larsson 2006-12-12
Sven Otto Littorin - 2007-01-02
* Mona Sahlin - 2007-01-20
* Lars Leijonborg - 2007-01-30
* Björn von Sydow 2007-02-17
* Maria Larsson 2007-04-13
* Lars Leijonborg - 2007-04-21
* Ylva Sandström 2007-04-23
* Göran Hägglund - 2006-04-26
* Per Landgren - 2007-04-29
* Cristina Husmark Pehrsson
* Anders Borg - 2007-05-14
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-05-27
* Lars Gustafsson - 2007-05-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-09-01
* Ledamöter av Sveriges Riksdag
* Lars Gustafsson, Riksdagen 2007-09-24
* Anders Borg - 2007-09-28
Till riksdagens ledamöter 2007-10-07
* Maria Larsson - 2007-10-12
* Sofia Johansson 2007-10-18
* Göran Hägglund 2007-11-09
* Göran Hägglund - 2007-11-15
* Cristina Husmark Pehrsson 2007-11-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-12-06
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-12-15
* Göran Hägglund 2008-01-02
* Anders Borg - 2008-01-20
* Maud Olofsson - 2008-02-04
* Riksdagens ledamöter 2008-02-20
* Cristina Husmark Pehrsson - 2008-02-25
* Fredrik Reinfeldt - 2008-02-28
* Per Schlingman - 2008-03-11
* Fredrik Reinfeldt - 2006-03-14
* Inger Davidson - 2008-04-13
* Thomas Östros - 2008-04-16
* Cecilia Widegren 2008-05-02
* Till 14 seniorriksdagsmän 2008-05-06
* Maria Rankka - Timbro 2008-05-15
* Fredrik Reinfeldt - 2008-05-31
* Anders Borg - 2008-06-11
* Anders Borg 2008-06-18
* Mona Sahlin 2008-06-25
* Göran Hägglund - 2008-07-01
* Jan Björklund - 08-07-11
* Fredrik Reinfeldt - 2008-08-02
* Anders Borg - 2008-08-10
* Göran Hägglund - 2008-08-13
* Ingvar Fridell - 2008-08-16
* Jan Björklund - 2008-08-21
* Christina Husmark Pehrsson - 2008-08-28
* Karin Hübinette 2008-09-8
* Anders Borg - 09-04-16
* Maria Rankka Timbro - 2009-04-24
* Cristina Husmark Pehrsson 2009-05-05
Gunnar Wetterberg - 2009-05-11
* Lennart Axelsson - 2009-05-15
* Curt Lindroth (M) - 2009-05-25
* KG Scherman + Talmannen 2009-06-03
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-06-10
* Till besvikna pensionärer 2009-06-14
"Bromsen borde inte få reducera pensionerna 2009-08-16
Slopa 1,6 %-avdraget på ATP-baserade pensioner
* Den som vinner pensionärerna hjärtan kan också vinna valet
* Allianspartierna befäster sin ställningg som de värsta pensionärsmotståndarna
* DN:s Maria Crofts 2009-09-26
Pensionärernas krav inför valet - samma ekonomiska utveckling 2009-09-27
* Monas appell: Riv upp - gör om - gör rätt - 2009-09-27
"Bromsen" borde inte få reducera pensionerna
* Bo Könberg har helt rätt 2009-09-27
* Positivt - att Moderaterna nu vill bli ett parti för hela folket
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-10-02
* Med 100 kr per månad vinner inte Monas lag ...
* Förvirrande siffror i pensionsdebatten - Skärp er !
Vem kan förklara med 1,6 %-avdraget?
Carl B. Hamilton (fp) vill inte bli medlem i SPF
Hur finansieras slopandet av ATP-pensionärernas 1,6 %-avdrag?
Vem är värst på att svika pensionärer?
Ansvarsfullt - modigt - långsiktigt rättvist - av Mona
Samma skatt för pensionärer - är sist och slutligen
Sanningen om pensionerna - 2009-11-20
Några reflektioner kring skattedebatten i Kunskapskanalen
Motrefleksion om Skattedebatten
Håller pensionssystemet i framtiden?
Ett Gott Nytt och Rättvisare Pensionärsår 2010
Öppet brev till riksrevisorn Lindström
Pensioner är inte bidrag ...
Hur vågar Maud Olofsson?
Öppet brev till JP Anders Linder Sv.D
Är Monas väska viktigare fråga för SvD än pensionärernas rätt
Göran Hägglund - Det räcker inte
2010 års pensioner sänks med 3 %
Maud Olofsson - sist på tåget
(kd) - ett parti för pensionärer
Vill Du ha 9 000 kr i nettopension efter skatt - eller 17 000
Bromsen fördelar pensionssystemets förluster orättvist!
Nu har pensionärern fått besked
Lita inte på vad politikerna säger -
Jag avstår hellre 300 kr per månad än
Så skönt det vore att slippa försvara
Arbetslinjens motto är bra -
Bud till pensionärer om skattesänkning är bra
* Våga Läsa - Bromsen är faktiskt
* Reinfeldt har både rätt och fel
* Pensionssystemet fram till nästa istid
Global Forum - Varför högre skatt på pensionärer
Lönesänkarna
SVT-programmet Lönesänkarna -sammandrag
Om Nationell samling och initiativtagaren
Våga veta
Kalkyl
Finansiering
Pensioner
Bostadstillägg
Hoten mot äldreomsorgen
Fakta om äldre
Politikersveket mot pensionärerna
Länkar

 

 

 

 

Image0001

 

 

 

 

 

REDAKTION

 

Äldreomsorgen i politiken

Berthel Nordström - Landåvägen 12

Nacka

131 49

 

 

 

 

 

Detta brev har gått ut till:

Talmannen                                        1

Riksdagsmän                                 349

Regeringsledamöter                         20

Opinionsbildare                              470

SUMMA                               840

Gå in på www.aldreomsorgenipolitiken.se

och läs boken ”Vad varje pensionär bör veta – nu och inför valet 2010”.

                                                                         2009-06-10

 

                                                                         Karl Erik Olsson

 

                                                                         SPF:s förbundsordförande

 

 

Klara besked – inga pensionshöjningar – äldre får själva bära bromsens bördor.

Det har både Fredrik Reinfeldt och Anders Borg sagt - med tillägget att om Alliansen sitter kvar, när krisen är över, då kommer jobbskatteavdragen att ytterligare ökas. Det är tydligen inget problem för denna regering när allt fler av pensionärerna kommer att ligga långt under fattigdomsstrecket (=< 50 % av genomsnittsinkomsten).

 

Med den politiken är det naturligtvis viktigt för Regeringen att försöka övertyga SPF-ledningen om att ekonomin inte tillåter höjning av pensionerna. SPF visades respekt genom den statusfyllda inbjudan till Haga slott och genom att låta den kunnige statssekreteraren Ingemar Hansson förklara varför inga höjningar är möjliga. Han sa säkert – att vi ännu inte sett botten på krisen - vi vet inte ens hur länge den varar – inte om de som förlorat sina arbeten någonsin kommer att återfå dem – inte om inflationen exploderar när krisen upphör. Det finns faktiskt skäl för de farhågorna. Ändå är det viktigt för pensionärerna att deras organisationer inte låter sig övertalas att bli försvarare för politikernas orättvisa åtgärder – utan fortsätter kampen för rättvisa pensioner till alla pensionärer. 

 

Det är nämligen politikerna som – genom sina åtgärder och brist på åtgärder - under perioden 1994-2008 har åstadkommit att realinkomstökningen för pensionärer bara blivit +5% då däremot de yrkesverksamma fått +40 % - trots att man genom det nya pensionssystemet egentligen accepterat principen om att löner och pensioner skall följas åt.

 

Det är sålunda politikernas ansvar att lösa frågan om hur vi skall få en rättvisare inkomstfördelning mellan yngre och äldre. Naturligtvis får det inte ske till priset av att samhällsekonomin äventyras. Inflation är såväl de arbetandes som pensionärens värsta ekonomiska fiende. Men en omfördelning av det tredje steget av jobbskatteavdraget på 15 miljarder skulle ge alla samma skatteskalor - och det skulle inte skada samhällsekonomin. 

 

Pensionärerna skall naturligtvis ställa upp och solidariskt med den övriga befolkningen bära de extrabördor som uppstår vid kriser. Men pensionärerna med sina låga inkomster skall inte behöva bära tyngre bördor än de unga. Kan vi övertyga politikerna om detta med logiska argument i civiliserade samtal så är det bra – annars krävs det hårt stål? Något för äldre att tänka på inför valet 2010. Om politiker inte bryr sig om äldre – så …..

 

Bromsen skulle inte slå till om de 258 miljarder återfördes - de som orättmätigt överförts från AP-fonderna till statskassan. Därigenom skulle belåningsgraden bara stiga från tidigare 35 % till 44 % av BNP. Dessutom bör aktuella pensioner och pensionsrätter behandlas olika när bromsen slår till. Se brev till Cristina Husmark Pehrsson den 3/5.

 

Om inget sker kommer pensionärernas köpkraft att minska med mellan 31-35 % av vad som är kvar sedan kostnader för livets nödtorft betalats – se bilaga.

 

Med vänliga hälsningar

 

 

Det nya pensionssystemets principer

behöver däremot inte rubbas.

 


 

 

Bilaga

 


Pensionernas minskade köpkraft

under åren 2010-2015 på grund av Bromsen och inflationen

 

 

 

Som framgår av tabellen blir pensionärernas  belastning lika stor före som efter Regeringens åtgärder för att mildra ”bromsens” verkningar = drygt 34 000 kr. Men belastningen blir litet lägre under själva valåret, istället sker sänkningarna under längre tid.

 

Här redovisade pensionsförsäm-ringar blir lägre än vad som presenterats av andra. Det beror på att beloppen avser efter skatt och inflation d.v.s. anger  pensionärernas försämrade köpkraft.

 

 

Minskad köpkraft efter reduktion av bromsen, skatter och inflation

 - på 12 000 kronors pension

År

Inflation

Tidigare

Regerings-

Dito

 

%

regler

ändring

Per mån.

2010

-0,8

-4 657

-3 035

-253

2011

-1,7

-9 800

-8 461

-705

2012

-2,8

-10 646

-10 381

-865

2013

-2,0

-6 186

-7 344

-612

2014

-2,0

-2 892

-4 406

-367

2015

 

 

-1 000

-83

 

Summa

-34 181

-34 627

 

Bearbetad enligt Försäkringskassan utredning

                                                                         

Den del av pensionen som är garantipension berörs inte alls av reduktionerna, eftersom bromsens regler inte gäller för garantipensioner. Dessutom får de kompensation för inflationen.  För att förstå hur bromsen och inflationen kommer att påverka pensionerna  är det viktigt att veta hur stor del av pensionen som är garantipension. I tabellen nedan framgår hur köpkraften totalt kommer att påverkas av bromsen, skatten och inflationen i olika inkomstlägen under åren 2010-2015. Dessutom visas hur mycket köpkraften minskas det år när det är som värst.

 

Bromsen påverkar endast den del av pensionen som kommer från Försäkringskassan – inte de delar som kommer från t.ex. Alecta (f.d. SPP) med flera.

 

Försämrad köpkraft för pensionärer 2010-2015

för olika inkomster

Inkomst/mån

7 000

9 000

11 000

13 000

15 000

20 000

25 000

30 000

Inkomst/år

84 000

108 000

132 000

156 000

180 000

240 000

300 000

360 000

Exkl garantipension.

69 200

102 800

132 000

156 000

180 000

240 000

300 000

360 000

D:o/månad

5 767

8 567

11 000

13 000

15 000

20 000

25 000

30 000

Total förlust 2010-2015

-16 640

-24 720

-31 741

-37 513

-43 284

-48 180

-53 076

-57 972

Sämsta år = 2012

-4 989

-7 411

-9 516

-11 246

-12 976

-15 139

-17 301

-19 463

Sämsta år per /månad

-416

-618

-793

-937

-1 081

-1 262

-1 442

-1 622

Bearbetat från Försäkringskassan utredning och antagande av inflation.

Bromsen påverkar endast upp till 15 000 kr/månad – i övr. kolumner tillkommer endast inflationen.

 

Kvar i handen kronor/månad år 2009 och år 2012.

Inkomst/mån

7 000

9 000

11 000

13 000

15 000

20 000

25 000

30 000

Skatt enl. Skatteverket

-1 272

-1 912

-2 568

-3 272

-3 976

-5 736

-7 496

-9 256

Netto

5 728

7 088

8 432

9 728

11 024

14 264

17 504

20 744

Hyra 5000

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

Bostadstill.enl Försäkr.kassan

4 650

3 869

2 629

1 592

592

0

0

0

Mat kläder mm enl. socialnormen

-3 500

-3 500

-3 500

-3 500

-3 500

-3 500

-3 500

-3 500

Netto kvar 2009

1 878

2 457

2 561

2 820

3 116

5 764

9 004

12 244

Minskn år 2012  ovan

-416

-618

-793

-937

-1 081

-1 262

-1 442

-1 622

Kvar i handen 2012

1 462

1 839

1 768

1 883

2 035

4 502

7 562

10 622

%-minskning

-22

-25

-31

-33

-35

-22

-16

-13

 

 

 

 

Senast uppdaterad: onsdag 10 juni 2009