Äldreomsorgen           

    - i politiken            

     kommenterad av               

         Berthel Nordström    

    berthel@chello.se

 

   om en

NATIONELL SAMLING FÖR

   ÄLDREOMSORGENS REORGANISATION

bild 001

 

Aktuellt
Tidigare brev
* Mikael Sjöberg, SoS 05-09-24
* Maria Larsson (kd) 05-10-19
* Barbro Westerholm (fp)- 05-10-28
* Ylva Johansson (s) - 05-10-30
* Pär Nuder (s) - 05-10-31
* Ylva Johansson(s) - 05-11-01
* Ylva Johansson 05-11-07
* Göran Jonsson 05-11-13
* Lars Leijonborg - 05-11-15
* Alf Svensson - 05-11-18
* Chris Heister - 05-11-23
* Mats Odell - 05-11-25
* Björn von Sydow - 05-11-26
* Stefan Ackerby - 05-12-10
* Ylva Johansson - 05-12-18
* Ylva Johansson 2005-12-20
* Pär Nuder 2005-12-27
* Mikael Sjöberg 2006-01-01
* Maud Olofsson 2006-01-05
* Pär Nuder - 2006-01-10
* Ann Lindgren - 2006-01-26
* Alf Svensson - 2006-01-29
* Maud Olofsson 2006-02-03
* Ylva Johansson 2006-02-07
* Mikael Sjöberg - Arbetslivsinstitutet 2006-02-09
* Per Rosengren (v) 2006-02-13
* Jan Edling, LO - 2006-02-20
* Janne Rudén, Seko 2006-02-28
* Camilla Sköld Jansson - Riksdagen 2006-03-04
* Göran Persson - 2006-03-10
* Stefan Saläng (fp) 2006-03-21
* Inger Davidson - 2006-04-11
* Ylva Johansson 2006-04-20
* Fredrik Reinfeldt 2006-04-24
* Maria Larsson 2006-05-03
* Pär Nuder - 2006-05-09
* Överläk. Carsten Rose - Lunds universitet
* Ulrikaupproret
* Inger Davidson - 2006-06-11
* Kenneth Johansson(c) 2006-06-15
* Lennart Levi 2006-06-21
* Göran Persson - 2006-06-29
* Christina Juttterström 2006-07-02
* Göran Hägglund 2006-07-04
* Maria Larsson 2006-07-14
* Barbro Westerholm 2006-07-28
* Pär Nuder 2006-08-10
* Ann Lindgren 2006-08-17
* Ylva Johansson 2006-08-21
* Vanja Lundby Wedin
* Fredrik Reinfeldt
* Göran Persson
* Till väljarna
* Maria Larsson 2006-09-18
* Ann Lindgren - 2006-09-25
* Erik Langby - 2006-11-05
* Birgitta Rydberg 2006-11-11
* Lars Leijonborg 2006-11-16
* Anders Borg - 2006-11-21
* Jan Nygren 2006-11-26
* Göran Hägglund - 2006-12-01
* Ylva Johansson - 2006-12-07
* Maria Larsson 2006-12-12
Sven Otto Littorin - 2007-01-02
* Mona Sahlin - 2007-01-20
* Lars Leijonborg - 2007-01-30
* Björn von Sydow 2007-02-17
* Maria Larsson 2007-04-13
* Lars Leijonborg - 2007-04-21
* Ylva Sandström 2007-04-23
* Göran Hägglund - 2006-04-26
* Per Landgren - 2007-04-29
* Cristina Husmark Pehrsson
* Anders Borg - 2007-05-14
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-05-27
* Lars Gustafsson - 2007-05-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-09-01
* Ledamöter av Sveriges Riksdag
* Lars Gustafsson, Riksdagen 2007-09-24
* Anders Borg - 2007-09-28
Till riksdagens ledamöter 2007-10-07
* Maria Larsson - 2007-10-12
* Sofia Johansson 2007-10-18
* Göran Hägglund 2007-11-09
* Göran Hägglund - 2007-11-15
* Cristina Husmark Pehrsson 2007-11-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-12-06
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-12-15
* Göran Hägglund 2008-01-02
* Anders Borg - 2008-01-20
* Maud Olofsson - 2008-02-04
* Riksdagens ledamöter 2008-02-20
* Cristina Husmark Pehrsson - 2008-02-25
* Fredrik Reinfeldt - 2008-02-28
* Per Schlingman - 2008-03-11
* Fredrik Reinfeldt - 2006-03-14
* Inger Davidson - 2008-04-13
* Thomas Östros - 2008-04-16
* Cecilia Widegren 2008-05-02
* Till 14 seniorriksdagsmän 2008-05-06
* Maria Rankka - Timbro 2008-05-15
* Fredrik Reinfeldt - 2008-05-31
* Anders Borg - 2008-06-11
* Anders Borg 2008-06-18
* Mona Sahlin 2008-06-25
* Göran Hägglund - 2008-07-01
* Jan Björklund - 08-07-11
* Fredrik Reinfeldt - 2008-08-02
* Anders Borg - 2008-08-10
* Göran Hägglund - 2008-08-13
* Ingvar Fridell - 2008-08-16
* Jan Björklund - 2008-08-21
* Christina Husmark Pehrsson - 2008-08-28
* Karin Hübinette 2008-09-8
* Anders Borg - 09-04-16
* Maria Rankka Timbro - 2009-04-24
* Cristina Husmark Pehrsson 2009-05-05
Gunnar Wetterberg - 2009-05-11
* Lennart Axelsson - 2009-05-15
* Curt Lindroth (M) - 2009-05-25
* KG Scherman + Talmannen 2009-06-03
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-06-10
* Till besvikna pensionärer 2009-06-14
"Bromsen borde inte få reducera pensionerna 2009-08-16
Slopa 1,6 %-avdraget på ATP-baserade pensioner
* Den som vinner pensionärerna hjärtan kan också vinna valet
* Allianspartierna befäster sin ställningg som de värsta pensionärsmotståndarna
* DN:s Maria Crofts 2009-09-26
Pensionärernas krav inför valet - samma ekonomiska utveckling 2009-09-27
* Monas appell: Riv upp - gör om - gör rätt - 2009-09-27
"Bromsen" borde inte få reducera pensionerna
* Bo Könberg har helt rätt 2009-09-27
* Positivt - att Moderaterna nu vill bli ett parti för hela folket
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-10-02
* Med 100 kr per månad vinner inte Monas lag ...
* Förvirrande siffror i pensionsdebatten - Skärp er !
Vem kan förklara med 1,6 %-avdraget?
Carl B. Hamilton (fp) vill inte bli medlem i SPF
Hur finansieras slopandet av ATP-pensionärernas 1,6 %-avdrag?
Vem är värst på att svika pensionärer?
Ansvarsfullt - modigt - långsiktigt rättvist - av Mona
Samma skatt för pensionärer - är sist och slutligen
Sanningen om pensionerna - 2009-11-20
Några reflektioner kring skattedebatten i Kunskapskanalen
Motrefleksion om Skattedebatten
Håller pensionssystemet i framtiden?
Ett Gott Nytt och Rättvisare Pensionärsår 2010
Öppet brev till riksrevisorn Lindström
Pensioner är inte bidrag ...
Hur vågar Maud Olofsson?
Öppet brev till JP Anders Linder Sv.D
Är Monas väska viktigare fråga för SvD än pensionärernas rätt
Göran Hägglund - Det räcker inte
2010 års pensioner sänks med 3 %
Maud Olofsson - sist på tåget
(kd) - ett parti för pensionärer
Vill Du ha 9 000 kr i nettopension efter skatt - eller 17 000
Bromsen fördelar pensionssystemets förluster orättvist!
Nu har pensionärern fått besked
Lita inte på vad politikerna säger -
Jag avstår hellre 300 kr per månad än
Så skönt det vore att slippa försvara
Arbetslinjens motto är bra -
Bud till pensionärer om skattesänkning är bra
* Våga Läsa - Bromsen är faktiskt
* Reinfeldt har både rätt och fel
* Pensionssystemet fram till nästa istid
Global Forum - Varför högre skatt på pensionärer
Lönesänkarna
SVT-programmet Lönesänkarna -sammandrag
Om Nationell samling och initiativtagaren
Våga veta
Kalkyl
Finansiering
Pensioner
Bostadstillägg
Hoten mot äldreomsorgen
Fakta om äldre
Politikersveket mot pensionärerna
Länkar

 

 

 

 

Image0001

 

 

 

 

 

REDAKTION

 

Äldreomsorgen i politiken

Berthel Nordström - Landåvägen 12

Nacka

131 49

 

 

 

 

 

Image0010

Så mailade en liten människa efter Wilhelm-Tell-kampanjens första inlägg mot Alliansens  skattefogdar. 300 kr mindre i pension i januari än i december var den enda förlust hon upplevde. Orsaken till den reaktionen får skyllas på den långsamma tillvänjningens princip – Ni vet grodan som lättare uthärdar hettan i varmvattenkastrullen om hon läggs i redan medan vattnet ännu är kallt – jämfört med om hon skulle slängas i först när vattnet blivit 45 grader.

 

Det gäller att pensionärer själva blir medvetna - dels om omfattningen av samtliga  diskrimineringar som påverkar deras pensioner just nu – dels också hur dessa pensioner kommer att påverkas i framtiden på grund av de regler som redan gäller. 

 

Genomsnittspensionen 2010 ligger på 13 000 kr/månad. Som framgår av tabell 1 nedan har den som har 14 500 kr/månad inte mer kvar netto att leva av sedan skatter och hyra är betalda - än den sämst ställde garantipensionären har. Det finns ingen liten grupp ”sämst ställda pensionärer” som behöver ha särskilt stöd. Fler än 60 % av pensionärskåren har det lika dåligt ställt som politikerna tror - att bara de ”sämst ställda” har. 

 

Den ”relativa fattigdomen” definieras bland många nationalekonomer som 60 % av medianlönerna. För pensionärer skulle det innebära att alla som före pensionen bara hade en medellön eller därunder - hamnar som pensionär med en gång bland de relativt fattiga, eftersom pensionen ligger på just c:a 60 %. I USA använder man sig av begreppet ”absolut fattigdom” för alla som inte disponerar minst 2 $ per dag. Inget av dessa två begrepp känns särskilt väl anpassade för svenska jämförelser.

 

I Sverige skulle vi kunna nyttja socialbidragsnormen som ett fattigdomsbegrepp att relatera till. Den kan anses utgöra den lägsta inkomst man måste ha för att klara sig.  Följande inkomstnivåer i tabell 1 relateras till medelinkomsten efter 32%-ig skatt samt hyra på 5 000 kr per månad med avdrag från eventuellt bostadstillägg.

Tabell 1

Inkomstnivåer

Kr/mån.

Brutto 

Underlag

Netto

Efter skatt

Hyra 5000

Index

Medelinkomsten 2010

25 500

 

SCB – Tabell:Lönespridning 2008 + 6 % f. löneökning 2009-10

14 450

100

Pension – genomsnittlig

15 300

60 % av medelinkomsten 2010

6 415

44

Pension d:o – med de yrkesverksammas skatt

15 300

60 % av medelinkomst 2010 med

skattetabell för dem som jobbar.

7 229

50

Socialbidragsnormen

 4 680

Riksnormen + 1000 kr för El – resor – läkarvård – tandvård – glasögon

4 680

32

Garantipensionen 2010

7 708

Pensionsmyndigheten – hyra + bostadstill. =7% på 5 000 =350

5 900

41

Pension med lika litet  kvar att leva av efter skatt och hyra som en garantipensionär

14 500

Pensionär med 14 500 har lika litet att leva av sedan skatt och hyra är betald som den med lägsta garantipension efter skatt och hyra.

5 900

41

Garantipensionen ligger sålunda 1 220 kr/månad över socialbidragsnormen = + 26 %.

 

Som framgår har Alliansens jobbskatteavdrag sänkt genomsnittspensionärens pension med 814 kr/månad – och gjort att det bara fattas 515 kr eller 3 %-enheter för att den skall ligga på samma nivå som den lägsta garantipensionen. De röd-gröna har lovat att – om de vinner valet 2010 – så kommer samma inkomst från pensioner och löner att ge samma skatt. Får se om (fp), (kd) och ( c) kan stoppa (m):s pensionärsfientliga politik före valet – och därmed ge Alliansen åtminstone en chans att bli

återvalda - eller sänker de hellre statsskatten för de 15 % med de högsta inkomsterna?

 

Den lilla damens förlust på 300 avsåg vad hon förlorade på Bromsen 2010.  Den minskningen skulle inte behövas om staten hade betalat tillbaka de 258 miljarder de tidigare överfört till statskassan utan rimlig motivering. Men hon kommer att få ytterligare en minskning i samma storleksordning år 2011 på grund av den ökade arbetslösheten. Inte heller den reduktionen skulle behövas om man använt en annan metod för att värdera AP-fonderna. Sedan 1945 har vi haft 8 stora börsras. I 7 fall av dessa har börsen återhämtat sig med råge 2 år efter krisen. Så även denna gång – nu 15 månader efter kraschen återstår bara mindre än 5 % för att börsen skall vara tillbaka till 2007 års nivå. Vid börskriser bör AP-fonderna inte åsättas nytt värde förrän 2 år efter krisen.  

 

När Bromsen slår till är det lätt att tro att pensionerna bara sänks med t.ex. 300 kr/månad = 3 600 kr/år totalt. Men så är det inte. Om man är 65 år när Bromsen slår till så är den egentliga förlusten 3 600 kr * resterande livslängd - säg 18 år = 64 800 kr. För åren 2010-2011 blir förlusten sammanlagt c:a 130 000 kr. Wilhelm Tells krav på en återbetalning av de 258 miljarderna och ändrade värderingsregler av AP-fonderna skulle betyda att en vanlig genomsnittspensionär skulle slippa förlora 130 000 kr eller 600 kr/månad livet ut.

 

Tabell 2 nedan visar hur politiker av olika kulörer diskriminerat pensionärerna under de senaste 15 åren. Tabellen bygger på en person född 1939, som gick i pension 2004, när det nya pensionssystemet startades. 2010 är hon 71 år och beräknas leva ytterligare 14 år. När hon gick i pensions hade hon ett pensionskapital på 3 060 000 kr och fick ut 15 000 kr/månad. Första året sänkte 1,6 %-avdraget pensionen med 240 kr/månad. År 2010 sänktes den med hela 1 160 kr/månad och om 14 år sänks pensionen med 3 960 kr per månad – i jämförelse med de ursprungliga 15 000. Men detta är inte så lätt att förstå för den lilla damen – redan nu - år 2010. En tröst i eländet är att hon aldrig kommer att få mindre än den sämst ställde garantipensionären. De som drabbas så här hårt är pensionärer med ATP-baserade pensioner. Yngre pensionärer med enbart NPS-baserade pensioner har fått 18 % i förskott som mer än väl kompenserar deras 1,6 %-avdrag. Så orättvist är det inrättat också mellan pensionärsgenerationerna. Är det verkligen så vi vill ha det?

 

Wilhelm Tell säger – det finns inga skäl för att äldre med ATP-baserade pensioner skall ha detta 1,6 %-avdrag, eftersom NPS ger samma pensioner som ATP. Av tabellen framgår att diskrimineringarna mot en genomsnittspensionär kommer att ha uppgått till  nästan 1 miljon under hennes tid som pensionär.

 

Image0011

 

Om dessa felaktiga åtgärder kompenserades skulle pensionen i tabell 1 höjas med brutto 321 kr d.v.s. efter skatt = 230 + 692 + 914 = 1 836 kr/mån. netto, vilket skulle höja nettopensionen från 6 415 till 8 251 - index från 44 % till 57 % av medianlönens netto.

 

Dessutom – lilla damen - skulle pensionen framöver inte försämras med rad 4+5= 3 738 kr brutto eller 2 540 netto efter skatt – d.v.s. inte sänkas från nuvarande 6 415 till 3 875 kr – eller från index 44 % till 27 % - d.v.s. långt under nivån för garantipensionens skydd.

 

Frihetskämpen Wilhelm Tell vill få pensionärerna att sluta se sin ekonomi ur ett grodperspektiv och - inför årets val - få fastslaget att politikerna i fortsättningen inte ostraffat får trixa med sina äldre medborgares ekonomi. 

 

Med vänliga hälsningar         

 

Berthel Nordström

 

 

Detta brev har distribuerats till alla pensionärsorganisationer på förbunds- och distriktsnivå och till många pensionärsföreningar. Sprid brevet vidare till landets pensionärer för att och öka deras insikt om sin egen ekonomi. Brevet har också gått till mer än 1 000 opinionsbildare och finns även att läsa på www.aldreomsorgenipolitiken.se

 


 

Senast uppdaterad: fredag 12 mars 2010