Äldreomsorgen           

    - i politiken            

     kommenterad av               

         Berthel Nordström    

    berthel@chello.se

 

   om en

NATIONELL SAMLING FÖR

   ÄLDREOMSORGENS REORGANISATION

bild 001

 

Aktuellt
Tidigare brev
* Mikael Sjöberg, SoS 05-09-24
* Maria Larsson (kd) 05-10-19
* Barbro Westerholm (fp)- 05-10-28
* Ylva Johansson (s) - 05-10-30
* Pär Nuder (s) - 05-10-31
* Ylva Johansson(s) - 05-11-01
* Ylva Johansson 05-11-07
* Göran Jonsson 05-11-13
* Lars Leijonborg - 05-11-15
* Alf Svensson - 05-11-18
* Chris Heister - 05-11-23
* Mats Odell - 05-11-25
* Björn von Sydow - 05-11-26
* Stefan Ackerby - 05-12-10
* Ylva Johansson - 05-12-18
* Ylva Johansson 2005-12-20
* Pär Nuder 2005-12-27
* Mikael Sjöberg 2006-01-01
* Maud Olofsson 2006-01-05
* Pär Nuder - 2006-01-10
* Ann Lindgren - 2006-01-26
* Alf Svensson - 2006-01-29
* Maud Olofsson 2006-02-03
* Ylva Johansson 2006-02-07
* Mikael Sjöberg - Arbetslivsinstitutet 2006-02-09
* Per Rosengren (v) 2006-02-13
* Jan Edling, LO - 2006-02-20
* Janne Rudén, Seko 2006-02-28
* Camilla Sköld Jansson - Riksdagen 2006-03-04
* Göran Persson - 2006-03-10
* Stefan Saläng (fp) 2006-03-21
* Inger Davidson - 2006-04-11
* Ylva Johansson 2006-04-20
* Fredrik Reinfeldt 2006-04-24
* Maria Larsson 2006-05-03
* Pär Nuder - 2006-05-09
* Överläk. Carsten Rose - Lunds universitet
* Ulrikaupproret
* Inger Davidson - 2006-06-11
* Kenneth Johansson(c) 2006-06-15
* Lennart Levi 2006-06-21
* Göran Persson - 2006-06-29
* Christina Juttterström 2006-07-02
* Göran Hägglund 2006-07-04
* Maria Larsson 2006-07-14
* Barbro Westerholm 2006-07-28
* Pär Nuder 2006-08-10
* Ann Lindgren 2006-08-17
* Ylva Johansson 2006-08-21
* Vanja Lundby Wedin
* Fredrik Reinfeldt
* Göran Persson
* Till väljarna
* Maria Larsson 2006-09-18
* Ann Lindgren - 2006-09-25
* Erik Langby - 2006-11-05
* Birgitta Rydberg 2006-11-11
* Lars Leijonborg 2006-11-16
* Anders Borg - 2006-11-21
* Jan Nygren 2006-11-26
* Göran Hägglund - 2006-12-01
* Ylva Johansson - 2006-12-07
* Maria Larsson 2006-12-12
Sven Otto Littorin - 2007-01-02
* Mona Sahlin - 2007-01-20
* Lars Leijonborg - 2007-01-30
* Björn von Sydow 2007-02-17
* Maria Larsson 2007-04-13
* Lars Leijonborg - 2007-04-21
* Ylva Sandström 2007-04-23
* Göran Hägglund - 2006-04-26
* Per Landgren - 2007-04-29
* Cristina Husmark Pehrsson
* Anders Borg - 2007-05-14
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-05-27
* Lars Gustafsson - 2007-05-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-09-01
* Ledamöter av Sveriges Riksdag
* Lars Gustafsson, Riksdagen 2007-09-24
* Anders Borg - 2007-09-28
Till riksdagens ledamöter 2007-10-07
* Maria Larsson - 2007-10-12
* Sofia Johansson 2007-10-18
* Göran Hägglund 2007-11-09
* Göran Hägglund - 2007-11-15
* Cristina Husmark Pehrsson 2007-11-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-12-06
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-12-15
* Göran Hägglund 2008-01-02
* Anders Borg - 2008-01-20
* Maud Olofsson - 2008-02-04
* Riksdagens ledamöter 2008-02-20
* Cristina Husmark Pehrsson - 2008-02-25
* Fredrik Reinfeldt - 2008-02-28
* Per Schlingman - 2008-03-11
* Fredrik Reinfeldt - 2006-03-14
* Inger Davidson - 2008-04-13
* Thomas Östros - 2008-04-16
* Cecilia Widegren 2008-05-02
* Till 14 seniorriksdagsmän 2008-05-06
* Maria Rankka - Timbro 2008-05-15
* Fredrik Reinfeldt - 2008-05-31
* Anders Borg - 2008-06-11
* Anders Borg 2008-06-18
* Mona Sahlin 2008-06-25
* Göran Hägglund - 2008-07-01
* Jan Björklund - 08-07-11
* Fredrik Reinfeldt - 2008-08-02
* Anders Borg - 2008-08-10
* Göran Hägglund - 2008-08-13
* Ingvar Fridell - 2008-08-16
* Jan Björklund - 2008-08-21
* Christina Husmark Pehrsson - 2008-08-28
* Karin Hübinette 2008-09-8
* Anders Borg - 09-04-16
* Maria Rankka Timbro - 2009-04-24
* Cristina Husmark Pehrsson 2009-05-05
Gunnar Wetterberg - 2009-05-11
* Lennart Axelsson - 2009-05-15
* Curt Lindroth (M) - 2009-05-25
* KG Scherman + Talmannen 2009-06-03
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-06-10
* Till besvikna pensionärer 2009-06-14
"Bromsen borde inte få reducera pensionerna 2009-08-16
Slopa 1,6 %-avdraget på ATP-baserade pensioner
* Den som vinner pensionärerna hjärtan kan också vinna valet
* Allianspartierna befäster sin ställningg som de värsta pensionärsmotståndarna
* DN:s Maria Crofts 2009-09-26
Pensionärernas krav inför valet - samma ekonomiska utveckling 2009-09-27
* Monas appell: Riv upp - gör om - gör rätt - 2009-09-27
"Bromsen" borde inte få reducera pensionerna
* Bo Könberg har helt rätt 2009-09-27
* Positivt - att Moderaterna nu vill bli ett parti för hela folket
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-10-02
* Med 100 kr per månad vinner inte Monas lag ...
* Förvirrande siffror i pensionsdebatten - Skärp er !
Vem kan förklara med 1,6 %-avdraget?
Carl B. Hamilton (fp) vill inte bli medlem i SPF
Hur finansieras slopandet av ATP-pensionärernas 1,6 %-avdrag?
Vem är värst på att svika pensionärer?
Ansvarsfullt - modigt - långsiktigt rättvist - av Mona
Samma skatt för pensionärer - är sist och slutligen
Sanningen om pensionerna - 2009-11-20
Några reflektioner kring skattedebatten i Kunskapskanalen
Motrefleksion om Skattedebatten
Håller pensionssystemet i framtiden?
Ett Gott Nytt och Rättvisare Pensionärsår 2010
Öppet brev till riksrevisorn Lindström
Pensioner är inte bidrag ...
Hur vågar Maud Olofsson?
Öppet brev till JP Anders Linder Sv.D
Är Monas väska viktigare fråga för SvD än pensionärernas rätt
Göran Hägglund - Det räcker inte
2010 års pensioner sänks med 3 %
Maud Olofsson - sist på tåget
(kd) - ett parti för pensionärer
Vill Du ha 9 000 kr i nettopension efter skatt - eller 17 000
Bromsen fördelar pensionssystemets förluster orättvist!
Nu har pensionärern fått besked
Lita inte på vad politikerna säger -
Jag avstår hellre 300 kr per månad än
Så skönt det vore att slippa försvara
Arbetslinjens motto är bra -
Bud till pensionärer om skattesänkning är bra
* Våga Läsa - Bromsen är faktiskt
* Reinfeldt har både rätt och fel
* Pensionssystemet fram till nästa istid
Global Forum - Varför högre skatt på pensionärer
Lönesänkarna
SVT-programmet Lönesänkarna -sammandrag
Om Nationell samling och initiativtagaren
Våga veta
Kalkyl
Finansiering
Pensioner
Bostadstillägg
Hoten mot äldreomsorgen
Fakta om äldre
Politikersveket mot pensionärerna
Länkar

 

 

 

 

Image0001

 

 

 

 

 

REDAKTION

 

Äldreomsorgen i politiken

Berthel Nordström - Landåvägen 12

Nacka

131 49

 

 

 

 

 

 

Image0003

 

Hur vågar Maud Olofsson?…

- i riksdagens första partiledardebatt – att påstå att Alliansen har stöd från Riksrevisionen, Konjunkturinstitutet m.fl. för att jobbskatteavdraget ger fler jobb - Det står tydligt i deras  rapport att en konstruerad mikrosimulering (sid 7) visar viss effekt, men att det i praktiken inte är troligt att man uppnår målet (sid 66) att få fler i arbete av följande skäl:

   1. Alliansens jobbskatteavdrag överensstämmer inte med de som England och USA 

          har och som visat viss positiv effekt. Deras jobbskatteavdrag ges endast till

          lågbetalda arbetslösa som exempelvis ensamstående mödrar. Alliansens

          jobbskatteavdrag däremot ges till dem som redan arbetar - och mest till dem

          som tjänar mest.

   2. För att ett incitament skall ha någon effekt krävs att de som är berörda känner

          till reglerna och vet vad man kan tjäna extra på att arbeta. Eftersom

          Regeringen inte tagit reda på om de arbetslösa känner till jobbskatteavdragets

          effekter så har Riksrevisionen gjort en enkät. Den visar att bara 2 % av de

          unga arbetslösa – 7 % av de utrikes födda och 12 % av övriga arbetslösa

          kände till incitamentet.(sid 59) Därför skriver Riksrevisionen tydligt att risk

          finns att jobbskatteavdraget inte gör att fler kommer i arbete.

   3. I utredningen hänvisas också till Konjunkturinstitutets, SNS m.fl. uppfattning att

          jobbskatteavdraget inte påverka dem som redan har ett jobb att arbeta mer.

 

Ändå betalar Regeringen - under denna felaktiga motivering - ut 71 miljarder - konstigt nog till dem som redan arbetar. Om målet 80 000 fler i arbete mot förmodan uppnås betyder det en årlig kostnad på 800 000 per nyanställd arbetslös – en sanslös investering. Envar förstår att det egentliga motivet inte kan vara att få fler i arbete. Jobbskatteavdraget är bara en vanlig skattesänkning – men riktad mot en viss del av befolkningen – helt mot vad grundlagen stipulerar – nämligen att alla medborgare skall behandlas lika.

 

Vet Maud Olofsson hur stort incitament jobbskatteavdraget ger en låginkomst-tagare? En med 17 000 kr/månad vinner bara 7 kr extra per timme efter skatt – eller 56 kr per dag – mindre än vad en lunch kostar. Ett så lågt incitament är verkningslöst.

 

Visst vet Maud Olofsson allt detta – ändå fortsätter hon att hänvisa till sitt obefintliga forsknings-stöd. Tror hon inte att pensionärer kan läsa innantill – eller är det hon som inte kan det – eller förstår? För det kan väl inte vara så – hemska tanke - att hon medvetet chansar att ingen förstår och därför ljuger väljarna rakt upp i ansiktet.

 

Helt klart måste fler i arbete. Arbetskraftsresursen finns huvudsakligen att hämta bland: 

   ·  Ungdomar (lägre ingångslöner – kompletterande utbildning som gör dem

       anställningsbara)

   ·  Invandrare ( Vi behöver många invandrare i Sverige – men bara sådana som kan 

       och vill försörja sig själva – ett bra sätt att lära sig svenska är att arbeta)

   ·  Deltidsarbetande (här har inte minst kommuner och landsting ett stort ansvar)

 

Det är mot dessa grupper som incitamenten och åtgärderna skall riktas – inte mot människor som redan gått i pension. Men rikta gärna en kampanj mot dem som står i begrepp att gå i pension. Tala om - att om man fortsätter att arbeta 3 år till så ökar pensionen livsvarigt med 30 % och under de åren hinner man spara ihop 300 000 extra mot att gå i pension vid 65 år. 

 

Pensionärerna måste  ge Maud Olofsson ett löfte som hon kan lita på – inga partier får pensionärernas röster som inte återställer de diskrimineringar som pensionärerna nu får utstå.

 

Dagens riksdagsdebatt var annars mycket intressant. Visst har Alliansen gjort betydande positiva insatser – Jan Björklunds kamp för att få en professionell skola som ställer krav på resultat – helt avgörande för nationens framtid. Det erkände ju också Mona Sahlin. Maria Larssons insatser för att höja kvalitén på äldreomsorgen. Fredrik Reinfeldts jobbskattelinje – att alla som kan jobba också har en plikt att göra det. Hur skall vi annars klara av ett samhälle:

   ·  där antalet äldre ökar med genomsnittligt 32 000 per år i 25 år ( +800 000) när 

        de yrkesverksamma bara ökar med 125 00.

   ·  när globaliseringen sprider sig och i ett övergångsskede med skärpt konkurrens

        från låglöneländerna kan ge större arbetslöshet

   ·  när omställningen av energisystemen kommer att kosta stora belopp – likasom 

        åtgärderna mot klimatförstöringen.

 

Inför alla dessa hot är det viktigt att landets medborgare inte är splittrade i olika fraktioner – utan känner den samhörighet som grundar sig på att alla känner sig lika behandlade.

 

Med vänliga hälsningar

 

Berthel Nordström 

 

Senast uppdaterad: onsdag 20 januari 2010