Äldreomsorgen           

    - i politiken            

     kommenterad av               

         Berthel Nordström    

    berthel@chello.se

 

   om en

NATIONELL SAMLING FÖR

   ÄLDREOMSORGENS REORGANISATION

bild 001

 

Aktuellt
Tidigare brev
* Mikael Sjöberg, SoS 05-09-24
* Maria Larsson (kd) 05-10-19
* Barbro Westerholm (fp)- 05-10-28
* Ylva Johansson (s) - 05-10-30
* Pär Nuder (s) - 05-10-31
* Ylva Johansson(s) - 05-11-01
* Ylva Johansson 05-11-07
* Göran Jonsson 05-11-13
* Lars Leijonborg - 05-11-15
* Alf Svensson - 05-11-18
* Chris Heister - 05-11-23
* Mats Odell - 05-11-25
* Björn von Sydow - 05-11-26
* Stefan Ackerby - 05-12-10
* Ylva Johansson - 05-12-18
* Ylva Johansson 2005-12-20
* Pär Nuder 2005-12-27
* Mikael Sjöberg 2006-01-01
* Maud Olofsson 2006-01-05
* Pär Nuder - 2006-01-10
* Ann Lindgren - 2006-01-26
* Alf Svensson - 2006-01-29
* Maud Olofsson 2006-02-03
* Ylva Johansson 2006-02-07
* Mikael Sjöberg - Arbetslivsinstitutet 2006-02-09
* Per Rosengren (v) 2006-02-13
* Jan Edling, LO - 2006-02-20
* Janne Rudén, Seko 2006-02-28
* Camilla Sköld Jansson - Riksdagen 2006-03-04
* Göran Persson - 2006-03-10
* Stefan Saläng (fp) 2006-03-21
* Inger Davidson - 2006-04-11
* Ylva Johansson 2006-04-20
* Fredrik Reinfeldt 2006-04-24
* Maria Larsson 2006-05-03
* Pär Nuder - 2006-05-09
* Överläk. Carsten Rose - Lunds universitet
* Ulrikaupproret
* Inger Davidson - 2006-06-11
* Kenneth Johansson(c) 2006-06-15
* Lennart Levi 2006-06-21
* Göran Persson - 2006-06-29
* Christina Juttterström 2006-07-02
* Göran Hägglund 2006-07-04
* Maria Larsson 2006-07-14
* Barbro Westerholm 2006-07-28
* Pär Nuder 2006-08-10
* Ann Lindgren 2006-08-17
* Ylva Johansson 2006-08-21
* Vanja Lundby Wedin
* Fredrik Reinfeldt
* Göran Persson
* Till väljarna
* Maria Larsson 2006-09-18
* Ann Lindgren - 2006-09-25
* Erik Langby - 2006-11-05
* Birgitta Rydberg 2006-11-11
* Lars Leijonborg 2006-11-16
* Anders Borg - 2006-11-21
* Jan Nygren 2006-11-26
* Göran Hägglund - 2006-12-01
* Ylva Johansson - 2006-12-07
* Maria Larsson 2006-12-12
Sven Otto Littorin - 2007-01-02
* Mona Sahlin - 2007-01-20
* Lars Leijonborg - 2007-01-30
* Björn von Sydow 2007-02-17
* Maria Larsson 2007-04-13
* Lars Leijonborg - 2007-04-21
* Ylva Sandström 2007-04-23
* Göran Hägglund - 2006-04-26
* Per Landgren - 2007-04-29
* Cristina Husmark Pehrsson
* Anders Borg - 2007-05-14
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-05-27
* Lars Gustafsson - 2007-05-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-09-01
* Ledamöter av Sveriges Riksdag
* Lars Gustafsson, Riksdagen 2007-09-24
* Anders Borg - 2007-09-28
Till riksdagens ledamöter 2007-10-07
* Maria Larsson - 2007-10-12
* Sofia Johansson 2007-10-18
* Göran Hägglund 2007-11-09
* Göran Hägglund - 2007-11-15
* Cristina Husmark Pehrsson 2007-11-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-12-06
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-12-15
* Göran Hägglund 2008-01-02
* Anders Borg - 2008-01-20
* Maud Olofsson - 2008-02-04
* Riksdagens ledamöter 2008-02-20
* Cristina Husmark Pehrsson - 2008-02-25
* Fredrik Reinfeldt - 2008-02-28
* Per Schlingman - 2008-03-11
* Fredrik Reinfeldt - 2006-03-14
* Inger Davidson - 2008-04-13
* Thomas Östros - 2008-04-16
* Cecilia Widegren 2008-05-02
* Till 14 seniorriksdagsmän 2008-05-06
* Maria Rankka - Timbro 2008-05-15
* Fredrik Reinfeldt - 2008-05-31
* Anders Borg - 2008-06-11
* Anders Borg 2008-06-18
* Mona Sahlin 2008-06-25
* Göran Hägglund - 2008-07-01
* Jan Björklund - 08-07-11
* Fredrik Reinfeldt - 2008-08-02
* Anders Borg - 2008-08-10
* Göran Hägglund - 2008-08-13
* Ingvar Fridell - 2008-08-16
* Jan Björklund - 2008-08-21
* Christina Husmark Pehrsson - 2008-08-28
* Karin Hübinette 2008-09-8
* Anders Borg - 09-04-16
* Maria Rankka Timbro - 2009-04-24
* Cristina Husmark Pehrsson 2009-05-05
Gunnar Wetterberg - 2009-05-11
* Lennart Axelsson - 2009-05-15
* Curt Lindroth (M) - 2009-05-25
* KG Scherman + Talmannen 2009-06-03
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-06-10
* Till besvikna pensionärer 2009-06-14
"Bromsen borde inte få reducera pensionerna 2009-08-16
Slopa 1,6 %-avdraget på ATP-baserade pensioner
* Den som vinner pensionärerna hjärtan kan också vinna valet
* Allianspartierna befäster sin ställningg som de värsta pensionärsmotståndarna
* DN:s Maria Crofts 2009-09-26
Pensionärernas krav inför valet - samma ekonomiska utveckling 2009-09-27
* Monas appell: Riv upp - gör om - gör rätt - 2009-09-27
"Bromsen" borde inte få reducera pensionerna
* Bo Könberg har helt rätt 2009-09-27
* Positivt - att Moderaterna nu vill bli ett parti för hela folket
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-10-02
* Med 100 kr per månad vinner inte Monas lag ...
* Förvirrande siffror i pensionsdebatten - Skärp er !
Vem kan förklara med 1,6 %-avdraget?
Carl B. Hamilton (fp) vill inte bli medlem i SPF
Hur finansieras slopandet av ATP-pensionärernas 1,6 %-avdrag?
Vem är värst på att svika pensionärer?
Ansvarsfullt - modigt - långsiktigt rättvist - av Mona
Samma skatt för pensionärer - är sist och slutligen
Sanningen om pensionerna - 2009-11-20
Några reflektioner kring skattedebatten i Kunskapskanalen
Motrefleksion om Skattedebatten
Håller pensionssystemet i framtiden?
Ett Gott Nytt och Rättvisare Pensionärsår 2010
Öppet brev till riksrevisorn Lindström
Pensioner är inte bidrag ...
Hur vågar Maud Olofsson?
Öppet brev till JP Anders Linder Sv.D
Är Monas väska viktigare fråga för SvD än pensionärernas rätt
Göran Hägglund - Det räcker inte
2010 års pensioner sänks med 3 %
Maud Olofsson - sist på tåget
(kd) - ett parti för pensionärer
Vill Du ha 9 000 kr i nettopension efter skatt - eller 17 000
Bromsen fördelar pensionssystemets förluster orättvist!
Nu har pensionärern fått besked
Lita inte på vad politikerna säger -
Jag avstår hellre 300 kr per månad än
Så skönt det vore att slippa försvara
Arbetslinjens motto är bra -
Bud till pensionärer om skattesänkning är bra
* Våga Läsa - Bromsen är faktiskt
* Reinfeldt har både rätt och fel
* Pensionssystemet fram till nästa istid
Global Forum - Varför högre skatt på pensionärer
Lönesänkarna
SVT-programmet Lönesänkarna -sammandrag
Om Nationell samling och initiativtagaren
Våga veta
Kalkyl
Finansiering
Pensioner
Bostadstillägg
Hoten mot äldreomsorgen
Fakta om äldre
Politikersveket mot pensionärerna
Länkar

 

 

 

 

Image0001

 

 

 

 

 

REDAKTION

 

Äldreomsorgen i politiken

Berthel Nordström - Landåvägen 12

Nacka

131 49

 

 

 

 

 

Hur finansiera slopandet av

ATP-pensionärernas 1,6 %-avdrag + bromsen?

Rikspolitikerna har två havererade pensionssystem bakom sig – Folkpensions- och ATP-systemen. Eftersom intresset för att värna om det nya pensionssystemets ekonomi tycks liten - finns risk för att också det nya pensionssystemet (NPS) skall haverera. Att i det läget – som jag gjort - bara kräva att 1,6 %-avdraget för ATP-baserade pensioner skall slopas - utan att samtidigt anvisa en finansiering vore oansvarigt – hur rättvis åtgärden annars än är.

 

Bakgrunden till varför statens pensionssystem alltid varit så bräckliga är att riksdagsmännen vill så väl - och har så många hål att fylla. Pensioner är en verksamhet på lång sikt och handlar om tusentals miljarder. Här finns den ofantliga skattkista som det är alltför lätt att nalla ur vid behov. Men om nya kostnader läggs in i systemet utan att motsvarande inkomster tillförs då räcker medlen inte till för att uppfylla givna pensionsutfästelser. Det är den enkla sanningen. 

 

Precis så var det med ATP-systemet. Utan att tillföra några inkomster tilläts en mängd ”fripassagerare” att vara med. Bl.a. inkluderades socialbidragstagare motsvarande dem som nu får förtidspensioner, garantipensioner, bostadstillägg m.m. Dessutom sänkte man pensionsåldern från 67 år till 65 år. I stället borde man ha höjt den eftersom livslängden hela tiden ökar. Staten sköter med andra ord inte sina pensionssystem som ett försäkringsbolag måste göra för att inte gå i konkurs.

 

Än i denna dag – finns inget seriöst kontrollorgan utanför staten, som - för pensionärernas räkning - bevakar att pensionslöftena inte urvattnas. Pensionärsorganisationerna skulle kunna ha den uppgiften, men de besitter inte tillräckliga kunskaper. Det räcker inte med experter som bara kan regelverket – dessutom krävs kreativitet att se vad som är rätt och fel och en förmåga att föreslå lösningar. 

 

Pensionärsorganisationerna - liksom politikerna - agerar fortfarande enbart på den pensionärsgrupp som håller på att drunkna – de s.k. sämst ställda.  Ingen ser till att hålen i båtens botten blir tätade. Ingen bevakar att människor betalar sina premier i tillräckligt många år – eller att antalet pensionsår inte blir fler än vad man räknat med i kalkylen. Ett försäkringsbolag låter aldrig något sådant hända.  

 

Riksdagens egen väktarstyrka – Pensionsgruppen – skulle kunna vara en sådan grupp - att försvara systemet mot anfall från alla håll. Huvudfienden är riksdagsledamöterna själva,  som gärna vill stoppa fingrarna i syltburken.

 

Förenklat kan man se pensionssystemet som två strömmar – en inström med pensionspremier som precis skall räcka till - utströmmen av pensioner samma år. I kalkylen har man räknat med ett visst förhållande mellan de som arbetar och de som går i pension. Det kan regleras till rätt nivå genom att höja pensionsåldern. Med pensionspremiens storlek skapas sedan balansen. Med den metoden kan pensionerna följa löneutvecklingen och pensionssystemet fungera under mycket lång tid. 

 

Tyvärr har Pensionsgruppen inte gjort något för att höja pensionsåldern i takt med att livslängden ökar eller att hindra att statliga pensioner betalas ut tidigare än vad som är tänkt. Deras rigida bevakning har hittills bara inneburit att seriösa debatter i Riksdagen förhindrats såvida de inte enhälligt sanktionerats av Pensionsgruppen.  Resultatet har blivit att enskilda riksdagsmän inte längre känner något ansvar för pensionssystemet och därför inte lär sig hur det fungerar. Pensionerna blir en icke-fråga som inte ens diskuteras i media. Pensionsgruppen borde istället dels vara hårdare i nyporna med att försvara pensionssystemets ekonomi – dels öppna upp för seriösa diskussioner om anpassningar av pensionerna med hänsyn till vad som händer i omvärlden. Därmed inte sagt att besluten inte skall fattas i konsensus.

 

Jag har tidigare hävdat att 1,6 %-avdraget för ATP-baserade pensioner bör slopas så att alla pensionärer behandlas lika. För närvarande reduceras de ATP-baserade pensionerna med 13,2 % under en pensionstid på 17 år - då däremot en NPS-pensionärernas pensionskapital inte alls reduceras. Den orättvisan är lätt att inse.

 

Genom ATP-pensionärernas 1,6 %-avdrag stärks pensionssystemet med totalt 290 miljarder – genomsnittligt med 17 miljarder per år. Men det är bara ett tillfälligt tillskott under de närmaste 17 åren – så länge som ATP-pensionärerna är i livet.  

 

Mitt förslag att också de gamla ATP-pensionärernas pensioner skall följa löneutvecklingen utan 1,6 %-avdrag – är visserligen rättvist – men  skulle urholka NPS - om än bara med 4 % (290/7000).

 

Ytterligare en tillfällig kostnad finns - bromsen slår till åren 2010-2015. Utgående pensioner kommer då att sänkas med -100 miljarder och pensionsrätterna med  -220 miljarder för att täcka dels börsförlusten 2008 – dels ökad arbetslöshet.

 

När bromsen slår till 2010-2015 kommer följande att hända:

     ·  En genomsnittspensionär förlorar sammanlagt 60 000 kr under 2010-

           2015.

     ·  Klyftan mellan pensionärer och yrkesverksamma vidgas med 16 %.

     ·  Värdet av på alla pensionsrätter kommer att sjunka med 4,5 %.

 

Att pensionsåldern måste höjas är uppbenbar för de flesta om inte NPS också skall haverera. Sedan 1960 har livslängden ökat med 8 år – d.v.s. med 96 månader på 48 år = 2 månader per årsgeneration. Här har vi alltså två kostnadsposter av tillfällig natur – slopandet av 1,6 %-avdraget – kostnaderna för finanskrisen – sammanlagt 610 miljarder.

 

Varje års höjning av pensionsåldern ökar tillgångarna i pensionssystemets balansräkning med 230 miljarder. Enligt dagens bestämmelser får statlig pension uttas redan vid 61 års ålder. Genomsnittligt ligger den reella pensionsåldern på 63 år.

 

Om Riksdagen på en gång beslutar: 

     ·  att statlig pension inte utbetalas förrän vid 66 års ålder 

     ·  att statlig pensionspremier måste betalas fram till den tidpunkten

     ·  att pensionsåldern i fortsättningen höjs i takt med den ökade  

            livslängden

då tillförs så mycket resurser att 1,6 %-avdraget för ATP-baserade pensioner kan slopas och bromsens verkningar enligt ovan inte behöver hända. 

 

Om Carl B. Hamilton skulle fråga en sjuksköterska om hon vill ha höjd skatt – så får han säkert ett nej till svar. Men om han istället frågade om hon med sina 27 000 kr skulle acceptera att sänka sin skattereduktion med 218 kr till 1 161 mot att hennes mor med sina 13 500 kronor skulle få en skattesänkning med 580 kr - så skulle allt rättvisans linje vinna. Som man frågar får man svar. Pensionärerna ger sig nu inte med mindre än att få samma skatteskalor som de som arbetar.

 

Dessutom får sedan några år de yrkesverksamma ytterligare en dold skatte-subvention på 84 miljarder per år motsvarande de 7 % de betalar i pensionspremie. Därigenom bidrar pensionärerna med 13 miljarder per år till de yrkesverksammas pensioner utan att ens ha blivit tillfrågade. Det vet kanske inte heller flertalet av riksdagsledamöterna om.

 

Om Pensionsgruppen fastställer att förhöjd pensionsålder är lösningen på alla dessa problem – så kommer såväl Riksdag som allmänhet att acceptera detta och NPS att räddas.

 

Berthel Nordström

 

Senast uppdaterad: fredag 16 oktober 2009