Äldreomsorgen           

    - i politiken            

     kommenterad av               

         Berthel Nordström    

    berthel@chello.se

 

   om en

NATIONELL SAMLING FÖR

   ÄLDREOMSORGENS REORGANISATION

bild 001

 

Aktuellt
Tidigare brev
* Mikael Sjöberg, SoS 05-09-24
* Maria Larsson (kd) 05-10-19
* Barbro Westerholm (fp)- 05-10-28
* Ylva Johansson (s) - 05-10-30
* Pär Nuder (s) - 05-10-31
* Ylva Johansson(s) - 05-11-01
* Ylva Johansson 05-11-07
* Göran Jonsson 05-11-13
* Lars Leijonborg - 05-11-15
* Alf Svensson - 05-11-18
* Chris Heister - 05-11-23
* Mats Odell - 05-11-25
* Björn von Sydow - 05-11-26
* Stefan Ackerby - 05-12-10
* Ylva Johansson - 05-12-18
* Ylva Johansson 2005-12-20
* Pär Nuder 2005-12-27
* Mikael Sjöberg 2006-01-01
* Maud Olofsson 2006-01-05
* Pär Nuder - 2006-01-10
* Ann Lindgren - 2006-01-26
* Alf Svensson - 2006-01-29
* Maud Olofsson 2006-02-03
* Ylva Johansson 2006-02-07
* Mikael Sjöberg - Arbetslivsinstitutet 2006-02-09
* Per Rosengren (v) 2006-02-13
* Jan Edling, LO - 2006-02-20
* Janne Rudén, Seko 2006-02-28
* Camilla Sköld Jansson - Riksdagen 2006-03-04
* Göran Persson - 2006-03-10
* Stefan Saläng (fp) 2006-03-21
* Inger Davidson - 2006-04-11
* Ylva Johansson 2006-04-20
* Fredrik Reinfeldt 2006-04-24
* Maria Larsson 2006-05-03
* Pär Nuder - 2006-05-09
* Överläk. Carsten Rose - Lunds universitet
* Ulrikaupproret
* Inger Davidson - 2006-06-11
* Kenneth Johansson(c) 2006-06-15
* Lennart Levi 2006-06-21
* Göran Persson - 2006-06-29
* Christina Juttterström 2006-07-02
* Göran Hägglund 2006-07-04
* Maria Larsson 2006-07-14
* Barbro Westerholm 2006-07-28
* Pär Nuder 2006-08-10
* Ann Lindgren 2006-08-17
* Ylva Johansson 2006-08-21
* Vanja Lundby Wedin
* Fredrik Reinfeldt
* Göran Persson
* Till väljarna
* Maria Larsson 2006-09-18
* Ann Lindgren - 2006-09-25
* Erik Langby - 2006-11-05
* Birgitta Rydberg 2006-11-11
* Lars Leijonborg 2006-11-16
* Anders Borg - 2006-11-21
* Jan Nygren 2006-11-26
* Göran Hägglund - 2006-12-01
* Ylva Johansson - 2006-12-07
* Maria Larsson 2006-12-12
Sven Otto Littorin - 2007-01-02
* Mona Sahlin - 2007-01-20
* Lars Leijonborg - 2007-01-30
* Björn von Sydow 2007-02-17
* Maria Larsson 2007-04-13
* Lars Leijonborg - 2007-04-21
* Ylva Sandström 2007-04-23
* Göran Hägglund - 2006-04-26
* Per Landgren - 2007-04-29
* Cristina Husmark Pehrsson
* Anders Borg - 2007-05-14
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-05-27
* Lars Gustafsson - 2007-05-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-09-01
* Ledamöter av Sveriges Riksdag
* Lars Gustafsson, Riksdagen 2007-09-24
* Anders Borg - 2007-09-28
Till riksdagens ledamöter 2007-10-07
* Maria Larsson - 2007-10-12
* Sofia Johansson 2007-10-18
* Göran Hägglund 2007-11-09
* Göran Hägglund - 2007-11-15
* Cristina Husmark Pehrsson 2007-11-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-12-06
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-12-15
* Göran Hägglund 2008-01-02
* Anders Borg - 2008-01-20
* Maud Olofsson - 2008-02-04
* Riksdagens ledamöter 2008-02-20
* Cristina Husmark Pehrsson - 2008-02-25
* Fredrik Reinfeldt - 2008-02-28
* Per Schlingman - 2008-03-11
* Fredrik Reinfeldt - 2006-03-14
* Inger Davidson - 2008-04-13
* Thomas Östros - 2008-04-16
* Cecilia Widegren 2008-05-02
* Till 14 seniorriksdagsmän 2008-05-06
* Maria Rankka - Timbro 2008-05-15
* Fredrik Reinfeldt - 2008-05-31
* Anders Borg - 2008-06-11
* Anders Borg 2008-06-18
* Mona Sahlin 2008-06-25
* Göran Hägglund - 2008-07-01
* Jan Björklund - 08-07-11
* Fredrik Reinfeldt - 2008-08-02
* Anders Borg - 2008-08-10
* Göran Hägglund - 2008-08-13
* Ingvar Fridell - 2008-08-16
* Jan Björklund - 2008-08-21
* Christina Husmark Pehrsson - 2008-08-28
* Karin Hübinette 2008-09-8
* Anders Borg - 09-04-16
* Maria Rankka Timbro - 2009-04-24
* Cristina Husmark Pehrsson 2009-05-05
Gunnar Wetterberg - 2009-05-11
* Lennart Axelsson - 2009-05-15
* Curt Lindroth (M) - 2009-05-25
* KG Scherman + Talmannen 2009-06-03
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-06-10
* Till besvikna pensionärer 2009-06-14
"Bromsen borde inte få reducera pensionerna 2009-08-16
Slopa 1,6 %-avdraget på ATP-baserade pensioner
* Den som vinner pensionärerna hjärtan kan också vinna valet
* Allianspartierna befäster sin ställningg som de värsta pensionärsmotståndarna
* DN:s Maria Crofts 2009-09-26
Pensionärernas krav inför valet - samma ekonomiska utveckling 2009-09-27
* Monas appell: Riv upp - gör om - gör rätt - 2009-09-27
"Bromsen" borde inte få reducera pensionerna
* Bo Könberg har helt rätt 2009-09-27
* Positivt - att Moderaterna nu vill bli ett parti för hela folket
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-10-02
* Med 100 kr per månad vinner inte Monas lag ...
* Förvirrande siffror i pensionsdebatten - Skärp er !
Vem kan förklara med 1,6 %-avdraget?
Carl B. Hamilton (fp) vill inte bli medlem i SPF
Hur finansieras slopandet av ATP-pensionärernas 1,6 %-avdrag?
Vem är värst på att svika pensionärer?
Ansvarsfullt - modigt - långsiktigt rättvist - av Mona
Samma skatt för pensionärer - är sist och slutligen
Sanningen om pensionerna - 2009-11-20
Några reflektioner kring skattedebatten i Kunskapskanalen
Motrefleksion om Skattedebatten
Håller pensionssystemet i framtiden?
Ett Gott Nytt och Rättvisare Pensionärsår 2010
Öppet brev till riksrevisorn Lindström
Pensioner är inte bidrag ...
Hur vågar Maud Olofsson?
Öppet brev till JP Anders Linder Sv.D
Är Monas väska viktigare fråga för SvD än pensionärernas rätt
Göran Hägglund - Det räcker inte
2010 års pensioner sänks med 3 %
Maud Olofsson - sist på tåget
(kd) - ett parti för pensionärer
Vill Du ha 9 000 kr i nettopension efter skatt - eller 17 000
Bromsen fördelar pensionssystemets förluster orättvist!
Nu har pensionärern fått besked
Lita inte på vad politikerna säger -
Jag avstår hellre 300 kr per månad än
Så skönt det vore att slippa försvara
Arbetslinjens motto är bra -
Bud till pensionärer om skattesänkning är bra
* Våga Läsa - Bromsen är faktiskt
* Reinfeldt har både rätt och fel
* Pensionssystemet fram till nästa istid
Global Forum - Varför högre skatt på pensionärer
Lönesänkarna
SVT-programmet Lönesänkarna -sammandrag
Om Nationell samling och initiativtagaren
Våga veta
Kalkyl
Finansiering
Pensioner
Bostadstillägg
Hoten mot äldreomsorgen
Fakta om äldre
Politikersveket mot pensionärerna
Länkar

 

 

 

 

Image0001

 

 

 

 

 

REDAKTION

 

Äldreomsorgen i politiken

Berthel Nordström - Landåvägen 12

Nacka

131 49

 

 

 

 

 

 Göran Hägglund

 

 

Det räcker inte med att skatteklyftan

mellan löntagare och pensionärer minskar….

- men det är ändå en början - mot en total utjämning. Kravet kvarstår nämligen från pensionärerna - de som under många år varje morgon gått till jobbet, betalt skatt och pensionsavgifter –de skall också ha samma skatteskalor för sina uppskjutna löner - som de får som nu arbetar. Bäst för Alliansen och särskilt för (kd) vore ett   snabbt och entydigt besked om detta – så att Sveriges unika beskattning av pensionärer kan avföras från dagordningen. Det finns så mycket annat att diskutera inför valet. Det är inte pensionärernas barn som vill ha lägre skatter än sina föräldrar det är Allians-politikerna. 95 % av befolkningen vill ha samma skattesatser enligt en undersökning gjord av ”Riksdag och Departement”. HÖR PÅ FOLKETS RÖST!

 

Av morgonens radiointervju framgick tydligt att Du inte särskilt tryckte på att sänkningarna skall dirigeras till ”de sämst ställda”. Det var något som intervjuaren tillfogade – var hon nu fick det ifrån. Klicka på länken här och hör själv. Göran Hägglund (KD)

 

Med de ”sämst ställda” menas de som får garantipension och bostadstillägg. Dessa stöd är egentligen inga pensioner utan sociala bidrag som betalas ut därför att människor annars inte skulle kunna försörja sig. Men även dessa ”de sämst ställda” får betala 403 kr mer per månad genom Alliansens jobbskatteavdrag - än vad en som arbetar med samma inkomst betalar. Det är inte civiliserat av ett parti som kristdemokraterna att föra en sådan politik. Ni ger med den ena handen - och tar med den andra.

 

Definitionen ”de sämst ställda” är en mycket diffus grupp. Många i den gruppen har det inte  sämst ställt. En god vän som har den lägsta garantipensionen får inget bostadstillägg därför att han har en pension på 50 000 kr per månad från FN-tjänst. I det här systemet hör han alltså  till dem som många politiker i första hand vill ge höjda bidrag. Många änkor som tidigare i livet inte utfört något betalt arbete kan sitta i en egen obelånad bostad värd exempelvis 4 miljoner och ändå få både garantipension och bostadstillägg. Även hon hör till den grupp som skall gynnas. Hon skulle istället mycket väl kunna ta en hypotekspension med sin bostad som säkerhet och klara sig utan bidrag. Det stöd hon får gynnar i slutändan endast hennes arvingar. Därmed är inte sagt att de - som under ett helt liv på grund av exempelvis sjukdom inte kunnat arbeta – inte skall ha en anständig försörjning - som i ett civiliserat samhälle.

 

Det har skett en kolossal urholkning av de ATP-baserade pensionernas värde. Som framgår av tabellen här nedan skiljer det bara en knapp 1 000-lapp mellan vad en garantipensionär med lägsta pension har - och en med dubbelt så hög pension d.v.s 14 600 kr/månad – sedan skatt och hyra är betald – och med avdrag av ev. bostadstillägg. En person med 14 600 kr i pension, låg då han arbetade en bra bit över genomsnittslönen.

 

   

 

Jag delar Din uppfattning och har även framfört att de som arbetat i hela sitt liv som sjuksköter- skor, lärare,  socionomer m fl.  inte har mycket mer än de som i dag har garantipension och bostadsbidrag. Dessa heltidsarbetande kvinnor har också skött hem och familj. Hela systemet är fel och det s k jobbavdraget skall vi inte tala om. Det är en diskriminering av det allra värsta slaget. Jag är aktiv moderat men kommer inte att rösta på alliansen i riksdagsvalet även om jag är fullt medveten om, att jag ger fördel till S, men det är mitt sätt att protestera. Jag är urförb.... förlåt uttrycket. Min inställning är känd. Hälsningar  

NN

 

Alla ekonomiska forskningsinstitut, som gjort utredningar om jobbskatteavdragets effekt har samfälligt intygat att de som redan har ett arbete inte påverkas att arbeta mer på grund av jobbskatteavdraget. Ändå är det just dessa pensioner som får stimulansen.

 

Fredrik Reinfeldt säger i radioprogrammet att han kan tänka sig både en 3:e och 4:e skattesänkning av pensionärernas skatter, men understryker samtidigt att det är viktigt att ha lägre skatt för dem som arbetar än för pensionärerna för att därmed öka drivkraften för arbete. HUR TÄNKER FREDRIK DÅ? Vill han se att gamla gummor, pensionerade sedan 10 år ställa sig i arbetslöshetskön – det är ju närmast patetiskt för att inte säga komiskt – kanske ett motiv för en dräpande satirteckning.

 

Hela systemet skulle behöva göras om:

  1. Riktade skattereduktioner till särskilda medborgargrupper återtas – som jobbskatteavdragets  71 miljarder och skattereduktionen för pensionsavgifterna på 7 % =84 miljarder.
  2. Medlen borde användas i första hand för ökad satsning på forskning. utbildning, skola samt för att få arbetslösa människor anställningsbara. Dessutom skulle åtgärder vidtas för att  minska riskerna för entreprenörer att driva företag, så att fler vågar växa och starta och därmed skapa nya arbeten.
  3. Människor som arbetar borde få avdrag för kostnader för inkomsternas förvärvande – d.v.s. a-kassa, fackavgifter, 60 % av lägsta reskostnad till och från jobbet.
  4. Det som sedan är kvar efter 1-(2+3) kan användas för att sänka skatterna lika för dem som arbetar och dem som har arbetat – d.v.s. pensionärerna.

 

Dessa åtgärder skulle kunna genomföras direkt – vi rör oss då inom nuvarande kostnadsram. Det skulle skapa en solidaritet mellan generationerna – och inte som Alliansens jobbskatte-avdrag dela in medborgarna i olika fraktioner.

 

Ett sådant program skulle prioritera effektiva åtgärder för att få folk i arbete. Det behövs – inom de kommande 25 åren ökar antalet nya pensionärer årligen med 32 000 personer, då däremot yrkesverksamma i stort sett ligger sitlla. Vi står inför stora kostnadsbelastningar för miljö och energiombyggnad – samt hot i ett initialskede att få ökad arbetslöshet i konkurrensen från länder med lönekostnader som ligger på 10 % av våra egna. Alliansens tankar om att vi måste rusta oss inför framtiden – är riktiga – men metoderna …..

 

Med vänliga hälsningar

Berthel Nordström

 

 

Kvar att leva av - i olika inkomstlägen

 

Pension per månad

 

7 300

9 000

10 000

14 600

Avgår: skatt

 

 

-1 368

-1 912

-2 232

-3 835

           : hyra

 

 

-5 000

-5 000

-5 000

-5 000

Tillkommer: bostadstillägg

4 650

3 869

3 249

792

KVAR I HANDEN

 

 

5 582

5 957

6 017

6 557

Avgår: kostnader för mat, kläder

 

 

 

 

   mm. Enligt socialbidragsnormen

-3 500

-3 500

-3 500

-3 500

KVAR EFTER NÖDVÄNDIGA UTGIFTER

2 082

2 457

2 517

3 057

 

PS

Den som har en dubbelt så hög pension som den lägsta garantipensionären = 7 300 kr mer i brutto – har bara en knapp 1 000-lapp mer att leva av. Politiker och pensionärsorganisationer bör beakta dels att bruttopensionen inte visar vilken levnadsstandard pensionärerna har – dels att bland de ”sämst ställda” befinner sig mer än halva pensionärskåren i Sverige.

 

Pensionärer med pension som härrör från inbetalda premier begär inte bidrag. De vill bara bli behandlade som andra svenska medborgare som arbetat.

DS

 

 

Det öppna brevet Göran Hägglund har sänts till drygt 1 000 personer via e-mail – bl.a. till riksdagsmän, regeringsmedlemmar, landstingspolitiker, kommunpolitiker, opinionsbildare, medier, pensionsorganisationer på förbunds-., distrikts och föreningsnivå. Dessutom har det lagts ut på Newsmill och på hemsidan www.aldreomsorgenipolitiken.se

 

 

Senast uppdaterad: fredag 29 januari 2010