Äldreomsorgen           

    - i politiken            

     kommenterad av               

         Berthel Nordström    

    berthel@chello.se

 

   om en

NATIONELL SAMLING FÖR

   ÄLDREOMSORGENS REORGANISATION

bild 001

 

Aktuellt
Tidigare brev
* Mikael Sjöberg, SoS 05-09-24
* Maria Larsson (kd) 05-10-19
* Barbro Westerholm (fp)- 05-10-28
* Ylva Johansson (s) - 05-10-30
* Pär Nuder (s) - 05-10-31
* Ylva Johansson(s) - 05-11-01
* Ylva Johansson 05-11-07
* Göran Jonsson 05-11-13
* Lars Leijonborg - 05-11-15
* Alf Svensson - 05-11-18
* Chris Heister - 05-11-23
* Mats Odell - 05-11-25
* Björn von Sydow - 05-11-26
* Stefan Ackerby - 05-12-10
* Ylva Johansson - 05-12-18
* Ylva Johansson 2005-12-20
* Pär Nuder 2005-12-27
* Mikael Sjöberg 2006-01-01
* Maud Olofsson 2006-01-05
* Pär Nuder - 2006-01-10
* Ann Lindgren - 2006-01-26
* Alf Svensson - 2006-01-29
* Maud Olofsson 2006-02-03
* Ylva Johansson 2006-02-07
* Mikael Sjöberg - Arbetslivsinstitutet 2006-02-09
* Per Rosengren (v) 2006-02-13
* Jan Edling, LO - 2006-02-20
* Janne Rudén, Seko 2006-02-28
* Camilla Sköld Jansson - Riksdagen 2006-03-04
* Göran Persson - 2006-03-10
* Stefan Saläng (fp) 2006-03-21
* Inger Davidson - 2006-04-11
* Ylva Johansson 2006-04-20
* Fredrik Reinfeldt 2006-04-24
* Maria Larsson 2006-05-03
* Pär Nuder - 2006-05-09
* Överläk. Carsten Rose - Lunds universitet
* Ulrikaupproret
* Inger Davidson - 2006-06-11
* Kenneth Johansson(c) 2006-06-15
* Lennart Levi 2006-06-21
* Göran Persson - 2006-06-29
* Christina Juttterström 2006-07-02
* Göran Hägglund 2006-07-04
* Maria Larsson 2006-07-14
* Barbro Westerholm 2006-07-28
* Pär Nuder 2006-08-10
* Ann Lindgren 2006-08-17
* Ylva Johansson 2006-08-21
* Vanja Lundby Wedin
* Fredrik Reinfeldt
* Göran Persson
* Till väljarna
* Maria Larsson 2006-09-18
* Ann Lindgren - 2006-09-25
* Erik Langby - 2006-11-05
* Birgitta Rydberg 2006-11-11
* Lars Leijonborg 2006-11-16
* Anders Borg - 2006-11-21
* Jan Nygren 2006-11-26
* Göran Hägglund - 2006-12-01
* Ylva Johansson - 2006-12-07
* Maria Larsson 2006-12-12
Sven Otto Littorin - 2007-01-02
* Mona Sahlin - 2007-01-20
* Lars Leijonborg - 2007-01-30
* Björn von Sydow 2007-02-17
* Maria Larsson 2007-04-13
* Lars Leijonborg - 2007-04-21
* Ylva Sandström 2007-04-23
* Göran Hägglund - 2006-04-26
* Per Landgren - 2007-04-29
* Cristina Husmark Pehrsson
* Anders Borg - 2007-05-14
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-05-27
* Lars Gustafsson - 2007-05-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-09-01
* Ledamöter av Sveriges Riksdag
* Lars Gustafsson, Riksdagen 2007-09-24
* Anders Borg - 2007-09-28
Till riksdagens ledamöter 2007-10-07
* Maria Larsson - 2007-10-12
* Sofia Johansson 2007-10-18
* Göran Hägglund 2007-11-09
* Göran Hägglund - 2007-11-15
* Cristina Husmark Pehrsson 2007-11-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-12-06
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-12-15
* Göran Hägglund 2008-01-02
* Anders Borg - 2008-01-20
* Maud Olofsson - 2008-02-04
* Riksdagens ledamöter 2008-02-20
* Cristina Husmark Pehrsson - 2008-02-25
* Fredrik Reinfeldt - 2008-02-28
* Per Schlingman - 2008-03-11
* Fredrik Reinfeldt - 2006-03-14
* Inger Davidson - 2008-04-13
* Thomas Östros - 2008-04-16
* Cecilia Widegren 2008-05-02
* Till 14 seniorriksdagsmän 2008-05-06
* Maria Rankka - Timbro 2008-05-15
* Fredrik Reinfeldt - 2008-05-31
* Anders Borg - 2008-06-11
* Anders Borg 2008-06-18
* Mona Sahlin 2008-06-25
* Göran Hägglund - 2008-07-01
* Jan Björklund - 08-07-11
* Fredrik Reinfeldt - 2008-08-02
* Anders Borg - 2008-08-10
* Göran Hägglund - 2008-08-13
* Ingvar Fridell - 2008-08-16
* Jan Björklund - 2008-08-21
* Christina Husmark Pehrsson - 2008-08-28
* Karin Hübinette 2008-09-8
* Anders Borg - 09-04-16
* Maria Rankka Timbro - 2009-04-24
* Cristina Husmark Pehrsson 2009-05-05
Gunnar Wetterberg - 2009-05-11
* Lennart Axelsson - 2009-05-15
* Curt Lindroth (M) - 2009-05-25
* KG Scherman + Talmannen 2009-06-03
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-06-10
* Till besvikna pensionärer 2009-06-14
"Bromsen borde inte få reducera pensionerna 2009-08-16
Slopa 1,6 %-avdraget på ATP-baserade pensioner
* Den som vinner pensionärerna hjärtan kan också vinna valet
* Allianspartierna befäster sin ställningg som de värsta pensionärsmotståndarna
* DN:s Maria Crofts 2009-09-26
Pensionärernas krav inför valet - samma ekonomiska utveckling 2009-09-27
* Monas appell: Riv upp - gör om - gör rätt - 2009-09-27
"Bromsen" borde inte få reducera pensionerna
* Bo Könberg har helt rätt 2009-09-27
* Positivt - att Moderaterna nu vill bli ett parti för hela folket
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-10-02
* Med 100 kr per månad vinner inte Monas lag ...
* Förvirrande siffror i pensionsdebatten - Skärp er !
Vem kan förklara med 1,6 %-avdraget?
Carl B. Hamilton (fp) vill inte bli medlem i SPF
Hur finansieras slopandet av ATP-pensionärernas 1,6 %-avdrag?
Vem är värst på att svika pensionärer?
Ansvarsfullt - modigt - långsiktigt rättvist - av Mona
Samma skatt för pensionärer - är sist och slutligen
Sanningen om pensionerna - 2009-11-20
Några reflektioner kring skattedebatten i Kunskapskanalen
Motrefleksion om Skattedebatten
Håller pensionssystemet i framtiden?
Ett Gott Nytt och Rättvisare Pensionärsår 2010
Öppet brev till riksrevisorn Lindström
Pensioner är inte bidrag ...
Hur vågar Maud Olofsson?
Öppet brev till JP Anders Linder Sv.D
Är Monas väska viktigare fråga för SvD än pensionärernas rätt
Göran Hägglund - Det räcker inte
2010 års pensioner sänks med 3 %
Maud Olofsson - sist på tåget
(kd) - ett parti för pensionärer
Vill Du ha 9 000 kr i nettopension efter skatt - eller 17 000
Bromsen fördelar pensionssystemets förluster orättvist!
Nu har pensionärern fått besked
Lita inte på vad politikerna säger -
Jag avstår hellre 300 kr per månad än
Så skönt det vore att slippa försvara
Arbetslinjens motto är bra -
Bud till pensionärer om skattesänkning är bra
* Våga Läsa - Bromsen är faktiskt
* Reinfeldt har både rätt och fel
* Pensionssystemet fram till nästa istid
Global Forum - Varför högre skatt på pensionärer
Lönesänkarna
SVT-programmet Lönesänkarna -sammandrag
Om Nationell samling och initiativtagaren
Våga veta
Kalkyl
Finansiering
Pensioner
Bostadstillägg
Hoten mot äldreomsorgen
Fakta om äldre
Politikersveket mot pensionärerna
Länkar

 

 

 

 

Image0001

 

 

 

 

 

REDAKTION

 

Äldreomsorgen i politiken

Berthel Nordström - Landåvägen 12

Nacka

131 49

 

 

 

 

 

Image0004

 

Förvirrande siffror i pensionsdebatten – Skärp er!

 

De löften (s) ger till pensionärerna stämmer någorlunda med vad de satsar i sin budget. En pensionär med 14 000 kr per månad betalar nu 789 kr mer i skatt än en yrkesverksam med samma inkomst. Om (s) får bestämma kommer pensionären bara att betala 389 kr mer. Men varför gör (s) inte som Mona Sahlin själv sa från början

 

                                   RIV UPP – GÖR OM – GÖR RÄTT.

 

En omfördelning kostar inget extra och äventyrar inte samhällsekonomin. Det är bara en fråga om rättvisa. (s)-budgeten bekräftar mina tidigare beräkningar - att en överföring på 15 miljarder av det nuvarande jobbskatteavdragets 65, skulle räcka för att pensionärerna skall få samma skatteskalor som de yrkesverksamma.

 

Professorn i nationalekonomi, riksdagsmannen Carl B. Hamilton (fp) har sagt att det är skulle bli för dyrt med samma skatteskalor för alla. Det skulle kosta 32 miljarder. Men då har han säkert räknat med att också sjuka och arbetslösa skall få samma skatteskalor. Hur orättvist det än kan låta – så ligger det något i Alliansens idé att inte låta dem få det. 

 

Den tanken bygger på att det måste vara mer lönsamt att arbeta än att leva på bidrag. En ensamstående mor som tjänar 17 000 kr har bara 8:- kr/timme  extra kvar netto att leva av om hon arbetar – i jämförelse med om hon går på bidrag. Den dagliga  extrapengen försvinner lätt i samband med jobbet. En så låg extra marginalinkomst är inte ett tillräckligt incitament för att ta barnet fram och tillbaka till dagis och dessutom under en lång dag slita på ett tråkigt jobb.   Hur skall man då få en tillräckligt stor differens så att det kan locka människor att hellre arbeta än att försörja sig via bidrag?

 

Ett är klart – differensen kan inte uppnås genom att sänka bidraget, eftersom då får den arbetslöse eller sjuke inte tillräckligt att leva på. Alliansens metod att istället ta ut lägre skatter löser problemet – då får de svaga ingen försämring - men väl ett incitament till högre inkomst när de arbetar. Men den metoden skall bara tillämpas på de lågbetalda och  skatterabatten måste - för att ge effekt - vara avsevärt mycket högre än den nuvarande.

 

Däremot finns det inget behov av att öka incitamentet för dem som tjänar t.ex. 25 000 kr per månad och dessutom kanske har en partner som tjänar lika mycket. För dem är en försörjning via bidrag inget realistiskt alternativ. De arbetar inte mer om de får 1 500 kr extra. Det nuvarande jobbskatteavdraget är därför bara en bedräglig konstruktion som blandar ihop en logisk skattesänkning för de lågbetalda och en vanlig skattesänkning som orättmätigt utges till en begränsad grupp av medborgarna. Det inget fel att sänka skatterna - om man har råd – men då skall lika skatteskalor gälla för yrkesverksamma och pensionärer – de som jobbar och har jobbat – pension är uppskjuten lön.  

 

Även i Veteranens senaste nummer sprids det en del förvirrande uppgifter - att det skulle kosta 27 miljarder att ge pensionärerna samma skatt som de yrkesverksamma – att det fjärde jobbskatteavdraget ytterligare skulle vidga klyftorna gentemot pensionärerna. Om sanningen skall fram – så minskar klyftan något – men till Alliansens skam - generande litet. Enligt regeringens budget får de yrkesverksamma 10 miljarder och pensionärerna 3,5 miljarder. Att klyftan minskar en aning inses lätt eftersom de yrkesverksamma är drygt dubbelt så många som pensionärerna och tjänar genomsnittligt dubbelt så mycket.  

 

De flesta yrkesverksamma tror enligt en utredning att pensionärerna har lägre eller i varje fall lika skattesatser som de. Ingen tror sina öron när de får höra att de gamla betalar högre skatt. Det är bara Sverige i den västliga världen som har en regering som tillåter dylikt och det är förmodligen bara Alliansledarna som tycker att det är rättvist.

 

SPF har låtit Swedbanks Privatekonomi beräkna hur stora skattesänkningarna blir med Regeringens nya budget. Till det har här nedan fogats en skattning av hur stora skattesänkningarna blir för pensionärerna enligt (s)-budgeten. Så här ser jämförelsen ut:

Sänkt inkomstskatt 2010 jämfört med 2009 kronor/månad

Ur Försäkringskassans tabell

efter  Regeringens justering

Pension/mån

Enligt Regerings budget

Enligt (s)-budget

Pensionsminskning

Bromsen

2009 - 2010

Pensionsminskning

Bromsen

2009- 2011

7 708

100

185

 

 

8 000

100

185

 

 

10 000

100

185

 

 

11 000

100

185 

-220

-680

12 000

150

280

-240

-740

14 000

210

400

-280

-860

16 000

210

400

-320

-980

18 000

220

410

-359

-1 110

20 000

220

410

-400

-1 230

25 000

230

425

?

?

27 000

230

425

?

?

30 000

240

440

?

?

 

Mot ovanstående pensionsökningar skall ställas de pensionsminskningar som kommer att ske när bromsen slår till 2010-2011 som framgår i kolumnerna ovan. Senare - under åren 2012-2015 - kommer pensionerna att successivt höjas på grund av förväntad tillväxt, så att de år 2015 når samma nivå som de hade 2009. Under dessa år kommer en genom-snittspensionär att sammanlagt ha förlorat 60 000 kr – d.v.s. genomsnittligt 1 000 kr per månad. Det är mot den bakgrunden som skattesänkningarna enligt (s) och Allians-partierna skall ses. Under samma period beräknas en genomsnittslön öka med 4 500 kr/månad.

 

Att bromsen nu slår till beror på att (s) och Allianspartierna i samförstånd överförde 258 miljarder från AP-fonderna till statskassan. Det skedde under den falska motiveringen att statskassan samtidigt övertog betalningsansvaret för förtidspensioner, garantipensioner mm. Sådana kostnader av social karaktär skall via statskassan betalas av hela folket och inte enbart av ATP-pensionärernas pensionspremier. Om inget görs kommer pensionärer-na nu att få betala samma kostnad två gånger fast de inte alls var betalningsskyldiga. Göran Perssons förvarning om en kommande folkstorm – avsåg bl.a. just dessa transaktioner.  Var så säkra - den kommer nu.

 

En annan anledning till att bromsen slår till var att politikerna ålagt AP-fonderna så höga avkastningskrav att fonderna utsatts för orimligt hög riskexponering. Därför förlorades 25 % av hela kassan - 191 miljarder i ett svep. Så oproffsigt - att spekulera så djärvt med  den lilla handkassan, som bara utgör 10 % av AP-fondernas samtliga tillgångar.

 

Politikerna skulle lätt kunna förhindra att medborgarna gör dessa stora förluster. Det behövs bara ett beslut om att pensionsåldern höjs till 66 år. Då uppstår inget underskott i AP-fondsystemets balansräkning och bromsen behöver inte slå till. En genomsnittspensionär skulle under 5 år inte behöva förlora 1 000 kr/månad och de yrkesverksamma skulle inte behöva förlora 14 % av sin pensionsrätt.

 

När partiernas förslag till pensionsökningar skall bedömas måste även inflationens minskning av köpkraften beaktas. År 2010 beräknas den uppgå till måttliga 0,4 % - år 2011 till 0,8 % -  men risk finns att inflationen ganska snart kan komma att uppgå  till  

4 % . Genomsnittspensionären förlorar då ytterligare 400 kr per månad i köpkraft.

 

Tror politikerna att pensionärerna kommer att finna sig i alla dessa sänkningar? Tror de att deras metodik - att inte ge svar på tal - kommer att hålla hela vägen fram till valet?  

Berthel Nordström

 

Senast uppdaterad: torsdag 8 oktober 2009