Äldreomsorgen           

    - i politiken            

     kommenterad av               

         Berthel Nordström    

    berthel@chello.se

 

   om en

NATIONELL SAMLING FÖR

   ÄLDREOMSORGENS REORGANISATION

bild 001

 

Aktuellt
Tidigare brev
* Mikael Sjöberg, SoS 05-09-24
* Maria Larsson (kd) 05-10-19
* Barbro Westerholm (fp)- 05-10-28
* Ylva Johansson (s) - 05-10-30
* Pär Nuder (s) - 05-10-31
* Ylva Johansson(s) - 05-11-01
* Ylva Johansson 05-11-07
* Göran Jonsson 05-11-13
* Lars Leijonborg - 05-11-15
* Alf Svensson - 05-11-18
* Chris Heister - 05-11-23
* Mats Odell - 05-11-25
* Björn von Sydow - 05-11-26
* Stefan Ackerby - 05-12-10
* Ylva Johansson - 05-12-18
* Ylva Johansson 2005-12-20
* Pär Nuder 2005-12-27
* Mikael Sjöberg 2006-01-01
* Maud Olofsson 2006-01-05
* Pär Nuder - 2006-01-10
* Ann Lindgren - 2006-01-26
* Alf Svensson - 2006-01-29
* Maud Olofsson 2006-02-03
* Ylva Johansson 2006-02-07
* Mikael Sjöberg - Arbetslivsinstitutet 2006-02-09
* Per Rosengren (v) 2006-02-13
* Jan Edling, LO - 2006-02-20
* Janne Rudén, Seko 2006-02-28
* Camilla Sköld Jansson - Riksdagen 2006-03-04
* Göran Persson - 2006-03-10
* Stefan Saläng (fp) 2006-03-21
* Inger Davidson - 2006-04-11
* Ylva Johansson 2006-04-20
* Fredrik Reinfeldt 2006-04-24
* Maria Larsson 2006-05-03
* Pär Nuder - 2006-05-09
* Överläk. Carsten Rose - Lunds universitet
* Ulrikaupproret
* Inger Davidson - 2006-06-11
* Kenneth Johansson(c) 2006-06-15
* Lennart Levi 2006-06-21
* Göran Persson - 2006-06-29
* Christina Juttterström 2006-07-02
* Göran Hägglund 2006-07-04
* Maria Larsson 2006-07-14
* Barbro Westerholm 2006-07-28
* Pär Nuder 2006-08-10
* Ann Lindgren 2006-08-17
* Ylva Johansson 2006-08-21
* Vanja Lundby Wedin
* Fredrik Reinfeldt
* Göran Persson
* Till väljarna
* Maria Larsson 2006-09-18
* Ann Lindgren - 2006-09-25
* Erik Langby - 2006-11-05
* Birgitta Rydberg 2006-11-11
* Lars Leijonborg 2006-11-16
* Anders Borg - 2006-11-21
* Jan Nygren 2006-11-26
* Göran Hägglund - 2006-12-01
* Ylva Johansson - 2006-12-07
* Maria Larsson 2006-12-12
Sven Otto Littorin - 2007-01-02
* Mona Sahlin - 2007-01-20
* Lars Leijonborg - 2007-01-30
* Björn von Sydow 2007-02-17
* Maria Larsson 2007-04-13
* Lars Leijonborg - 2007-04-21
* Ylva Sandström 2007-04-23
* Göran Hägglund - 2006-04-26
* Per Landgren - 2007-04-29
* Cristina Husmark Pehrsson
* Anders Borg - 2007-05-14
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-05-27
* Lars Gustafsson - 2007-05-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-09-01
* Ledamöter av Sveriges Riksdag
* Lars Gustafsson, Riksdagen 2007-09-24
* Anders Borg - 2007-09-28
Till riksdagens ledamöter 2007-10-07
* Maria Larsson - 2007-10-12
* Sofia Johansson 2007-10-18
* Göran Hägglund 2007-11-09
* Göran Hägglund - 2007-11-15
* Cristina Husmark Pehrsson 2007-11-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-12-06
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-12-15
* Göran Hägglund 2008-01-02
* Anders Borg - 2008-01-20
* Maud Olofsson - 2008-02-04
* Riksdagens ledamöter 2008-02-20
* Cristina Husmark Pehrsson - 2008-02-25
* Fredrik Reinfeldt - 2008-02-28
* Per Schlingman - 2008-03-11
* Fredrik Reinfeldt - 2006-03-14
* Inger Davidson - 2008-04-13
* Thomas Östros - 2008-04-16
* Cecilia Widegren 2008-05-02
* Till 14 seniorriksdagsmän 2008-05-06
* Maria Rankka - Timbro 2008-05-15
* Fredrik Reinfeldt - 2008-05-31
* Anders Borg - 2008-06-11
* Anders Borg 2008-06-18
* Mona Sahlin 2008-06-25
* Göran Hägglund - 2008-07-01
* Jan Björklund - 08-07-11
* Fredrik Reinfeldt - 2008-08-02
* Anders Borg - 2008-08-10
* Göran Hägglund - 2008-08-13
* Ingvar Fridell - 2008-08-16
* Jan Björklund - 2008-08-21
* Christina Husmark Pehrsson - 2008-08-28
* Karin Hübinette 2008-09-8
* Anders Borg - 09-04-16
* Maria Rankka Timbro - 2009-04-24
* Cristina Husmark Pehrsson 2009-05-05
Gunnar Wetterberg - 2009-05-11
* Lennart Axelsson - 2009-05-15
* Curt Lindroth (M) - 2009-05-25
* KG Scherman + Talmannen 2009-06-03
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-06-10
* Till besvikna pensionärer 2009-06-14
"Bromsen borde inte få reducera pensionerna 2009-08-16
Slopa 1,6 %-avdraget på ATP-baserade pensioner
* Den som vinner pensionärerna hjärtan kan också vinna valet
* Allianspartierna befäster sin ställningg som de värsta pensionärsmotståndarna
* DN:s Maria Crofts 2009-09-26
Pensionärernas krav inför valet - samma ekonomiska utveckling 2009-09-27
* Monas appell: Riv upp - gör om - gör rätt - 2009-09-27
"Bromsen" borde inte få reducera pensionerna
* Bo Könberg har helt rätt 2009-09-27
* Positivt - att Moderaterna nu vill bli ett parti för hela folket
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-10-02
* Med 100 kr per månad vinner inte Monas lag ...
* Förvirrande siffror i pensionsdebatten - Skärp er !
Vem kan förklara med 1,6 %-avdraget?
Carl B. Hamilton (fp) vill inte bli medlem i SPF
Hur finansieras slopandet av ATP-pensionärernas 1,6 %-avdrag?
Vem är värst på att svika pensionärer?
Ansvarsfullt - modigt - långsiktigt rättvist - av Mona
Samma skatt för pensionärer - är sist och slutligen
Sanningen om pensionerna - 2009-11-20
Några reflektioner kring skattedebatten i Kunskapskanalen
Motrefleksion om Skattedebatten
Håller pensionssystemet i framtiden?
Ett Gott Nytt och Rättvisare Pensionärsår 2010
Öppet brev till riksrevisorn Lindström
Pensioner är inte bidrag ...
Hur vågar Maud Olofsson?
Öppet brev till JP Anders Linder Sv.D
Är Monas väska viktigare fråga för SvD än pensionärernas rätt
Göran Hägglund - Det räcker inte
2010 års pensioner sänks med 3 %
Maud Olofsson - sist på tåget
(kd) - ett parti för pensionärer
Vill Du ha 9 000 kr i nettopension efter skatt - eller 17 000
Bromsen fördelar pensionssystemets förluster orättvist!
Nu har pensionärern fått besked
Lita inte på vad politikerna säger -
Jag avstår hellre 300 kr per månad än
Så skönt det vore att slippa försvara
Arbetslinjens motto är bra -
Bud till pensionärer om skattesänkning är bra
* Våga Läsa - Bromsen är faktiskt
* Reinfeldt har både rätt och fel
* Pensionssystemet fram till nästa istid
Global Forum - Varför högre skatt på pensionärer
Lönesänkarna
SVT-programmet Lönesänkarna -sammandrag
Om Nationell samling och initiativtagaren
Våga veta
Kalkyl
Finansiering
Pensioner
Bostadstillägg
Hoten mot äldreomsorgen
Fakta om äldre
Politikersveket mot pensionärerna
Länkar

 

 

 

 

Image0001

 

 

 

 

 

REDAKTION

 

Äldreomsorgen i politiken

Berthel Nordström - Landåvägen 12

Nacka

131 49

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett Gott Nytt och Rättvisare Pensionärsår 2010

önskas alla.

 

Nu börjar processen

att inför valet 2010 sprida de äldres budskap:

 

INTJÄNADE PENSIONER SKALL INTE FÅ DEVALVERAS

 

- RELATIVT SETT - GENOM ÄNDRADE SKATTESATSER.

 

 

Det är precis det som har hänt under det senaste decenniet. Så här ligger det till:

   1.  S) har riktat en skattesubvention enbart till yrkesverksamma motsvarande

           deras pensionsavgift – kostnad 84 miljarder per år. En yrkesverksam med

           en genomsnittslön på 26 000 kr/månad har fått sin skatt sänkt med 7 %

           eller med 1 820 kr. En genom-snittspensionär med 13 000 kr/månad borde

           få en kompensation på 910: - kronor.  

 

    2. Allianspartierna har gett enbart de yrkesverksamma ett jobbskatteavdrag som

           kostar 71 miljarder. Det sänker skatten för en yrkesverksam med

           genomsnittslön med 6 % eller med 1 560 kr/månad. Genomsnitts-

           pensionären borde få en sänkning av 780:- kr

 

    3. ”De fem partierna” i pensionsöverenskommelsen – (s) + Allianspartierna -

           införde det helt omotiverade successivt ökande avdraget på 1,6 % per

           år för alla äldre med ATP-baserade pensioner. År 2010 sänker avdraget

           pensionen med 11 % - år 2015 med 18 % - år 2020 med 24 %

           - räknat från den intjänade pensionen - eller i kronor per månad för en

           genomsnittspensionär med resp. – 1 400 – 2 300 – 3 100. Sammanlagt

           devalveras den intjänade ATP-pensionen med 350 000 kr under en 17-

           årsperiod d.v.s. med genomsnittligt 1 715 kr/månad.

 

    4. ”De fem partierna”– överförde orättmätigt 258 miljarder från AP-fonderna.

           Det gör att bromsen nu slår till och att en genomsnittspensionär under

           fem år (2010-2014) sammanlagt förlorar 50 000:- kr = 830:- kr/månad.

 

Om detta justeras kommer alla pensionärer med en genomsnittspension att få 1 690 kr mer per månad. Dessutom förhindras bromsen att minska genomsnittspensionen med 830 kr per månad under de närmaste fem åren. Äldre med ATP-baserade pensioner skulle dessutom få genomsnittligt 1 715 kr per månad under hela sin återstående pensionärstid. Rättvisa justeringar skall naturligtvis inte få äventyra landets ekonomi.  Lösningen är – ATT RIVA UPP – GÖRA OM – GÖRA RÄTT. Befintliga resurser skall helt enkelt delas efter rättvisa principer.

 

Av DN: s artikel - ”Sämre tider för äldre splittrar alliansen” av den 29/12 - framgår vad de olika partierna för närvarande tycker. Det märkliga är att Alliansen som alltid hävdar att det skall löna sig att arbeta – inte tycker att det skall löna sig - att ha arbetat. Ett sådant besked är viktigt för alla dem som nu arbetar - att:

”Under borgerliga regeringar devalveras intjänade pensioner, när man går i pension.”  Är det så de borgerliga vill bli uppfattade?

 

I artikeln presenterar Allianspartierna dubbla budskap. Folkpartiets ekonomiske talesman Carl B. Hamilton håller fast vid att lägre pensioner ger fler jobb och då hjälper det inte att Barbro Westerholm (FP) tycker att klyftorna åtminstone skall minska.

 

Kristdemokraternas Göran Hägglund är tydligen nöjd med dagens klyftor men anser att de inte skall öka ytterligare. Vad hjälper väl då att Inger Davidson (KD) säger att det är dags att sänka pensionärsskatterna 2011 – d.v.s. efter valet. Är det så säkert att (KD) då finns kvar i riksdagen med den politik de nu för mot sina kärnväljare?

 

Centerns Roger Tiefensee vill ge ytterligare jobbskatteavdrag – och tillskott till de sämst ställda garantipensionärerna. Han är fortfarande kvar i villfarelsen att bruttopensionen speglar pensionärernas levnadsvillkor.  Den s.k. ”sämst ställde” är ofta inte den som har det sämst ställt. De flesta vet att en genomsnittspensionär netto efter skatt och hyra inte har mer kvar att leva av än den sämst ställde garantipensionären med bostadstillägg. Det enda man säkert vet om den som enbart har garantipension är att han aldrig betalat skatt och pensionsavgifter.

 

Moderaternas Anders Borg påpekar att Alliansen sänkt skatten för pensionärer två gånger. Han nämner inte att 90 % av dessa satsningar lagts på pensioner av socialbidragskaraktär – garantipensioner och bostadstillägg - d.v.s. bidragen har gått till dem som inte arbetat så mycket. Han berättar inte heller att det rör sig om mindre än 5 miljarder att jämföras med de 155 miljarder som de yrkesverksamma fått. I Ekonyheternas Tidningskrönika den 30/12 sa Borg – att pensionärerna är en viktig och prioriterad grupp – och att det är viktigt att även förstärka välfärden för dem. Den orättvisa behandling pensionärerna hitintills fått visar hur prioriterade de varit i moderaternas ögon. Det krävs betydligt starkare utfästelser innan något avseende kan fästas vid hans uttalande.

 

De röd-gröna tycks visserligen nu veta vad som är rätt – men insikten räcker bara till för att återställa halva jobbskatteavdraget. Att göra rätt till 100 % skulle stärka trovärdigheten för politiken både hos äldre och yngre. 

 

Hur agera? Det gäller att ge politikerna ett löfte som de kan lita på:

 

Nu är dags - att en gång för alla sätta stopp för

att politiker devalverar pensioner via särskilda skatteskalor

-          i samband med pensioneringen.

I 2010 års val får de inte pensionärernas röster.

 

Den demonstrationen är inte partipolitisk och riktar sig inte enbart mot sittande regering – utan avser båda blocken. Dagens pensionärer kämpar här inte enbart i egen sak - utan också för sina barn, så att inte heller deras pensioner skall devalveras när de blir äldre.

 

För dem som vill protestera räcker det säkert att göra något annat på valdagen än att rösta. De som vill ha ännu större effekt av sin protest kan den här gången ge sin röst till något parti i det röd-gröna blocket. Ett val med tanke på barnbarnen - vore att stödja miljöfrågan.

 

Hur röstningen utfaller kommer sålunda till stor del att bero på vilka bindande löften de olika partierna ger om pensionerna.

 

Alliansens orättvisa politik mot de äldre – 22 % av valmanskåren - hjälper de röd-gröna till makten. Det är de säkert glada för – men många borgerligt sinnade förstår inte Alliansens valstrategi. Alla politiker bör påminnas om skyldigheten inför alla sina väljare att föra en så rättvis politik att de har en rimlig chans att bli återvalda.

 

Med förhoppningen att den insikten i tid sprider sig underifrån och uppåt tillönskas alla

EN GOD FORTSÄTTNING PÅ DET NYA ÅRET.

 

Berthel Nordström

 

 

PS

Inlägget har sänts till 1 000 personer – riksdagsmän – regeringsmedlemmar – landstings- och kommunalpolitiker – opinionsbildare – medier – samtliga pensionärsorganisationer på förbunds- och distriktsnivå men också till många pensionärsföreningar.

 

Dessutom finns det inlagt på Newsmill och på hemsidan www.aldreomsorgenipolitiken.se

 

Visserligen är det inte så många som nås på den vägen. Effekten skulle bli större om alla som inte gillar orättvisor vidarebefordrar inlägget till sina egna e-mailkontakter.

DS.

 

Senast uppdaterad: söndag 3 januari 2010