Äldreomsorgen           

    - i politiken            

     kommenterad av               

         Berthel Nordström    

    berthel@chello.se

 

   om en

NATIONELL SAMLING FÖR

   ÄLDREOMSORGENS REORGANISATION

bild 001

 

Aktuellt
Tidigare brev
* Mikael Sjöberg, SoS 05-09-24
* Maria Larsson (kd) 05-10-19
* Barbro Westerholm (fp)- 05-10-28
* Ylva Johansson (s) - 05-10-30
* Pär Nuder (s) - 05-10-31
* Ylva Johansson(s) - 05-11-01
* Ylva Johansson 05-11-07
* Göran Jonsson 05-11-13
* Lars Leijonborg - 05-11-15
* Alf Svensson - 05-11-18
* Chris Heister - 05-11-23
* Mats Odell - 05-11-25
* Björn von Sydow - 05-11-26
* Stefan Ackerby - 05-12-10
* Ylva Johansson - 05-12-18
* Ylva Johansson 2005-12-20
* Pär Nuder 2005-12-27
* Mikael Sjöberg 2006-01-01
* Maud Olofsson 2006-01-05
* Pär Nuder - 2006-01-10
* Ann Lindgren - 2006-01-26
* Alf Svensson - 2006-01-29
* Maud Olofsson 2006-02-03
* Ylva Johansson 2006-02-07
* Mikael Sjöberg - Arbetslivsinstitutet 2006-02-09
* Per Rosengren (v) 2006-02-13
* Jan Edling, LO - 2006-02-20
* Janne Rudén, Seko 2006-02-28
* Camilla Sköld Jansson - Riksdagen 2006-03-04
* Göran Persson - 2006-03-10
* Stefan Saläng (fp) 2006-03-21
* Inger Davidson - 2006-04-11
* Ylva Johansson 2006-04-20
* Fredrik Reinfeldt 2006-04-24
* Maria Larsson 2006-05-03
* Pär Nuder - 2006-05-09
* Överläk. Carsten Rose - Lunds universitet
* Ulrikaupproret
* Inger Davidson - 2006-06-11
* Kenneth Johansson(c) 2006-06-15
* Lennart Levi 2006-06-21
* Göran Persson - 2006-06-29
* Christina Juttterström 2006-07-02
* Göran Hägglund 2006-07-04
* Maria Larsson 2006-07-14
* Barbro Westerholm 2006-07-28
* Pär Nuder 2006-08-10
* Ann Lindgren 2006-08-17
* Ylva Johansson 2006-08-21
* Vanja Lundby Wedin
* Fredrik Reinfeldt
* Göran Persson
* Till väljarna
* Maria Larsson 2006-09-18
* Ann Lindgren - 2006-09-25
* Erik Langby - 2006-11-05
* Birgitta Rydberg 2006-11-11
* Lars Leijonborg 2006-11-16
* Anders Borg - 2006-11-21
* Jan Nygren 2006-11-26
* Göran Hägglund - 2006-12-01
* Ylva Johansson - 2006-12-07
* Maria Larsson 2006-12-12
Sven Otto Littorin - 2007-01-02
* Mona Sahlin - 2007-01-20
* Lars Leijonborg - 2007-01-30
* Björn von Sydow 2007-02-17
* Maria Larsson 2007-04-13
* Lars Leijonborg - 2007-04-21
* Ylva Sandström 2007-04-23
* Göran Hägglund - 2006-04-26
* Per Landgren - 2007-04-29
* Cristina Husmark Pehrsson
* Anders Borg - 2007-05-14
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-05-27
* Lars Gustafsson - 2007-05-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-09-01
* Ledamöter av Sveriges Riksdag
* Lars Gustafsson, Riksdagen 2007-09-24
* Anders Borg - 2007-09-28
Till riksdagens ledamöter 2007-10-07
* Maria Larsson - 2007-10-12
* Sofia Johansson 2007-10-18
* Göran Hägglund 2007-11-09
* Göran Hägglund - 2007-11-15
* Cristina Husmark Pehrsson 2007-11-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-12-06
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-12-15
* Göran Hägglund 2008-01-02
* Anders Borg - 2008-01-20
* Maud Olofsson - 2008-02-04
* Riksdagens ledamöter 2008-02-20
* Cristina Husmark Pehrsson - 2008-02-25
* Fredrik Reinfeldt - 2008-02-28
* Per Schlingman - 2008-03-11
* Fredrik Reinfeldt - 2006-03-14
* Inger Davidson - 2008-04-13
* Thomas Östros - 2008-04-16
* Cecilia Widegren 2008-05-02
* Till 14 seniorriksdagsmän 2008-05-06
* Maria Rankka - Timbro 2008-05-15
* Fredrik Reinfeldt - 2008-05-31
* Anders Borg - 2008-06-11
* Anders Borg 2008-06-18
* Mona Sahlin 2008-06-25
* Göran Hägglund - 2008-07-01
* Jan Björklund - 08-07-11
* Fredrik Reinfeldt - 2008-08-02
* Anders Borg - 2008-08-10
* Göran Hägglund - 2008-08-13
* Ingvar Fridell - 2008-08-16
* Jan Björklund - 2008-08-21
* Christina Husmark Pehrsson - 2008-08-28
* Karin Hübinette 2008-09-8
* Anders Borg - 09-04-16
* Maria Rankka Timbro - 2009-04-24
* Cristina Husmark Pehrsson 2009-05-05
Gunnar Wetterberg - 2009-05-11
* Lennart Axelsson - 2009-05-15
* Curt Lindroth (M) - 2009-05-25
* KG Scherman + Talmannen 2009-06-03
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-06-10
* Till besvikna pensionärer 2009-06-14
"Bromsen borde inte få reducera pensionerna 2009-08-16
Slopa 1,6 %-avdraget på ATP-baserade pensioner
* Den som vinner pensionärerna hjärtan kan också vinna valet
* Allianspartierna befäster sin ställningg som de värsta pensionärsmotståndarna
* DN:s Maria Crofts 2009-09-26
Pensionärernas krav inför valet - samma ekonomiska utveckling 2009-09-27
* Monas appell: Riv upp - gör om - gör rätt - 2009-09-27
"Bromsen" borde inte få reducera pensionerna
* Bo Könberg har helt rätt 2009-09-27
* Positivt - att Moderaterna nu vill bli ett parti för hela folket
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-10-02
* Med 100 kr per månad vinner inte Monas lag ...
* Förvirrande siffror i pensionsdebatten - Skärp er !
Vem kan förklara med 1,6 %-avdraget?
Carl B. Hamilton (fp) vill inte bli medlem i SPF
Hur finansieras slopandet av ATP-pensionärernas 1,6 %-avdrag?
Vem är värst på att svika pensionärer?
Ansvarsfullt - modigt - långsiktigt rättvist - av Mona
Samma skatt för pensionärer - är sist och slutligen
Sanningen om pensionerna - 2009-11-20
Några reflektioner kring skattedebatten i Kunskapskanalen
Motrefleksion om Skattedebatten
Håller pensionssystemet i framtiden?
Ett Gott Nytt och Rättvisare Pensionärsår 2010
Öppet brev till riksrevisorn Lindström
Pensioner är inte bidrag ...
Hur vågar Maud Olofsson?
Öppet brev till JP Anders Linder Sv.D
Är Monas väska viktigare fråga för SvD än pensionärernas rätt
Göran Hägglund - Det räcker inte
2010 års pensioner sänks med 3 %
Maud Olofsson - sist på tåget
(kd) - ett parti för pensionärer
Vill Du ha 9 000 kr i nettopension efter skatt - eller 17 000
Bromsen fördelar pensionssystemets förluster orättvist!
Nu har pensionärern fått besked
Lita inte på vad politikerna säger -
Jag avstår hellre 300 kr per månad än
Så skönt det vore att slippa försvara
Arbetslinjens motto är bra -
Bud till pensionärer om skattesänkning är bra
* Våga Läsa - Bromsen är faktiskt
* Reinfeldt har både rätt och fel
* Pensionssystemet fram till nästa istid
Global Forum - Varför högre skatt på pensionärer
Lönesänkarna
SVT-programmet Lönesänkarna -sammandrag
Om Nationell samling och initiativtagaren
Våga veta
Kalkyl
Finansiering
Pensioner
Bostadstillägg
Hoten mot äldreomsorgen
Fakta om äldre
Politikersveket mot pensionärerna
Länkar

 

 

 

 

Image0001

 

 

 

 

 

REDAKTION

 

Äldreomsorgen i politiken

Berthel Nordström - Landåvägen 12

Nacka

131 49

 

 

 

 

 

Image0003                 

Den som vinner pensionärernas hjärtan

         -  kan också vinna valet.

 

I det läget omfördelar politikerna samhällets resurser så att yrkesverksamma får ett tillskott på +3 000 kr per månad och pensionärerna ett avdrag på - 3 000 kr.

 

Till de arbetande överförs nämligen varje år dels "jobbskatteavdraget", som inte är något annat än en vanlig skattesänkning på 65 miljarder, riktad till just denna befolkningsgrupp . Nästa år sker dessutom en ökning med ytterligare 10 miljarder. Alla som betalar sin allmänna pensionsavgift på 7 % av lönen får dessutom en särskild skattesubvention motsvarande premiens storlek. Detta kostar samhället årligen 84 miljarder enligt Ekonomistyrningsverket. Gruppen tillförs sålunda 159 miljarder fördelat på 4,4 miljoner arbetande - ett tillägg på 3 000 kr till en genomsnittslön på 26 000 kr per månad. 

 

 

Pensioner baserade på ATP reduceras varje år med det kumulativa 1,6 % -avdraget. Under en genomsnittlig återstående livslängd på 18 år minskar pensionerna med 13,2 % eller för en genomsnittspension med        420 000 kr. = 1 940 kr/månad. Detta avdrag motiverades med att ATP-pensionerna gav en högre pension än det nya pensionssystemet, vilket en utredning visar var helt felaktigt. Under åren 2010-2015 kommer en genomsnittspension att ytterligare minskas på grund av att bromsen slår till med sammanlagt 60 000 kr =  - 1 000 kr/månad. Ett avdrag sålunda på runt   - 3 000 kr från en genomsnittspension på 13 000 kr per månad.

 

 

Om befintliga resurser delades lika skulle alla få ett tillskott på 1 700 kr per månad - d.v.s. de yrkesverksamma får en minskning med 1 300 kr per månad. Frågan är då om facken kommer att vara så osolidariska mot sina tidigare äldre medlemmar att de kräver kompensation för bidragsminskningen?  Om lönerna höjs - och därmed också pensionerna - kommer i dagens läge arbetslösheten att öka - och samhällets resurser till skola-vård-omsorg-försvar-utlandshjälp mm att minska.  Förhoppningsvis inser facken problemen och handlar inte så - men risken finns. Lärdomen är att politiker borde avstå från orättvisa omfördelningar av inkomster.

 

 

Nästan ingen vet om att de arbetande får en skattereduktion motsvarande vad de betalar till staten i pensionspremier.  Inte heller pensionärerna inser ännu hur dramatiskt deras pensioner kommer att minska. Om en förändring av denna orättvisa skall kunna göras krävs att människor blir medvetna om vad som sker. Denna faktaartikel såväl som tidigare har sänts till drygt 1 000 personer - ansvariga politiker, opinionsbildare, media, pensionärsorganisationer och pensionärer. Eftersom få som skulle kunna påverka saken har reagerat uppstår misstanken att man i ett tyst samförstånd beslutat sig för att tiga ihjäl frågan. Vad tycker pensionärerna och deras organisationer om det? Hur kommer pensionärerna att agera inför valet?

 

 

Bromsen slår till år 2010 för att börsvärdet föll så kraftigt 2008 att AP-fondernas kapital minskade med 191 miljarder. Ansvaret för detta ligger hos politikerna som satt så höga avkastningskrav att fondkapitalet utsattes för alltför stor riskexponering. Det finns fonder som ökade i värde år 2008. Men om Göran Persson inte felaktigt hade överfört 258 miljarder från AP-fonderna till statskassan, när han sanerade statens finanser på 90-talet, då hade bromsen inte heller behövt slå till nu. Politiskt dubbelfel alltså.

 

 

Är det inte något fel på systemet när denna kursnedgång, som i stort sett kan vara återhämtad till årsskiftet 2009/2010, skall åsamka pensionärerna så stora förluster år 2010? De yrkesverksamma, som nu håller på att spara ihop till sina pensioner kommer alls inte att märka av den här tillfälliga sänkningen av AP-fondens värdepapper. Var allt verkligen rätt, som bestämdes när det nya pensionssystemet infördes 2004.

 

 

 

Varför samlas inte istället ett underskott i pensionssystemet upp på ett skuldkonto, som sedan reduceras i takt med tillväxten? - d.v.s. vare sig pensioner eller pensionsrätter räknas upp förrän skulden amorterats. Det skulle betyda att inga utgående pensioner skall kunna sänkas av bromsen och att pensioner och pensionsrätter då skulle behandlas lika.

 

 

De politiker som konstruerade det nya pensionssystemet hade lärt sig att pensionssystem som inte följer löneutvecklingen kommer så småningom att haverera - så som Folkpensionssystemet och ATP-systemet gjorde. Därför höjs nu pensionerna årligen med löneutvecklingen. Men om man vill ha de pensioner som utlovats även i framtiden så kan man inte låta en broms slå till, eftersom då bildas en klyfta mellan lönenivån och pensionsnivån.  Till slut blir då heltäckande pensioner förvandlade till magra grundpensioner som ingen kan leva på. 

 

 

Pensionerna ligger runt 60 % av slutlönerna. Det är i och för sig en avsevärd sänkning i förhållande till sista lönen. Om sedan det skapas ytterligare klyftor på 15-20 % genom att bromsen slår till, då går det inte för många att leva på sin pension. Märk väl att om bromsen slår till som planeras bildas nu en klyfta på 16 %. Politikerna borde därför göra allt för att undvika att bromsen slår till. Det borde den bara få göra i det allra yttersta nödläget.

 

 

Alla medborgare förstår nog att genomsnittligt kan man inte få ut mer i pension än man har betalat in. Om man bestämt sig för att premieavgiften skall vara 16 % av lönen, då krävs att man arbetar ett visst antal år och att det antalet ökar i samma takt som livslängden ökar - nämligen med 1 månad per årsklass. Även om den som väljer att ta ut sin pension redan vid 61 får en avsevärt lägre pension per månad, förlorar ändå pensionssystemet premieinkomsten fram till en bestämd pensionsålder - t.ex. 67 år. 

 

 

Att en pensionsålder måste fastställas och att den måste höjas i takt med att livslängden ökar har framhållits i många parlamentariska utredningar - t.ex. "SENIOR 2005 - Äldrepolitik för framtiden." Alla vet vad som borde göras - men inget händer.

 

 

Om det som ändå förr eller senare måste göras - gjordes nu - d.v.s. att man nu beslöt t.ex. att om fem år skulle ingen allmän pension betalas ut förrän vid fyllda 66 år samt att pensionsåldern höjdes med 1 månad per årskull - då skulle premietillgången i Försäkringssystemets balansräkning direkt höjas med 500 miljarder. Då skulle bromsen inte slå till 2010 och någon klyfta på 16 % inte bildas. Då skulle det nya pensionssystemets långsiktiga ekonomi stärkas och risken för haveri minska.

 

 

Pensionssystemets årsredovisning presenterar tre scenarier om hur AP-fonderna kommer att utvecklas. Där har man naturligtvis räknat in hur samhället kommer att få alltfler äldre. Även i det sämsta alternativet kommer likviditeten i AP-fonderna att räcka - påstår man.

 

 

Nog skulle det beskedet behöva belysas ytterligare. AP-fonderna har nu ett värde mellan 750-800 miljarder. Senaste underskottet i verksamheten (exkl. värdeförlusten i AP-fonderna) var 75 miljarder. Om den förlusten blir lika stor under de närmaste 10 åren så finns inga pengar kvar i AP-fonderna. Att förlusten blir minst så stor styrks av att antalet pensionärer successivt kraftigt ökar samtidigt som de som betalar pensionspremier minskar. År 2020 har pensionärerna blivit 520 000 fler än idag. I slutet av perioden ökar antalet yrkesverksamma för att 2020 ha ökat med + 60 000. År 2020 börjar emellertid den kraftiga ökningen av 80+ upp till 300 000 mot dagens läge. Inte verkar den bilden så ljus. Det väl inte rimligt att ansvariga politiker bara sitter tysta och inte försvarar vad de gjort.

 

 

Som ovan sagts skulle bromsen inte heller behöva slå till under åren 2011-2015 om underskotten på grund av ökning av arbetslösheten från 6 % till 12 % inte direkt skulle minska pensionerna utan bara skrivas ned i takt med framtida löneutveckling.

 

 

Om man vill ha ett fungerande system så är det överhuvudtaget inte logiskt med en broms som slår till och bildar klyftor. En förlust i pensionssystemet borde istället kompenseras med att motsvarande belopp tillskjuts av befolkningen - antingen så att man höjer pensionspremien under så många år så att förlusten uppvägs - eller att man höjer pensionsåldern ytterligare. Förlust skall täckas av motsvarande tillskott för att den önskade pensionsnivån på 60 % skall kunna upprätthållas.

 

 

Dagens pensionssystem liknar flickans alltför korta kjol - när hon drar ned den fram så åker den upp bak - och när hon drar ned den bak så åker den upp fram. Gör något!

Berthel Nordström

 

 

 


Om författaren

Har varit företagsledare i ett medelstort verkstadsföretag i 35 år. Tog initiativet till Riksföreningen Att åldras är att växa med syfte att ändra attityderna gentemot äldre i samhället. Var styrelseledamot i Föreningen Forum 50+ som hävdade att äldre både kan och vill. Har erfarenhet som äldrevårdare för Alzheimersjuk hustru under 3 år.

 

Publicerad: 2009-09-06, Uppdaterad: 2009-09-06

 

 

Senast uppdaterad: måndag 7 september 2009