Äldreomsorgen           

    - i politiken            

     kommenterad av               

         Berthel Nordström    

    berthel@chello.se

 

   om en

NATIONELL SAMLING FÖR

   ÄLDREOMSORGENS REORGANISATION

bild 001

 

Aktuellt
Tidigare brev
* Mikael Sjöberg, SoS 05-09-24
* Maria Larsson (kd) 05-10-19
* Barbro Westerholm (fp)- 05-10-28
* Ylva Johansson (s) - 05-10-30
* Pär Nuder (s) - 05-10-31
* Ylva Johansson(s) - 05-11-01
* Ylva Johansson 05-11-07
* Göran Jonsson 05-11-13
* Lars Leijonborg - 05-11-15
* Alf Svensson - 05-11-18
* Chris Heister - 05-11-23
* Mats Odell - 05-11-25
* Björn von Sydow - 05-11-26
* Stefan Ackerby - 05-12-10
* Ylva Johansson - 05-12-18
* Ylva Johansson 2005-12-20
* Pär Nuder 2005-12-27
* Mikael Sjöberg 2006-01-01
* Maud Olofsson 2006-01-05
* Pär Nuder - 2006-01-10
* Ann Lindgren - 2006-01-26
* Alf Svensson - 2006-01-29
* Maud Olofsson 2006-02-03
* Ylva Johansson 2006-02-07
* Mikael Sjöberg - Arbetslivsinstitutet 2006-02-09
* Per Rosengren (v) 2006-02-13
* Jan Edling, LO - 2006-02-20
* Janne Rudén, Seko 2006-02-28
* Camilla Sköld Jansson - Riksdagen 2006-03-04
* Göran Persson - 2006-03-10
* Stefan Saläng (fp) 2006-03-21
* Inger Davidson - 2006-04-11
* Ylva Johansson 2006-04-20
* Fredrik Reinfeldt 2006-04-24
* Maria Larsson 2006-05-03
* Pär Nuder - 2006-05-09
* Överläk. Carsten Rose - Lunds universitet
* Ulrikaupproret
* Inger Davidson - 2006-06-11
* Kenneth Johansson(c) 2006-06-15
* Lennart Levi 2006-06-21
* Göran Persson - 2006-06-29
* Christina Juttterström 2006-07-02
* Göran Hägglund 2006-07-04
* Maria Larsson 2006-07-14
* Barbro Westerholm 2006-07-28
* Pär Nuder 2006-08-10
* Ann Lindgren 2006-08-17
* Ylva Johansson 2006-08-21
* Vanja Lundby Wedin
* Fredrik Reinfeldt
* Göran Persson
* Till väljarna
* Maria Larsson 2006-09-18
* Ann Lindgren - 2006-09-25
* Erik Langby - 2006-11-05
* Birgitta Rydberg 2006-11-11
* Lars Leijonborg 2006-11-16
* Anders Borg - 2006-11-21
* Jan Nygren 2006-11-26
* Göran Hägglund - 2006-12-01
* Ylva Johansson - 2006-12-07
* Maria Larsson 2006-12-12
Sven Otto Littorin - 2007-01-02
* Mona Sahlin - 2007-01-20
* Lars Leijonborg - 2007-01-30
* Björn von Sydow 2007-02-17
* Maria Larsson 2007-04-13
* Lars Leijonborg - 2007-04-21
* Ylva Sandström 2007-04-23
* Göran Hägglund - 2006-04-26
* Per Landgren - 2007-04-29
* Cristina Husmark Pehrsson
* Anders Borg - 2007-05-14
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-05-27
* Lars Gustafsson - 2007-05-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-09-01
* Ledamöter av Sveriges Riksdag
* Lars Gustafsson, Riksdagen 2007-09-24
* Anders Borg - 2007-09-28
Till riksdagens ledamöter 2007-10-07
* Maria Larsson - 2007-10-12
* Sofia Johansson 2007-10-18
* Göran Hägglund 2007-11-09
* Göran Hägglund - 2007-11-15
* Cristina Husmark Pehrsson 2007-11-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-12-06
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-12-15
* Göran Hägglund 2008-01-02
* Anders Borg - 2008-01-20
* Maud Olofsson - 2008-02-04
* Riksdagens ledamöter 2008-02-20
* Cristina Husmark Pehrsson - 2008-02-25
* Fredrik Reinfeldt - 2008-02-28
* Per Schlingman - 2008-03-11
* Fredrik Reinfeldt - 2006-03-14
* Inger Davidson - 2008-04-13
* Thomas Östros - 2008-04-16
* Cecilia Widegren 2008-05-02
* Till 14 seniorriksdagsmän 2008-05-06
* Maria Rankka - Timbro 2008-05-15
* Fredrik Reinfeldt - 2008-05-31
* Anders Borg - 2008-06-11
* Anders Borg 2008-06-18
* Mona Sahlin 2008-06-25
* Göran Hägglund - 2008-07-01
* Jan Björklund - 08-07-11
* Fredrik Reinfeldt - 2008-08-02
* Anders Borg - 2008-08-10
* Göran Hägglund - 2008-08-13
* Ingvar Fridell - 2008-08-16
* Jan Björklund - 2008-08-21
* Christina Husmark Pehrsson - 2008-08-28
* Karin Hübinette 2008-09-8
* Anders Borg - 09-04-16
* Maria Rankka Timbro - 2009-04-24
* Cristina Husmark Pehrsson 2009-05-05
Gunnar Wetterberg - 2009-05-11
* Lennart Axelsson - 2009-05-15
* Curt Lindroth (M) - 2009-05-25
* KG Scherman + Talmannen 2009-06-03
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-06-10
* Till besvikna pensionärer 2009-06-14
"Bromsen borde inte få reducera pensionerna 2009-08-16
Slopa 1,6 %-avdraget på ATP-baserade pensioner
* Den som vinner pensionärerna hjärtan kan också vinna valet
* Allianspartierna befäster sin ställningg som de värsta pensionärsmotståndarna
* DN:s Maria Crofts 2009-09-26
Pensionärernas krav inför valet - samma ekonomiska utveckling 2009-09-27
* Monas appell: Riv upp - gör om - gör rätt - 2009-09-27
"Bromsen" borde inte få reducera pensionerna
* Bo Könberg har helt rätt 2009-09-27
* Positivt - att Moderaterna nu vill bli ett parti för hela folket
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-10-02
* Med 100 kr per månad vinner inte Monas lag ...
* Förvirrande siffror i pensionsdebatten - Skärp er !
Vem kan förklara med 1,6 %-avdraget?
Carl B. Hamilton (fp) vill inte bli medlem i SPF
Hur finansieras slopandet av ATP-pensionärernas 1,6 %-avdrag?
Vem är värst på att svika pensionärer?
Ansvarsfullt - modigt - långsiktigt rättvist - av Mona
Samma skatt för pensionärer - är sist och slutligen
Sanningen om pensionerna - 2009-11-20
Några reflektioner kring skattedebatten i Kunskapskanalen
Motrefleksion om Skattedebatten
Håller pensionssystemet i framtiden?
Ett Gott Nytt och Rättvisare Pensionärsår 2010
Öppet brev till riksrevisorn Lindström
Pensioner är inte bidrag ...
Hur vågar Maud Olofsson?
Öppet brev till JP Anders Linder Sv.D
Är Monas väska viktigare fråga för SvD än pensionärernas rätt
Göran Hägglund - Det räcker inte
2010 års pensioner sänks med 3 %
Maud Olofsson - sist på tåget
(kd) - ett parti för pensionärer
Vill Du ha 9 000 kr i nettopension efter skatt - eller 17 000
Bromsen fördelar pensionssystemets förluster orättvist!
Nu har pensionärern fått besked
Lita inte på vad politikerna säger -
Jag avstår hellre 300 kr per månad än
Så skönt det vore att slippa försvara
Arbetslinjens motto är bra -
Bud till pensionärer om skattesänkning är bra
* Våga Läsa - Bromsen är faktiskt
* Reinfeldt har både rätt och fel
* Pensionssystemet fram till nästa istid
Global Forum - Varför högre skatt på pensionärer
Lönesänkarna
SVT-programmet Lönesänkarna -sammandrag
Om Nationell samling och initiativtagaren
Våga veta
Kalkyl
Finansiering
Pensioner
Bostadstillägg
Hoten mot äldreomsorgen
Fakta om äldre
Politikersveket mot pensionärerna
Länkar

 

 

 

 

Image0001

 

 

 

 

 

REDAKTION

 

Äldreomsorgen i politiken

Berthel Nordström - Landåvägen 12

Nacka

131 49

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

                                                                   

 

Detta brev har gått ut till:

Riksdagsmännen                           349

Regeringen                                    22

Pensionsförbund –distrikt,

  Pensionärer                                213

Övr. opinionsbildare                       336

SUMMA                                     920

Gå in på www.aldreomsorgenipolitiken.se

och läs  hur samhällets resurser fördelas

                                                                                       Nacka     

                                                                      2009-09-26

                                                                     

 

 

                                                                      Maria Crofts

 

                                                                      Dagens nyheter – Ekonomi

 

 

Grattis

till utmärkelsen från Statens Pensionsverk SPV för informativa artiklar om pensioner. En sökning på DN bland de 61 artiklar under åren 2002-2009, som där finns upptagna under ditt namn finns många inlägg om vanliga människors ekonomi – även om pensioner – och då företrädesvis om hur man lämpligen skall placera sina premiepensionspengar.  Det är ju också det, som var och en som ännu inte är pensionär själv kan påverka. Artiklarna har säkert gjort stor nytta.

 

Din artikel från den 8/5 2009 med rubriken ”DN:s Maria Crofts om det nya pensionssystemet” avslöjar en del av vad som kommer att hända pensionärerna i framtiden. Artikeln bifogas till dem som får en kopia av detta brev.

 

Av din ovannämnda artikel framgår att du är medveten om hur nivellerade pensionerna har blivit i Sverige – att utgående pensioner inte står i någon relation till inbetalade premier. Detta framgår även av boken ”Vad varje pensionär bör veta – nu och inför valet 2010” som finns att läsa på www.aldreomsorgenipolitiken.se .

 

Tyvärr är det alltför få journalister som satt sig in i de invecklade pensionsreglerna. I bifogade inlägg ”Mörkar medierna - politikernas diskriminering av landets pensionärer”?, som varit införd på Newsmill, framhålls vilket demokratiskt underskott vi har i Sverige när det gäller pensionsfrågan.

 

Tänk om t.ex. pensionärsorganisationerna gemensamt kunde instifta ett pris till den som bäst lyckas publicera en beskrivning av  hur olika pensionärsgenerationer hittills drabbats av samhällets pensionärspolitik samt vilka risker som det nuvarande systemet har för att pensionerna skall urholkas.  Hedersutnämningen skulle bli ett slags ”Pensionärernas Nobelpris” att utdelas 14 dagar före valet 2010. I samband med prisutdelningen skulle partierna inbjudas att presentera hur de anser sin politik på ett rättvist sätt fördelar samhällets resurser mellan yrkesverksamma och pensionärer.

 

Med vänliga hälsningar

 

Bilaga: DN:s Maria Crofts om det nya pensionssystemet”

           Mörkar medierna - politikernas diskriminering av landets pensionärer?”

                                                                     

Bilaga 1

 Pensioner

DN:s Maria Crofts om det nya pensionssystemet

Publicerat 2009-05-08 10:34

 

I dag diskuterades pensionssystemet i Riksdagen. Sänkningen av pensionerna kunde inte komma olägligare för partierna bakom menar Maria Crofts.

 

Valåret 2010 sänks pensionerna med 300 - 400 kronor i månaden samtidigt som landets 1,8 miljoner pensionärer ska gå till valurnorna. Det nya pensionssystemet är en uppgörelse mellan de fyra borgerliga regeringspartierna och Socialdemokraterna. Därför är det självklart att de fem partierna försvarar systemet. Vänsterpartiet och miljöpartiet står utanför pensionsuppgörelsen. Därför är det inte konstigt att kritiken kommer därifrån. 
 

Sveriges 1,8 miljoner pensionärer är en stor väljargrupp och nu är de argare än på länge. Hittills har ilskan främst riktat sig mot att skatten är högre på pensionsinkomster än på arbetsinkomster. Men när pensionerna sänks nästa år kommer de att bli ännu argare. 

Självklart försöker partierna vinna pensionärernas röster genom olika löften. 

 

De fem partierna bakom pensionsuppgörelsen har redan enats om justera reglerna i pensions-systemet så att pensionerna sänks mindre än med dagens regler. Socialdemokraterna lovar dessutom sänkt skatt och höjda bostadstillägg. Vänsterpartiet vill skrota hela det nya pensionssystemet och införa ett system som liknar det gamla ATP-systemet. Miljöpartiet nöjer sig med att kräva att systemet ska göras om. 

 

En del av kritiken går ut på att de pensionärer som har tjänat in minst pension får för lite pengar. Men faktum är att 680 000 pensionärer, ungefär 44 procent, får garantipension och alltså mer pengar än de själva tjänat in. Pengarna kommer från andra pensionssparare som haft högre inkomster. 

 

Sänkningen av pensionerna nästa år får också omfördelande effekter. Det beror på att garantipensionen inte sänks utan tvärtom höjs i takt med konsumentprisindex. Det leder till att inkomstskillnaden mellan de som tjänat in hela sin pension själva och de som har garantipension minskar. 

 

Vänsterpartiets krav på att bromsen i pensionssystemet, som sänker pensionerna nästa år, ska avskaffas är inte realistiskt. Bromsen är själva grundbulten i pensionsystemet och det är den som ser till att framtidens pensionärer kan få pension. 

 

Alternativet till bromsen är att en del av pensionerna betalas direkt ur statskassan om inte pengarna i AP-fonderna räcker till. Eller att pensionsavgiften som arbetsgivarna betalar in höjs och sänks beroende på hur mycket pengar som behövs.

 

Båda alternativen är osäkra eftersom kostnaden inte går att överblicka framåt. 

 

Maria Crofts

 

 

 

Bilaga 2

 

http://www.newsmill.se/artikel/2009/09/20/morkar-medierna-politikernas-diskriminering-av-landets-pensionarer-0

 

Mörkar medierna - politikernas

diskriminering av landets pensionärer?

 

Publicerad: 2009-09-20, Uppdaterad: 2009-09-21

Frågan väcktes plötsligt vid läsningen av Jan Guillous bok ”Ordets makt och vanmakt”. Där beskrivs hur pressen av politikerna påverkades att mörka upptäckten av en hemlig militär organisation i Sverige på 60-talet. Utan att vara konspiratoriskt lagd – men nog finns tecken som tyder på att pensionsfrågan nu hamnat i en total medieskugga – direkt eller indirekt styrd av politikerna.    

 

Att Riksdagen belagt sina egna ledamöter med munkavle, när det gäller pensionsfrågan framgår av Pensionsgruppens instruktioner. där det bl.a. står

”Om det skulle krävas förändringar i ålderspensionssystemet som kräver beslut av riksdagen ska sådant förslag först vara föremål för samråd mellan de fem partierna i arbetsgruppen. Endast om enighet om förändringen har uppnåtts vid samrådet kan förslaget föreläggas riksdagen.”

 

De enda riksdagsledamöterna som kan ifrågasätta det nuvarande pensionssystemet är (mp) och (v), som inte ingår i Pensionsgruppen. Tecken tyder på att de stora medierna och till och med pensionärsorganisationerna enligt en tyst överenskommelse respekterar Pensionsgruppens veto. Därför kommer uppenbara fel i pensionssystemet inte upp till ytan för allmän debatt.

 

Flera pensionsdebattörer har försökt att i de största pressorganen få in seriöst hållna faktaartiklar i ämnet – men utan resultat. Möjligen går det att få in en liten klagonotis utan faktaredovisning på någon undanskymd plats – som då lätt kan tolkas som ett inlägg från en gnällig pensionär.

 

Newsmill har däremot berett plats för ett antal faktaartiklar och därmed visat sig vara ett andningshål för det fria ordet. Artiklarna har belyst:

·   Jobbskatteavdragets falska påståenden om att avdraget skapar jobb –  

       egentligen är avdraget bara en vanlig skattesänkning, som riktas till viss del av

       befolkningen.  

·    Pensionssystemets årliga underskott på 75 miljarder riskerar att tömma AP-

       fondernas 750 miljarder på 10 år. Man höjer vare sig pensionsåldern eller

       premierna för att rädda situationen.

·    Bromsen 2010-2015 vållar en genomsnittspensionär en förlust på 60 000 kr och

       bildar en klyfta mellan pensions- och lönenivåerna på 16 %. Därför bör den inte

       få utlösas.

·    Göran Perssons (s) felaktiga överföring av 258 miljarder från AP-fonderna till

       statskassan bör återföras.

·    Pensionssystemets handkassa – AP-fonderna - bör inte utsättas för så stor

       riskexponering som hittills. När AP-fonderna förlorade 21 % fanns det

       pensionssystem som istället ökade sina värden under börskraschens år .

·    1,6 % -avdraget på ATP-baserade pensioner är felaktigt. Det sänker pensionen för

       en genomsnittspensionär första året med 205 kr/månad och det 17:e året med 

       3 050 kr per månad. Beräkning visar att ATP-pensioner inte ger mer än de nya.

·    Förutom jobbskatteavdraget på 65 miljarder får de yrkesverksamma ytterligare 84

       miljarder – enligt uppgift från Ekonomistyrningsverket - genom en riktad dold

       skattereduktion, som få hittills varit medvetna om.

·    Om det tilltänkta jobbskatteavdraget år 2010 på 10 miljarder istället riktades till

       pensionärerna tillsammans med 5 miljarder motsvarande de 2 % som ännu inte

       återbetalats efter de manipulerade basbeloppen på 90-talet - då skulle

       pensionärerna få samma skatteskalor som de yrkesverksamma.

·    En yrkesverksam med en genomsnittsinkomst på 26 000 kr tillförs varje månad

       sammanlagt 3 000 kr skattefritt. En genomsnittspensionär med halva den

       månadsinkomsten – 13 000 kr - får ett avdrag på genomsnittligt –2 700 kr på

       grund av bromsen och 1,6 %-avdraget. Alla medborgare bör behandlas lika enligt

       grundlagen.

·    Om pensionsålder fastställs till 66 år om fem år behöver inte bromsen slå till nu och

       pensionssystemet räddas för framtiden. Pensionsåldern bör sedan höjas med

       livslängdens utveckling – 1 månad per årsgeneration. 

·    Behovet av en revidering av hela pensionssystemet

 

Dessa artiklar är översända till alla riksdagsledamöter och regeringsmedlemmar. Deras enda svar har varit en stor tystnad. Kan dessa riksdagsledamöter alls anses företräda pensionärerna?

 

Samtliga artiklar har också sänts till de stora dagstidningarna, TV och radio i förhoppning om att där skall finnas någon grävande journalist som tycker det mödan värt att undersöka bärkraften i frågorna. Men även därifrån ekar den fullständiga tystnaden. Frågan om medierna mörkar pensionsproblematiken är därför berättigad.

 

DN hade dock häromdagen en artikel om att 300 000 höginkomsttagare snart kommer att få betala 1,5 % -enheter mer i marginalskatt än om de skulle bo i Danmark beroende på att danskarna nu sänker sina skatter. Därigenom flyttas de ned från första plats i skatteligan till andra plats efter svenskarna. Något intresse för om vad som händer i Sverige med de 1,2 milj. 70+-pensionärernas alltmer utsatta position har däremot inte synts till.

 

Följande exempel från SPF ger näring till misstanken om att även pensionärsorganisa-tionerna frivilligt ålagt sig restriktionen om att inte ifrågasätta det nya pensions-systemet. På SPF-kongressen 2004 i Visby beslöts att förbundet aktivt skulle verka för slopandet av det orimliga 1,6 % -avdraget på ATP-baserade pensioner. Till kongressen 2008 i Örebro hade inga åtgärder i frågan vidtagits. Många SPF-medlemmar var mycket besvikna för att förbundsledningen så fullständigt ignorerat kongressbeslutet. En stor majoritet av representanterna på distriktsmötet i Stockholm tyckte att allt för litet av reellt värde gjordes på förbundsnivå för att hävda pensionärernas rätt - trots att 75 % av medlemsavgiften går till förbund och distrikt. Krav ställdes på en omorganisation till ”ett smalare och vassare” förbund. Senare har flera debattörer också påpekat att ledande personer i förbundsstyrelsen kommer ur samma krets som rikspolitikerna. Misstanken finns att dessa SPF-ledare inte är särskilt benägna att gå i närstrid med sina tidigare kollegor. Så vill man faktiskt inte tänka – men frågan kvarstår - varför händer så litet?

 

Pensionärsorganisationerna har nu emellertid enats om att inte längre acceptera att pensionärer med samma inkomster som yrkesverksamma får en högre skatt. Reinfeldt svarade med att idag vända sig till de 4,5 miljoner yrkesverksamma och meddela dem att jobbskatteavdraget höjs med ytterligare 10 miljarder från den 1/1 2010. Kommer pensionärsorganisationerna att uppfatta det som den provokation det är – eller kommer de bara att rycka på axlarna och ge upp?

 

Såväl (s) som (v) har å andra sidan utlovat - att om de vinner valet – så kommer både pensionärer och yrkesarbetande med samma inkomster att få samma skatt. (v) har dessutom inlämnat en motion 2009/10:v001 av Kalle Larsson m.fl. Motionen, som bifogas, tar upp alla frågorna i ovannämnda Newsmill-artiklar och några till. Att (v)-politikerna så väl har förstått problematiken beror knappast på att de har större allmänna kunskaper om pensionssystemet än andra riksdagsmän - utan mer på att de tillåts tänka fritt och medges göra kvalificerade utredningar – och därefter fatta vettiga beslut. 

 

Var finns dagens Jan Guillou? - den person, som med intellektuell skärpa kunde kartlägga det kompakta demokratiska underskott som råder inom detta område. En som med kraft och uthållighet inte skulle nöja sig med tystnad som svar på frågorna. Pensionärerna begär inte av dagens Guillou att han på ett silverfat skall bjuda dem en särskilt gynnad ställning i samhället – utan bara att de skall behandlas som andra medborgare.

 

En tankeblixt far genom hjärnan – Tänk om Jan Guillou själv skulle ställa sig på de svagas sida - en värdig substantiell epilog till Ordets makt och vanmakt.  Vet någon möjligen vilken e-mailadress han har?

 

Berthel Nordström

Pensionsdebattör

 

 

Senast uppdaterad: söndag 27 september 2009