Äldreomsorgen           

    - i politiken            

     kommenterad av               

         Berthel Nordström    

    berthel@chello.se

 

   om en

NATIONELL SAMLING FÖR

   ÄLDREOMSORGENS REORGANISATION

bild 001

 

Aktuellt
Tidigare brev
* Mikael Sjöberg, SoS 05-09-24
* Maria Larsson (kd) 05-10-19
* Barbro Westerholm (fp)- 05-10-28
* Ylva Johansson (s) - 05-10-30
* Pär Nuder (s) - 05-10-31
* Ylva Johansson(s) - 05-11-01
* Ylva Johansson 05-11-07
* Göran Jonsson 05-11-13
* Lars Leijonborg - 05-11-15
* Alf Svensson - 05-11-18
* Chris Heister - 05-11-23
* Mats Odell - 05-11-25
* Björn von Sydow - 05-11-26
* Stefan Ackerby - 05-12-10
* Ylva Johansson - 05-12-18
* Ylva Johansson 2005-12-20
* Pär Nuder 2005-12-27
* Mikael Sjöberg 2006-01-01
* Maud Olofsson 2006-01-05
* Pär Nuder - 2006-01-10
* Ann Lindgren - 2006-01-26
* Alf Svensson - 2006-01-29
* Maud Olofsson 2006-02-03
* Ylva Johansson 2006-02-07
* Mikael Sjöberg - Arbetslivsinstitutet 2006-02-09
* Per Rosengren (v) 2006-02-13
* Jan Edling, LO - 2006-02-20
* Janne Rudén, Seko 2006-02-28
* Camilla Sköld Jansson - Riksdagen 2006-03-04
* Göran Persson - 2006-03-10
* Stefan Saläng (fp) 2006-03-21
* Inger Davidson - 2006-04-11
* Ylva Johansson 2006-04-20
* Fredrik Reinfeldt 2006-04-24
* Maria Larsson 2006-05-03
* Pär Nuder - 2006-05-09
* Överläk. Carsten Rose - Lunds universitet
* Ulrikaupproret
* Inger Davidson - 2006-06-11
* Kenneth Johansson(c) 2006-06-15
* Lennart Levi 2006-06-21
* Göran Persson - 2006-06-29
* Christina Juttterström 2006-07-02
* Göran Hägglund 2006-07-04
* Maria Larsson 2006-07-14
* Barbro Westerholm 2006-07-28
* Pär Nuder 2006-08-10
* Ann Lindgren 2006-08-17
* Ylva Johansson 2006-08-21
* Vanja Lundby Wedin
* Fredrik Reinfeldt
* Göran Persson
* Till väljarna
* Maria Larsson 2006-09-18
* Ann Lindgren - 2006-09-25
* Erik Langby - 2006-11-05
* Birgitta Rydberg 2006-11-11
* Lars Leijonborg 2006-11-16
* Anders Borg - 2006-11-21
* Jan Nygren 2006-11-26
* Göran Hägglund - 2006-12-01
* Ylva Johansson - 2006-12-07
* Maria Larsson 2006-12-12
Sven Otto Littorin - 2007-01-02
* Mona Sahlin - 2007-01-20
* Lars Leijonborg - 2007-01-30
* Björn von Sydow 2007-02-17
* Maria Larsson 2007-04-13
* Lars Leijonborg - 2007-04-21
* Ylva Sandström 2007-04-23
* Göran Hägglund - 2006-04-26
* Per Landgren - 2007-04-29
* Cristina Husmark Pehrsson
* Anders Borg - 2007-05-14
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-05-27
* Lars Gustafsson - 2007-05-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-09-01
* Ledamöter av Sveriges Riksdag
* Lars Gustafsson, Riksdagen 2007-09-24
* Anders Borg - 2007-09-28
Till riksdagens ledamöter 2007-10-07
* Maria Larsson - 2007-10-12
* Sofia Johansson 2007-10-18
* Göran Hägglund 2007-11-09
* Göran Hägglund - 2007-11-15
* Cristina Husmark Pehrsson 2007-11-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-12-06
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-12-15
* Göran Hägglund 2008-01-02
* Anders Borg - 2008-01-20
* Maud Olofsson - 2008-02-04
* Riksdagens ledamöter 2008-02-20
* Cristina Husmark Pehrsson - 2008-02-25
* Fredrik Reinfeldt - 2008-02-28
* Per Schlingman - 2008-03-11
* Fredrik Reinfeldt - 2006-03-14
* Inger Davidson - 2008-04-13
* Thomas Östros - 2008-04-16
* Cecilia Widegren 2008-05-02
* Till 14 seniorriksdagsmän 2008-05-06
* Maria Rankka - Timbro 2008-05-15
* Fredrik Reinfeldt - 2008-05-31
* Anders Borg - 2008-06-11
* Anders Borg 2008-06-18
* Mona Sahlin 2008-06-25
* Göran Hägglund - 2008-07-01
* Jan Björklund - 08-07-11
* Fredrik Reinfeldt - 2008-08-02
* Anders Borg - 2008-08-10
* Göran Hägglund - 2008-08-13
* Ingvar Fridell - 2008-08-16
* Jan Björklund - 2008-08-21
* Christina Husmark Pehrsson - 2008-08-28
* Karin Hübinette 2008-09-8
* Anders Borg - 09-04-16
* Maria Rankka Timbro - 2009-04-24
* Cristina Husmark Pehrsson 2009-05-05
Gunnar Wetterberg - 2009-05-11
* Lennart Axelsson - 2009-05-15
* Curt Lindroth (M) - 2009-05-25
* KG Scherman + Talmannen 2009-06-03
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-06-10
* Till besvikna pensionärer 2009-06-14
"Bromsen borde inte få reducera pensionerna 2009-08-16
Slopa 1,6 %-avdraget på ATP-baserade pensioner
* Den som vinner pensionärerna hjärtan kan också vinna valet
* Allianspartierna befäster sin ställningg som de värsta pensionärsmotståndarna
* DN:s Maria Crofts 2009-09-26
Pensionärernas krav inför valet - samma ekonomiska utveckling 2009-09-27
* Monas appell: Riv upp - gör om - gör rätt - 2009-09-27
"Bromsen" borde inte få reducera pensionerna
* Bo Könberg har helt rätt 2009-09-27
* Positivt - att Moderaterna nu vill bli ett parti för hela folket
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-10-02
* Med 100 kr per månad vinner inte Monas lag ...
* Förvirrande siffror i pensionsdebatten - Skärp er !
Vem kan förklara med 1,6 %-avdraget?
Carl B. Hamilton (fp) vill inte bli medlem i SPF
Hur finansieras slopandet av ATP-pensionärernas 1,6 %-avdrag?
Vem är värst på att svika pensionärer?
Ansvarsfullt - modigt - långsiktigt rättvist - av Mona
Samma skatt för pensionärer - är sist och slutligen
Sanningen om pensionerna - 2009-11-20
Några reflektioner kring skattedebatten i Kunskapskanalen
Motrefleksion om Skattedebatten
Håller pensionssystemet i framtiden?
Ett Gott Nytt och Rättvisare Pensionärsår 2010
Öppet brev till riksrevisorn Lindström
Pensioner är inte bidrag ...
Hur vågar Maud Olofsson?
Öppet brev till JP Anders Linder Sv.D
Är Monas väska viktigare fråga för SvD än pensionärernas rätt
Göran Hägglund - Det räcker inte
2010 års pensioner sänks med 3 %
Maud Olofsson - sist på tåget
(kd) - ett parti för pensionärer
Vill Du ha 9 000 kr i nettopension efter skatt - eller 17 000
Bromsen fördelar pensionssystemets förluster orättvist!
Nu har pensionärern fått besked
Lita inte på vad politikerna säger -
Jag avstår hellre 300 kr per månad än
Så skönt det vore att slippa försvara
Arbetslinjens motto är bra -
Bud till pensionärer om skattesänkning är bra
* Våga Läsa - Bromsen är faktiskt
* Reinfeldt har både rätt och fel
* Pensionssystemet fram till nästa istid
Global Forum - Varför högre skatt på pensionärer
Lönesänkarna
SVT-programmet Lönesänkarna -sammandrag
Om Nationell samling och initiativtagaren
Våga veta
Kalkyl
Finansiering
Pensioner
Bostadstillägg
Hoten mot äldreomsorgen
Fakta om äldre
Politikersveket mot pensionärerna
Länkar

 

 

 

 

Image0001

 

 

 

 

 

REDAKTION

 

Äldreomsorgen i politiken

Berthel Nordström - Landåvägen 12

Nacka

131 49

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl B. Hamilton vill inte bli medlem i SPF

eller någon annan pensionärsorganisation.

 

Han påstår nämligen i sin blogg att pensionärerna förklarat krig mot den arbetande delen av det svenska folket – och i en sådan sammanslutning vill han verkligen inte vara med.

 

Var har han fått det ifrån att pensionärerna vill kriga mot de som arbetar? De är ju pensionärernas  barn. I en enkät höll 90 % av de tillfrågade för självklart att pensionärerna hade lägre eller samma skatteskalor som de arbetande. Det finns ingen motsättning mellan de som arbetar och pensionärerna. Det är istället politiker - som Carl B. Hamilton - som på ett konstlat sätt i Alliansens namn delat upp befolkningen i en Närandes och en Tärandes fraktion och därmed ställt generationerna mot varandra. Skulle verkligen nationalekonomen Hamilton hellre vilja vara med i ett pensionärsförbund som inte hävdar sina medlemmars intressen gentemot sin motpart - staten? Analogt kanske han inte heller tycker att facken skall hävda sin rätt gentemot arbetsgivarna.

 

Att Carl B. Hamilton inte vill gå in i SPF bekymrar väl inte pensionärsorganisationen särskilt mycket - värre vore om alltför många av deras 900 000 medlemmar lämnar organisationerna därför att  dessa inte kraftfullt företräder alla sina medlemmar gentemot staten. Politikerna måste ha klart för sig att medlemmarna inte längre nöjer sig med att deras förbundsstyrelser några gånger om året får frottera sig med några regeringsledamöter och blir bjudna på kaffe och mazarin. De vill att pensionärerna skall behandlas lika den arbetande befolkningen – den de själva tillhört hela livet.  

 

I förra artikeln ställdes frågan: Vem kan förklara orättvisan – varför ATP-baserade pensioner årligen reduceras med 1,6 %?” I artikeln bevisades att ATP inte gav högre pensioner än det nya pensionssystemet (NPS). Trots det så minskas pensionskapitalet för de ATP-baserade pensionerna på ett oförklarligt sätt med 13,2 % på en 17 årsperiod, då däremot NPS-baserade pensioner fick ut hela sitt pensionskapital. Om riksdagsbeslutet 1994 hade varit riktigt och rättvist då har Carl B. Hamilton - om någon - kapacitet att bevisa detta. Nu gör han inte det. Det får helt enkelt tolkas som att beslutet var oriktigt och orättvist – och dessutom att han inte ens bryr sig. Det är också ett tydligt besked till pensionärer, när de går till val 2010.

 

Egentligen vill man inte tro att Carl B. Hamilton själv skrivit allt tokigt som står i hans blogg. Ändå tycks han påstå att det är fel att öka antalet kommunanställda för att kompensera nedgången i exportindustrin. Men det gäller ju inte att öka antalet kommunanställda utan att försöka behålla så många som möjligt. De arbetstillfällen vi förlorar i exportindustrin kan vi inte göra så mycket åt för tillfället – men vi kan förhindra att alltför många förlorar arbeten i de branscher vi själva kan bestämma över – bl.a. kommunanställda. Merkostnaden för att hålla dessa i arbete är inte särskild mycket större än om de går arbetslösa – det borde en professor i nationalekonomi veta.

 

Hamilton blandar likt en illusionist bort korten för vanligt folk – mixar riktiga påståenden med falska. Självklart gäller arbetslinjen – att alla som kan arbeta – också skall arbeta. Så ställer han frågan: Vad är det för fel att sänka skatten för dem som bidrar till att BNP kan bli större? Med det vill han försvara jobbskatteavdraget. Men inte kan de som redan har ett arbete och tjänar genomsnittliga 28 000 kr arbeta mer bara för att de får 1 500 kr extra. Behöver företaget lägga ut övertid så gör de det och personalen får övertidstillägg. Om det inte finns övertidsarbete att göra, skall de då ta ett extrajobb – som vad då? – som tidningsbud och därmed tränga undan någon annan?

 

En annan sak vore om Hamilton pläderade för extra stora skattesänkningar till de lägst betalda, för vilka sjukersättning eller a-kasseersättning är en alternativ försörjningskälla. En ensamstående mor med 17 000 i lön får bara 8 kr netto kvar per arbetad timme. För henne lönar det sig inte att arbeta och bidrag är verkligen ett realistiskt försörjningsalternativ. Läs gärna vad de fyra ekonomiska utredningsinstituten skriver om jobbskatteavdraget. Utdrag finns på sidan 63-64 i boken ”Vad varje pensionär bör veta – nu och inför valet 2010”. Den finns att läsa på www.aldreomsorgenipolittiken.se . Konstigt nog hänvisar Allianspolitiker ofta till dessa uttalanden trots att de förklarar jobbskatteavdragen helt verkningslösa för att få fler i arbete.

 

Hamiltons blogg innehåller flera svepande påståenden av tvivelaktig karaktär. Han skriver att mindre arbete – med största sannolikhet - kommer att utföras i samhället om de 75 miljarderna skulle fördelas rättvist så att samma skatt utgår för både de som arbetar och för pensionärerna vid lika inkomst. Om Sannolikheten – det som är likt sanningen - talade redan Tage Danielsson. Ingen kommer att tro Hamilton på hans ord – även om han är professor. Han måste allt besvära sig med att förklara. 

 

Han menade också att BNP skulle växa långsammare och att pensionerna bli lägre än de annars skulle ha blivit och att den offentliga vården och omsorgen skulle bli sämre utbyggd än den kunde ha blivit. Receptet mot allt detta elände torde istället vara:

 

·         Att kraven skärps på att alla som kan – också skall försörja sig själva – det gäller

             inte minst ungdomar och invandrare.

·         Att tillräckliga utbildningssatsningar görs så att arbetslösa kommer igång.

·         Att företagen får bättre villkor så att fler vill starta och växa.

·         Att företagen lättare kan skaffa erforderligt kapital

·         Att de administrativa hindren för företagande minskar

 

Om det därefter finns utrymme till skattesänkningar så skall det ske lika både till dem som arbetar och dem som har arbetat. Dessutom bör pensionsåldern höjas i takt med att livslängden ökar. Görs inte det så kommer också NPS att gå i kvav.

Berthel Nordström

 

PS

Gå gärna in på Hamiltons blogg

http://hamiltonsblandning.blogspot.com/2009/10/sankt-skatt-for-dem-som-jobbar-ger-mest.html

 

Där finns dessa kommentarer också inlagda.

DS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: tisdag 13 oktober 2009