Äldreomsorgen           

    - i politiken            

     kommenterad av               

         Berthel Nordström    

    berthel@chello.se

 

   om en

NATIONELL SAMLING FÖR

   ÄLDREOMSORGENS REORGANISATION

bild 001

 

Aktuellt
Tidigare brev
Om Nationell samling och initiativtagaren
Våga veta
Kalkyl
Finansiering
Pensioner
Bostadstillägg
Beräkningsmall - bostadstillägg
Hoten mot äldreomsorgen
Fakta om äldre
Politikersveket mot pensionärerna
Länkar

 

 

 

 

Image0001

 

 

 

 

 

REDAKTION

 

Äldreomsorgen i politiken

Berthel Nordström - Landåvägen 12

Nacka

131 49

 

 

 

 

 

Bostadstillägg

De väsentligaste reglerna tas upp nedan – krångligt tycker Du kanske – men gå in på beräkningsmallen nedan och fyll i Dina egna uppgifter – så får Du direkt en uppfattning om Du kan förbättra Din ekonomi med hjälp av bostadstillägget. Så här är reglerna i stort: 

 

 • Försäkringskassan fastställer om du har rätt till BT – beräkningen nedan ger endast en indikation.
 • Bostadstilläggen (BT) påverkas av bostadskostnad – inkomst – förmögenhet.
 • BT är maximalt 93 % av bostadskostnaden dock maximerad till 5 000 kr/månad.
 • Bostadskostnaden delas lika för dem som är gifta/sambo.
 • BT kan man få för bostad i
  • Hyreshus
  • Bostadsrättsförening
  • Egen villa
 • Bostadskostnaden minskas med inkomster för uthyrning.
 • Inkomsten räknas efter skattemässiga regler – lön – pension – företagande – inkomst på kapital, men även skattefria inkomster som utländska pensioner etc.
 • Tjänstepension = avtalspension t.ex. ITP - upptas dock endast till 80 %.
 • Om man har en förmögenhet – den permanenta bostaden oräknat – som överstiger 100 000 – 200 000 för gifta – så räknas 15 % av denna förmögenhet som inkomst vid denna beräkning. Räntefonder tas upp till 100 % - aktier på A-listan tas upp till 80 %. Fritidshus m.fl tas upp till taxeringsvärdet – kontanter över 25 000 kr
 • Inkomsten summeras och för gifta slås inkomsterna samman och delas därefter.
 • Inkomsten reduceras med ett fribelopp som uppgår till 2,17 * prisbasbeloppet för ensamstående och till 1,935 * prisbasbeloppet för gifta/sambo. 

 

Ta fram Din senaste deklaration och hyresavin – klicka här – och fyll i sedan:

 

Senast uppdaterad: måndag 20 oktober 2008