Äldreomsorgen           

    - i politiken            

     kommenterad av               

         Berthel Nordström    

    berthel@chello.se

 

   om en

NATIONELL SAMLING FÖR

   ÄLDREOMSORGENS REORGANISATION

bild 001

 

Aktuellt
Tidigare brev
* Mikael Sjöberg, SoS 05-09-24
* Maria Larsson (kd) 05-10-19
* Barbro Westerholm (fp)- 05-10-28
* Ylva Johansson (s) - 05-10-30
* Pär Nuder (s) - 05-10-31
* Ylva Johansson(s) - 05-11-01
* Ylva Johansson 05-11-07
* Göran Jonsson 05-11-13
* Lars Leijonborg - 05-11-15
* Alf Svensson - 05-11-18
* Chris Heister - 05-11-23
* Mats Odell - 05-11-25
* Björn von Sydow - 05-11-26
* Stefan Ackerby - 05-12-10
* Ylva Johansson - 05-12-18
* Ylva Johansson 2005-12-20
* Pär Nuder 2005-12-27
* Mikael Sjöberg 2006-01-01
* Maud Olofsson 2006-01-05
* Pär Nuder - 2006-01-10
* Ann Lindgren - 2006-01-26
* Alf Svensson - 2006-01-29
* Maud Olofsson 2006-02-03
* Ylva Johansson 2006-02-07
* Mikael Sjöberg - Arbetslivsinstitutet 2006-02-09
* Per Rosengren (v) 2006-02-13
* Jan Edling, LO - 2006-02-20
* Janne Rudén, Seko 2006-02-28
* Camilla Sköld Jansson - Riksdagen 2006-03-04
* Göran Persson - 2006-03-10
* Stefan Saläng (fp) 2006-03-21
* Inger Davidson - 2006-04-11
* Ylva Johansson 2006-04-20
* Fredrik Reinfeldt 2006-04-24
* Maria Larsson 2006-05-03
* Pär Nuder - 2006-05-09
* Överläk. Carsten Rose - Lunds universitet
* Ulrikaupproret
* Inger Davidson - 2006-06-11
* Kenneth Johansson(c) 2006-06-15
* Lennart Levi 2006-06-21
* Göran Persson - 2006-06-29
* Christina Juttterström 2006-07-02
* Göran Hägglund 2006-07-04
* Maria Larsson 2006-07-14
* Barbro Westerholm 2006-07-28
* Pär Nuder 2006-08-10
* Ann Lindgren 2006-08-17
* Ylva Johansson 2006-08-21
* Vanja Lundby Wedin
* Fredrik Reinfeldt
* Göran Persson
* Till väljarna
* Maria Larsson 2006-09-18
* Ann Lindgren - 2006-09-25
* Erik Langby - 2006-11-05
* Birgitta Rydberg 2006-11-11
* Lars Leijonborg 2006-11-16
* Anders Borg - 2006-11-21
* Jan Nygren 2006-11-26
* Göran Hägglund - 2006-12-01
* Ylva Johansson - 2006-12-07
* Maria Larsson 2006-12-12
Sven Otto Littorin - 2007-01-02
* Mona Sahlin - 2007-01-20
* Lars Leijonborg - 2007-01-30
* Björn von Sydow 2007-02-17
* Maria Larsson 2007-04-13
* Lars Leijonborg - 2007-04-21
* Ylva Sandström 2007-04-23
* Göran Hägglund - 2006-04-26
* Per Landgren - 2007-04-29
* Cristina Husmark Pehrsson
* Anders Borg - 2007-05-14
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-05-27
* Lars Gustafsson - 2007-05-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-09-01
* Ledamöter av Sveriges Riksdag
* Lars Gustafsson, Riksdagen 2007-09-24
* Anders Borg - 2007-09-28
Till riksdagens ledamöter 2007-10-07
* Maria Larsson - 2007-10-12
* Sofia Johansson 2007-10-18
* Göran Hägglund 2007-11-09
* Göran Hägglund - 2007-11-15
* Cristina Husmark Pehrsson 2007-11-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-12-06
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-12-15
* Göran Hägglund 2008-01-02
* Anders Borg - 2008-01-20
* Maud Olofsson - 2008-02-04
* Riksdagens ledamöter 2008-02-20
* Cristina Husmark Pehrsson - 2008-02-25
* Fredrik Reinfeldt - 2008-02-28
* Per Schlingman - 2008-03-11
* Fredrik Reinfeldt - 2006-03-14
* Inger Davidson - 2008-04-13
* Thomas Östros - 2008-04-16
* Cecilia Widegren 2008-05-02
* Till 14 seniorriksdagsmän 2008-05-06
* Maria Rankka - Timbro 2008-05-15
* Fredrik Reinfeldt - 2008-05-31
* Anders Borg - 2008-06-11
* Anders Borg 2008-06-18
* Mona Sahlin 2008-06-25
* Göran Hägglund - 2008-07-01
* Jan Björklund - 08-07-11
* Fredrik Reinfeldt - 2008-08-02
* Anders Borg - 2008-08-10
* Göran Hägglund - 2008-08-13
* Ingvar Fridell - 2008-08-16
* Jan Björklund - 2008-08-21
* Christina Husmark Pehrsson - 2008-08-28
* Karin Hübinette 2008-09-8
* Anders Borg - 09-04-16
* Maria Rankka Timbro - 2009-04-24
* Cristina Husmark Pehrsson 2009-05-05
Gunnar Wetterberg - 2009-05-11
* Lennart Axelsson - 2009-05-15
* Curt Lindroth (M) - 2009-05-25
* KG Scherman + Talmannen 2009-06-03
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-06-10
* Till besvikna pensionärer 2009-06-14
"Bromsen borde inte få reducera pensionerna 2009-08-16
Slopa 1,6 %-avdraget på ATP-baserade pensioner
* Den som vinner pensionärerna hjärtan kan också vinna valet
* Allianspartierna befäster sin ställningg som de värsta pensionärsmotståndarna
* DN:s Maria Crofts 2009-09-26
Pensionärernas krav inför valet - samma ekonomiska utveckling 2009-09-27
* Monas appell: Riv upp - gör om - gör rätt - 2009-09-27
"Bromsen" borde inte få reducera pensionerna
* Bo Könberg har helt rätt 2009-09-27
* Positivt - att Moderaterna nu vill bli ett parti för hela folket
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-10-02
* Med 100 kr per månad vinner inte Monas lag ...
* Förvirrande siffror i pensionsdebatten - Skärp er !
Vem kan förklara med 1,6 %-avdraget?
Carl B. Hamilton (fp) vill inte bli medlem i SPF
Hur finansieras slopandet av ATP-pensionärernas 1,6 %-avdrag?
Vem är värst på att svika pensionärer?
Ansvarsfullt - modigt - långsiktigt rättvist - av Mona
Samma skatt för pensionärer - är sist och slutligen
Sanningen om pensionerna - 2009-11-20
Några reflektioner kring skattedebatten i Kunskapskanalen
Motrefleksion om Skattedebatten
Håller pensionssystemet i framtiden?
Ett Gott Nytt och Rättvisare Pensionärsår 2010
Öppet brev till riksrevisorn Lindström
Pensioner är inte bidrag ...
Hur vågar Maud Olofsson?
Öppet brev till JP Anders Linder Sv.D
Är Monas väska viktigare fråga för SvD än pensionärernas rätt
Göran Hägglund - Det räcker inte
2010 års pensioner sänks med 3 %
Maud Olofsson - sist på tåget
(kd) - ett parti för pensionärer
Vill Du ha 9 000 kr i nettopension efter skatt - eller 17 000
Bromsen fördelar pensionssystemets förluster orättvist!
Nu har pensionärern fått besked
Lita inte på vad politikerna säger -
Jag avstår hellre 300 kr per månad än
Så skönt det vore att slippa försvara
Arbetslinjens motto är bra -
Bud till pensionärer om skattesänkning är bra
* Våga Läsa - Bromsen är faktiskt
* Reinfeldt har både rätt och fel
* Pensionssystemet fram till nästa istid
Global Forum - Varför högre skatt på pensionärer
Lönesänkarna
SVT-programmet Lönesänkarna -sammandrag
Om Nationell samling och initiativtagaren
Våga veta
Kalkyl
Finansiering
Pensioner
Bostadstillägg
Hoten mot äldreomsorgen
Fakta om äldre
Politikersveket mot pensionärerna
Länkar

 

 

 

 

Image0001

 

 

 

 

 

REDAKTION

 

Äldreomsorgen i politiken

Berthel Nordström - Landåvägen 12

Nacka

131 49

 

 

 

 

 

Pensionerna

Bo Könberg har helt rätt

– men ändå har så mycket blivit fel
Publicerad: 2009-08-28, Uppdaterad: 2009-09-15

Bo Könberg gav i Sv.D. den 26/9 ett korrekt klarläggande om pensionerna. Här skall ändå några förtydliganden och kommentarer göras. Visst är det nya pensionssystemet (NPS) stabilt - men det gäller bara ur statens synpunkt. För pensionärerna är det instabilt - de äldre får stå för alla riskerna. 

 

De stora pensionärskullarna 2010-2020 kommer inte som någon överraskning för politikerna. Problemet är istället att många äldre tar ut sin pension i förväg och ungdomarna kommer ut allt senare i arbetslivet. Därigenom sjunker premieinkomsterna. Dessutom stiger kostnaderna eftersom livslängden ökar med en månad per årskull. Trots att alla känner till detta - så görs inget.

 

AP-fonderna ligger nu på 750-800 miljarder. Med en årlig förlust på 75 miljarder tycks ju fonderna endast kunna räcka i 10 år - just lagom till år 2020. Då har antalet pensionärer ökat med 500 000 (varav 70 000 dyra 80+). De yrkesverksamma har till dess bara ökat med 60 000. Dessutom finns risk för att vi aldrig får tillbaka alla de jobb, som nu förloras i dagens kris. Inte ger väl det något stabilt intryck.

 

ATP-systemet var inte ens prisindexerat skriver Könberg. Han syftar här förmodligen på att politikerna under 1990-talskrisen manipulerade basbeloppen.  Alla befolkningsgrupper fick under krisen göra eftergifter. Efteråt har alla blivit kompenserade, utom pensionärerna. Försäkringskassan erkänner öppet att man ännu inte återbetalt 2 %. Kompensation för det skulle kosta 5 miljarder. Riksdagens Utredningstjänst menar att pensionärerna som kompensation borde få 10,2 %. När avser politikerna att betala tillbaka den skulden?

 

Könberg beklagar att bromsen kommer att sänka pensionerna 2010 på grund av börsraset. Bromsen skulle alls inte slå till om politikerna återför de 258 miljarder som tidigare felaktigt överförts från AP-fonderna till statskassan. Detta kapital hade bildats av ATP-pensionärernas pensionspremier. Då beslutet om överföringen fattades var det inte politikernas avsikt att den skulle bli så stor att en sänkning av pensionerna riskerades om bromsen senare slog till. Det framgår av Finansutskottets betänkande 1999/2000: FIU19. Borde inte Riksdagens Pensionsgrupp, som har till uppgift att värna om NPS, kräva att de 258 miljarderna återbetalas till AP-fonderna?  Statskassan belåningsgrad är f.n. bara 35 % av BNP och skulle bara öka till 44 % om 258 miljarder lånades upp. Görs inte det får istället pensionärerna själva bära hela bördan.

 

Bromsen hade heller inte sänkt pensionerna om politikerna nöjt sig med en lägre avkastning på AP-fonderna och därmed inte utsatt AP-kapitalet för en så hög riskexponering.  Det finns pensionsfonder som stigit i värde under 2008 och inte haft AP-fondernas fall på 20 %. AP-fonderna borde få direktiv att sänka riskexponeringen..

 

Bromsen borde aldrig få sänka utgående pensioner. Det kan uppnås om underskott i pensionssystemet balanseras och sedan återbetalas med tillväxten. Då behandlas pensioner och pensionsrätter lika.

 

Staten har inte varit någon lyckosam administratör för sina pensionssystem. Folkpensions-      systemet  bildades 1913 och varade i 50 år. ATP-systemet startade 1963 och varade i 40 år. 2003 startade det nya pensionssystemet (NPS). Orsaken till att de tidigare pensionssystemen havererat är att löner och pensioner inte följts åt och då urgröps heltäckande pensioner till att bli magra grundpensioner, som ingen kan leva på. Den läxan har politikerna lärt sig och i NPS skrivs alla pensioner upp med löneutvecklingen.

 

Pensionsnivån ligger i allmänhet runt 60 % av lönerna. Om en ytterligare klyfta skapas mellan löner och pensioner på mellan 15-20 % så kommer pensionerna för många inte att ge en anständig försörjning.

 

När nu bromsen slår till 2010-2015 uppstår just en sådan extra löneklyfta på 16 %. Dessutom förlorar en genomsnittspensionär med 12 800 kr i månaden sammanlagt 60 000 kr under dessa år.

 

Varför har ingen i Riksdagens Pensionsgrupp lagt in sitt veto mot Alliansens jobbskatteavdrag och mot den 100 %-iga skattereduktion som alla får som betalar den allmänna pensionsavgiften på 7 %. Den skattesänkningen, som införts så diskret att ingen märkt det, kostar statskassan 84 miljarder per år. Båda dessa skatteavdrag vidgar klyftan mellan löner och pensioner. Därmed ökar risken för att pensionssystemen bryts ned.

 

Sammanlagt kommer de yrkesverksamma att tillföras 154 miljarder per år (Jobbskatteavdragets 65 + skattereduktionen för pensionsavgiften på 84 och ytterligare ett jobbskatteavdrag på 10 miljarder).  Det är bra med skattesänkningar, om man har råd - om alla medborgare får ta del av den. En av grundlagens viktigaste principer är - att alla medborgare skall behandlas lika. Är den lagen numera satt ur spel?

 

Berthel Nordström

 

 

 

Senast uppdaterad: söndag 27 september 2009