Äldreomsorgen           

    - i politiken            

     kommenterad av               

         Berthel Nordström    

    berthel@chello.se

 

   om en

NATIONELL SAMLING FÖR

   ÄLDREOMSORGENS REORGANISATION

bild 001

 

Aktuellt
Tidigare brev
* Mikael Sjöberg, SoS 05-09-24
* Maria Larsson (kd) 05-10-19
* Barbro Westerholm (fp)- 05-10-28
* Ylva Johansson (s) - 05-10-30
* Pär Nuder (s) - 05-10-31
* Ylva Johansson(s) - 05-11-01
* Ylva Johansson 05-11-07
* Göran Jonsson 05-11-13
* Lars Leijonborg - 05-11-15
* Alf Svensson - 05-11-18
* Chris Heister - 05-11-23
* Mats Odell - 05-11-25
* Björn von Sydow - 05-11-26
* Stefan Ackerby - 05-12-10
* Ylva Johansson - 05-12-18
* Ylva Johansson 2005-12-20
* Pär Nuder 2005-12-27
* Mikael Sjöberg 2006-01-01
* Maud Olofsson 2006-01-05
* Pär Nuder - 2006-01-10
* Ann Lindgren - 2006-01-26
* Alf Svensson - 2006-01-29
* Maud Olofsson 2006-02-03
* Ylva Johansson 2006-02-07
* Mikael Sjöberg - Arbetslivsinstitutet 2006-02-09
* Per Rosengren (v) 2006-02-13
* Jan Edling, LO - 2006-02-20
* Janne Rudén, Seko 2006-02-28
* Camilla Sköld Jansson - Riksdagen 2006-03-04
* Göran Persson - 2006-03-10
* Stefan Saläng (fp) 2006-03-21
* Inger Davidson - 2006-04-11
* Ylva Johansson 2006-04-20
* Fredrik Reinfeldt 2006-04-24
* Maria Larsson 2006-05-03
* Pär Nuder - 2006-05-09
* Överläk. Carsten Rose - Lunds universitet
* Ulrikaupproret
* Inger Davidson - 2006-06-11
* Kenneth Johansson(c) 2006-06-15
* Lennart Levi 2006-06-21
* Göran Persson - 2006-06-29
* Christina Juttterström 2006-07-02
* Göran Hägglund 2006-07-04
* Maria Larsson 2006-07-14
* Barbro Westerholm 2006-07-28
* Pär Nuder 2006-08-10
* Ann Lindgren 2006-08-17
* Ylva Johansson 2006-08-21
* Vanja Lundby Wedin
* Fredrik Reinfeldt
* Göran Persson
* Till väljarna
* Maria Larsson 2006-09-18
* Ann Lindgren - 2006-09-25
* Erik Langby - 2006-11-05
* Birgitta Rydberg 2006-11-11
* Lars Leijonborg 2006-11-16
* Anders Borg - 2006-11-21
* Jan Nygren 2006-11-26
* Göran Hägglund - 2006-12-01
* Ylva Johansson - 2006-12-07
* Maria Larsson 2006-12-12
Sven Otto Littorin - 2007-01-02
* Mona Sahlin - 2007-01-20
* Lars Leijonborg - 2007-01-30
* Björn von Sydow 2007-02-17
* Maria Larsson 2007-04-13
* Lars Leijonborg - 2007-04-21
* Ylva Sandström 2007-04-23
* Göran Hägglund - 2006-04-26
* Per Landgren - 2007-04-29
* Cristina Husmark Pehrsson
* Anders Borg - 2007-05-14
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-05-27
* Lars Gustafsson - 2007-05-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-09-01
* Ledamöter av Sveriges Riksdag
* Lars Gustafsson, Riksdagen 2007-09-24
* Anders Borg - 2007-09-28
Till riksdagens ledamöter 2007-10-07
* Maria Larsson - 2007-10-12
* Sofia Johansson 2007-10-18
* Göran Hägglund 2007-11-09
* Göran Hägglund - 2007-11-15
* Cristina Husmark Pehrsson 2007-11-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-12-06
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-12-15
* Göran Hägglund 2008-01-02
* Anders Borg - 2008-01-20
* Maud Olofsson - 2008-02-04
* Riksdagens ledamöter 2008-02-20
* Cristina Husmark Pehrsson - 2008-02-25
* Fredrik Reinfeldt - 2008-02-28
* Per Schlingman - 2008-03-11
* Fredrik Reinfeldt - 2006-03-14
* Inger Davidson - 2008-04-13
* Thomas Östros - 2008-04-16
* Cecilia Widegren 2008-05-02
* Till 14 seniorriksdagsmän 2008-05-06
* Maria Rankka - Timbro 2008-05-15
* Fredrik Reinfeldt - 2008-05-31
* Anders Borg - 2008-06-11
* Anders Borg 2008-06-18
* Mona Sahlin 2008-06-25
* Göran Hägglund - 2008-07-01
* Jan Björklund - 08-07-11
* Fredrik Reinfeldt - 2008-08-02
* Anders Borg - 2008-08-10
* Göran Hägglund - 2008-08-13
* Ingvar Fridell - 2008-08-16
* Jan Björklund - 2008-08-21
* Christina Husmark Pehrsson - 2008-08-28
* Karin Hübinette 2008-09-8
* Anders Borg - 09-04-16
* Maria Rankka Timbro - 2009-04-24
* Cristina Husmark Pehrsson 2009-05-05
Gunnar Wetterberg - 2009-05-11
* Lennart Axelsson - 2009-05-15
* Curt Lindroth (M) - 2009-05-25
* KG Scherman + Talmannen 2009-06-03
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-06-10
* Till besvikna pensionärer 2009-06-14
"Bromsen borde inte få reducera pensionerna 2009-08-16
Slopa 1,6 %-avdraget på ATP-baserade pensioner
* Den som vinner pensionärerna hjärtan kan också vinna valet
* Allianspartierna befäster sin ställningg som de värsta pensionärsmotståndarna
* DN:s Maria Crofts 2009-09-26
Pensionärernas krav inför valet - samma ekonomiska utveckling 2009-09-27
* Monas appell: Riv upp - gör om - gör rätt - 2009-09-27
"Bromsen" borde inte få reducera pensionerna
* Bo Könberg har helt rätt 2009-09-27
* Positivt - att Moderaterna nu vill bli ett parti för hela folket
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-10-02
* Med 100 kr per månad vinner inte Monas lag ...
* Förvirrande siffror i pensionsdebatten - Skärp er !
Vem kan förklara med 1,6 %-avdraget?
Carl B. Hamilton (fp) vill inte bli medlem i SPF
Hur finansieras slopandet av ATP-pensionärernas 1,6 %-avdrag?
Vem är värst på att svika pensionärer?
Ansvarsfullt - modigt - långsiktigt rättvist - av Mona
Samma skatt för pensionärer - är sist och slutligen
Sanningen om pensionerna - 2009-11-20
Några reflektioner kring skattedebatten i Kunskapskanalen
Motrefleksion om Skattedebatten
Håller pensionssystemet i framtiden?
Ett Gott Nytt och Rättvisare Pensionärsår 2010
Öppet brev till riksrevisorn Lindström
Pensioner är inte bidrag ...
Hur vågar Maud Olofsson?
Öppet brev till JP Anders Linder Sv.D
Är Monas väska viktigare fråga för SvD än pensionärernas rätt
Göran Hägglund - Det räcker inte
2010 års pensioner sänks med 3 %
Maud Olofsson - sist på tåget
(kd) - ett parti för pensionärer
Vill Du ha 9 000 kr i nettopension efter skatt - eller 17 000
Bromsen fördelar pensionssystemets förluster orättvist!
Nu har pensionärern fått besked
Lita inte på vad politikerna säger -
Jag avstår hellre 300 kr per månad än
Så skönt det vore att slippa försvara
Arbetslinjens motto är bra -
Bud till pensionärer om skattesänkning är bra
* Våga Läsa - Bromsen är faktiskt
* Reinfeldt har både rätt och fel
* Pensionssystemet fram till nästa istid
Global Forum - Varför högre skatt på pensionärer
Lönesänkarna
SVT-programmet Lönesänkarna -sammandrag
Om Nationell samling och initiativtagaren
Våga veta
Kalkyl
Finansiering
Pensioner
Bostadstillägg
Hoten mot äldreomsorgen
Fakta om äldre
Politikersveket mot pensionärerna
Länkar

 

 

 

 

Image0001

 

 

 

 

 

REDAKTION

 

Äldreomsorgen i politiken

Berthel Nordström - Landåvägen 12

Nacka

131 49

 

 

 

 

 

Image0012

 

Arbetslinjens motto – fler i arbete - är bra 

 –   men Alliansen gör egentligen inte mycket för det-

- utan lägger istället alla sina resurser i en enda korg – sänkta skatter för vissa genom jobbskatteavdraget. Det finns effektivare åtgärder som direkt skulle skapa arbete. Som negativ bieffekt av jobbskatteavdraget får man en inkomstklyfta mellan lönenivån och pensionsnivån och därmed har Alliansen påbörjat nedbrytningen av det nya pensions-systemet, som Riksdagen med så stor möda byggt upp. Den ojämlika skattereduktionen har också indelat befolkningen i fraktionerna Närande och Tärande. Hur det känns framgår av nedanstående lilla experiment.

 

Vid en konferens fick hälften av deltagarna gröna biljetter och resten röda. Alla ombads spara sina biljetter. När det blev paus fick de med gröna biljetter kaffe och prinsesstårta och de med röda – ingenting. Med det ville arrangörerna visa på hur man sprider missnöje i ett samhälle där inte alla behandlas lika - och hur fokus splittras för en framgångsrik samverkan. Se dig själv stå där och titta på när de andra smörjer kråset. Just så fungerar Alliansens jobbskatteavdrag.

 

I P1-programmet ”Godmorgon, Världen” ansåg professor Magnus Henriksson, chef för Institutet för Näringslivsforskning, att Alliansens jobbskatteavdrag är ineffektivt. För att få    75 000 fler i arbete satsas 1 miljon kr per person och år. Denna orimliga satsning har påtalats i tidigare Wilhelm Tell-brev – med tillägget att åtgärden snarast tyder på att motivet helt enkelt är falskt. Avsikten är inte främst att få fler i arbete utan att under plausibel motivering få möjlighet att sänka skatterna - mest för dem som tjänar mest – och inget till pensionärerna.  

 

I samma program framhöll SvD: s chefsredaktör PJ Anders Linder att Anders Borg borde vara mer ödmjuk och sluta med att hänvisa till evidensbaserad forskning som stöd för jobbskatteavdraget. Faktum är ju att alla forskningsinstitut han har hänvisat till klart och tydligt säger att jobbskatteavdraget inte får dem som får avdraget att arbeta mer. De som skulle kunna påverkas – förstår inte incitamentet. Det är utomordentligt fräckt av en ekonomiskt skolad person att missleda såväl befolkningen som ekonomiskt oskolade politiker, som - utan att reflektera - bara jamsar med. Crazy är ordet. 

 

Anders Borg deltog även i radioprogrammet och hävdade att jobbskatteavdraget gynnar de lägst betalda. Men inte heller detta är sant. Den som tjänar mest får 55 % mer än den som tjänar minst. Ändå är det just de som tjänar sämst som har det lägsta incitamentet att arbeta. De får bara 8 kr mer per timme kvar sedan de betalt det nödvändigaste om de arbetar istället för att gå på bidrag. Med jobbskatteavdraget får de 11 kr mer per timme = 88 kr/dag.  Det är de sämst ställda som har orimligt höga skatter. (Alla har egentligen för höga skatter – men det är en annan sak – här gäller det att det måste finnas ett incitament att arbeta och också 88 kr/dag är alldeles för litet). Klicka på länken nedan och hör hela programmet – intressant !

http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=2268756&BroadcastDate=&IsBlock=

 

Alla med praktisk erfarenhet av affärer vet att viktigast för att få folk i arbete är att det finns en efterfrågan.  Därför är det av stor betydelse att det bedrivs en omfattande forskning, som kan ge underlag för nya produkter och marknader. Viktigt är också att det finns fler företagare som vill växa – för det krävs att riskerna blir lägre och självfinan-sieringsmöjligheterna ökar. Betydelsefullt är också att personalen har en modern utbildning.

 

Däremot skapas det inga nya jobb bara för att viljan att arbeta ökar. Hela jobbskatte-avdraget är feltänkt – och dessutom ur pensionärernas synvinkel – orättvist. Målsättningen är det inget fel på – att få fler i arbete – men Alliansen gör inte tillräckligt för att fler skall få arbete. Om alla de 100 miljarderna per år satsats på att få fler i arbete – då hade framtiden för  såväl unga som gamla sett bra mycket ljusare ut än idag.

 

Det är inte Alliansens fel att arbetslösheten ökat från 6 % till drygt 9 %. Det beror på en sviktande marknad huvudsakligen från utlandet, men tyvärr också på att nedskärningar skett inom offentlig sektor – den del som vi själva bestämmer över. Merkostnaden för att hålla en anställd som tjänar 21 500 kr/månad i arbete istället för att han går på a-kassa är bara 3 750 kr per månad. Problemet är att kassan är uppdelad – på kommuner, landsting och stat – och för många delbudgets som skall hållas till varje pris - och för få politiker som kan räkna. 

 

Anders Borg förstod inte kritiken i radion om att arbetsmarknaden inte fungerar – och bortsåg förmodligen avsiktligt från att 160 000 unga under 25 inte har ett arbete = 26,4 %. Med Danmarks siffror skulle det bara vara 12,9% d.v.s. 70 000 unga. Bara genom att sänka ungdomsarbetslösheten till Danmarks nivå skulle arbetslösheten minska med 90 000 personer. För det hade det inte behövts några 100 miljarder per år.

 

Att unga inte får arbete beror i stor utsträckning på att LO driver upp ingångslönerna och därför håller de unga utanför.  Att LO driver den politiken är oförståeligt – det drabbar ju deras egna medlemmars barn. Varför värnar inte LO främst lönekraven för yrkeserfarna? De nya moderaterna, som vill framstå som Sveriges nya arbetarparti, har gett upp att driva rationella samhällsekonomiska krav av rädsla för att irritera LO. Det får både unga och äldre lida för.  

 

Förmodligen hade alla äldre ställt upp på en satsning på Framtiden med – ökad forskningförbättrat företagsklimatbättre utbildning. En sådan satsning skulle få en stor betydelse för hela befolkningen även för de äldre. Insikten måste spridas till alltfler att landet har svåra utmaningar framför sig –

  • med ökade kostnader för nya energislag,
  • för anpassning till nya miljömål,
  • för att möta ökad konkurrens från länder med lönekostnader som bara uppgår till 10 % av våra egna.
  • med en årlig ökning av antalet äldre med 28 000 personer under de närmaste 25 åren. Det belastar pensionssystemet med 95 miljarder per år och ökar klyftan via Bromsen mellan lönenivån och pensionsnivån med 1,4 % per år. Att så håller på att ske framgår av nedanstående analys av pensionssystemets årsredovisning:

 

Analys av pensionssystemets balansräkning 2001-2009

 

2001

2007

2008

2009

Avgiftstillgång – miljarder

  5 085

  6 116

  6 477

  6 362

Pensionsskuld

 -5 432

 -6 996

 -7 428

 -7 512

Underskott

    - 347

    - 880

    - 951

 -1 150

Ökning per år

 

         76

         71

       199

AP-fonderna

      565

      898

      707

      827

Totalbalans

      218

        18

     -244

     -323

 

Lägg märke till hur Underskottet mellan Avgiftstillgång och Pensionsskuld för varje år ökar.  Detta doldes under åren 2003-2007 genom den extrema uppgången av AP-fondernas värdepapper – vilket gjorde att pensionerna höjdes. (Allianspolitiker har ofta framhållit att dessa pensionshöjningar var en följd av jobbskatteavdraget - men det var inte sant).

 

För att eliminera detta underskott som beror på att antalet pensionärer blir 28 000 fler varje år behöver antalet anställda öka med 125 000 personer. Sker det så förbättras samhällsekonomin samtidigt med 50 miljarder per år. Det hade varit något att satsa 100 miljarder på.

 

Istället har dessa resurser använts till att sänka skatterna för dem som redan har ett arbete. Enligt SCB har nettosparandet i fonder ökat med 115 miljarder förra året. Det är det högsta sparandet som uppmätts under ett år sedan 1985.  Det har naturligtvis stärkt ekonomin för den del av befolkningen som har det bäst ställt, men lämnat de svagare utanför – ungdomarna och de äldre pensionärerna. De kommer också att stå sämre rustade när de större prövningarna kommer – för var så säker – de kommer.

 

”Om man inte vågar se bakåt och inte framåt – då måste man se upp” sa Tage Danielsson en gång. Anders Borg och andra Allianspolitiker såg nog inte bakåt när de utformade sitt jobbskatteavdrag - för då hade de upptäckt hur pensionärerna systematiskt hade diskriminerats under de senaste 15 åren. Förmodligen såg de inte heller framåt och insåg vad som kommer att hända med vår ekonomi – för då hade de satsat på utveckling – företagsamhet och kompetens - istället för på privat konsumtion och privat sparande. Nu får de istället se upp inför valet 2010. 

 

Berthel Nordström

 

 

 

Senast uppdaterad: söndag 21 mars 2010