Äldreomsorgen           

    - i politiken            

     kommenterad av               

         Berthel Nordström    

    berthel@chello.se

 

   om en

NATIONELL SAMLING FÖR

   ÄLDREOMSORGENS REORGANISATION

bild 001

 

Aktuellt
Tidigare brev
* Mikael Sjöberg, SoS 05-09-24
* Maria Larsson (kd) 05-10-19
* Barbro Westerholm (fp)- 05-10-28
* Ylva Johansson (s) - 05-10-30
* Pär Nuder (s) - 05-10-31
* Ylva Johansson(s) - 05-11-01
* Ylva Johansson 05-11-07
* Göran Jonsson 05-11-13
* Lars Leijonborg - 05-11-15
* Alf Svensson - 05-11-18
* Chris Heister - 05-11-23
* Mats Odell - 05-11-25
* Björn von Sydow - 05-11-26
* Stefan Ackerby - 05-12-10
* Ylva Johansson - 05-12-18
* Ylva Johansson 2005-12-20
* Pär Nuder 2005-12-27
* Mikael Sjöberg 2006-01-01
* Maud Olofsson 2006-01-05
* Pär Nuder - 2006-01-10
* Ann Lindgren - 2006-01-26
* Alf Svensson - 2006-01-29
* Maud Olofsson 2006-02-03
* Ylva Johansson 2006-02-07
* Mikael Sjöberg - Arbetslivsinstitutet 2006-02-09
* Per Rosengren (v) 2006-02-13
* Jan Edling, LO - 2006-02-20
* Janne Rudén, Seko 2006-02-28
* Camilla Sköld Jansson - Riksdagen 2006-03-04
* Göran Persson - 2006-03-10
* Stefan Saläng (fp) 2006-03-21
* Inger Davidson - 2006-04-11
* Ylva Johansson 2006-04-20
* Fredrik Reinfeldt 2006-04-24
* Maria Larsson 2006-05-03
* Pär Nuder - 2006-05-09
* Överläk. Carsten Rose - Lunds universitet
* Ulrikaupproret
* Inger Davidson - 2006-06-11
* Kenneth Johansson(c) 2006-06-15
* Lennart Levi 2006-06-21
* Göran Persson - 2006-06-29
* Christina Juttterström 2006-07-02
* Göran Hägglund 2006-07-04
* Maria Larsson 2006-07-14
* Barbro Westerholm 2006-07-28
* Pär Nuder 2006-08-10
* Ann Lindgren 2006-08-17
* Ylva Johansson 2006-08-21
* Vanja Lundby Wedin
* Fredrik Reinfeldt
* Göran Persson
* Till väljarna
* Maria Larsson 2006-09-18
* Ann Lindgren - 2006-09-25
* Erik Langby - 2006-11-05
* Birgitta Rydberg 2006-11-11
* Lars Leijonborg 2006-11-16
* Anders Borg - 2006-11-21
* Jan Nygren 2006-11-26
* Göran Hägglund - 2006-12-01
* Ylva Johansson - 2006-12-07
* Maria Larsson 2006-12-12
Sven Otto Littorin - 2007-01-02
* Mona Sahlin - 2007-01-20
* Lars Leijonborg - 2007-01-30
* Björn von Sydow 2007-02-17
* Maria Larsson 2007-04-13
* Lars Leijonborg - 2007-04-21
* Ylva Sandström 2007-04-23
* Göran Hägglund - 2006-04-26
* Per Landgren - 2007-04-29
* Cristina Husmark Pehrsson
* Anders Borg - 2007-05-14
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-05-27
* Lars Gustafsson - 2007-05-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-09-01
* Ledamöter av Sveriges Riksdag
* Lars Gustafsson, Riksdagen 2007-09-24
* Anders Borg - 2007-09-28
Till riksdagens ledamöter 2007-10-07
* Maria Larsson - 2007-10-12
* Sofia Johansson 2007-10-18
* Göran Hägglund 2007-11-09
* Göran Hägglund - 2007-11-15
* Cristina Husmark Pehrsson 2007-11-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-12-06
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-12-15
* Göran Hägglund 2008-01-02
* Anders Borg - 2008-01-20
* Maud Olofsson - 2008-02-04
* Riksdagens ledamöter 2008-02-20
* Cristina Husmark Pehrsson - 2008-02-25
* Fredrik Reinfeldt - 2008-02-28
* Per Schlingman - 2008-03-11
* Fredrik Reinfeldt - 2006-03-14
* Inger Davidson - 2008-04-13
* Thomas Östros - 2008-04-16
* Cecilia Widegren 2008-05-02
* Till 14 seniorriksdagsmän 2008-05-06
* Maria Rankka - Timbro 2008-05-15
* Fredrik Reinfeldt - 2008-05-31
* Anders Borg - 2008-06-11
* Anders Borg 2008-06-18
* Mona Sahlin 2008-06-25
* Göran Hägglund - 2008-07-01
* Jan Björklund - 08-07-11
* Fredrik Reinfeldt - 2008-08-02
* Anders Borg - 2008-08-10
* Göran Hägglund - 2008-08-13
* Ingvar Fridell - 2008-08-16
* Jan Björklund - 2008-08-21
* Christina Husmark Pehrsson - 2008-08-28
* Karin Hübinette 2008-09-8
* Anders Borg - 09-04-16
* Maria Rankka Timbro - 2009-04-24
* Cristina Husmark Pehrsson 2009-05-05
Gunnar Wetterberg - 2009-05-11
* Lennart Axelsson - 2009-05-15
* Curt Lindroth (M) - 2009-05-25
* KG Scherman + Talmannen 2009-06-03
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-06-10
* Till besvikna pensionärer 2009-06-14
"Bromsen borde inte få reducera pensionerna 2009-08-16
Slopa 1,6 %-avdraget på ATP-baserade pensioner
* Den som vinner pensionärerna hjärtan kan också vinna valet
* Allianspartierna befäster sin ställningg som de värsta pensionärsmotståndarna
* DN:s Maria Crofts 2009-09-26
Pensionärernas krav inför valet - samma ekonomiska utveckling 2009-09-27
* Monas appell: Riv upp - gör om - gör rätt - 2009-09-27
"Bromsen" borde inte få reducera pensionerna
* Bo Könberg har helt rätt 2009-09-27
* Positivt - att Moderaterna nu vill bli ett parti för hela folket
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-10-02
* Med 100 kr per månad vinner inte Monas lag ...
* Förvirrande siffror i pensionsdebatten - Skärp er !
Vem kan förklara med 1,6 %-avdraget?
Carl B. Hamilton (fp) vill inte bli medlem i SPF
Hur finansieras slopandet av ATP-pensionärernas 1,6 %-avdrag?
Vem är värst på att svika pensionärer?
Ansvarsfullt - modigt - långsiktigt rättvist - av Mona
Samma skatt för pensionärer - är sist och slutligen
Sanningen om pensionerna - 2009-11-20
Några reflektioner kring skattedebatten i Kunskapskanalen
Motrefleksion om Skattedebatten
Håller pensionssystemet i framtiden?
Ett Gott Nytt och Rättvisare Pensionärsår 2010
Öppet brev till riksrevisorn Lindström
Pensioner är inte bidrag ...
Hur vågar Maud Olofsson?
Öppet brev till JP Anders Linder Sv.D
Är Monas väska viktigare fråga för SvD än pensionärernas rätt
Göran Hägglund - Det räcker inte
2010 års pensioner sänks med 3 %
Maud Olofsson - sist på tåget
(kd) - ett parti för pensionärer
Vill Du ha 9 000 kr i nettopension efter skatt - eller 17 000
Bromsen fördelar pensionssystemets förluster orättvist!
Nu har pensionärern fått besked
Lita inte på vad politikerna säger -
Jag avstår hellre 300 kr per månad än
Så skönt det vore att slippa försvara
Arbetslinjens motto är bra -
Bud till pensionärer om skattesänkning är bra
* Våga Läsa - Bromsen är faktiskt
* Reinfeldt har både rätt och fel
* Pensionssystemet fram till nästa istid
Global Forum - Varför högre skatt på pensionärer
Lönesänkarna
SVT-programmet Lönesänkarna -sammandrag
Om Nationell samling och initiativtagaren
Våga veta
Kalkyl
Finansiering
Pensioner
Bostadstillägg
Hoten mot äldreomsorgen
Fakta om äldre
Politikersveket mot pensionärerna
Länkar

 

 

 

 

Image0001

 

 

 

 

 

REDAKTION

 

Äldreomsorgen i politiken

Berthel Nordström - Landåvägen 12

Nacka

131 49

 

 

 

 

 

PJ Anders Linder, SvD

Är Monas väska viktigare fråga för SvD

– än pensionärers rätt?

I ett öppet brev till SvD:s chefsredaktör PJ Anders Linder ombads han att låta undersöka sanningshalten i Allianspolitikernas påstående om - att jobbskatteavdraget skapar nya jobb? Så här svarade han:

 

Hej!

Tack för mejl. Fast det är ju inte bara Finansen och Riksrevisionen som säger att jobbskatteavdraget är bra för sysselsättningen. Finanspolitiska rådet och IFAU säger samma sak.

Bästa hälsningar

PJ Anders Linder

 

Nej ! - det är just detta som de inte säger – ingen av de ekonomiska forskningsinsti-tuten. Det framgår av utdrag från deras utredningar i bilagan nedan - sammanfattat som följer:  

 

   1. Det svenska jobbskatteavdraget överensstämmer inte till sin uppbyggnad med

         de bidrag som Alliansen hänvisar till i England och USA. Deras jobbskatteavdrag

         ges endast till lågbetalda som exempelvis ensamstående mödrar. I Amerika

         omfattas bara 6 % av befolkningen. Bidraget avtrappas vid stigande inkomst.

         Alliansens jobbskatteavdrag går till 100 % till alla som arbetar. Dessutom blir

         avdraget högre -  vid högre inkomster.

   2. För att ett incitament skall ha någon effekt krävs - att de som är berörda känner

         till reglerna och förstår hur mycket man kan tjäna extra på att arbeta.

         Eftersom Alliansen inte utrett frågan så har Riksrevisionen gjort en enkät. Den

         visar att bara 2 % av de unga arbetslösa – 7 % av de utrikes födda och 5 %

         av övriga arbetslösa kände till incitamentet. Med den kunskapsbristen borde

         inte Alliansen förvänta sig – att fler kommer i arbete genom jobbskatteav-

         draget. IFAU menar att det ännu inte finns några data som tyder på att

         jobbskatteavdraget alls haft någon effekt.   

   3. IFN påpekar att den amerikanska minimilönen är ca 30 procent av medianlönen i

         den privata sektorn, medan den i Sverige ligger på 80 procent av genom-

         snittslönen. Alliansens jobbskatteavdrag ger därför alls inte samma incitament

         som det amerikanska systemet gör – också det ett skäl att inte förvänta sig

         effekt.

   4. Samtliga utredningsinstitut anser – att de som redan har ett jobb – inte

         påverkas att arbeta mer på grund av jobbskatteavdraget – ändå är det just

         dessa som får avdraget. IFAU menar att det finns en viss risk för en motsatt

         effekt - att arbetstiden istället minskar när de som redan har ett jobb får

         större nettoinkomst genom avdraget.           

   5. IFN, som nyligen kom med sitt utlåtande, anser att mer effektiva åtgärder borde

         vidtas för att få fler i arbete, vilket är nödvändigt i vår nya globaliserade värld.   

Att med stöd av dessa utlåtanden belasta statskassan med 71 miljarder - under motiveringen att därmed öka arbetstillfällena med 80 000 fler - d.v.s. till en kostnad av 800 000 kr per år och nyanställning – är inte trovärdigt. Envar förstår att motiveringen är falsk och att det egentliga motivet är att sänka skatterna för utvalda grupper. Det är tvärs emot vad grundlagen stipulerar – nämligen att alla medborgare skall behandlas lika – bl.a. beskattas enligt samma skatteskalor.

 

Vid en diskussion på Timbro om – Vad en reporter bör kunna – framkom att medierna har det tufft nu - antalet journalister minskar inom några år från 20 000 till 10 000. – Det går bara inte – var Jan Guillous kommentar – tid kommer inte att finnas till erforderlig research och medias viktiga uppdrag att granska makthavarna smalas in. PJ Anders Linders ovilja här att granska makthavarna kan bero på att resurser och kunskaper helt enkelt inte finns på tidningen – det tar mindre kraft att skriva en snutt om Monas väska. Oviljan kan naturligtvis också bero på att han inte vill medverka till att avslöja att Allianspolitikerna missleder medborgarna.

 

Fredrik Reinfeldt aviserade häromdagen om att pensionerna skall höjas – och tillade – främst för de sämst ställda. Ge gärna ett bidrag också till dem som inte arbetat - men vi pensionärer som under ett helt långt liv gått till arbetet varje dag – betalat våra skatter och pensionsav-gifter - nöjer oss inte med mindre än samma skatteskalor för alla. Det gäller även Mona!

 

Med vänliga hälsningar

Berthel Nordström

 

 

En som stöder pensionärernas rätt påpekade att jag skrivit fel.

Pensionärerna utgör 33 % av valmanskåren - inte 22 %.

 

 

Bilaga 1

 

De ekonomiska forskningsinstitutens uttalanden

om jobbskatteavdragets effekt.

 

Som framgår nedan har Alliansen alls inte stöd för att jobbskatteavdraget ger effekt för att få fler i arbete. Professor Magnus Henrekson, IFN kräver helt andra tag om målet att 80 % av arbetskraften skall komma i arbete = ytterligare 486 000 nya jobb. Regeringens målsättning på ytterligare 80 000 till en kostnad av 71 miljarder är närmast ett skämt. Läs IFN:s rapport på http://www.ifn.se/web/30.aspx - Här ett utdrag ur rapporterna:  

 

Ur Finanspolitiska rådets rapport:

Empiriska studier för andra länder, främst USA och Storbritannien, ger stöd för att jobb- skatteavdrag har positiva sysselsättningseffekter. Det handlar dock om jobbskatteavdrag som är annorlunda konstruerade än det svenska. Bl. a. riktar sig avdraget i de amerikanska och engelska systemen i praktiken till ensamstående mödrar med låg inkomst. I USA omfattas 20 milj. av jobbskatteavdraget (= 6% av befolkningen)

 

Ur Konjunkturinstitutets analys:

KIs beräkningar grundar sig på antagandet att det är de som står utanför arbetskraften

som påverkas. KI bedömer att nettoeffekten för de redan sysselsatta är nära noll

 

Ur SNS-rapporten: (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle)

Den dominerande effekten kommer, enligt SNS-rapporten, av att de med lägst inkomster ökar sin förvärvsfrekvens, framför allt med anledning av att personer utanför arbetskraften träder in på arbetsmarknaden. Analysen visar på en mycket begränsad effekt på de individer som redan är i arbete

 

Ur LO:s rapport:

Jobbskatteavdraget har en försumbar effekt på den arbetade tiden för dem som redan är sysselsatta. Ett generellt förvärvsavdrag är inte den bästa lösningen om syftet är att öka arbetsutbudet och minska utanförskapet. Selektiva åtgärder som tar sin utgångspunkt i att olika grupper på arbetsmarknaden har olika kännetecken är att föredra.

 

Ur IFAUs rapport (Institutet för Arbetsmarknadspolitisk utvärdering)

När individer med inkomster över 200 000 kr får en skattesänkning innebär detta sannolikt att antalet arbetade timmar minskar i denna kategori, om än marginellt. Ur ett samhälls-ekonomiskt perspektiv är detta olyckligt då individer i dessa inkomstintervall rimligen är de mest produktiva. En annan nackdel är att denna konstruktion gör förslaget förhållandevis dyrt.

 

I många länder, t ex USA och Storbritannien, har man konstruerat avdraget så att det trappas av då individer passerar vissa inkomstgränser. Detta gör att avdraget inte belastar statsbud-geten i samma utsträckning. Vi vet i dagsläget ännu inte hur stora effekterna av det hittills införda jobbskatteavdraget faktiskt är.

Ett förstärkt jobbskatteavdrag är förmodligen inte det bästa sättet att stimulera efterfrågan i dagens ekonomiska läge.

 

Ur IFN:s rapport (Institutet för äringslivsforskning):                                                

Det amerikanska systemet börjar fasas ut vid en viss inkomst och ger därför inte någon skattesänkning alls över en viss inkomst, medan det svenska systemet ger upp till 21 024 kr till alla inkomsttagare.

Många förstår helt enkelt inte att det blivit mer lönsamt att arbeta - ett nödvändigt villkor för att få positiva effekter. Den amerikanska minimilönen är ca 30 procent av medianlönen i den privata sektorn, medan den i Sverige på 80 procent eller mer av genomsnittslönen.

 

Enligt Riksrevisionens granskning framgår att allmänhetens kännedom om jobbskatteav-draget är låg. Särskilt låg är kännedomen bland dem som har en svag ställning på arbetsmarknaden.   

 

De stora skattesänkningarna på arbete

har inte fått de förväntade positiva effekterna.

 

Senast uppdaterad: tisdag 26 januari 2010