Äldreomsorgen           

    - i politiken            

     kommenterad av               

         Berthel Nordström    

    berthel@chello.se

 

   om en

NATIONELL SAMLING FÖR

   ÄLDREOMSORGENS REORGANISATION

bild 001

 

Aktuellt
Tidigare brev
* Mikael Sjöberg, SoS 05-09-24
* Maria Larsson (kd) 05-10-19
* Barbro Westerholm (fp)- 05-10-28
* Ylva Johansson (s) - 05-10-30
* Pär Nuder (s) - 05-10-31
* Ylva Johansson(s) - 05-11-01
* Ylva Johansson 05-11-07
* Göran Jonsson 05-11-13
* Lars Leijonborg - 05-11-15
* Alf Svensson - 05-11-18
* Chris Heister - 05-11-23
* Mats Odell - 05-11-25
* Björn von Sydow - 05-11-26
* Stefan Ackerby - 05-12-10
* Ylva Johansson - 05-12-18
* Ylva Johansson 2005-12-20
* Pär Nuder 2005-12-27
* Mikael Sjöberg 2006-01-01
* Maud Olofsson 2006-01-05
* Pär Nuder - 2006-01-10
* Ann Lindgren - 2006-01-26
* Alf Svensson - 2006-01-29
* Maud Olofsson 2006-02-03
* Ylva Johansson 2006-02-07
* Mikael Sjöberg - Arbetslivsinstitutet 2006-02-09
* Per Rosengren (v) 2006-02-13
* Jan Edling, LO - 2006-02-20
* Janne Rudén, Seko 2006-02-28
* Camilla Sköld Jansson - Riksdagen 2006-03-04
* Göran Persson - 2006-03-10
* Stefan Saläng (fp) 2006-03-21
* Inger Davidson - 2006-04-11
* Ylva Johansson 2006-04-20
* Fredrik Reinfeldt 2006-04-24
* Maria Larsson 2006-05-03
* Pär Nuder - 2006-05-09
* Överläk. Carsten Rose - Lunds universitet
* Ulrikaupproret
* Inger Davidson - 2006-06-11
* Kenneth Johansson(c) 2006-06-15
* Lennart Levi 2006-06-21
* Göran Persson - 2006-06-29
* Christina Juttterström 2006-07-02
* Göran Hägglund 2006-07-04
* Maria Larsson 2006-07-14
* Barbro Westerholm 2006-07-28
* Pär Nuder 2006-08-10
* Ann Lindgren 2006-08-17
* Ylva Johansson 2006-08-21
* Vanja Lundby Wedin
* Fredrik Reinfeldt
* Göran Persson
* Till väljarna
* Maria Larsson 2006-09-18
* Ann Lindgren - 2006-09-25
* Erik Langby - 2006-11-05
* Birgitta Rydberg 2006-11-11
* Lars Leijonborg 2006-11-16
* Anders Borg - 2006-11-21
* Jan Nygren 2006-11-26
* Göran Hägglund - 2006-12-01
* Ylva Johansson - 2006-12-07
* Maria Larsson 2006-12-12
Sven Otto Littorin - 2007-01-02
* Mona Sahlin - 2007-01-20
* Lars Leijonborg - 2007-01-30
* Björn von Sydow 2007-02-17
* Maria Larsson 2007-04-13
* Lars Leijonborg - 2007-04-21
* Ylva Sandström 2007-04-23
* Göran Hägglund - 2006-04-26
* Per Landgren - 2007-04-29
* Cristina Husmark Pehrsson
* Anders Borg - 2007-05-14
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-05-27
* Lars Gustafsson - 2007-05-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-09-01
* Ledamöter av Sveriges Riksdag
* Lars Gustafsson, Riksdagen 2007-09-24
* Anders Borg - 2007-09-28
Till riksdagens ledamöter 2007-10-07
* Maria Larsson - 2007-10-12
* Sofia Johansson 2007-10-18
* Göran Hägglund 2007-11-09
* Göran Hägglund - 2007-11-15
* Cristina Husmark Pehrsson 2007-11-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-12-06
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-12-15
* Göran Hägglund 2008-01-02
* Anders Borg - 2008-01-20
* Maud Olofsson - 2008-02-04
* Riksdagens ledamöter 2008-02-20
* Cristina Husmark Pehrsson - 2008-02-25
* Fredrik Reinfeldt - 2008-02-28
* Per Schlingman - 2008-03-11
* Fredrik Reinfeldt - 2006-03-14
* Inger Davidson - 2008-04-13
* Thomas Östros - 2008-04-16
* Cecilia Widegren 2008-05-02
* Till 14 seniorriksdagsmän 2008-05-06
* Maria Rankka - Timbro 2008-05-15
* Fredrik Reinfeldt - 2008-05-31
* Anders Borg - 2008-06-11
* Anders Borg 2008-06-18
* Mona Sahlin 2008-06-25
* Göran Hägglund - 2008-07-01
* Jan Björklund - 08-07-11
* Fredrik Reinfeldt - 2008-08-02
* Anders Borg - 2008-08-10
* Göran Hägglund - 2008-08-13
* Ingvar Fridell - 2008-08-16
* Jan Björklund - 2008-08-21
* Christina Husmark Pehrsson - 2008-08-28
* Karin Hübinette 2008-09-8
* Anders Borg - 09-04-16
* Maria Rankka Timbro - 2009-04-24
* Cristina Husmark Pehrsson 2009-05-05
Gunnar Wetterberg - 2009-05-11
* Lennart Axelsson - 2009-05-15
* Curt Lindroth (M) - 2009-05-25
* KG Scherman + Talmannen 2009-06-03
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-06-10
* Till besvikna pensionärer 2009-06-14
"Bromsen borde inte få reducera pensionerna 2009-08-16
Slopa 1,6 %-avdraget på ATP-baserade pensioner
* Den som vinner pensionärerna hjärtan kan också vinna valet
* Allianspartierna befäster sin ställningg som de värsta pensionärsmotståndarna
* DN:s Maria Crofts 2009-09-26
Pensionärernas krav inför valet - samma ekonomiska utveckling 2009-09-27
* Monas appell: Riv upp - gör om - gör rätt - 2009-09-27
"Bromsen" borde inte få reducera pensionerna
* Bo Könberg har helt rätt 2009-09-27
* Positivt - att Moderaterna nu vill bli ett parti för hela folket
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-10-02
* Med 100 kr per månad vinner inte Monas lag ...
* Förvirrande siffror i pensionsdebatten - Skärp er !
Vem kan förklara med 1,6 %-avdraget?
Carl B. Hamilton (fp) vill inte bli medlem i SPF
Hur finansieras slopandet av ATP-pensionärernas 1,6 %-avdrag?
Vem är värst på att svika pensionärer?
Ansvarsfullt - modigt - långsiktigt rättvist - av Mona
Samma skatt för pensionärer - är sist och slutligen
Sanningen om pensionerna - 2009-11-20
Några reflektioner kring skattedebatten i Kunskapskanalen
Motrefleksion om Skattedebatten
Håller pensionssystemet i framtiden?
Ett Gott Nytt och Rättvisare Pensionärsår 2010
Öppet brev till riksrevisorn Lindström
Pensioner är inte bidrag ...
Hur vågar Maud Olofsson?
Öppet brev till JP Anders Linder Sv.D
Är Monas väska viktigare fråga för SvD än pensionärernas rätt
Göran Hägglund - Det räcker inte
2010 års pensioner sänks med 3 %
Maud Olofsson - sist på tåget
(kd) - ett parti för pensionärer
Vill Du ha 9 000 kr i nettopension efter skatt - eller 17 000
Bromsen fördelar pensionssystemets förluster orättvist!
Nu har pensionärern fått besked
Lita inte på vad politikerna säger -
Jag avstår hellre 300 kr per månad än
Så skönt det vore att slippa försvara
Arbetslinjens motto är bra -
Bud till pensionärer om skattesänkning är bra
* Våga Läsa - Bromsen är faktiskt
* Reinfeldt har både rätt och fel
* Pensionssystemet fram till nästa istid
Global Forum - Varför högre skatt på pensionärer
Lönesänkarna
SVT-programmet Lönesänkarna -sammandrag
Om Nationell samling och initiativtagaren
Våga veta
Kalkyl
Finansiering
Pensioner
Bostadstillägg
Hoten mot äldreomsorgen
Fakta om äldre
Politikersveket mot pensionärerna
Länkar

 

 

 

 

Image0001

 

 

 

 

 

REDAKTION

 

Äldreomsorgen i politiken

Berthel Nordström - Landåvägen 12

Nacka

131 49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarsfullt, modigt  och långsiktigt rättvist - av Mona – om hon verkligen vill  höja pensionsåldern…

…som det stod att hon ville i gårdagens Sv.D. Hur det skall gå till är mera oklart. Flera har tidigare framfört förslaget - bl.a. Barbro Westerholm (fp) och Birgitta Olsson (fp) i en motion. Även landets äldreminister Maria Larsson (kd) talar för det.  Men alla vill gå så mjukt fram – bara höja rätten att arbeta längre – och sedan försöka locka med ytterligare morötter för att få folk att göra det. Tillräckligt med morötter finns emellertid redan – se faktarutan. När man nu inte vågar sätta ned foten - så gäller det att inom rimlig tid få människor att frivilligt ändra attityder.  

 

Det är en tuff pedagogisk utmaning för att få pensionssystemet att leva vidare även till nästa generation.  Pensionspremierna är satta under förutsättningen att människor skall arbeta i 45 år (20-65 år) och under den tiden betala såväl skatt som pensionsavgifter. I kalkylen ingår att pensionen sedan skall utgå i genomsnitt under 17 år.

 

Men verkligheten är den att ungdomen inte kommer i arbete förrän i 25-årsåldern och den genomsnittliga pensionsåldern är 63 år (det ger 38 år). Dessutom ökar livslängden med 1 månad för varje årskull. Under ett arbetsliv ökar sålunda den genomsnittliga livslängden med 4 år. 

 

Systemet förlorar i båda ändar. Att bara låta detta ske betyder att pensionssystemet plundras så att ingenting blir kvar till kommande generationer. Men det är inte så lätt för ett ensamt parti att säga en så obehaglig ”sanning” rakt upp i ansiktet på folk – i synnerhet inte inför ett val. Därför väljer alla att linda in beskedet i bomull. Egentligen borde frågan gemensamt hanteras av Pensionsgruppens fem partier, de som står för pensionsöverenskommelsen – (Allianspartierna och socialdemokraterna). Men om ett enstaka parti själv skall sätta ut hakan så gäller det att komma med något extra. 

 

Hela pensionssystemet är ju egentligen en fiktion. Man låtsas som om pensionspremierna sätts in på ett bankkonto att ta ut, när den tiden är inne. Men så är det inte. Pengarna går direkt till de pensionärer som nu lever. För att försöka konkretisera fiktionen gör man upp en balansräkning.  Där beräknas en premiefordran genom att den senast inbetalda premien från var och en multipliceras med det antal år som återstår fram till vederbörandets 65-årsdag – trots att man redan nu vet att befolkningen själv väljer att genomsnittligt pensionera sig vid 63 år. Om det fanns en ansvarig försäkringsdirektör - som Folksams vd Anders Sundström – (nu aktuell i samband med PRO-försäkringarna) - då skulle han slita sitt hår - i all synnerhet som han ser att ungdomarna inte kommer igång att arbeta och betala premier enligt plan. Bara röda siffror så långt ögat ser.

 

Andra pseudohändelser inträffar också. Börsen sjunker plötsligt med drygt 40 % för att 1,5 år senare beräknas återvinna sitt värde. Alltså har egentligen inte mycket hänt – utom det att de som idag är pensionärer förlorar genomsnittligt 60 000 kr var på den fataliteten – d.v.s. sammanlagt 100 miljarder. Det är en realitet som de inte kan bortse ifrån.

 

Här finns en vinkling att ta till sig för ett parti som vill sticka ut. Att helt enkelt direkt anta en höjd pensionsålder – med stöd av de förmånliga erbjudande som erbjuds och den attityd-förändringsprogram man planerar att genomföra. Man siktar på en pensionsålder på 66 år.  Egentligen är det inte konstigare än att man nu siktar på 65 år, trots att den i verkligheten ligger på 63 år. Om detta inte lyckas uppstår ett skarpt läge som kräver ett rakt besked om att pension inte får tas ut före 66-årsdagen. Samtidigt skall beslutas att pensionsåldern senare automatiskt kommer att höjas i takt med att den genomsnittliga livslängden höjs. Det är inte pensionsåldern som skall vara fast – utan antalet år, som man genomsnittligt får leva som friherre/friherrinna.  

 

Att beslutet inte uppnås genast får accepteras i dagens ekonomiska läge. Huvudscenariot är att det kommer att bli brist på arbetstagare om några år. Men bara att avsiktsförklaringen har beslutats gör att man i pensionssystemets balansräkning kan räkna med en längre arbetstid. Därför kommer tillgångarna i balansräkningen att direkt kunna öka med 500 miljarder genast efter beslutet. Då skulle bromsen inte behöva slå till under åren 2010-2015 – och genomsnittspensionären inte förlora 60 000 och en inkomstklyfta på 16 % inte uppstå mellan lönenivån och pensionsnivån – den klyfta som bildar det första trappsteget ned mot det nya pensionssystemets grav. 

 

Bromsen borde inte heller få sänka utgående pensioner i fortsättningen. Deras andel av ev. förlust i pensionssystemet skulle fonderas och avskrivas mot kommande tillväxt – precis så som sker med pensionsrätterna. 

 

Med en avsiktsförklaring om en höjd pensionsålder skulle det också finnas medel för att helt slopa det oförklarliga kumulativa 1,6 %-avdraget som enbart drabbar de ATP-baserade pensionerna. Det nya systemet (NPS) ger något bättre pensioner än de ATP-baserade systemet – så det skälet motiverar inte avdraget. De som har en annan vettigt orsak måste komma fram med bevis. 1,6 %-avdraget är lika orättvist som jobbskatteavdraget – 1,6 %-avdraget bör avskaffas – jobbskatteavdraget omfördelas – bromsen förhindras att slå till 2010-2015.

 

Vilket som helst av blocken som vill driva dessa frågor kommer att vinna en stor del av de äldres röster. Tänk på att gamla vänner inte är att förakta. Med ett sådant här program skulle RÄTTVISAN mellan generationerna återupprättas – både gentemot de föregående och de efterkommande – och inte som nu bara gynna den del av befolkningen som just nu är yrkesverksam. Nu framstår de som själviska - när sanningen är den att det är politikerna som anser att de lättare kan bli omvalda genom att orättmätigt gynna den grupp i samhället som är störst. Men en så kortsiktig strategi kommer att slå tillbaka – var så säker. 

 

Men visst får Mona problem med sitt löfte. Riksdagens pensionsgrupp kommer direkt att kräva att alla skall vara överens för att frågan överhuvudtaget skall tas upp i Riksdagen. Visst skulle Mona kunna - om hon ville och vågade – nämligen att hävda att det s.k. ”jobbskatteavdraget” i sig är ett brott mot pensionsöverenskommelsen. I den ingick nämligen en passus om att de äldres skatteskalor skulle tas bort – alla med samma inkomst skulle betala samma skatt. Så är det inte nu i Alliansens Sverige. 

 

Månntro – är Mona Sahlin verkligen så djärv?

 

Berthel Nordström

 

 

Fakta om nuvarande förmåner för den som arbetar efter 65 år:

  • Rätten finns att få vara kvar i sin anställning till utgången av den månad när man fyller 67 år.
  • Arbetsskadeförsäkringen gäller under anställningen. Sjuklön har ingen åldersgräns. För den som fyllt 65 år får bara sjukpenning i 180 dagar.
  • Ingen arbetslöshetsersättning utgår efter 65 år = sänkt kostnad.
  • För personer födda 1937 eller tidigare betalas varken arbetsgivaravgifter eller särskild löneskatt. För åldersgruppen1938-43 betalas endast ålderspensionsavgiften 10,21%. För övriga anställda betalas 31,42 %  (för ungdomar födda 1983 och senare betalas dock bara 15,49 %).
  • Arbetsgivaren betalar inga pensionspremier för avtalspension för personer över 65 år. De två senaste punkterna gör det billigare  för arbetsgivaren att anställa äldre.
  • En pensionär som arbetar och tjänar 25 000 kr/månad får 40 % rabatt på skatten – jämfört med om han gått i pension. Som arbetande pensionär får han betala 25 % mindre skatt än en som är 64 år och yngre och har samma inkomst.

 

ATT ARBETA ÄR FÖR EN PENSIONÄR SYNNERLIGEN LÖNSAMT.

 

En som tjänar 25 000/månad får på tre års extra arbete en livslång höjning av pensionen från 15 000 kr/månad till 18 200 kr/månad genom att pensionskapitalet ökar samtidigt som antalet pensionsår minskar.

 

Med extrainkomsten under 3 år istället för pension och med de gynnsamma skatterabatterna bygger han dessutom upp ett nettokapital på 325 000 kr. För de pengarna kan man göra en hel del trevligt – när man fortfarande är en ungdomlig äldre senior. - Mycket säkrare än att spela på Lotto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: onsdag 28 oktober 2009