Äldreomsorgen           

    - i politiken            

     kommenterad av               

         Berthel Nordström    

    berthel@chello.se

 

   om en

NATIONELL SAMLING FÖR

   ÄLDREOMSORGENS REORGANISATION

bild 001

 

Aktuellt
Tidigare brev
* Mikael Sjöberg, SoS 05-09-24
* Maria Larsson (kd) 05-10-19
* Barbro Westerholm (fp)- 05-10-28
* Ylva Johansson (s) - 05-10-30
* Pär Nuder (s) - 05-10-31
* Ylva Johansson(s) - 05-11-01
* Ylva Johansson 05-11-07
* Göran Jonsson 05-11-13
* Lars Leijonborg - 05-11-15
* Alf Svensson - 05-11-18
* Chris Heister - 05-11-23
* Mats Odell - 05-11-25
* Björn von Sydow - 05-11-26
* Stefan Ackerby - 05-12-10
* Ylva Johansson - 05-12-18
* Ylva Johansson 2005-12-20
* Pär Nuder 2005-12-27
* Mikael Sjöberg 2006-01-01
* Maud Olofsson 2006-01-05
* Pär Nuder - 2006-01-10
* Ann Lindgren - 2006-01-26
* Alf Svensson - 2006-01-29
* Maud Olofsson 2006-02-03
* Ylva Johansson 2006-02-07
* Mikael Sjöberg - Arbetslivsinstitutet 2006-02-09
* Per Rosengren (v) 2006-02-13
* Jan Edling, LO - 2006-02-20
* Janne Rudén, Seko 2006-02-28
* Camilla Sköld Jansson - Riksdagen 2006-03-04
* Göran Persson - 2006-03-10
* Stefan Saläng (fp) 2006-03-21
* Inger Davidson - 2006-04-11
* Ylva Johansson 2006-04-20
* Fredrik Reinfeldt 2006-04-24
* Maria Larsson 2006-05-03
* Pär Nuder - 2006-05-09
* Överläk. Carsten Rose - Lunds universitet
* Ulrikaupproret
* Inger Davidson - 2006-06-11
* Kenneth Johansson(c) 2006-06-15
* Lennart Levi 2006-06-21
* Göran Persson - 2006-06-29
* Christina Juttterström 2006-07-02
* Göran Hägglund 2006-07-04
* Maria Larsson 2006-07-14
* Barbro Westerholm 2006-07-28
* Pär Nuder 2006-08-10
* Ann Lindgren 2006-08-17
* Ylva Johansson 2006-08-21
* Vanja Lundby Wedin
* Fredrik Reinfeldt
* Göran Persson
* Till väljarna
* Maria Larsson 2006-09-18
* Ann Lindgren - 2006-09-25
* Erik Langby - 2006-11-05
* Birgitta Rydberg 2006-11-11
* Lars Leijonborg 2006-11-16
* Anders Borg - 2006-11-21
* Jan Nygren 2006-11-26
* Göran Hägglund - 2006-12-01
* Ylva Johansson - 2006-12-07
* Maria Larsson 2006-12-12
Sven Otto Littorin - 2007-01-02
* Mona Sahlin - 2007-01-20
* Lars Leijonborg - 2007-01-30
* Björn von Sydow 2007-02-17
* Maria Larsson 2007-04-13
* Lars Leijonborg - 2007-04-21
* Ylva Sandström 2007-04-23
* Göran Hägglund - 2006-04-26
* Per Landgren - 2007-04-29
* Cristina Husmark Pehrsson
* Anders Borg - 2007-05-14
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-05-27
* Lars Gustafsson - 2007-05-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-09-01
* Ledamöter av Sveriges Riksdag
* Lars Gustafsson, Riksdagen 2007-09-24
* Anders Borg - 2007-09-28
Till riksdagens ledamöter 2007-10-07
* Maria Larsson - 2007-10-12
* Sofia Johansson 2007-10-18
* Göran Hägglund 2007-11-09
* Göran Hägglund - 2007-11-15
* Cristina Husmark Pehrsson 2007-11-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-12-06
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-12-15
* Göran Hägglund 2008-01-02
* Anders Borg - 2008-01-20
* Maud Olofsson - 2008-02-04
* Riksdagens ledamöter 2008-02-20
* Cristina Husmark Pehrsson - 2008-02-25
* Fredrik Reinfeldt - 2008-02-28
* Per Schlingman - 2008-03-11
* Fredrik Reinfeldt - 2006-03-14
* Inger Davidson - 2008-04-13
* Thomas Östros - 2008-04-16
* Cecilia Widegren 2008-05-02
* Till 14 seniorriksdagsmän 2008-05-06
* Maria Rankka - Timbro 2008-05-15
* Fredrik Reinfeldt - 2008-05-31
* Anders Borg - 2008-06-11
* Anders Borg 2008-06-18
* Mona Sahlin 2008-06-25
* Göran Hägglund - 2008-07-01
* Jan Björklund - 08-07-11
* Fredrik Reinfeldt - 2008-08-02
* Anders Borg - 2008-08-10
* Göran Hägglund - 2008-08-13
* Ingvar Fridell - 2008-08-16
* Jan Björklund - 2008-08-21
* Christina Husmark Pehrsson - 2008-08-28
* Karin Hübinette 2008-09-8
* Anders Borg - 09-04-16
* Maria Rankka Timbro - 2009-04-24
* Cristina Husmark Pehrsson 2009-05-05
Gunnar Wetterberg - 2009-05-11
* Lennart Axelsson - 2009-05-15
* Curt Lindroth (M) - 2009-05-25
* KG Scherman + Talmannen 2009-06-03
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-06-10
* Till besvikna pensionärer 2009-06-14
"Bromsen borde inte få reducera pensionerna 2009-08-16
Slopa 1,6 %-avdraget på ATP-baserade pensioner
* Den som vinner pensionärerna hjärtan kan också vinna valet
* Allianspartierna befäster sin ställningg som de värsta pensionärsmotståndarna
* DN:s Maria Crofts 2009-09-26
Pensionärernas krav inför valet - samma ekonomiska utveckling 2009-09-27
* Monas appell: Riv upp - gör om - gör rätt - 2009-09-27
"Bromsen" borde inte få reducera pensionerna
* Bo Könberg har helt rätt 2009-09-27
* Positivt - att Moderaterna nu vill bli ett parti för hela folket
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-10-02
* Med 100 kr per månad vinner inte Monas lag ...
* Förvirrande siffror i pensionsdebatten - Skärp er !
Vem kan förklara med 1,6 %-avdraget?
Carl B. Hamilton (fp) vill inte bli medlem i SPF
Hur finansieras slopandet av ATP-pensionärernas 1,6 %-avdrag?
Vem är värst på att svika pensionärer?
Ansvarsfullt - modigt - långsiktigt rättvist - av Mona
Samma skatt för pensionärer - är sist och slutligen
Sanningen om pensionerna - 2009-11-20
Några reflektioner kring skattedebatten i Kunskapskanalen
Motrefleksion om Skattedebatten
Håller pensionssystemet i framtiden?
Ett Gott Nytt och Rättvisare Pensionärsår 2010
Öppet brev till riksrevisorn Lindström
Pensioner är inte bidrag ...
Hur vågar Maud Olofsson?
Öppet brev till JP Anders Linder Sv.D
Är Monas väska viktigare fråga för SvD än pensionärernas rätt
Göran Hägglund - Det räcker inte
2010 års pensioner sänks med 3 %
Maud Olofsson - sist på tåget
(kd) - ett parti för pensionärer
Vill Du ha 9 000 kr i nettopension efter skatt - eller 17 000
Bromsen fördelar pensionssystemets förluster orättvist!
Nu har pensionärern fått besked
Lita inte på vad politikerna säger -
Jag avstår hellre 300 kr per månad än
Så skönt det vore att slippa försvara
Arbetslinjens motto är bra -
Bud till pensionärer om skattesänkning är bra
* Våga Läsa - Bromsen är faktiskt
* Reinfeldt har både rätt och fel
* Pensionssystemet fram till nästa istid
Global Forum - Varför högre skatt på pensionärer
Lönesänkarna
SVT-programmet Lönesänkarna -sammandrag
Om Nationell samling och initiativtagaren
Våga veta
Kalkyl
Finansiering
Pensioner
Bostadstillägg
Hoten mot äldreomsorgen
Fakta om äldre
Politikersveket mot pensionärerna
Länkar

 

 

 

 

Image0001

 

 

 

 

 

REDAKTION

 

Äldreomsorgen i politiken

Berthel Nordström - Landåvägen 12

Nacka

131 49

 

 

 

 

 

Alternativkostnaden för att hålla en människa i arbete jämfört med att försörja henne via a-kassa är mycket liten – om än någon – under förutsättning av att produktionen har ett värde. Detta framgår av tabellen på sidan 60 i boken ”Vad varje pensionär bör veta – nu och inför valet 2010” (se www.aldreomsorgenipolitiken.se ) Där framgår att samhällets alternativvinst är 52% större än den anställdes lön.

 

 

                                                                         Nacka

                                                                         2009-04-16

 

 

                                                                         Anders Borg

 

 

                                                                         Regeringskansliet

 

 

Är Alliansen och Unionen (S+V+MP) verkligen så oense om allt?….

var den naturliga frågan efter gårdagens budgetdebatt. Är det inte istället så att Ni är överens om det viktigaste – nämligen:

  1. Att vare sig den nuvarande eller den föregående Regeringen har någon skuld till dagens ekonomiska situation. Den kommer utifrån.
  2. Att den nuvarande krisen är den värsta sedan 1930-talet. 
  3. Att Regeringen inte kan åstadkomma ersättningsjobb för vad som tillfälligt förlorats i exportindustrin – inom papper, järn, bilar, kullager etc. 
  4. Att regeringen måste höja bidragen till a-kassorna så att de räcker till inför den väntade ökningen av arbetslösheten.
  5. Att Regeringen i övrigt skall vidta aktiva åtgärder för att minimera arbetslösheten så långt det går. -  Men sådant kostar pengar.

 

Vilka extrabelastningar kommer samhället att utsättas för under åren 2009-2013 – om de nytillkomna arbetslösa bara får sin arbetslöshetsförsäkring: 

 

 

 

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Summa

Arbetskraften – i 1000-tal .

 

4 480

4 380

4 190

4 290

4 380

4 480

 

Arbetslöshet i %

 

 

6%

8%

12%

10%

8%

6%

 

Antalet arbetslösa i 1000-tal

 

286

381

572

477

381

286

 

Tillkommande årsarbetslösa i tusental

0

95

286

191

95

0

667

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-kasseersättning 25000*0,7= 210 000/år

 

 

 

 

 

 

 

  i Miljarder

 

 

0

20,02

60,06

40,04

20,02

0

140,14

 

Krisen kommer att ge oss nästan 700 000 (667 000) extra årsarbetare i arbetslöshet under åren 2009-2012. Det skulle i a-kasseersättning kosta 140 miljarder extra   (=17 500 kr/månad) . Både Alliansen och Unionen är säkert överens om att det kan göras mer än att bara betala ut a-kasseersättning - och att passivt vänta ut att bättre tider skall komma. (Alltför många har ju inte ens a-kassa).

 

Viktigast är att alla jobb som kommer från inhemsk efterfrågan och som vi själva kan styra över blir kvar oförändrade. Många av dem är arbetsintensiva och ger därför stor effekt per satsad krona. Dit hör äldrevårdare, sjukvårdspersonal, lärare, forskning, produktutveckling etc. Därför bör bl.a. kommuner och landsting omgående få de medel som garanterar att inga avskedanden sker inom dessa sektorer.  

 

En annan grupp som också bör prioriteras är investeringar i byggnader, vägar, järnvägar, vind- och vågkraftverk etc. Inte en enda inom byggnadsindustrin borde gå arbetslös – om det inte beror på att byggnadsplanerna ännu inte finns uppgjorda. Hindret får inte vara brist på finansiering – där bör staten gå in. Men sätt press på byggnadsindustrin som inte lyckats göra några större kostnadsrationaliseringar på många år, vilket gör att bostadsproduktionen är alldeles för dyr. Detta är en viktig insats för framtiden – bl.a. för många unga människor som saknar bostäder och därför inte kan bilda familj och få barn. Äldreboenden bör även byggas inför äldreboomen. 

 

Det finns i Sverige många bra ungdomar som målmedvetet arbetar och gör sitt bästa. Men det finns också ett ansenligt antal som inte klarar skolan, som strular till det för sig själva och för andra och som försvinner in i drogmissbruk och kriminalitet. Det här är också en resurs som skulle behöva ”renoveras” så att de blir samhällsnyttiga medborgare i framtiden. För dem och för många invandrare skulle vanliga människor kunna tjäna som coacher nu när de oförskyllt blivit arbetslösa. Se här – bara några få exempel på åtgärder som skulle kunna göras.

 

Men varifrån skall vi ta pengarna? Att vi skall vara försiktiga är en sund inställning. En uppenbar resurs vore att de som arbetar återigen får betala skatter enligt samma skattetabeller som pensionärerna har. En medelinkomsttagare med dubbelt så hög inkomst borde ha råd med det när en som bara har 12 500 kr i pension måste  klara sig. Den åtgärden sänker inte efterfrågan i samhället – eftersom konsumtionen istället kommer att upprätthållas av dem som bättre behöver pengarna. 

 

Vi upplever nu den värsta ekonomiska situationen på 80 år. Det är väl inget som säger att vi i denna extrema period måste följa samma budgetdisciplin som i normala tider. Statsskulden har faktiskt sänkts från 70 % av BNP till 40 %, enligt nedan:

 

 

 

Thomas Östros hade fel -

när han i Riksdagsdebatten sa att riksdagsmännen via jobbskatteavdra-get får en förbättring med 13 000 kr per år och pensionärerna bara 816 kr/år(68 kr/mån).

 

Verkligenheten är att när riksdagsmän-nen gottar sig åt sin ökning på 13 000 - så får pensionärerna en sänkning med  5 000 kr - om man även tar hänsyn till ”bromsen”.

 

Diskrimineringen mot pensionärerna framgår av ovannämnda bok.

 

 

Om vi tillfälligt höjer skulden till 60 % skulle det ge följande resurser.

 

 

 

 

2009

2010

2011

2012

2013

Summa

Ekonomiska resurser

 

 

 

 

 

 

 

Återtagande av jobbskatteavdraget -Miljarder

 

65,0

65,0

65,0

65,0

260,0

Höjning av statsskulden från 40 % till 60 %

123,9

306,7

182,8

51,5

-65,0

600,0

Totala resurser och fördelning

123,9

371,7

247,8

123,9

0,0

860,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per extra arbetslös i 1000-tal kr/år

1 300

1 300

1 300

1 300

1 300

1 300

Vi kan alltså disponera 1,3 miljoner per årsarbetslös. Det saknas sålunda inte resurser, men alla 860 miljarderna skall naturligtvis inte förbrukas om vi inte får fram ekonomiskt hållbara projekt – så att vi gör sådant nu - som vi annars måste göra senare.

Med vänliga hälsningar

                                                             

                                                                        

 

Senast uppdaterad: torsdag 16 april 2009