Äldreomsorgen           

    - i politiken            

     kommenterad av               

         Berthel Nordström    

    berthel@chello.se

 

   om en

NATIONELL SAMLING FÖR

   ÄLDREOMSORGENS REORGANISATION

bild 001

 

Aktuellt
Tidigare brev
* Mikael Sjöberg, SoS 05-09-24
* Maria Larsson (kd) 05-10-19
* Barbro Westerholm (fp)- 05-10-28
* Ylva Johansson (s) - 05-10-30
* Pär Nuder (s) - 05-10-31
* Ylva Johansson(s) - 05-11-01
* Ylva Johansson 05-11-07
* Göran Jonsson 05-11-13
* Lars Leijonborg - 05-11-15
* Alf Svensson - 05-11-18
* Chris Heister - 05-11-23
* Mats Odell - 05-11-25
* Björn von Sydow - 05-11-26
* Stefan Ackerby - 05-12-10
* Ylva Johansson - 05-12-18
* Ylva Johansson 2005-12-20
* Pär Nuder 2005-12-27
* Mikael Sjöberg 2006-01-01
* Maud Olofsson 2006-01-05
* Pär Nuder - 2006-01-10
* Ann Lindgren - 2006-01-26
* Alf Svensson - 2006-01-29
* Maud Olofsson 2006-02-03
* Ylva Johansson 2006-02-07
* Mikael Sjöberg - Arbetslivsinstitutet 2006-02-09
* Per Rosengren (v) 2006-02-13
* Jan Edling, LO - 2006-02-20
* Janne Rudén, Seko 2006-02-28
* Camilla Sköld Jansson - Riksdagen 2006-03-04
* Göran Persson - 2006-03-10
* Stefan Saläng (fp) 2006-03-21
* Inger Davidson - 2006-04-11
* Ylva Johansson 2006-04-20
* Fredrik Reinfeldt 2006-04-24
* Maria Larsson 2006-05-03
* Pär Nuder - 2006-05-09
* Överläk. Carsten Rose - Lunds universitet
* Ulrikaupproret
* Inger Davidson - 2006-06-11
* Kenneth Johansson(c) 2006-06-15
* Lennart Levi 2006-06-21
* Göran Persson - 2006-06-29
* Christina Juttterström 2006-07-02
* Göran Hägglund 2006-07-04
* Maria Larsson 2006-07-14
* Barbro Westerholm 2006-07-28
* Pär Nuder 2006-08-10
* Ann Lindgren 2006-08-17
* Ylva Johansson 2006-08-21
* Vanja Lundby Wedin
* Fredrik Reinfeldt
* Göran Persson
* Till väljarna
* Maria Larsson 2006-09-18
* Ann Lindgren - 2006-09-25
* Erik Langby - 2006-11-05
* Birgitta Rydberg 2006-11-11
* Lars Leijonborg 2006-11-16
* Anders Borg - 2006-11-21
* Jan Nygren 2006-11-26
* Göran Hägglund - 2006-12-01
* Ylva Johansson - 2006-12-07
* Maria Larsson 2006-12-12
Sven Otto Littorin - 2007-01-02
* Mona Sahlin - 2007-01-20
* Lars Leijonborg - 2007-01-30
* Björn von Sydow 2007-02-17
* Maria Larsson 2007-04-13
* Lars Leijonborg - 2007-04-21
* Ylva Sandström 2007-04-23
* Göran Hägglund - 2006-04-26
* Per Landgren - 2007-04-29
* Cristina Husmark Pehrsson
* Anders Borg - 2007-05-14
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-05-27
* Lars Gustafsson - 2007-05-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-09-01
* Ledamöter av Sveriges Riksdag
* Lars Gustafsson, Riksdagen 2007-09-24
* Anders Borg - 2007-09-28
Till riksdagens ledamöter 2007-10-07
* Maria Larsson - 2007-10-12
* Sofia Johansson 2007-10-18
* Göran Hägglund 2007-11-09
* Göran Hägglund - 2007-11-15
* Cristina Husmark Pehrsson 2007-11-30
* Fredrik Reinfeldt - 2007-12-06
* Cristina Husmark Pehrsson - 2007-12-15
* Göran Hägglund 2008-01-02
* Anders Borg - 2008-01-20
* Maud Olofsson - 2008-02-04
* Riksdagens ledamöter 2008-02-20
* Cristina Husmark Pehrsson - 2008-02-25
* Fredrik Reinfeldt - 2008-02-28
* Per Schlingman - 2008-03-11
* Fredrik Reinfeldt - 2006-03-14
* Inger Davidson - 2008-04-13
* Thomas Östros - 2008-04-16
* Cecilia Widegren 2008-05-02
* Till 14 seniorriksdagsmän 2008-05-06
* Maria Rankka - Timbro 2008-05-15
* Fredrik Reinfeldt - 2008-05-31
* Anders Borg - 2008-06-11
* Anders Borg 2008-06-18
* Mona Sahlin 2008-06-25
* Göran Hägglund - 2008-07-01
* Jan Björklund - 08-07-11
* Fredrik Reinfeldt - 2008-08-02
* Anders Borg - 2008-08-10
* Göran Hägglund - 2008-08-13
* Ingvar Fridell - 2008-08-16
* Jan Björklund - 2008-08-21
* Christina Husmark Pehrsson - 2008-08-28
* Karin Hübinette 2008-09-8
* Anders Borg - 09-04-16
* Maria Rankka Timbro - 2009-04-24
* Cristina Husmark Pehrsson 2009-05-05
Gunnar Wetterberg - 2009-05-11
* Lennart Axelsson - 2009-05-15
* Curt Lindroth (M) - 2009-05-25
* KG Scherman + Talmannen 2009-06-03
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-06-10
* Till besvikna pensionärer 2009-06-14
"Bromsen borde inte få reducera pensionerna 2009-08-16
Slopa 1,6 %-avdraget på ATP-baserade pensioner
* Den som vinner pensionärerna hjärtan kan också vinna valet
* Allianspartierna befäster sin ställningg som de värsta pensionärsmotståndarna
* DN:s Maria Crofts 2009-09-26
Pensionärernas krav inför valet - samma ekonomiska utveckling 2009-09-27
* Monas appell: Riv upp - gör om - gör rätt - 2009-09-27
"Bromsen" borde inte få reducera pensionerna
* Bo Könberg har helt rätt 2009-09-27
* Positivt - att Moderaterna nu vill bli ett parti för hela folket
* Karl Erik Olsson - SPF 2009-10-02
* Med 100 kr per månad vinner inte Monas lag ...
* Förvirrande siffror i pensionsdebatten - Skärp er !
Vem kan förklara med 1,6 %-avdraget?
Carl B. Hamilton (fp) vill inte bli medlem i SPF
Hur finansieras slopandet av ATP-pensionärernas 1,6 %-avdrag?
Vem är värst på att svika pensionärer?
Ansvarsfullt - modigt - långsiktigt rättvist - av Mona
Samma skatt för pensionärer - är sist och slutligen
Sanningen om pensionerna - 2009-11-20
Några reflektioner kring skattedebatten i Kunskapskanalen
Motrefleksion om Skattedebatten
Håller pensionssystemet i framtiden?
Ett Gott Nytt och Rättvisare Pensionärsår 2010
Öppet brev till riksrevisorn Lindström
Pensioner är inte bidrag ...
Hur vågar Maud Olofsson?
Öppet brev till JP Anders Linder Sv.D
Är Monas väska viktigare fråga för SvD än pensionärernas rätt
Göran Hägglund - Det räcker inte
2010 års pensioner sänks med 3 %
Maud Olofsson - sist på tåget
(kd) - ett parti för pensionärer
Vill Du ha 9 000 kr i nettopension efter skatt - eller 17 000
Bromsen fördelar pensionssystemets förluster orättvist!
Nu har pensionärern fått besked
Lita inte på vad politikerna säger -
Jag avstår hellre 300 kr per månad än
Så skönt det vore att slippa försvara
Arbetslinjens motto är bra -
Bud till pensionärer om skattesänkning är bra
* Våga Läsa - Bromsen är faktiskt
* Reinfeldt har både rätt och fel
* Pensionssystemet fram till nästa istid
Global Forum - Varför högre skatt på pensionärer
Lönesänkarna
SVT-programmet Lönesänkarna -sammandrag
Om Nationell samling och initiativtagaren
Våga veta
Kalkyl
Finansiering
Pensioner
Bostadstillägg
Hoten mot äldreomsorgen
Fakta om äldre
Politikersveket mot pensionärerna
Länkar

 

 

 

 

Image0001

 

 

 

 

 

REDAKTION

 

Äldreomsorgen i politiken

Berthel Nordström - Landåvägen 12

Nacka

131 49

 

 

 

 

 

Pensionerna

Allianspartierna befäster sin ställning

som de värsta pensionärsmotståndarna.

Publicerad: 2009-09-15, Uppdaterad: 2009-09-15

Men om sanningen skall fram har också de tidigare makthavarna mycket på sitt samvete. De plundrade AP-fonderna på 258 miljarder med följd att bromsen nu slår till. Dessutom manipulerade Göran Persson basbeloppen, när han skulle sanera samhällsekonomin på 90-talet. 2 % är fortfarande inte återställda enligt Försäkringskassan. Kostnaden för att återställa detta uppgår till 5 miljarder.


Allianspartiernas  s.k. "jobbskatteavdrag" har delat upp befolkningen i fraktionerna De Tärande och De Närande. Avdraget har getts till dem som redan arbetar med den felaktiga motiveringen att det skulle skapa fler jobb. Alla andra förstår ju att jobben blir fler endast om efterfrågan ökar och om det finns företagare som är villiga att riskera sitt kapital för tillväxt.

 

Allianspartierna överför via jobbskatteavdraget varje år genomsnittligt 1 230 kr per månad till dem som arbetar till en kostnad på 65 miljarder. Dessutom avser man att 2010 överföra ytterligare genomsnittligt 190 kr/månad till en kostnad av 10 miljarder. De yrkesverksamma får sålunda ett tillskott på 1 420 kr per månad. Till detta kommer ytterligare 1 590 kr/månad genom en hittills alltför okänd tidigare skattereduktion som alltsedan 2006 kostar samhället 84 miljarder per år och motsvarar de yrkesverksammas pensionspremier på 7 % av lönen.

 

De yrkesverksamma får 2010 sålunda sammanlagt 3 010 kr/månad och pensionärerna 180 kr + de 68 kr de tidigare fick = 248 kr/månad - eller 8 % av vad de yrkesverksamma får. (Kolla själv - det finns 4,4 milj. yrkesverksamma och 1,6 milj. pensionärer).

 

Bromsen kommer att ge pensionärerna en genomsnittlig förlust på 1 000 kr per månad under 5 år . d.v.s. sammanlagt 60 000 kr. Det hade kunnat undvikas - antingen om AP-fonderna inte plundrats på 258 miljarder - eller om politikerna inte ställt så höga avkastningskrav att AP-kapitalet utsatts för en alltför hög riskexponering.

En yrkesverksam med en månadslön på 26 000 kr får sålunda ett skattefritt tillskott på  3 000 kr och en pensionär med halva inkomsten - 13 000 kr per månad - får ett avdrag på 750 kr per månad. Visst skorrar väl Fredrik Reinfeldts ord vid riksdagens högtidliga öppnande litet falskt - om lika rätt för alla medborgare.

 

Pensioner är inga socialbidrag - men så behandlas de av politikerna och tyvärr också av pensionärsorganisationerna. Pension är intjänad lön som förskjutits framåt i tiden. Det skall löna sig att arbeta - ja - men det skall också löna sig att ha arbetat. Faktum är att alla som har en inkomst under 14 600 kr har lika litet kvar att leva av efter skatt, hyra och kostnader enligt socialbidrags-normen för mat, kläder mm - som den sämst ställde garantipensionären.

 

Pensionärsorganisationerna bör i första hand bevaka att staten sköter sina pensionssystem och att de behandlar alla medborgare lika. De skall bevaka de äldres rätt gentemot staten, eftersom många äldre ofta inte orkar att försvara sig själva.

 

Garantipensioner och bostadstillägg är statens ansvarsområde. De höjs därför att politikerna inte skall behöva stå med skammen att de äldre måste söka socialbidrag för sin överlevnad. Att drygt halva pensionärskåren nu får dessa socialbidrag beror på att staten inte skött sina pensions-system. Det är därför man nu får lappa och laga där revorna är som störst.

 

Dagens utspel om höjda pensioner är som ett slag i ansiktet. Allianspartierna har fortfarande inte uppfattat att pensionärerna inte accepterar annat än lika skatteskalor för alla. Detta skulle kosta 15 miljarder.

 

Ta de 10 miljarder som Alliansen avser att ge till de yrkesverksamma år 2010 och betala av den skuld på 2 % på basbeloppen som ännu inte är kompenserade enligt Försäkringskassans eget medgivande. Då blir politikerna äntligen av med den posten. Då kan dagens satsning på 3,5 miljarder slopas. Ekonomin skulle då inte äventyras.

 

Många äldre Allianssympatisörer förstår inte Alliansens strategi med att så tydligt diskriminera 21 % av valmanskåren. Skillnaden mellan blocken är bara några få % -enheter. Varför bygger Allianspartierna en sådan uppförsbacke åt sig själva? Till och med Vanja Lundby Wedin i LO pläderade i radio i morse för samma skatter för pensionärer som yrkesverksamma, trots att hon måste inse att hennes egna medlemmar då måste avstå en del för att pensionärerna skall få sin rätt.

 

Nu förvandlas frågan om Alliansens orättvisa skatter från att vara en ekonomisk fråga för pensionärer till att bli en moralisk idéfråga. Sverige kan rimligtvis inte ha riksdagsmän som inte följer en av grundlagens viktigaste principer - att alla människor i landet skall behandlas lika.

 

Viktigast nu är att informera alla pensionärer hur diskriminerade de blivit. Än har Alliansen tid att ändra sig. Kom ihåg att i det här spelet lägger väljarna sista kortet. Det sker på valdagen. Det räcker med att några %-enheter missnöjda, som egentligen hade velat lägga sitt kort på något av Allianspartierna - istället kanske lägger en vit lapp i lådan.

 

Berthel Nordström

 

Senast uppdaterad: tisdag 15 september 2009